Viziune

Asociația ROREG își dorește ca la orizontul anului 2030 toate cele 8 regiuni ale României să fie puternice, sustenabile, competitive pe plan european, iar disparitățile între regiuni să fie atenuate, prin susținerea și întărirea proceselor de dezvoltare locală și regională, a cooperării inter-regionale bazată pe aobordarea provocărilor comune și promovarea lecțiilor învățate și a implementării eficiente a fondurilor europene dedicate dezvoltării regionale.