Lista proiectelor de succes a regiunii Nord-EstTitlul - Constructie si dotare de ateliere, laboratoare si amfiteatru in cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda Oras Siret, jud Suceava

Beneficiarul investiției - UAT Orasul Siret

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Orasul Siret, Str. 28 Noiembrie, Judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 7,400,511.80 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 6,143,542.35 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 6,020,671.50 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de investitii - 10.1. - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare


Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii prin construirea si dotarea de ateliere laboratoare si amfiteatru la Colegiul Tahnic "Latcu Voda" Siret.

Proiectul a vizat asigurarea unor conditii foarte bune pentru desfasurarea activitatilor de atelier in cadrul Colegiului Tehnic "Latcu Voda" Siret, in special prin asigurarea accesului la tehnologii noi.

Inainte de realizarea proiectului, se resimtea acut lipsa fortei de munca calificate, capabila sa lucreze pe masini moderne cu procese automatizate si sa utilizeze software industrial specific acestor masini. Prin corelarea pregatirii profesionale cu cerintele actuale de pe piata muncii - in special in domeniul tehnologiilor noi - a crescut atractivitatea ofertei educationale oferite de Colegiul Tehnic "Latcu Voda" Siret, pe filiera tehnologica, fapt care conduce la cresterea numarului de cursanti.

La nivelul unitatii educationale, s-au identificat doua probleme majore:

 • Lipsa unor ateliere specifice pentru diverse etape din procesul educational, in conditiile in care inclusiv Standardul de Pregatire Profesionala elaborat de M.E.N. pentru calificarile oferite de unitatea educationala (tehnician industria textila, mecanic auto, tehnician transporturi) solicita existenta acestora. Este vorba de dotari, care sa permita desfasurarea de activitati practice in domeniile: lacatuserie, textile-croit, diagnoza si intretinere auto;
 • Lipsa unor laboratoare si ateliere axate pe tehnologii noi, prezente in activitatea de productie. Standardele de pregatire profesionala pentru domeniile de calificare oferite de unitatea scolara (tehnician industria textila, tehnician transporturi, mecanic auto) abordeaza domenii specializate, cum ar fi: proiectare CAD atat in domeniul mechanic, cat si in domeniul textil, operare masini cu comanda numerica. UAT Orasul Siret a infiintat relativ recent un parc industrial (Ordin MDRAP 768 / 2016), iar acest proiect a avut ca scop cresterea calitatea pregatirii fortei de munca din zona, in special prin utilizarea de tehnologii noi, pentru a creste sansele de atragere de investitori.

De asemenea, UAT Orasul Siret a depus in parteneriat cu Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava si Camera de Comert Romano-Germana o scrisoare de intentie vizand infiintarea unui parc stiintific si tehnologic in cadrul parcului industrial Siret. Din discutiile cu acesti parteneri, s-a constatat ca nivelul de pregatire practica in invatamantul tehnic si profesional din localitatea Siret nu era corelat cu cerintele pietei muncii, din cauza lipsei de echipamente moderne, automatizate si lipsa de software specializat, desi necesitatea acestor dotari este specificata in standardele de pregatire profesionala.

Proiectul si-a propus sa creasca semnificativ calitatea pregatirii elevilor care urmeaza filiera tehologica in cadrul Colegiului Tehnic "Latcu Voda" Siret, crescand astfel gradul de atractivitate a invatamantului tehnic si incurajand elevii sa urmeze filiera tehnologica.

Prin implementarea acestui proiect, elevii filierei tehnologice a Colegiului Tehnic "Latcu Voda" Siret invata pentru o meserie si nu doar pentru o diploma.


Obiectivele specifice

OS1. Construirea unei cladiri de tip D+P+E, cu o suprafata desfasurata de 1181 mp, cu 3 laboratoare, 3 ateliere si un amfiteatru

La demisol, exista un spatiu deschis denumit generic Atelier Mecanic, in cadrul caruia au fost amenajate:

 • un atelier lacatuserie;
 • un atelier masini cu comanda numerica (CNC);
 • un laborator Mecanica-Masurari - Intretinere si verificare auto.

Unitatea scolara nu avea astfel de ateliere si laboratoare, desi conform Standardului de Pregatire Profesionala, elaborat de M.E.N. pentru calificarile tehnician transporturi si mecanic auto, acestea constituie elemente de baza pentru activitatile de atelier.

La parter, au fost amenajate:

 • un laborator proiectare CAD;
 • un laborator textile;
 • un atelier textile-croitorie.

Unitatea scolara nu dispunea de laborator de proiectare CAD pentru profilurile mecanica si nici de laborator textile (aparate de masura si dotari pentru proiectare CAD in industria textila). Exista doar un atelier de textile, dotat doar cu masini de cusut mecanice model vechi, care nu erau in concordanta cu tehnologia de pe piata muncii. Nu exista in acest atelier masini de cusut electronice, masini de brodat si masini de croit automatizate, desi acestea constituie dotarile tehnologice de actualitate in industria textila. Toate aceste lipsuri au fost acoperite prin dotarile achizitionate.

La etaj, a fost amenajat un amfiteatru cu 140 de locuri (unitatea scolara nu dispunea de amfiteatru).


OS2. Dotarea atelierelor si laboratoarelor cu mobilier, scule, masini, echipamente si software de specialitate

Atelierele si laboratoarele descrise la OS1 au fost dotate cu tot ce era necesar pentru buna functionare a acestora, in functie de specificul fiecaruia.

Au fost achizitionate dotari necesare bunei desfasurari a activitatilor de clasa: scaune, pupitre, catedre, table interactive, dulapuri metalice, banci, etc. (pentru toate laboratoarele). Deasemenea, pentru fiecare laborator sau atelier in parte, au fost achizitionate dotarile specifice domeniului abordat.

Astfel, au fost realizate urmatoarele dotari pentru ateliere si laboratoare:

 • atelierul de lacatuserie, dotat cu: bancuri de lucru, truse de scule, dulap individual cu scule auto, menghine, masina de gaurit, polizor, aparat de sudura, etc;
 • atelierul CNC, dotat cu: freza CNC, strung CNC, strung normal, etc;
 • laboratorul de mecanica - Masurari - Intretinere si verificare auto, dotat cu truse de instrumente de masura (subler, micrometru, etc), simulatoare auto, standuri educationale, testere auto, software specializat, videoproiector, etc;
 • laboratoarele CAD, dotate cu statii de lucru si software de proiectare;
 • laboratorul de textile, dotat cu aparate de masura (balanta, dinamometru, torsiometru, fibrometru, etc), statii de lucru PC, videoproiector, software pentru design, digitizare tipare si cut plan, etc;
 • atelierul de textile-croitorie, dotat cu masini de cusut mecanice si electronice, masini triplok, masini uderbeck, masini pentru cusut nasturi, masini pentru cusut butoniere, masina de brodat, masina croit automatizata, masa de calcat.

Grupul tintă

 • cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul filierei tehnologice a Colegiului Tehnic "Latcu Voda" Siret: 9 ingineri, 8 maistri, 22 profesori;
 • elevii care urmeaza filiera tehnologica din cadrul Colegiului Tehnic "Latcu Voda" Siret (liceul tehnologic + scoala profesionala) - 532 de elevi in anul scolar 2016-2017. In urma implementarii proiectului, aceste grupuri beneficiaza de o infrastructura educationala de calitate, care corespunde atat standardelor de pregatire profesionala elaborate de M.E.N., cat si cerintelor de pe piata muncii;
 • populatia din orasul Siret si comunele invecinate pe o raza de 30 km, care traditional sunt o zona de atragere de elevi - populatia totala de aproximativ 100.000 de locuitori. Pentru acest grup tinta, Colegiul Tehnic "Latcu Voda" Siret este o foarte buna oportunitate pentru formare profesionala.

La nivel institutional:

 • Colegiul Tehnic "Latcu Voda" Siret - va creste gradul de atractivitate al unitatii scolare, ceea ce va duce la cresterea numarului de elevi, dar si la cresterea prestigiului institutiei;
 • Parcul Industrial Siret / UAT Orasul Siret Siret - prin cresterea calitativa a activitatilor educationale si mai ales prin dotarea unitatii scolare cu tehnologii noi, va creste nivelul de calificare al absolventilor Colegiului Tehnic "Latcu Voda" Siret; in vecinatatea parcului industrial Siret va exista forta de munca calificata conform cerintelor pietei muncii, acest lucru constituind un punct forte in atragerea de investitii;
 • Mediul de afaceri - firmele prezente in zona, dar si firmele care intentioneaza sa investeasca in zona vor avea un avantaj foarte important prin existenta fortei de munca calificate, capabile sa utilizeze tehnologii noi; forta de munca calificata si facilitatile oferite de parcul industrial Siret vor constitui un mediu favorabil dezvoltarii economice.

Titlul - Infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice in comuna Cosula, judetul Botosani

Beneficiarul investiției - UAT Comuna Cosula

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Comuna Cosula, Judetul Botosani

Valoarea totala a proiectului a fost de 2,722,587.94 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 2,222,432.08 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 2,177,983.25 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale

Prioritatea de investitii - 8.1. - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale


Obiectivul general al proiectului a constat in infiintarea de servicii sociale fara componenta rezidentiala (centru de zi), in vederea prevenirii si/sau limitarii unor situatii de dificultate si vulnerabilitate si crearii premiselor pentru o viata sanatoasa, productiva, participativa si independenta a persoanelor varstnice din comuna Cosula, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii de servicii existente.

Realizarea proiectului a condus la crearea bazei materiale necesare acordarii de servicii sociale in sistem integrat (realizarea unor actiuni sociale coerente, unitare si eficiente in beneficiul persoanelor varstnice, combinand serviciile de asistenta sociala cu serviciile de ocupare, de sanatate, de educatie, precum si cu alte servicii sociale de interes general).

Astfel, dupa derularea interventiei, a rezultat un centru de zi cu o suprafata utila totala de cca 500 mp, cu spatiile si dotarile necesare desfasurarii unui ansamblu de activitati care raspund nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, ale persoanelor varstnice, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii si care corespund cel putin standardelor de calitate minim obligatorii in domeniu.

Constructia rezultata are un grad ridicat de rezistenta seismica si a fost adaptata dpdv constructiv la conditiile geografice specifice zonei, garantand rezistenta in timp.

Proiectul a asigurat imbunatatirea caracteristicilor infrastructurii asupra careia s-a intervenit, cu aplicarea normativelor tehnice nationale si europene privind regimul constructiilor din punct de vedere structural, contribuind la indeplinirea obiectivelor orizontale specifice programului de finantare cu privire la economisirea de energie si dezvoltare durabila.

In concordanta cu principiile privind utilizarea eficienta a resurselor, proiectul a propus numeroase solutii, ca de exemplu: dotarea intregului ansamblu construit cu echipamente care au condus la reducerea consumulului din surse neregenerabile, montarea panourilor fotovoltaice, cu dublu rol (in scopul producerii de energie electrica pentru echipamentele utilizate in amplasament si reducerea consumului total de energie primara utilizata pentru investitie); reducerea cu cel putin 40% a necesarului de energie prin anveloparea constructiei noi, conform solutiilor aplicate la cladiri publice si de locuit; utilizarea echipamentelor care functioneaza cu energie regenerabila, aspect care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 in atmosfera, in raport cu echiparea tehnica clasica.


Obiectivele specifice

 • Imbunatatirea caracteristicilor infrastructurii existente, prin lucrari de reabilitare, modernizare si extindere, pentru asigurarea spatiului de functionare a serviciilor sociale, socio-medicale si profesionale pentru minim 100 de persoane varstnice aflate in dificultate din comuna Cosula;
 • Crearea unui mediu prielnic pentru derularea de activitati integrate, care sa contribuie la desfasurarea unei vieti normale, reducerea fenomenului de marginalizare sociala si crestere a duratei de viata sanatoasa si a calitatii vietii persoanelor varstnice din comuna Cosula, aflate in dificultate, prin dotarea si amenajarea infrastructurii de servicii sociale (in conformitate cu standardele de calitate in domeniu);
 • Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din comuna Cosula si intarirea capacitatii tehnice si operationale a autoritatilor locale de a veni in intampinarea problemelor specifice si de a raspunde nevoilor sociale, precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor varstnice aflate in dificultate, prin infiintarea (licentierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi.

Grupul tintă

Grupul tinta este reprezentat din toate persoanele varstnice (cu varste peste 65 de ani) din comuna Cosula, cu domiciliul pe raza uneia dintre localitatile care intra in componenta UAT (satele Cosula, Supitca, Padureni si Buda), respectiv 483 de persoane - conform Recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011.

La nivelul acestui segment al populatiei locale, au fost vizate cu precadere persoanele varstnice aflate in diferite situatii de dificultate. Astfel, serviciile create se adreseaza atat batranilor care se confrunta cu diverse dificultati de natura socio-economica, cat si persoanelor cu probleme de sanatate, care le afecteaza autonomia personala (cazurile mai putin grave, persoane care pot fi mobilizate), care, prin intermediul centrului de zi dezvoltat in proiect, pot avea acces la servicii sociale, medicale si socio-profesionale adaptate nevoilor specifice cu care se confrunta.


Beneficiarii directi

 • Minimum 100 de persoane varstnice, care pot beneficia de serviciile sociale, medicale si socio-profesionale acordate in cadrul centrului de zi, respectiv: consiliere psihosociala si informare, socializare si petrecerea timpului liber, terapii de recuperare si relaxare, organizare si implicare in activitati comunitare si culturale, asistenta si suport pentru familia persoanei varstnice, suport pentru realizarea activitatilor administrative etc.;
 • Familiile/ rudele persoanelor varstnice, care pot beneficia de serviciile de asistenta si suport acordate in cadrul centrului multifunctional - prin faptul ca pot dobandi competente pentru a gestiona problemele specifice ale persoanelor varstnice, in vederea asigurarii unei mai bune ingrijiri a acestora;
 • Personalul nou angajat in cadrul centrului, care beneficiaza de un loc de munca si de oportunitati de dezvoltare profesionala, inclusiv prin formare/ informare specifica, in vederea furnizarii de servicii la standarde inalte de calitate;
 • Serviciul de asistenta sociala al Comunei Cosula, prin asigurarea infrastructurii si dotarilor de specialitate, necesare furnizarii unei game variate de servicii sociale, adaptate nevoilor grupului tinta;

Beneficiarii indirecti

 • Autoritatile locale si bugetul local, prin prisma faptului ca proiectul a permis realizarea unei investitii foarte importante pentru comunitate, care, in lipsa acestei finantari nerambursabile, ar fi trebuit suportata exclusiv din surse proprii, fapt ce nu ar fi permis dezvoltarea unor servicii atat de complexe, mai ales intr-un interval atat de scurt;
 • Sistemul asigurarilor de sanatate, prin faptul ca serviciile dezvoltate vor conduce la prelungirea duratei de viata sanatoasa a beneficiarilor directi si, in consecinta, la eliminarea presiunii create asupra bugetului asigurarilor de sanatate cu ingrijirea in sistem rezidential sau spitalizarea indelungata a persoanelor varstnice. Astfel, proiectul s-a constituit intr-un instrument important pentru accesibilizarea serviciilor medicale si transferul ingrijirii la nivelul comunitatii, in acord cu strategiile nationale in domeniu si angajamentele comunitare asumate de catre tara noastra;
 • Comunitatea locala, prin cresterea gradului de implicare a persoanelor varstnice in actiuni de voluntariat organizate in cadrul centrului;
 • Sistemul de servicii sociale, prin diminuarea cheltuielilor cu valoarea indemnizatiilor de somaj si a altor ajutoare platite catre forta de munca, care, pana la infiintarea centrului de zi, nu dispunea de un loc de munca (economii rezultate de pe urma angajarii de personal in cadrul centrului). Pentru desfasurarea activitatii in cadrul centrului de zi, solicitantul are in vedere identificarea si implicarea in calitate de voluntari a persoanelor varstnice din comunitate.

Titlul - Consolidare, restaurare si conservare Complex Monahal Manastirea Sihastria, Comuna Vanatori, Judetul Neamt

Beneficiarul investiției - Manastirea Sihastria

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Comuna Vanatori, Judetul Neamt

Valoarea totala a proiectului a fost de 13,018,343.64 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 12,100,560.65 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 11,858,549.43 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Scurt istoric

MĂNĂSTIREA SIHĂSTRIA, din comuna Vânători Neamț, este unul dintre monumentele istorice de arhitectură categoria A (NT-II-a-A-10736) ale județului Neamț, obiect de patrimoniu național, și are o contribuție substanțială la păstrarea identității culturale și spirituale din această zonă.

Investiția de restaurare a fost necesară, dată fiind starea în care se aflau unele dintre imobilele din cadrul ansamblului monahal - monument istoric. Conform studiilor tehnice realizate, acestea au necesitat intervenții de reabilitare si consolidare în vederea conservării, protejării si valorificării durabile a patrimoniului cultural si spiritual existent. De asemenea, prin tema de proiectare s-a solicitat punerea în valoare, din perspectivă culturală și turistică, a complexului monahal și creșterea gradului de accesibilitate și siguranță pentru vizitatori.

Mănăstirea Sihăstria a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, la nivelul Regiunii Nord-Est.

Proiectul a fost derulat în perioada 19.01.2017 - 31.10.2022 și a presupus ample lucrări de restaurare a obiectivelor monument istoric din cadrul ansamblului, incluzând amenajarea unui spațiu muzeal specializat pentru expunere a colecțiilor de obiecte de patrimoniu păstrate de-a lungul timpului în cadrul mănăstirii.


Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea infrastructurii obiectivului turistic Ansamblul Mănăstirii Sihăstria, prin consolidarea, restaurarea și conservarea Paraclisului Sf. Ioachim și Ana (NT-II-m-A-10736.03), chiliilor (NT-II-m-A-10736.05), Bisericii din lemn Sfinții Voievozi (NT-II-m-2A-10736.02).

Obiectivele specifice

 • Diversificarea ofertei turistice prin amenajarea unui muzeu si a unui spatiu pentru realizarea activitatilor de informare si publicitate, la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului;
 • Cresterea numarului de vizitatori cu 5,5% la 1 an de la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului, ca urmare a realizarii proiectului si a derularii activitatilor de marketing si promovare turistica;
 • Cresterea gradului de expunere a Ansamblului Manastirii Sihastria, prin digitalizarea acestuia si crearea unei pagini web dedicata promovarii obiectivului de patrimoniu.

Grupul tintă

Beneficiarii directi

1. Turistii

Activitatea turistica va fi sustinuta de un valoros potential turistic, in functie de care sunt organizate diferite tipuri de turism:

 • turismul cultural, organizat pentru vizitarea monumentelor de arta, cultura;
 • turismul comercial, a carui practica este ocazionata de mari manifestari de profil (Hramurile bisericii, diferite târguri din zona);
 • turismul ecumenic, practicat de catre cunoscatorii valorilor si semnificatiilor spirituale ale lacasurilor sacre, judetul Neamt fiind considerat o destinatie importanta de pelerinaj si rugaciune;

2. Comunitatea locala

Rezultatele proiectului vor avea impact pozitiv asupra dezvoltarii comunitatii locale.


3. Complexul Monahal Sihastria - prin restaurarea/ consolidarea obiectivelor de patrimoniu si punerea in valoare a acestora;


Beneficiarii indirecti

 • Autoritatea locala, prin dezvoltarea infrastructurii de turism si contributia semnificativa la dezvoltarea strategica a zonei;
 • Agentiile de turism;
 • Proprietarii structurilor de primire turistica din zona;
 • Mitropolia Moldovei;
 • Biserica Ortodoxa Romana.

Titlul - Construire si dotare Gradinita cu program normal - Scoala gimnaziala "Alecu Ivan Ghilia"- Comuna Sendriceni, Judetul Botosani

Beneficiarul investiției - UAT Comuna Sendriceni

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Comuna Sendriceni, Judetul Botosani

Valoarea totala a proiectului a fost de 921,590.62 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 917,603.12 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 898,259.39 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de investitii - 10.1. - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare


Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, crearea unei infrastructuri educationale adecvate in comuna Sendriceni, judetul Botosani, prin integrarea a 40 de copii, in termen de maxim 12 luni, intr-un sistem care sa le asigure un nivel optim de educatie si care sa excluda riscul de abandon scolar si de parasire timpurie a scolii, corelat cu cresterea ratei de absolvire a invatamantului obligatoriu si accesul spre nivelurile superioare de educatie.

Prin intermediul finantarii solicitate, s-a construit si dotat o gradinita cu program normal, la Scoala gimnaziala "Alecu Ivan"Ghilia”, pentru integrarea a 40 de copii, din care doua fete cu dizabilitati si 4 copii proveniti din familii sarace. Gradinita functioneaza dupa standardele europene, copiii beneficiaza de toate conditiile necesare invatarii, acumularii de cunostinte, care sa le permita ulterior integrarea in urmatoarele trepte de invatamant, intr-o comunitate durabila, lipsita de inegalitati sociale.


Obiectivele specifice

 • Integrarea copiilor in invatamantul prescolar si imbunatatirea conditiilor de educatie Implementarea si monitorizarea curriculum-ului national la nivelul gradinitei, fiind garantate calitatea profesionala, asigurarea documentelor curriculare oficiale si a materialelor didactice; monitorizarea si raportarea: procese verbale de predare-primire curriculare; incadrarea de personal pregatit din punct de vedere profesional si centralizarea documentelor legislative la nivelul gradinitei; dezvoltarea competentelor in vederea optimizarii procesului invatarii, elaborarea, aplicarea si analiza competentelor si a reperelor de dezvoltare a prescolarilor, participarea cadrelor didactice la cursuri de formare;
 • Integrarea tuturor prescolarilor in gradinita, indiferent de statutul lor social si imbunatatirea ratei de participare prin reducerea si prevenirea abandonului scolar in scopul finalizarii gradinitei si integrarii cu succes in viata scolara; atragerea copiilor spre sistemul de invatamant prescolar, crearea instrumentelor de colectare a datelor, aplicarea instrumentelor de colectare, elaborarea procedurii de analiza si interventie la nivelul gradinitei; diversificarea programelor educative, cresterea ponderii programelor educative in curriculum si in activitati extracurriculare, cresterea numerica si calitativa a programelor de parteneriat interinstitutional, valorificarea rezultatelor si produselor proiectelor,dezvoltarea de activitati educative extrascolare si extracurriculare si de programe de consiliere centrate pe cresterea atractivitatii educatiei si prevenirea cauzelor abandonului scolar;
 • Optimizarea relatiei gradinita - comunitate. Implicarea activa a familiilor copiilor in relatia cu gradinita, cresterea gradului de implicare a autoritatilor locale, prezenta activa a Asociatiei Parintilor la acivitatile prescolare, consilierea cadrelor didactice in domeniul parteneriatului educational, cresterea rolului unitatii de invatamant in cadrul parteneriatului local, judetean, national; crearea de parteneriate externe cu IMM-uri si ONG-uri in derularea unor proiecte in parteneriat;
 • Crearea managerilor educationali si a personalului didactic, sub aspect stiintific si psihopedagogic, dezvoltarea competentelor manageriale ale educatoarelor; formarea sefilor comisiilor, coordonatorilor in domeniul managementului; proiectarea si realizarea actiunilor de formare continua, de perfectionare a actiunilor nivelul comisiilor metodice, in functie de nevoile depistate, promovarea si valorificarea cercetarii si inovatiei pedagogice, promovarea la nivel judetean a unitatii scolare.

Grupul tintă

Grupul tinta vizat il constituie copiii de varsta prescolara, care nu au fost inscrisi la gradinita sau care au nevoie de sprijin suplimentar pentru integrarea scolara.

Beneficiarii directi

 • numarul total de copii este de 40, din care 21 fete si 19 baieti;
 • personalul care lucreaza cu copiii: doua educatoare si personalul auxiliar.

Beneficiarii indirecti

 • 1.123 elevi din ciclul primar, gimnazial si liceal;
 • 3.895 locuitori ai comunei Sendriceni;
 • comunitatea la nivel judetean, regional si national.

S-a acordat atentie cazurilor speciale, fiind contactate familiile copiilor cu probleme, care prezinta dizabilitati sau provin din medii cu probleme sociale si economice, in scopul intelegerii modului de interventie in viata acestor copii, astfel incat acestia sa poata beneficia la maxim de rezultatele proiectului de reabilitare a unitatii de invatamant. In prezent, se mentine o relatie activa intre UAT Sendriceni si beneficiarii directi si indirecti ai proiectului si se organizeaza evenimente si intalniri in aer liber, festivaluri educative si de divertisment.


Titlul - Extinderea suprafetei de spatii verzi in orasul Vicovu de Sus prin reconversia functionala a doua terenuri neutilizate

Beneficiarul investiției - Orasul Vicovu de Sus

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Orasul Vicovu de Sus, Judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 3,452,848.90 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 3,372,713.49 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3,303,572.87 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.2. - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii orașelor, regenerarii și decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului și promovarii masurilor de reducere a zgomotului


Obiectivul general al proiectului a constat în imbunatatirea calitatii vietii in orasul Vicovu de Sus, in contextul revitalizarii mediului urban prin extinderea suprafetei de spatii verzi destinate activitatilor reacreative si de petrecere a timpului liber ale comunitatii.

Prin investitia propusa, suprafata de spatii verzi de la nivelul orasului Vicovu de Sus creste cu 10.600 mp, contribuind la imbunatatirea indicatorului privind suprafata de spatii verzi/locuitor, acesta inregistrand o crestere de la 3,70 mp la 4,36 mp spatiu verde/locuitor. Accesibilitatea la spatiile verzi reprezinta un vector important in asigurarea unei utilitati ridicate a acestora, prin proiectul investitional fiind propus pentru modernizare si un drum pe o lungime de 120 m (720 mp) care conduce in mod direct la terenul in suprafata de 5.100 mp supus investitiei.

Modernizarea acestui drum era necesara pentru ca populatia locala sa poata beneficia de acces facil la acest spatiu verde cu o suprafata extinsa, ce ofera posibilitati diverse de petrecere a timpului in aer liber. Extinderea spatiului verde, in zona urbana a orasului Vicovu de Sus si asigurarea unor conditii optime de recreere pentru cetateni are o influenta pozitiva atat asupra esteticii peisajului natural al spatiilor publice, pentru a crea un mediu ambiant mai sanatos, cat si asupra atractivitatii zonei pentru rezidenta, ridicand, astfel, calitatea vietii in mediul urban vizat de proiect.

Obiectivele proiectului propus sunt in concordanta cu obiectivul specific al Prioritatii 5.2 din cadrul Programului Operational Regional, axat pe „reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti", in contextul activitatilor de investitie din cadrul proiectului, respectiv:

 • valorificarea suprafetelor abandonate si neutilizate apartinand intravilanului orasului Vicovu de Sus, prin refunctionalizarea a doua terenuri vacante cu o suprafata de 10.600 mp si transformarea acestora in spatii verzi, imbunatatind gradul de calitate a vietii si calitatea mediului inconjurator;
 • diversificarea ofertei de recreere si de petrecere a timpului liber pentru comunitate, prin asigurarea unor spatii verzi adecvate si dotate corespunzator;
 • imbunatatirea conditiilor de locuit si cresterea gradului de atractivitate a orasului Vicovu de Sus, prin dezvoltarea de proiecte investitionale ce vizeaza reducerea poluarii aerului si a promovarii unei vieti active in aer liber;
 • imbunatatirea factorilor de mediu la nivelul orasului Vicovu de Sus, datorita cresterii suprafetei de spatii verzi, imbunatatirii calitatii aerului si reducerii zgomotului;
 • imbunatatirea imaginii orasului Vicovu de Sus, in contextul recuperarii de capital teritorial neutilizat si valorificarii acestuia, prin transformarea in amenajari peisagistice de calitate, ce faciliteaza socializarea si interactiunea intre membrii comunitatii.

Obiectivele specifice

 • Reconversia functionala a doua terenuri neutilizate si abandonate cu o suprafata de 10.600 mp din orasul Vicovu de Sus si transformarea acestora in spatii verzi cu functiuni de agrement si de petrecere a timpului liber pentru comunitate;

  Detaliere: Orasul Vicovu de Sus se confrunta cu o valorificare insuficienta a suprafetelor de spatiu verde, in contextul in care orasul dispunea de o suprafata de 3,70 mp/cap locuitor (6 ha/16.187 persoane pentru anul 2016, conform datelor statistice furnizate de INS), sub standardul european de 26 mp/cap de locuitor. Terenurile vizate, cu o suprafata de 10.600 mp, se afla in proximitatea zonelor de locuit sau a obiectivelor locale de interes public, avand fiecare o suprafata mai mare de 1000 mp:

  • 5.100 mp - obiectivul 1 beneficiaza de acces pietonal de pe drumul vizat de modernizare si un drum de exploatare la sud, cea mai apropiata unitate de locuit fiind la o distanta de ~ 110 m;
  • 5.500 mp - obiectivul 2, beneficiaza de acces pietonal de pe strada Nicolae Balcescu aflata in sud-estul amplasamentului, cea mai apropiata unitate de locuit fiind la o distanta de ~ 120m. O.S. 1 a fost indeplinit prin urmatoarele interventii: modelarea terenului, gazonarea suprafetelor, plantarea de arbori si arbusti, realizarea de alei pietonale, piste de role si biciclete, skate-parc, facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, instalarea de sisteme Wi-Fi.
 • Asigurarea accesibilitatii rutiere si pietonale la spatiul verde nou creat prin proiect in suprafata de 5.100 mp;

  Detaliere: Atingerea obiectivului specific nr. 2 s-a realizat prin modernizarea unui drum pe o lungime de 120 m, respectiv o suprafata de 720 mp, , care asigura in mod direct accesul pietonal si rutier al comunitatii la amplasamentul in suprafata de 5.100 mp supus investitiei pentru transformarea in spatiu verde cu functiuni diverse de recreere si petrecere a timpului liber.

 • Oferirea unui grad ridicat de siguranta in cadrul spatiilor verzi amenajate prin proiect.

  Detaliere: Asigurarea unui grad ridicat de confort si siguranta in exploatarea spatiilor verzi de catre populatie reprezinta un aspect important, concretizat ca urmare a atingerii acestui obiectiv specific prin urmatoarele masuri de interventie:

  • instalarea de sisteme de supraveghere video pentru fiecare amplasament, care sa monitorizeze permanent activitatile intreprinse in spatiile verzi infiintate in proiect;
  • realizarea sistemului de iluminat pentru cele doua terenuri supuse investitiei.

Grupul tintă

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de populatia totala a orasului Vicovu de Sus, beneficiara a rezultatelor proiectului, concretizate in crearea a doua noi spatii verzi moderne si inovative si a unei cai de acces modernizate, pentru unul din cele doua amplasamente.

Beneficiarii directi

In contextul obiectivului general al proiectului, investitia propusa se adreseaza, in mod direct:

 • Orasului Vicovu de Sus in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile si a investitiilor realizate prin proiect;
 • populatiei totale a orasului Vicovu de Sus (16.187 locuitori, conform datelor statistice furnizate de INS, 2016).

Populatia orasului Vicovu de Sus, in calitate de beneficiar direct al acestui proiect investitional, dispune in prezent de urmatoarele beneficii:

 • spatii noi de recreere si de petrecere a timpului liber, dotate cu logistica specifica de calitate;
 • infrastructura de recreare adaptata necesitatilor persoanelor cu dizabilitati;
 • spatii noi de joaca pentru copii, dotate corespunzator, conform normativelor in vigoare; - sporirea calitatii vietii, datorita revitalizarii spatiului urban;
 • grad ridicat de securitate a populatiei in zonele destinate petrecerii timpului liber;
 • acces gratuit la internet in zonele amenajate prin proiect.

Infrastructura de recreere nou creata este adaptata diverselor segmente demografice si sociale, pentru a fi accesibila tuturor categoriilor de varsta si persoanelor cu dizabilitati. Fiind spatii publice, zonele de petrecere a timpului liber create si amenajate cu facilitati de recreere nu necesita costuri directe de exploatare din partea cetatenilor, acestia beneficiind, in mod gratuit, de intreaga gama de dotari si facilitati existe in cadrul acestora, precum si de accesul direct nou modernizat la unul din cele doua amplasamente.


Beneficiarii indirecti

Prin specificul investitional, impactul proiectului propus este mai larg, generand efecte benefice dincolo de limitele teritoriale ale orasului Vicovu de Sus:

 • stabilitatea si cresterea fortei de munca, ca urmare a cresterii atractivitatii orasului ca mediu de rezidenta;
 • cresterea atractivitatii orasului, atat pentru comunitate, cat si pentru turisti, datorita imbunatatirii estetice;
 • cresterea atractivitatii orasului pentru stimularea mediului antreprenorial local si pentru atragerea de investitorii straini.

In acest sens, din categoria beneficiarilor indirecti ai proiectului, fac parte urmatoarele categorii:

 • mediul de afaceri al orasului Vicovu de Sus (aproximativ 200 de agenti economici);
 • locuitorii zonelor rurale situate in proximitatea orasului Vicovu de Sus, dependenti de serviciile de la nivelul orasului Vicovu de Sus;
 • vizitatorii orasului Vicovu de Sus sau turistii aflati in tranzit, avand in vedere existenta punctului de trecere a frontierei la granita cu Ucraina;
 • potentialii investitorii externi, in contextul in care nivelul de atractivitate local stimuleaza dezvoltarea de noi investitii la nivelul orasului Vicovu de Sus.

Titlul - RESTAURARE, CONSOLIDARE SI INTEGRARE TURISTICA CATEDRALA VECHE ROMANO-CATOLICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI-IASI

Beneficiarul investiției - Episcopia romano-catolica Iasi

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Bd. STEFAN cel MARE si SFANT, Nr. 26, Mun. IASI, Jud. IASI

Valoarea totala a proiectului a fost de 21,327,798.17 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 20,853,882.94 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 20,436,596.74 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului


Scurt istoric

Datorită importanței spirituale dar și caracteristicilor arhitecturale, Catedrala veche romano-catolică Adormirea Maicii Domnului din Iași, este cea mai importantă biserică pentru credincioșii catolici ai Moldovei. Este înscrisă în lista monumentelor istorice clasa A, datorită vechimii (construită în anul 1789) și arhitecturii sale, având stilul baroc.

Din cauza cutremurelor și a vicisitudinilor timpului, la catedrala apăruseră degradări importante la nivelul rezistenței, dar și la nivelul tencuielilor interioare și exterioare, ceea ce punea în pericol atât siguranța celor care intrau în catedrală, cât și a operelor de artă, în mod deosebit a picturii, care se deteriora.

Prin posibilitatea accesării fondurilor europene, s-a deschis calea pentru salvarea acestui edificiu emblematic pentru Iași și pentru zona Moldovei.


Obiectivul general al proiectului a constat atat în integrarea turistica a catedralei vechi romano-catolice din lasi in portofoliul de obiective turistice ale municipiului lasi, cat si integrarea social-economica si culturala in viata colectivitatii locale iesene. Integrarea turistica implica efectiv armonizarea acestui monument istoric cu celelalte obiective turistice din centrul istoric al Iasiului - in special Manastirea Sf. Trei lerarhi si Catedrala Mitropolitana, situate in imediata vecinatate si care sunt deja restaurate. Avand in vedere faptul ca turismul a fost identificat ca prioritate de dezvoltare regionala, dat fiind potentialul turistic cultural al municipiului si judetului lasi, obiectivul general al acestui proiect raspunde prioritatilor stabilite in Planul de Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, fiind un proiect ce vine in sprijinul valorificarii patrimoniului religios - cea mai importanta si valoroasa mostenire culturala a municipiului lasi.


Obiectivele specifice

 • Restaurarea si consolidarea cladirii catedralei;
 • Promovarea turistica a obiectivului de patrimoniu si a egalitatii de sanse;
 • Cresterea cu 6 % a numarului de turisti care viziteaza catedrala.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi

 • credinciosii romano-catolici;
 • credinciosii ortodocsi;
 • vizitatori "clasici" care doresc sa-si imbunatateasca cultura si experienta;
 • noi categorii de turisti, asa cum au fost identificate in planul de marketing, precum: grupuri de scolari din Iasi; grupuri de fotografi - ex. Asociatia Foto-Iasi, Asociatia Artistilor Fotografi din Romania - Clubul Fotografilor de la Casa de Cultura "Mihai Ursachi" lasi; pasionatii de monumente istorice - Asociatia Studentilor Arhitecti lasi; Asociatia pentru protectia si documentarea monumentelor si patrimoniului din Romania; grupurile de pensionari din Iasi, etc.

Beneficiarii indirecti

 • cei aproximativ 290.442 locuitori ai municipiului lasi vor beneficia indirect de efectele pozitive ale investitiei, prin prisma dezvoltarii economice locale;
 • Primaria lasi, institutiile publice si ONG —urile locale in domeniul culturii - Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Jasi; Directia Judeteana pentru Sport si Tineret lasi; Inspectoratul Scolar Judetean lasi; Asociatia Cultural Artistica Studenteasca Ludic; Liga pentru Educatie, Cultura si Sport.

Rezultatele proiectului

Grație accesului la finanțarea europeană, încă un monument de arhitectură, unicat în Moldova, a fost salvat. Consolidările realizate la structura de rezistență a întregii biserici, redeschid posibilitatea folosirii ei ca lăcaș de cult, dar oferă turiștilor și oportunitatea de a admira o arhitectură în stil baroc precum și celelalte elemente care îmbogățesc edificiul, cum ar fi: pictura catedralei, realizată în anul 1869 de către călugărul franciscan Giuseppe Carta din Palermo; altarul principal vechi şi cele două altare secundare, realizate la Padova, cu marmura de Carrara, în anul 1874; candelabrul din bronz Geriani din cupola centrală, precum şi candelabrele mici din navatele laterale, aduse de la Paris în anul 1904; orga clasică adusă în anul 1904 de la Jägerndorf - Austria; amvonul clasic cu basoreliefurile aurite, realizat în anul 1868; icoanele de la Calea Crucii, aduse de la Viena în anul 1873; cele două clopote aduse de la Viena şi instalate în anul 1777; iar în exterior, ceasornicul solar, din anul 1813. Prin realizarea acestui proiect, au fost puse în valoare și vestigii arheologice foarte importante pentru cultul romano-catolic dar și pentru orașul Iași, așa cum se poate observa la subsolul bisericii reabilitate.


Titlul - Revitalizarea spatiului urban din orasul Darabani prin reconversia si refunctionalizarea unor terenuri si spatii neutilizate si degradate

Beneficiarul investiției - Orasul Darabani

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Orasul Darabani, Judetul Botosani

Valoarea totala a proiectului a fost de 5.123.323,49 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 4.997.687,27 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 4.895.234,68, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului


Obiectivul general al proiectului a constat în imbunatatirea conditiilor de viata si a atractivitatii mediului urban al orasului Darabani, pe fondul extinderii suprafetei de spatii verzi cu functiuni recreative si de agrement destinate comunitatii.

Calitatea vietii populatiei in mediile urbane reprezinta un factor important in dezvoltarea economica a oraselor, avand in vedere ca investitorii si forta de munca vizeaza orasele. Printre elementele care influenteaza calitatea vietii populatiei se numara factorii de mediu si diversitatea optiunilor de petrecere a timpului liber, respectiv asigurarea unui nivel scazut de poluare si a unui mediu recreational diversificat pentru populatie. Valorificarea a 3 terenuri neutilizate si degradate din orasul Darabani prin amenajarea ca spatii verzi deschise publicului larg si echiparea lor cu dotari si echipamente specifice petrecerii timpului liber (banci, foisoare, spatii de joaca pentru copii, mese pentru jocuri sportive si de societate, etc.) conduce la diversificarea facilitatilor publice de recreere destinate populatiei rezidente, imbunatatirea esteticii generale a spatiului urban, infuzandu-se, totodata, efecte stimulative asupra mediului economic local in contextul cresterii atractivitatii orasului pentru potentialii investitori.

Prin investitia propusa, suprafata de spatii verzi de la nivelul orasului Darabani se extinde cu 10.310 mp, contribuind la imbunatatirea indicatorului privind suprafata de spatii verzi per locuitor, acesta inregistrand o crestere de la 12,56 mp la 13,37 mp spatiu verde/ locuitor.

Obiectivul general al proiectului contribuie direct la atingerea obiectivului specific al Prioritatii de investitie 5.2, respectiv sprijina "reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti", si implicit contribuie la atingerea obiectivului general al Programului Operational Regional, respectiv sprijina "cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabila sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic", prin investitiile propuse, respectiv:

 • imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Darabani, prin cresterea indicelui privind suprafata medie a spatiului verde/ locuitor cu 6,45%, in contextul crearii de noi spatii verzi in suprafata de 10.310 mp si diversificarii facilitatilor de recreere si petrecere a timpului liber pentru populatie, concomitent cu ameliorarea factorilor de mediu;
 • imbunatatirea estetica a peisajului urban al orasului Darabani, in contextul recuperarii de capital teritorial neutilizat, prin valorificarea ca spatii verzi a 3 terenuri abandonate si degradate, cu o suprafata totala de 10.310 mp;
 • cresterea atractivitatii orasului Darabani, din punct de vedere socio-economic, prin imbunatatirea calitatii habitatului ca urmare a refunctionalizarii terenurilor neutilizate, cu influente asupra stimularii investitiilor la nivel local;
 • promovarea si incurajarea unui stil de viata sanatos in randul populatiei, prin amenajarea spatiilor verzi cu functiuni si dotari ce permit plimbarile in aer liber, joaca, activitati sportive, socializare.

Obiectivele specifice

 • Reabilitarea a 3 terenuri aflate in intravilanul orasului Darabani, cu o suprafata totala de 10.310 de mp si valorificarea acestora ca spatii verzi.

  Orasul Darabani se situeaza cu mult sub standardul European, care impune o valoare de 26 mp spatiu verde amenajat/ cap de locuitor, acesta dispunand in anul 2015 de o suprafata de doar 12,56 mp de spatiu verde/ locuitor, conform datelor statistice oferite de I.N.S.

  Realizarea obiectivului care vizeaza amenajarea a 3 terenuri neutilizate in suprafata totala de 10.310 mp, ca spatii verzi, conduce la ameliorarea indicatorului privind suprafata de spatii verzi per locuitor a orasului, acesta atingand valoarea de 13,37 mp/ locuitor. Terenurile transformate in spatii verzi se afla in proximitatea unor zone de locuit sau a unor obiective locale de interes public, la o distanta mai mica de 500 m de acestea, avand fiecare o suprafata mai mare de 1000 mp, dupa cum urmeaza: obiectivul 1 - 1.283 mp, obiectivul 2 - 5.009 mp; obiectivul 3 - 4.018 mp.

  Reconversia functionala a terenurilor vizate de proiect in spatii verzi s-a realizat prin urmatoarele actiuni: lucrari de amenajare a terenului si amenajare peisagistica, precum modelarea terenului, plantarea de arbori si arbusti, gazonarea, asigurarea mobilitatii in interiorul spatiilor verzi nou create prin realizarea de alei pietonale, facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, realizarea sistemului de irigatii necesar pentru intretinerea si mentenanta spatiilor verzi amenajate.

 • Asigurarea functionalitatii spatiilor verzi create prin proiect, avand in vedere dotarea acestora cu mobilier urban si facilitati adecvate uzului public.

  Spatiile verzi create prin reconversia celor 3 terenuri neutilizate dispun de functiunile necesare desfasurarii de activitati de agrement si petrecere a timpului liber. Astfel, atingerea obiectivului s-a realizat prin echiparea spatiilor vizate de proiect cu mobilier, dotari si facilitati urbane:

  • mobilier urban specific parcurilor (foisoare, banci, scaune inerbate din lemn, cosuri de gunoi simple si duble etc.);
  • echipamente specifice locurilor de joaca pentru copii (balansoare, leagane, ansamblu de joaca multifunctional din lemn pentru catarat si jocuri de echilibru, traseu de joaca tip aventura cu punte suspendata, platforme din lemn, plasa de catarat si busteni de inaltimi variabile);
  • dotari pentru zonele de recreere si sport (fileu sportiv multifunctional, echipamente pentru exercitii de tip fitness, mese pentru jocuri de societate, mese pentru tenis);
  • dotari peisagistice si decorative (cismele);
  • dotari si facilitati pentru a facilita accesul tuturor persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilitati, respectiv: pante de teren cu o declivitate de pana in 5%, diferente mici de nivel la tranzitia dintre finisaje (pana in 2.5 cm), dale si benzi tactilo-vizuale. Personalizarea dotarilor si facilitatilor pentru fiecare spatiu verde in parte asigura eficienta in exploatarea spatiilor verzi atat din punct de vedere estetic cat si operational, asigurand totodata un impact scazut asupra mediului inconjurator.
 • Imbunatatirea gradului de siguranta in spatiile verzi nou create, prin dotarea cu echipamente de supraveghere specifice.

  Siguranta publica la nivelul spatiilor verzi din cadrul oraselor este foarte importanta, atat din punctul de vedere al persoanelor care beneficiaza de aceste spatii, cat si din punct de vedere al sustenabilitatii infrastructurii (prevenirea actelor de vandalism si asigurarea integritatii fizice). Proiectul contribuie la sporirea sigurantei publice in cadrul spatiilor verzi create, prin dotarea acestora cu sisteme de supraveghere performante care monitorizeaza permanent perimetrul acestora, dar si cu echipamente care asigura accesul prin Wi-Fi la internet, facilitand astfel accesul publicului la informatii si la metode de comunicare rapida. Acest obiectiv s-a realizat prin:

  • instalarea de sisteme de supraveghere video pentru fiecare amplasament, care sa monitorizeze permanent activitatile intreprinse in spatiile verzi infiintate in proiect;
  • instalarea de sisteme de conectare la internet de banda larga (Wi-Fi) in cadrul zonelor amenajate prin proiect.
 • Accesibilizarea pietonala si rutiera a amplasamentului nr. 1 (CF 55082) amenajat ca spatiu verde prin proiect.

Grupurile tinta

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de totalitatea populatiei orasului Darabani, ce va beneficia direct de crearea celor 3 spatii verzi amenajate si dotate special pentru recreere si petrecere a timpului liber si de drumul de acces modernizat.

Beneficiarii directi

 • Orasul Darabani (UAT Darabani), in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile si al investitiilor efectuate in cadrul proiectului;
 • Grupurile de elevi;
 • Populatia totala a orasului Darabani, dimensionata la 1 ianuarie 2017 la 12.842 de locuitori (conform INSSE). UAT orasul Darabani va beneficia ca urmare a cresterii indicatorului vizand suprafata de spatii verzi de la valoarea de 12,56 mp spatiu verde/ locuitor la 13,37 mp spatiu verde/ locuitor, ceea ce va contribui la atingerea valorii minime solicitate la nivel european, de 26 mp spatiu verde/ locuitor. De asemenea, amenajarea celor 3 terenuri abandonate si transformarea acestora in spatii verzi moderne, dotate si echipate pentru recreere si petrecerea timpului liber, la fel si modernizarea drumului de acces catre unul din spatiile verzi amenajate va conduce la cresterea atractivitatii si aspectului estetic al orasului, cu impact pozitiv indirect la nivel socio-economic.

Beneficiarii indirecti sunt institutiile publice si private de la nivelul orasului Darabani, care vor beneficia de efectele crearii spatiilor verzi, de stabilitatea si cresterea fortei de munca, ca urmare a cresterii atractivitatii orasului din punct de vedere turistic si ca urmare a imbunatatirii estetice, cat si cresterea atractivitatii orasului pentru investitorii straini.

Indirect, vor beneficia de implementarea acestui proiect si:

 • alte unitati administrativ teritoriale, prin exemplul de buna practica;
 • locuitorii comunitatilor rurale din proximitatea orasului Darabani, dependenti de serviciile publice de la nivelul orasului Darabani;
 • turistii si persoanele care tranziteaza orasul Darabani;
 • potentialii investitori externi, ca urmare a crearii premiselor pentru cresterea atractivitatii orasului Darabani.

Zonele de recreere nou create prin proiect sunt adaptate diverselor segmente demografice si sociale, pentru a fi accesibile tuturor categoriilor de varsta, cat si persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitati. Fiind spatii publice, zonele amenajate nu presupun costuri directe de exploatare si intretinere din partea cetatenilor, acestia beneficiind, in mod gratuit, de intreaga gama de dotari si facilitati existente in cadrul acestora.

Implicarea grupului tinta in procesul de concepere a proiectului.

Dorinta populatiei locale de a dispune de spatii verzi special amenajate, pentru activitati de recreere, ciclism, joaca a fost identificata si la momentul intocmirii Strategiei de dezvoltare durabila a orasului Darabani pentru perioada 2015-2020, document ce a fost supus dezbaterii publice, anterior aprobarii acesteia in sedinta de Consiliu Local. Prin nevoile identificate de autoritatea locala la nivelul opiniei publice, grupul tinta, format cu precadere, din locuitorii orasului Darabani, a fost implicat in etapa de concepere a proiectului, astfel incat rezultatele obtinute sa fie in acord cu asteptarile comunitatii, concretizandu-se prin efecte pozitive directe asupra cresterii atractivitatii orasului, deopotriva, pentru rezidenti si investitori.

Implicarea grupului tinta in procesul de dezvoltare si implementare a proiectului.

In ceea ce priveste procesul de dezvoltare si implementare a proiectului, documentatia tehnico-economica, ce a stat la baza realizarii investitiei, a fost aprobata prin Hotarare de Consiliul Local, in prezenta consilierilor locali, reprezentanti ai populatiei orasului Darabani. De asemenea, in mod indirect, grupul tinta a fost implicat in procesul de dezvoltare a proiectului prin studierea de catre personalul implicat in elaborarea proiectului a normativelor referitoare la amenajarea de spatii verzi si la facilitatile destinate persoanelor cu dizabilitati in cadrul acestor spatii publice.


Titlul - Reabilitarea si integrarea turistica a monumentului istoric - "Biserica Sf. Gheorghe"

Beneficiarul investiției - Parohia Sfântul Gheorghe

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, Str. Soldat Porojan, Nr. 7, Municipiul Roman, Jud. Neamt

Valoarea totala a proiectului a fost de 5,098,252.27 lei, cu o valoare totala eligibila in cuantum de 4,556,771.90 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 4,465,636.46 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Biserica „Sfântul Gheorghe", realizată între anii 1842 - 1847, ctitori fiind postelnicul Grigore Done şi soţia sa Elenco, este una dintre cele mai valoroase construcții de arhitectură bisericească din Roman. Planurile bisericii Sfântul Gheorghe, au fost aduse de la Odesa, fiind făcute de către arhitectul polonez de origine germană - J. Krauss, care a realizat şi construcţia. Arhitectura faţadelor şi volumul construit, este de factură neoclasică, de influenţă rusească şi chiar barocă, în ceea ce priveşte decoraţiile de la antablament. Faţadele sunt concepute şi realizate cu elemente din piatră naturală aparentă, iar câmpurile tencuite, finisate în zugrăveli de var.

O caracteristică deosebită şi specifică este prevederea a patru turle (una pătrată pentru clopotniţă şi trei octogonale peste pronaos, naos şi altar) realizate pe axul longitudinal care conferă, interior şi exterior, o siluetă monumentală personalizată.

Elementele decorative arhitecturale sunt caracterizate printr-un eclectism ce însumează elemente clasice de influenţă rusă, elemente neogotice în acolade, coloane doric - romane, antablament clasic cu friz decorativ, fitomorf continuu, rozete florale ieşinde sau în casete octogonale cu unghiurile intrânde rotunjite.

Specifică este şi partea de subsol, de sub pridvorul iniţial interior, cu rol de osuar, pentru osemintele dezgropate de pe amplasamentul bisericii. Iniţial a fost cimitir al robilor episcopiei, iar ulterior al locuitorilor din satul posluşnicilor, devenit mahalaua Popăuţi.

Prin acest proiect s-a urmarit:

 • Cresterea vizibilităţii monumentului pe plan local, regional și naţional;
 • Creșterea nivelului de informare cu privire la Biserica "Sf. Gheorghe", pentru turistii potenţiali din România și din strainatate;
 • Creșterea nivelului de satisfacţie a turiștilor care viziteaza Biserica „Sf. Gheorghe";
 • Creșterea numarului de turiști care vizitează Biserica "Sf. Gheorghe" și dinamizarea fluxului turistic in Municipiul Roman;
 • Diversificarea și dezvoltarea diferitelor forme de turism, îndeosebi a turismului cultural, istoric și religios;

Obiectivul general al proiectului a constat în valorificarea patrimoniului cultural din localitatea Roman și pozitionarea monumentului istoric "Biserica Sf. Gheorghe" deasupra limitelor unei entitaţi de cult religios, in sensul așezării pe o treaptă superioară, ca un promotor al culturii romanesti, un factor activ de creștere a calitatii individului, care să contribuie la dezvoltarea economică și socială a zonei din care face parte.

Obiectivele specifice

 • OS 1 - Consolidare/restaurare Biserica "Sf. Gheorghe";
 • OS 2 - Reabilitare pictură murală si iconostas;
 • OS 3 - Realizare infrastructură conexă si de punere in valoare a monumentului;
 • OS 4 - Susţinerea unor acţiuni de promovare si informare a vizitatorilor cu privire la monumentul istoric, conform planului de marketing, pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști.

S-au realizat următoarele lucrări:

 • Consolidarea zidăriei portante în zonele cu degradări, refacerea punctuală a zonelor deplanate și degradate evident, chituiri și injectări ale fisurilor, injectări în masă a zidăriei și refaceri de zidărie;
 • Reabilitarea unor componente ale șarpantei și refacerea integrală a învelitorii și accesoriilor din tablă de zinc, instalații de încălzire, instalații de protecție;
 • Refacerea cofinărilor la turle;
 • Reabilitarea picturii la iconostas. S-au făcut lucrări specifice de consolidare, protecție, refacerea elementelor lipsă, degresare, peliculizare, obturare, chituire, lucrări la nivelul stratului pictural, a lemnului și a metalului;
 • Refacerea picturii interioare; la nivelul stratului suport, s-au realizat lucrări de îndepărtare a chiturilor de reparații anterioare, ancorarea marginilor fracturate, consolidarea marginilor, injectări în profunzime, chituiri, etc.
 • La nivelul stratului de culoare, s-au realizat lucrări desprăfuire, curătarea murdăriei ancransate, îndepartarea mortarului de reparație aplicat peste stratul pictural, îndepărtarea repictărilor defectuoase, consolidarea zonelor ce prezentau exfolieri, vernisare finală, etc;
 • Realizarea unei clădiri anexă pentru toalete și centrala termică pe combustibil lemne care sa asigure o temperatură constantă pe timp de iarnă în interiorul bisericii;
 • Sistematizarea verticală, împrejmuiri, iluminat arhitectural și de siguranță. A fost acordată o atenție deosebită refacerii și punerii în valoare a mediului natural înconjurător.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi

 • Categorii de turiști si vizitatori: - turiști, vizitatori interni de o zi, vizitatorii interni care stau peste noapte, vizitatorii nationali si internationali de o zi;
 • Grupurile de elevi;
 • Credincioșii creștini;

Beneficiarii indirecti

 • Agenţii economici, cu predilecţie cei implicati în comert si turism;
 • Autoritatea publică locală.

Impactul proiectului

Intenţia reabilitării monumentului istoric biserica "Sf. Gheorghe" nu este de dată recentă. Monumentul a suferit, de-a lungul timpului, în mai multe rânduri, intervenţii în scopul reabilitării, dar se simţea nevoia unei investiţii majore. Oportunitatea oferită de Programul Operațional Regional 2014 - 2020 a dat șansa realizării unui important obiectiv, punerea în valoare a unei opere de artă și cultură, în condiţiile in care resursele proprii erau insuficiente pentru a acoperi costurile unei intervenţii atât de mari și importante.

In condițiile finanțării proiectului prin POR 2014 - 2020, impactul asistenței financiare nerambursabile a fost extrem de important, putând fi atinse toate obiectivele și indicatorii stabiliți prin proiect. S-a realizat atingerea integrală a indicatorilor din proiect, în condițiile asigurării sustenabilității.


Titlul - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale in comuna Poiana Stampei, judetul Suceava

Beneficiarul investiției - Comuna Poiana Stampei

Localizare proiect - Comuna Poiana Stampei, judetul Suceava, str. Principala, nr. 228

Valoarea totala a proiectului a fost de 6.949.404,46 lei, cu o valoarea totala eligibila de 6.399.244,87 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 6.271.259,97 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de investitii - 10.1. - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Comuna Poiana Stampei este situata intr-o zona frumoasa, starea sociala a localitatii fiind de nivel mediu. Comuna detine suprafete mari de padure, fanete si pasuni care ofera locuitorilor posibilitatea de a se ocupa de cresterea animalelor si valorificarea produselor animaliere si ale padurii (lemn, fructe de padure, ciuperci). De asemenea, agroturismul a inceput sa fie practicat de locuitorii comunei, atat pe fondul existentei unei bogatii naturale si etnofolclorice, cat si al resurselor financiare provenite de la persoanele care lucreaza in tarile din Vestul Europei.

Pe plan local, există peste 20 agenti economici, cu peste 100 angajati, apartinand populatiei locale. In anul scolar 2016-2017, in scoala gimnaziala din Poiana Stampei studiau 182 elevi, iar personalul consta din 13 cadre didactice: 5 invatatori si 8 profesori, numarul angajatilor fiind completat de 2 persoane didactice auxiliare (secretar+contabil) si 3 persoane nedidactice auxiliare (2 fochisti + 1 ingrijitor), un total de 18 angajati.

Constructia in care functiona scoala vizata de proiect a fost realizata in anul 1977, aceasta suferind in timp degradari ale finisajelor exterioare din cauza intemperiilor atmosferice si degradari ale finisajelor interioare ca urmare a uzurii cauzate prin activitatea desfasurata.

In anul scolar 2016-2017, aproximativ 1 din 3 copii (respectiv 48 din 182 elevi) avea unul sau chiar ambii parinti plecati la munca in strainatate sau traia in familii monoparentale.


Obiectivul general al proiectului a constat in crearea unei unei oferte educationale de buna calitate la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu in Comuna Poiana Stampei.

Obiectivul proiectului propus a vizat imbunatatirea infrastructurii de educatie la nivelul comunei si a procesului educational, prin crearea, extinderea, reabilitarea si modernizarea de noi spatii necesarii derularii activitatii educationale in cadrul scolii gimnaziale Poiana Stampei.

In subsidiar, s-a urmarit cresterea ofertei educationale, prin oferirea unor metode moderne de invatare si prin prestarea unor activitati extracurriculare, in procesul acesta fiind implicati atat elevii, cat si profesorii si membrii comunitatii.

Obiectivul propus sprijina realizarea Obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10, deoarece, prin atingerea lui, creste calitatea si atractivitatea educatiei efectuate in cadrul invatamantului obligatoriu scolar, cu implicatii pozitive in participarea elevilor la proces, reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii.

Acesta a si fost unul dintre motivele importante de promovare a proiectului, tinandu-se cont ca situatia copiilor din Comuna Poiana Stampei este relativ critica (procent mare de copii ce provin din familii monoparentale, copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate, educatia lor ramanand in sarcina rudelor), situatie ce impunea ca fiind absolut necesara interventia propusa prin proiect.

Obiectivele specifice

 • Imbunatatirea si extinderea infrastructurii educationale. Proiectul a urmarit amenajarea structurii existente a Scolii generale, prin amenajarea si dotarea spatiilor, cresterea performantei energetice a cladirii, imbunatatirea conditiilor de derulare a activitatilor curriculare si sporirea confortului elevilor. Infrastructura scolii a fost extinsa, atat pentru crearea unor facilitati noi (sala de mese, biblioteca, laboratoare), cat si pentru asigurarea confortului elevilor (spatii incalzite corespunzator, toalete civilizate, utilitati pentru persoanele cu dizabilitati). De asemenea, s-a amenajat terenul de sport si s-a construit un nou corp de cladire, pentru activitati curriculare si extracurriculare. S-a avut in vedere faptul ca infrastructura trebuie sa satisfaca atat cerintele invatamantului obligatoriu (clasa pregatitoare si cele 8 clase obligatorii), cat si cele ce tin de invatamantul complementar, ce rezulta din implementarea programelor "Scoala dupa scoala" si "A doua sansa".
 • Organizarea procesului educational adecvat pentru invatamantul obligatoriu. Imbunatatirea infrastructurii si dotarile achizitionate determina si cresterea gradului de implicare a populatiei la invatamantul prescolar si gimnazial si implica un nou sistem de organizare, intrucat activitatile vor fi organizate in baza unor concepte noi. Acestea presupun atat abordarea moderna a invatamantului, datorita dezvoltarii loboratorului de informatica si a celorlaltor laboratoare, a bibliotecii, a posibilitatii derularii activitatilor de educatie fizica si sport si atelierelor din corpul nou al cladirii, cat si o educatie la un nivel ridicat, prin intelegerea si aplicarea principiilor de dezvoltare durabila la nivelul scolii.
 • Organizarea unor programe complementare invatamantului obligatoriu. Organizarea programelor "Scoala dupa scoala" si "A doua sansa" reprezinta o dorinta mai veche a comunitatii, nematerializata, din cauza faptului ca infrastructura existenta nu a oferit conditii bune de derulare. Prin implementarea proiectului, noua infrastructura permite organizarea celor doua programe. Au fost facute demersurile pentru infiintarea acestora, prin analiza resurselor umane implicate si a beneficiarilor (copii din familii monoparentale si care au parintii plecati in strainatate, cat si persoanele care nu au efectuat ciclul gimnazial/ invatamantul secundar inferior si doresc inscrierea pentru parcurgerea si atestarea acestuia).

Grupurile tinta

Beneficiarii directi

 • populatia tanara formata din elevii care participa la invatamantul obligatoriu cat si cei care beneficiaza de facilitatile programului "Scoala dupa scoala";
 • grupul de persoane selectate pentru a participa la programul "A doua sansa";
 • invatatorii, profesorii si ceilalti angajati ai scolii generale.

Beneficiarii indirecti

 • parintii copiilor, atat cei care locuiesc in comuna, cat si cei ce lucreaza in tarile din Vestul Europei, care pot spera la o educatie corespunzatoare a copiilor lor;
 • mediul de afaceri, care se poate dezvolta prin posibilitatea utilizarii unor resurse umane mai bine instruite si educate;
 • comunitatea locala, care va fi influentata pozitiv si motivata de existenta unui tineret bine instruit si educat.

Titlul - Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati

Beneficiarul investiției - Parteneriat dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau si UAT Municipiul Moinesti

Localizare proiect - Romania, Regiunea Nord Est, jud. Bacau, Municipiul Moinesti, str. Libertatii, nr.8

Valoarea totala a proiectului a fost de 3.514.050,00 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 3.484.050,00 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.414.368,95 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investitii - 8.1. - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale


Obiectivul general al proiectului a vizat sustinerea dezinstitutionalizării persoanelor cu dizabilitati din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanesti, concomitent cu dezvoltarea masurilor de prevenire a institutionalizarii.

Proiectul "Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati" contribuie la infiintarea serviciilor sociale (locuinte protejate si centru de zi) necesarea realizarii dezinstitutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati aflate intr-o institutie de tip vechi, cu o capacitate de peste 120 de beneficiari , concomitent cu prevenirea institutionalizarii si sustinerea serviciilor in comunitate.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin infiintarea de servicii sociale si 3 locuinte protejate, cu o capacitate de 6 beneficiari fiecare, astfel incat fiecare beneficiar din locuintele protejate va beneficia de serviciile oferite in centrul de zi.

Serviciile sociale sunt rezultatul construirii si dotarii a 3 Locuinte Protejate pentru 18 persoane adulte cu dizabilitati, institutionalizate in cadrul CRRPH Comanesti si reabilitarea, modernizarea si dotarea unei cladiri existente pentru infiintarea unui centru de zi.

Investitiile sunt realizate in Municipiul Moinesti, in parteneriat cu UAT Municipiul Moinesti, care pune la dispozitie imobilele necesare infiintarii serviciilor sociale.

Locuintele protejate vor asigura servicii de cazare in sistem protejat, ingrijire personala, asistenta si suport beneficiarilor, iar in cadrul centrului de zi, vor fi organizate activitati diverse in scopul prevenirii institutionalizarii si sustinerii integrarii/reintegrarii in comunitate a persoanelor cu dizabilitati, prin dobandirea de noi abilitati, cresterea stimei de sine si a increderii in fortele proprii.


Obiectivele specifice:

 • Obiectiv specific 1: Înființarea a 3 Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati, in Municipiul Moinesti, judetul Bacau, pentru 18 persoane adulte cu dizabilitati din CRRPH Comanesti, in termen de 29 luni de la semnarea contractului de finantare;
 • Obiectiv specific 2: Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, in Municipiul Moinesti, judetul Bacau, in termen de 29 luni de la semnarea contractului de finantare (prin activitati de reabilitare, modernizare, asigurare a utilitatilor generale si specifice, dotarea si amenajarea unei cladiri existente si transformarea acesteia in centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati). Beneficiarii centrului de zi vor fi deopotriva persoanele cu dizabilitati dezinstitutionalizate din CRRPH Comanesti si persoanele cu dizabilitati neinstitutionalizate din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii prin care să se previna institutionalizarea. Capacitatea centrului de zi este de 30 de locuri;
 • Obiectiv specific 3. Realizarea prioritatilor de interventie propuse in Planul de Restructurare al CRRPH Comanesti aprobat prin HCJ nr. 108/29.05.2017, prin elaborarea cererii de finantare, accesarea finantarii, executia obiectivelor de investitie: construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in Municipiul Moinesti, reabilitarea si modernizarea unei cladiri existente pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in Municipiul Moinesti, transferul a 18 persoane cu dizabilitati din CRRPH Comanesti in cele 3 locuinte protejate realizate prin proiectul "Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati".

Grupurile tinta

Proiectul vizeaza crearea de infrastructura sociala de care vor beneficia persoanele cu dizabilitati institutionalizate in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comanesti, precum si de cca. 620 persoane adulte cu dizabilitati neinstitutionalizate din Municipiul Moinesti pentru care, prin serviciile oferite in cadrul Centrului de zi, se previne institutionalizarea.


Beneficiarii directi

 • 18 persoane cu dizabilitati beneficiare de servicii rezidentiale in cadrul CRRPH Comanesti, care prin realizarea acestui proiect, vor fi dezinstitutionalizate in cele 3 locuinte protejate construite si dotate in Municipiul Moinesti;
 • 30 persoane cu dizabilitati din comunitate carora mediul social, neadaptat deficientelor lor, le impedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata comunitatii, acestea fiind beneficiari ai infrastructurii centrului de zi si serviciilor asigurate in perioada de functionare a investitiei.

Selectia celor 18 persoane cu dizabilitati beneficiare directe de locuintele protejate s-a realizat din cele 131 persoane cu dizabilitati institutionalizate in cadrul CRRPH Comanesti. Propunerea pentru dezinstitutionalizare si orientarea catre locuintele protejate s-a realizat ca urmare a evaluarii/reevaluarii periodice a situatiei beneficiarilor, evaluarii abilitatilor conform Indexului competentei sociale (SOS), precum si a monitorizarii continue a progreselor inregistrate in cadrul activitatilor stabilite prin Planurile individuale de interventie. Totodata s-a avut in vedere si aspectul privind potentialul de dezvoltare al beneficiarilor si interesul manifestat de acestia in cadrul activitatilor recuperatorii specifice derulate in cadrul centrului rezidential. Conform acestor evaluari, din totalul de 131 persoane cu dizabilitati (incadrate intr-un grad de handicap) au fost idenficate cu potential de dezinstitutionalizare, in aceasta etapa, 42 de persoane cu dizabilitati cu abilitati ridicate si medii pentru viata independenta. Dintre acestea, 18 persoane cu dizabilitati vor beneficia de locuintele protejate si centrul de zi propuse prin prezentul proiect, respectiv"Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati", iar 24 persoane cu dizabilitati vor beneficia de infrastructura sociala infiintata prin Proiectul "Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati" in orasul Tg.Ocna, jud. Bacau.

Conform datelor analizate la nivelul municipiului Moinesti sunt inregistrate 620 persoane adulte cu dizabilitati, neinstitutionalizate.

Efectul proiectului asupra grupului tinta se va reflecta asupra calitatii vietii beneficiarilor, prin consolidarea deprinderilor de autonomie personala si sociala, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta; cresterea gradului de responsabilitate si a increderii in sine; reintegrarea familiala si comunitara a beneficiarilor; mentinerea in mediul familial a persoanelor cu dizabilitati neinstitutionalizate, prevenind destructurarea familiilor; imbunatatirea vietii intregii familii din care provin persoanele cu dizabilitati neinstitutionalizate, etc.

Proiectul prevede implicarea persoanelor cu dizabilitati in calitate de voluntari (cel putin 4 beneficiari). Voluntarii vor fi implicati in activitatea de amenajare a spatiilor dupa finalizarea constructiilor si pregatirea acestora pentru furnizarea serviciilor, activitatile de promovare a proiectului, beneficiarii din comunitate putand sa asigure diseminarea rezultatelor obtinute, a beneficiiilor acordate in centrul de zi in cadrul intalnirilor cu alte persoane (de exemplu: la biserica, parc, etc.).

Totodata beneficiarii se vor putea implica voluntar in activitati de organizare a unor evenimente in comunitate in scopul informarii si sensibilizarii populatiei cu privire la specificul persoanelor cu dizabilitati (Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati,etc.).

Contributia voluntariatului la dezvoltarea individuala a beneficiarilor este reflectata in dobandirea de cunostinte, competente si abilitati, in cultivarea abilitatilor sociale de tipul increderii, tolerantei si a stimei de sine.

Entitatile care vor beneficia ca urmare a implementarii si functionarii investititiilor ce fac obiectul acestei cereri de finantare sunt: persoanele cu dizabilitati institutionalizate in CRRPH Comanesti, persoanele cu dizabilitati neinstitutionalizate din comunitate, DGASPC Bacau, DAS Moinesti ca furnizori publici de servicii sociale si UAT Municipiul Moinesti, prin diminuarea numarului de persoane institutionalizate, prevenirea institutionalizarii, extinderea numarului de servicii sociale si cresterea capacitatii institutionale de a respecta drepturile persoanelor cu dizabilitati, familiile persoanelor cu dizabilitati care vor resimti cresterea calitatii serviciilor oferite acestora si vor beneficia la randul lor de suport specializat, specialistii care lucreaza in CRRPH Comanesti si care urmeaza sa lucreze in noile facilitati sociale.

Acest proiect creeaza premisele incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati din Moinesti, capitol la care, momentan comunitatea, autoritatea publica locala este deficitara.


Beneficiarii indirecti

În categoria beneficiarilor indirecți includem si comunitatea locală prin faptul ca investitiile vor genera locuri de munca pentru membrii comunitatii si, totodata comunitatea va putea beneficia de competentele si abilitatile persoanelor cu dizabilitati.


Titlul - Reabilitare termica imobil CH

Beneficiarul investiției - Universitatea Tehnica "GHEORGHE ASACHI" din Iasi

Localizare proiect - Romania, Regiunea Nord Est, Municipiul Iasi, Bd. Prof. Dr. Dimitrie Mangeron, nr.73

Valoarea totala a proiectului a fost de 18,978,190.56 lei, cu o valoarea eligibila de 17,526,985.81 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 17,439,350.88 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de investitii - 10.1. - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Proiectul a fost depus pentru finanțare în aprilie 2018, iar contractul de finanțare a fost semnat in luna august 2019.

Ansamblul de șase clădiri care formează Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului "Cristofor Simionescu" reprezintă primele construcții din anii '70 ale sediului Institutului Politehnic de pe splaiul Bahluiului și, de atunci, nu au beneficiat de lucrări majore de renovare sau de reabilitare. Au fost realizate după un proiect gândit pentru zona Algeriei, cu foarte multe ferestre, iar consumul de energie termică pe timpul iernii era foarte ridicat. Astfel, cele șase clădiri, dintre care cel mai vizibil este turnul de șase etaje, sunt renovate cu materiale moderne, este realizată o izolație de foarte bună calitate și schimbă, arhitectural, aspectul ansamblului, devenind un sediu modern de facultate.

Obiectivul de investiții are o suprafață construită la sol de 5417,00 mp și o suprafață construită desfășurată de 24.474,97 mp.


Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea calitatii infrastructurii Facultatii de Inginerie Chimica si Protectie a Mediului, din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi si imbunatatirea conditiilor pentru o pregatire profesionala de calitate si relevanta pentru nevoile pietei muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologica si cerintelor specifice sectorului economic.

Investitia realizata prin proiect are rolul de a fi creat mediul propice pentru derularea in conditii optime a activitatii didactice in cadrul Facultatii de de Inginerie Chimica si Protectie a Mediului, din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi si de a creste participarea studentilor la procesul de educatie, respectiv la cresterea nivelului de calitate a pregatirii populatiei active.


Obiectivele specifice:

 • OS 1 - Cresterea numarului de participanti la procesul de educatie, prin imbunatatirea conditiilor de studiu oferite studentilor;
 • OS 2 - Adaptarea infrastructurii institutiei de invatamant superior la standardele de calitate europene, prin intermediul lucrarilor de reabilitare.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi ai proiectului sunt persoanele care invata si lucreaza in cadrul Facultatii

 • 2200 studenti;
 • 85 Cadre didactice;
 • 17 persoane personal didactic auxiliar;
 • 13 persoane personal nedidactic.

Decizia de realizare a investitiei a aparut ca urmare a discutiilor si consultarilor dintre reprezentantii facultatii si ai universitatii. Avand in vedere problemele cu care se confrunta cladirea, precum si preocuparea continua a conducerii uniersitatii pentru imbunatatirea conditiilor de studiu, s-a decis pregatirea unei cereri de finantare pentru reabilitarea cladirii.

Prin realizarea proiectului, au beneficiat in mod direct si: executantii de lucrari, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (proiectare, consultanta, publicitate), furnizorii de servicii conexe (colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati.


Beneficiarii indirecti ai proiectului

 • intreaga comunitate din Judetul Iasi;
 • localnicii;
 • administratia locala.

Impactul proiectului

Impactul acestei investiții vizează creșterea calității infrastructurii existente, utilizată de către studenții și cadrele didactice care frecventează cursurile universității, crearea de condiții optime de studiu tuturor participanților la procesul educațional, având și rolul de promovare a ofertei și valorilor educaționale și științifice ale universității pentru creșterea atractivității sale, a vizibilității naționale și internaționale. Totodată, se dorește și creșterea rolului universității în mediul economic și social.

Avantajele reabilitării termice s-au făcut resimțite încă de la începutul sezonului canicular, întrucât studenții, cadrele didactice și personalul administrativ din cadrul facultății au simțit un confort termic sporit. Totodată, se estimează că universitatea va realiza economii importante în ceea ce privește încălzirea clădirii, aspect ce este amplificat în acest moment de situația mondială si de criza energetică.


Titlul - Modernizarea si dotarea Ambulatoriului din Cadrul Sectiei Exterioare Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani

Beneficiarul investiției - Parteneriatul dintre: Judetul Botosani (lider de parteneriat) si Spitalul Judetean de Urgenta "MAVROMATI" Botosani (partener)

Localizare proiect - Romania, Regiunea Nord Est, Strada George Enescu, Nr. 6, Municipiul Botosani, Judetul Botosani

Valoarea totala a proiectului a fost de 3.548.146,46 lei, cu o valoarea eligibila de 3.548.146,46 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.477.183,53 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale

Prioritatea de investitii - 8.1. - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale


Obiectivul general al proiectului a vizat modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Sectiei Exterioare Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, in scopul imbunatatirii calitatii infrastructurii de asistenta medicala ambulatorie si al asigurarii unui acces sporit si egal al cetatenilor la servicii de sanatate, cu impact deosebit asupra persoanelor sarace.


Obiectivele specifice:

 • Numarul de ambulatorii modernizate si dotate = 1, anume modernizarea Ambulatoriului din cadrul Sectiei Exterioare Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, prin realizarea urmatoarelor interventii:
  • inlocuire tamplarie PVC;
  • inlocuirea pardoselilor din cadrul cabinetelor cu covor antibacterian;
  • inlocuirea pardoselilor aferente holurilor cu linoleum trafic intens;
  • tapetare pereti cabinete cu linoleum antibacterian;
  • inlocuire corpuri de iluminat cu corpuri cu LED;
  • inlocuire prize, intrerupatoare;
  • inlocuire obiecte sanitare;
  • inlocuire pardoseli in grupurile sanitare cu covor antibacterian;
  • tapetare pereti grupuri sanitare cu tapet special pentru bai rezistent la umezeala (antibacterian);
  • montarea aparate de aer conditionat, etc.
 • Dotarea ambulatoriului cu 491 de echipamente medicale performante, dispozitive medicale si elemente de mobilier, care contribuie in mod direct la imbunatatirea calitatii si a eficientei serviciului medical ambulatoriu, precum si la diversificarea investigatiilor ce pot fi realizate la nivelul unitatii medicale;
 • Numarul de beneficiari de infrastructura medicala modernizata si dotata = 20.308 paciente/an. Sunt asigurate servicii imbunatatite si de calitate la servicii medicale, de obstretica-ginecologie in regim ambulatoriu pentru un numar de aproximativ 20.308 paciente/an (respectiv 1.692 paciente/luna, 56 paciente/zi) (in anul 2021).

Grupurile tinta

Beneficiarii directi:

 • 20.308 paciente, reprezentand numarul mediu anual de persoane care se prezinta cel putin o data la Ambulatoriul de Obstetrica - Ginecologie si care pot beneficia de servicii de ingrijire imbunatatite si de o calitate superioara a actului medical;
 • personalul medical si nemedical angajat al Ambulatoriului, cu cresteri de eficienta in indeplinirea sarcinilor specifice de lucru.

Beneficiarii indirecti:

 • 390.354 locuitori ai judetului Botosani (conform datelor actualizate la 2017 de Institutul National de Statistica), in calitate de potentiali beneficiari ai serviciilor medicale, care vor beneficia de un ambulatoriu, modernizat si dotat cu echipamente medicale performante;
 • 8 membri ai echipei de implementare, care au beneficiat de experienta acumulata in implementarea de proiecte din fonduri structurale;
 • Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani, care beneficiaza de reducerea numarului de spitalizari, ca urmare a preluarii de catre ambulatoriu a cazurilor care nu necesita supraveghere permanenta si care nu puteau fi tratate, din cauza lipsei echipamentelor performante.

Rezultatele proiectului

Proiectul a vizat asigurarea de servicii imbunatatite si de calitate in domeniul de obstetrica-ginecologie in regim ambulatoriu si a prevazut:

 • un Ambulatoriu, din Cadrul Sectiei Exterioare Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, modernizat si dotat cu echipamente medicale performante;
 • achizitionarea a 491 de echipamente medicale performante, dispozitive medicale, si elemente de mobilier achizitionate;
 • aproximativ 20.308 beneficiari de infrastructura medicala in domeniul obstetrica-ginecologie;
 • facilitarea si asigurarea accesului egal al cetațenilor la serviciile de sanatate in regim ambulatoriu prin realizarea unui sistem sanitar modern si eficient;
 • reducerea numarului de spitalizari pentru pacientii care nu necesita ingrijire medicala si supraveghere permanenta, prin dotarea ambulatoriului cu aparatura performanta, care permite efectuarea unui numar mai mare de investigatii decat anterior, intr-un timp mai scurt si cu o acuratețe mai ridicata;
 • scaderea timpului de diagnosticare si tratament, prin dotarea ambulatoriului cu echipamente si dispozitive de ultima generatie.

Titlul - Reabilitarea termica si cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 din comuna Savinesti, jud. Neamt

Beneficiarul investiției - Comuna Savinesti

Localizare proiect - Romania, Regiunea Nord Est, jud. Neamt, localitatea Savinesti, str. General Bunis, nr.19

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.730.422.77 lei, cu o valoarea eligibila de 2.333.225,94 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 2.286.561,42 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de investitii - 3.1. - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor


Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 din loc. Savinesti, jud. Neamt de la clasa energetica B la clasa energetica A, prin implementarea unui set de masuri de reabilitare termica. Solutiile tehnice propuse prin proiect au contribuit in mod direct la realizarea obiectivului Axei prioritare 3 din cadrul POR 2014-2020, Prioritatii de investitii 3.1, operatiunea B, respectiv "cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari". Atingerea obiectivului specific al prioritatii de investitie 3.1, operatiunea B s-a realizat prin implementarea unui set de masuri de crestere a eficientei energetice constand in:

 • Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii;
 • Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum propriu;
 • Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri;
 • Achizitia de dotari, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj.

Obiectivele specifice:

 • Obiectivul specific 1 (OS1) - Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu minim 69,62% fata de valoarea inregistrata la inceputul implementarii proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica;
 • Obiectivul specific 2 (OS2) - Reducerea consumului anual de energie primara cu minim 62,48% fata de valoarea inregistrata la inceputul implementarii proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica;
 • Obiectivul specific 3 (OS3) - Reducerea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile cu minim 68,83% fata de valoarea inregistrata la inceputul implementarii proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica;
 • Obiectivul specific 4 (OS4) - Reducerea consumului anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile cu minim 66,84% fata de valoarea inregistrata la inceputul implementarii proiectului, conform raportului de audit energetic, prin implementarea masurilor specifice de reabilitare termica;
 • Obiectivul specific 5 (OS5) - Cresterea consumului anual de energie primara din surse regenerabile pana la minim 17% din consumul total de energie primara inregistrata la finalul implementarii proiectului, ca urmare a introducerii unor masuri de utilizare a energiei regenerabile.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi:

 • Comuna Savinesti, care isi atinge prin proiect trei din obiectivele stabilite in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020;
 • 170 de elevi, care urmeaza cursurile Scolii Gimnaziale nr.1 din localitatea Savinesti;
 • 15 cadre didactice care isi desfasoara activitatea intr-un mediu modern si la standarde europene;
 • Consiliul Local Savinesti, care va putea folosi fondurile economisite prin reducerea costurilor pentru intretinerea scolii, pentru alte investitii necesare in comunitate, inclusiv pentru reabilitarea altor obiective importante.

Beneficiarii indirecti:

 • Comunitatea locala;
 • Populatia scolara din ciclul primar si gimnazial, care va participa la activitati/ evenimente in cadrul Scolii Gimnaziale nr.1;
 • Parintii elevilor care invata in Scoala Gimnaziala nr.1;
 • Unitatile Administrativ Teritoriale din regiune, pentru care reabilitatea scolii va constitui un model de imbunatatire a eficientei energetice a cladirilor;
 • Inspectoratul Scolar Judetean;
 • Societatea romaneasca in ansamblu: investitia realizata prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte institutii publice din judet, regiune, tara.

Titlul - Restaurarea patrimoniului cultural al Manastirii Secu, Judetul Neamt

Beneficiarul investiției - Manastirea Secu

Localizare proiect - Romania, Regiunea Nord Est, jud. Neamt, Comuna Vinatori Neamt, Sat Vinatori Neamt

Valoarea totala a proiectului a fost de 14.322.786,77 lei (reprezentand si valoarea totala eligibila a proiectului), din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 14.036.331,03 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Obiectivul general al proiectului a vizat crearea de noi valente pentru Manastirea Secu, prin cresterea atractivitatii sale, cu implicatii directe in dezvoltarea potentialului turistic si cultural al zonei Neamtului si, in special, a zonei Vinatori - Neamt, judetul Neamt.


Obiectivele specifice:

 • Conservarea, consolidarea si restaurarea monumentului Manastirea Secu;
 • Punerea in valoare a monumentului si a zonei protejate;
 • Cresterea numarului vizitatorilor monumentului istoric de la 2500 de persoane/an in anul 2015, la 3000 de persoane/an (dupa doi ani de la finalizarea investitiei) si 4000 de persoane dupa 5 ani de la finalizarea investiei ca urmare a imbunatatirii ofertei turistice, a promovarii si informarii, care vor determina o mai buna imagine pe plan national si international;
 • Cresterea rolului turismului in economia locala, prin integrarea armonioasa si prin initierea unor parteneriate la nivel de comuna, in vederea punerii in valoare a monumentului istoric Manastirea Secu.

Proiectul a inclus si achizitionarea de dotari, unele fiind destinate persoanelor cu dizabilitati, ca de exemplu: infopoint, panou pentru nevazatori, sistem audio ghid pentru muzee, accesibil persoanelor cu dizabilități. De asemenea, a fost realizata digitizarea obiectivului de investiții.

In principal, activitatile proiectului au vizat urmatoarele elemente ale ansamblului architectural manastiresc:

 • Biserica "Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul";
 • Aripa de sud si Paraclisul Adormirii Maicii Domnului";
 • Paraclisul "Sf. Nicolae";
 • Turnul clopotnita;
 • Amenajare incinta fortificata- obiect conex;
 • Asigurarea utilitatilor;
 • Iluminat arhitectural- obiect conex.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi:

Turistii

 • Turistii care prefera turismul ecumenic, care aleg sa viziteze monumente ce prezinta o autenticitate reala, asa cum este monumentul istoric Manastirea Secu.
  Profil: varsta cuprinsa intre 25-34 ani si 50-64 ani (familii ale caror copii nu mai locuiesc cu acestia), au studii medii si superioare, venituri medii spre mari, potential ridicat de a cheltui in excursii (adica au calitatea de consumatori, element ce trebuie sa fie mereu avut in vedere intr-o strategie de marketing), locuiesc in orase medii spre mari si calatoresc mai ales pentru a cunoaste lucruri noi, pentru a invata, a se implica si a interactiona in medii placute, care prezinta siguranta;
 • Turistii care vin in zona cu ocazia evenimentelor organizate (praznuiri, hramuri, etc.) in cadrul obiectivelor turistice monument istoric (cetati, manastiri, etc).
  Profil: in general, persoane cu venituri mici, insa numarul lor este ocazional foarte mare si in aceste situatii pot fi consemnate elemente importante de impact economic, se estimeaza un numar de cca 3.000 turisti vizitatori anual, dupa finalizarea proiectului;
 • Vizitatori locali de o zi
  Profil: cetateni romani, rezidenti in judetul Neamt, cu predilectie din zonele limitrofe pe o raza de 40-50 km, cu un mix de: grupuri scolare, cupluri, familii, seniori si grupuri de prieteni. Vizitele acestora urmaresc in general relaxarea, distractia si educatia, si au de regula un caracter repetitiv. In general turismul de tip ecumenic practicat de acestia se suprapune peste turismul de relaxare in zilele de duminica si sarbatori legale, cu interesul pentru cumparaturi, etc.
 • Vizitatorii nationali si internationali de o zi
  Profil: sunt cu precadere cetateni din Uniunea Europeana si din celelalte regiuni ale tarii, care calatoresc prin Romania cu masina, nu raman peste noapte in comuna Vinatori, ei preferand cazarea in zona montana a Neamtului sau in zona Bucovinei.

Comunitatea de slujitori credinciosi ai Manastirii Secu

In Manastirea Secu se afla peste 50 de calugari, la care se adauga un numar important de persoane ce activeaza in regim de voluntariat pe langa acestia. Reabilitarea monumentului istoric, cresterea atractivitatii lui, constituie elemente de natura sa le asigure decenta in modul de viata. In fond, acestia asigura o continuitate a traditiei unui segment al culturii poporului roman si trebuie luati in considerare din acest motiv.


Beneficiarii indirecti:

 • Agentii economici, cu predilectie cei implicati in comert si turism, in numar de 14 agenti economici din comuna Vinatori Neamt, din comunele invecinate si orasul Targu Neamt. Dincolo de optiunile lor personale pentru cultura, arta si religie, acestia privesc vizitatorii din zona ca fiind consumatori. Cu cat mai multi vizitatori, cu atat mai prospera afacerea;
 • Autoritatea publica locala: atat prin faptul ca implementarea proiectului este un produs al strategiei locale, aprobate dupa o consultare publica larga, dar si pentru ca un obiectiv de patrimoniu cultural-spiritual mai atractiv poate stimula dezvoltarea locala si, in final, atrage mai multe incasari la bugetul local, necesare sustinerii si dezvoltarii comunitatii (cca. 15 angajati proprii si comunitatea din localitatea Vinatori Neamt, cu un numar de 7595 locuitori). Alaturi de reprezentantii manastirii, autoritatea publica locala a fost implicata activ in stabilirea elementelor ce au stat la baza intocmirii proiectului.

Titlul - Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a colegiului tehnic "Petru Musat"

Beneficiarul investiției - Municipiul Suceava

Localizare proiect - Municipiul Suceava, judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 5.601.078,04 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 5.357.438,10 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 5,250,289.34 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Prioritatea de investitii - 4.4. - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare


Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursulul vietii, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea colegiului tehnic "Petru Musat", din Municipiul Suceava, judetul Suceava.

Proiectul este in concordanta cu Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.5: Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, oferind ocupantilor conditii de confort ridicat si spatiu generos pentru desfasurarea activitatilor scolare.

Interventiile au constat in reabilitarea cladirii din punct de vedere functional si modernizarea instalatiilor si echipamentelor, pentru a adapta constructia existenta la nevoile actuale de desfasurare a actului educational.

Prin intermediul acestui proiect, au fost sprijinite activitati pentru imbunatatirea Infrastructurii educationale, esentiala pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala.


Obiectivele specifice:

 • Imbunatatirea infrastructurii de invatamant a Colegiului tehnic "Petru Musat" din Municipiul Suceava.

  Pentru a face fata cerintelor privind normativele actuale privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spatiu de invatamant, corpul de cladire al scolii a fost reabilitat pentru o mai buna utilizare a spatiilor. S-au prevazut si solutii pentru asigurarea confortului termic, respectiv termoizolarea integrala exterioara a corpului cladirii.

 • Cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei profesionale si tehnice prin dotarea cu echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilitatilor si crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, in vederea dobandirii de competente si invatare relevante pentru piata fortei de munca.

  Ca urmare a implementarii investitiei:

  • corpul de cladire existent a fost reabilitat din punct de vedere functional si modernizat din punct de vedere al instalatiilor si echipamentelor;
  • s-au executat lucrari de conformare cu normativele privind siguranta in exploatare si siguranta la incendiu a cladirilor publice;
  • concomitent cu lucrarile interioare si exterioare de interventie asupra cladirii vizate de proiect, s-au refacut amenajarile si retelele exterioare conexe cladirii, drumurile si aleile de incinta si spatiile verzi.

  In vederea respectarii normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee (np010-97), cladirea a suportat modificari si interventii la elementele decorative ale fatadelor, ale soclului si ale timplariei (operatiuni de restaurare), instalatiile electrice, termice, sanitare, de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu si la amenajarile exterioare.

  S-a realizat dotarea salilor de clasa si a laboratoarelor, conform listei cu dotari prevazute in proiect.

 • Modernizarea infrastructurii educationale, esentiala pentru o educatie relevanta pentru forta de munca, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare sociala, conducand la cresterea accesului, calitatii si a atractivitatii educatiei, cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie si la asigurarea fortei de munca in domenii relevante de dezvoltare specifice Regiunii Nord-Est.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului

 • 733 elevi ai Colegiului Tehnic "Petru Mus"t" inscrisi in anul scolar 2018-2019, din care 413 fete si 320 baieti;
 • 75 angajati in cadrul institutiei, din care, 45 personal didactic si 30 personal auxiliar ce isi desfasoara activitatea in cadrul cladirii vizate de proiect.

Conditiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate in crearea de conditii optime de invatare si desfasurare activitati, in principal prin scaderea costurilor implicate de incalzire si canalizarea lor catre alte nevoi. Totodata, confortul superior va conduce la o mai buna calitate a actului educational precum si la asigurarea unui mediu favorabil angajatilor scolii.


Beneficiarii indirecti ai rezultatelor proiectului

 • Populatia Municipiului Suceava - 119.327 locuitori, care vor beneficia de cladirea reabilitata, cu amprenta de carbon redusa;
 • Populatia din localitatile rurale invecinate - aproximativ 20.000 locuitori;
 • UAT Muncipiul Suceava, institutia ce finanteaza integral cheltuielile cu intretinerea cladirii scolii;
 • Agentii economici din Municipiul Suceava.

Titlul - O.A.Z.A. Gura Humorului - oras activ cu zone verzi amenajate Gura Humorului

Beneficiarul investiției - Orasul Gura Humorului

Localizare proiect - Oras Gura Humorului, judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 22,050,463.28 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 21,778,986.57 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 21,343,406.83 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Proiectul a urmarit rezolvarea problemelor legate de necesitatea cresterii si diversificarii posibilitatilor si facilitatilor de agreement, sport si petrecere a timpului in aer liber, in tot cursul anului.


Obiectivul general al proiectului a vizat reconversia si refunctionaIizarea unor terenuri degradate in vederea imbunatatirii, revitalizarii, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului in mediul urban, precum si cresterea cu 78.605 mp a spatiilor deschise, create sau reabilitate in zonele urbane.


Obiectivul specific a constat in reconversia unor terenuri degradate si abandonate din orasuI Gura Humorului, in vederea crearii a 3 parcuri cu functiuni de zone de agrement, recreere si petrecere a timpului liber pentru comunitate, precum si cresterea cu 78.605 mp a suprafetei spatiilor verzi create.


Grupul tinta al proiectului este reprezentat de cei 17130 locuitori ai orasului Gura Humorului (INS - populatia dupa domiciliu, Ia 1 ianuarie 2015).


Principalul beneficiar direct al proiectului este orasul Gura Humorului, ca beneficiar al finantarii.


Beneficiarii indirecti sunt:

 • 3 persoane angajate, ca urmare a realizarii investitiei;
 • 470 agenti economici din orasuI Gura Humorului (INS 2015);
 • Iocuitorii din IocaIitatiIe invecinate (Manastirea Humorului si Frasin).

Titlul - Extindere si modernizare Gradinita nr. 7, municipiul Dorohoi, judetul Botosani

Beneficiarul investiției - Municipiul Dorohoi

Localizare proiect - Aleea Marului, nr. 5, Dorohoi, judetul Botosani

Valoarea totala a proiectului a fost de 3,959,282 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 3,344,398.95 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3,277,510.97 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de investitii - 10.1. - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare


Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea gradului de participare a copiilor la sistemul de educatie prescolara din cadrul Gradintei nr. 7 (Gradinita cu Program Prelungit Alba ca Zapada).

Prin activitatile proiectului, care au presupus extinderea si modernizarea cladirii, dotarea si crearea de facilitati pentru copii si cadre didactice, s-a imbunatatit procesul educativ la nivelul prescolar si au fost create premizele cresterii gradului de participare a copiilor in sistemul educational, in special pentru copiii cu risc crescut de parasire a sistemului.


Obiectivele specifice:

 • Modernizarea si extinderea cladirii care gazduieste Gradinta nr. 7 (Gradinita cu Program Prelungit Alba ca Zapada), in vederea cresterii calitatii procesului educativ.
 • Dotarea si crearea de facilitati pentru imbunatatirea procesului educativ din cadrul Gradinitei nr. 7 (Gradinita cu Program Prelungit Alba ca Zapada).

Rezultatele proiectului au constat in:

 • Suprafață infrastructură învăţământ preşcolar reabilitată - 760 mp;
 • Suprafaţă infrastructură învăţământ preşcolar extinsă - 841,60 mp;
 • Dotări achiziţionate - 1213 bucăţi
 • Instalaţie de producere apă caldă menajeră cu utilizare energie din surse regenerabile - 1 buc;
 • Loc de joacă amenajat şi dotat - 1 buc;
 • Platformă de gunoi amenajată, dotată cu pubele pentru colectare selectivă- 1 buc
 • Împrejmuire realizată - 300 ml
 • Spaţii verzi amenajate - 500 mp
 • Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului (fete, băieţi, persoane cu dizabilităţi, persoane aparţinând categoriilor dezavantajate): 130 (fete: 65; băieţi: 65).

Grupuri tinta

Beneficiarii directi ai proiectului de investitii:

 • 130 prescolari/an care vor beneficia de conditii sporite din punct de vedere al confortului si al procesului educativ;
 • 7 cadre didactice si 6 persoane auxiliare din cadrul Gradinitei nr. 7, care isi desfasoara activitatea in cladirea-obiect a proiectului.

In categoria beneficiarilor indirecti ai proiectului se regasesc:

 • Parintii copiilor;
 • Comunitatea- datorita dotarilor moderne, Gradinita nr. 7 devine o institutie atractiva, atat pentru prescolari, cat si pentru intreaga comunitate;
 • Institutiile carora li se adreseaza proiectul sunt: Gradinita nr. 7 din Municipiul Dorohoi si Primaria Municipiului Dorohoi.

Impactul social - Prin implementarea acestui proiect au fost atinse câteva obiective de dezvoltare urbană a muncipiului Dorohoi, aşa cum au fost definite în strategia pentru dezvoltare locală; îmbunătăţirea accesului la servicii educaţionale al populaţiei preşcolare, prin reabilitarea infrastructurii educaţionale; îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale prin asigurarea unui confort sporit (iluminare, confort termic, încăperi prietenoase etc.) şi prin accesul la tehnologii noi (laptop, videoproiector etc.).

Impact cultural - Prin implementarea acestui proiect, au fost diversificate instrumentele educaţionale prin asigurarea accesului la tehnologii noi şi forme de predare moderne (predare cu ajutorul videoproiectorului şi al echipamentelor audio); prin reabilitarea spaţiilor utilizând metode constructive noi şi prin dotare cu tehnologii noi este asigurată creşterea gradului de civilizaţie.


Titlul - Restaurarea Muzeului Vasile Pogor Iasi

Beneficiarul investiției - Judetul Iasi

Localizare proiect - Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Str. Vasile Pogor, Nr. 4

Valoarea totala a proiectului a fost de 6,684,942.54 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 6,524,265.00 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 6,393,779.70 lei lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și de zvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului a constat in valorificarea durabila a patrimoniului cultural, ca factor de impulsionare a dezvoltarii locale.


Obiectivele specifice:

 • Restaurarea, protejarea si conservarea cladirii Muzeului "Vasile Pogor" Iasi;
 • Punerea in valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 • Cresterea numarului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/ consolidat cu 20,00 % pentru primul an de exploatare.

Grupuri tinta

Beneficiarii directi ai proiectului de investitii:

 • Vizitatorii muzeului - 9.599 persoane/an, inclusiv persoane cu dizabilitati;
 • Angajatii permanenti ai Muzeului - 6 persoane - care vor lucra intr-un cadru modern si functional;
 • Muzeul Literaturii Române din Iasi - va avea in administrare un monument istoric de importanta nationala, restaurat.

In categoria beneficiarilor indirecti ai proiectului se regasesc:

 • Comunitatea locala - 919.042 locuitori ai judetului, care vor beneficia de existenta unui obiectiv de patrimoniu cultural si istoric, reabilitat si amenajat in mod corespunzator;
 • Administratia locala si judeteana - care in acest fel va rezolva, punctual, o parte din problemele pe care le ridica nevoia asigurarii unor servicii moderne si de calitate in domeniul culturii si al turismului;
 • Obiectivele turistice aflate in proximitatea Muzeului - 9 cladiri cultural-istorice din Axa culturala a Municipiului Iasi;
 • Turisti/ vizitatori ai Municipiului Iasi - 343.241 / an
 • Structurile de primire turistica din Municipiul Iasi - 83 unitati

Titlul - Modernizare Gradinita "Muguri de Brad" Solca, pentru cresterea eficientei energetice in orasul Solca, judetul Suceava

Beneficiarul investiției - Orasul Solca

Localizare proiect - Orasul Solca, strada Tomsa Voda, nr. 8B, Judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.151.138,67 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 873.796,81 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 856.320,87 lei lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de investitii - 3.1. - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor


Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea eficientei energetice in orasul Solca, judetul Suceava, cat si cresterea eficientei energetice a cladirii gradintei "Muguri de Brad" din orasul Solca, judetul Suceava.


Obiectivele specifice:

 • Reabilitarea termica a gradinitei "Muguri de Brad" din orasul Solca, prin realizarea de lucrari de crestere a eficientei energetice si prin realizarea de lucrari conexe care contribuie la implementarea proiectului.

Activitatile realizate: pe baza raportului de expertiza tehnica si a auditului energetic, au fost propuse doua scenarii pentru lucrarile necesare reabilitarii termice a gradinitei "Muguri de Brad", din care s-a ales scenariul 1, constand in lucrari de modernizare pentru peretii exteriori, planseul peste ultimul nivel, tamplaria exterioara, instalatiile de incalzire si producerea apei calde menajere, placa peste subsol, instalatiile de iluminat.


Grupuri tinta

UAT Solca din judetul Suceava, este solicitantul finantarii pentru reabilitarea si modernizarea gradinitei "Muguri de Brad" din orasul Solca, judetul Suceava, in vederea cresterii eficientei termice.

Beneficiarii directi ai proiectului de investitii:

 • Orasul Solca, in calitate de beneficiar al finantarii;
 • Angajatii din cadrul gradinitei;
 • Locuitorii orasului care vor apela la serviciile gradinitei, in vederea educarii copiilor prescolari.

In categoria beneficiarilor indirecti ai proiectului se regasesc:

 • Furnizorii de servicii de consultanta, proiectare si inginerie, dirigentie de santier, audit energetic, expertiza tehnica, informare si publicitate, prin elaborarea documentatiilor necesare depunerii si implementarii proiectului (cerere de finantare + anexe, DALI, studii de specialitate, proiect tehnic, materiale de informare si publicitate) si de supervizare a lucrarilor de constructii);
 • Firma de lucrari de constructii;
 • Furnizorii de bunuri;
 • Trezoreria orasului Solca, deoarece contul proiectului a fost deschis la aceasta;
 • Institutiile publice care elibereaza autorizatii si avize;
 • Furnizorii de diferite materii, materiale si utilitati.

Titlul - Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein

Beneficiarul investiției - Municipiul Iasi

Localizare proiect - Str. Cuza Voda, nr. 2, Municipiul Iasi, judetul Iasi

Valoarea totala a proiectului a fost de 19.097.184,26 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 19.095.652,73 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 18.713.739,67 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural


Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural de la nivelul Municipiului Iasi, aspecte cuantificate prin cresterea numarului preconizat de vizite cu 11,11%, de la 18.000 la 20.000 de vizitatori anual, prin reabilitarea, restaurarea, consolidarea, refunctionalizarea si intensa promovare a Palatului Braunstein.

Solutia tehnica propusa a implicat reabilitarea, restaurarea, consolidarea si refunctionalizarea spatiilor din cadrul monumentului de patrimoniu cultural, infrastructura de transport pentru accesul direct la imobil, includerea monumentului de patrimoniu intr-un circuit turistic, digitizarea imobilului si actiuni de promovare replicate dupa finalizarea implementarii proiectului, contribuind la cresterea numarului de vizitatori cu 11,11% fata de ultimul an in care imobilul era deschis accesului public.

Beneficiile obtinute prin realizarea acestui proiect sunt in acord cu prioritatea de investitii, fiind rezultatul urmatoarelor actiuni si obiective:

 • Reabilitarea, restaurarea si consolidarea obiectivului de patrimoniu, reducand riscul seismic al cladirii. Imobilul era incadrat in clasa I de risc seismic; prin interventia asupra imobilului s-a evitat prabusirea cladirii si se asigura, implicit, protectia oamenilor si a bunurilor materiale, concomitent cu conservarea patrimoniului cultural;
 • Cresterea gradului de culturalizare la nivelul municipiului. Iasiul este centrul cultural, economic si academic al Moldovei. Anual, peste 60.000 de studenti invata la universitatile in oras. Aici a fost fondata cea mai veche universitate din Romania. Istoria orasului atesta inclinatia spre activitati culturale, iar aerul boem continua sa fie prezent, chiar si dupa secole de existenta;
 • Reabilitarea Palatului Braunstein, cladire incarcata cu istorie, cu o arhitectura deosebita si transformarea intr-un centru cu deschidere culturala, istorica, artistica si de schimb cultural si lingvistic reprezinta o premiza esentiala a progresului cultural a Municipiului Iasi;
 • Imbunatatirea mediului urban. Procesul de imbunatatire a mediului urban se resimte atat la nivel tehnic, prin reabilitarea si restructurarea fizica a cladirii si a fatadei acesteia, cu pastrarea elementelor de arhitectura specifice, cat si la nivel de utilizare, prin aceea ca, in urma recompartimentarii cladirii, aceasta va reuni, prin diverse evenimente culturale, artisti locali, istorici si principalii pioni culturali de la nivelul regiunii.

Obiectivele specifice:

 • Restaurarea Palatului Braunstein in concordanta cu principiile de interventie asupra monumentelor istorice si refacerea finisajelor interioare si exterioare cu materiale specifice monumentelor eclectice cu influente Art-Nouveau de la inceputul secolului XX, in vederea evitarii prabusirii, a protejarii vietii omenesti si bunurilor materiale;
 • Refunctionalizarea obiectivului de patrimoniu prin recompartimentarea interioara in vederea schimbarii functiunii sale actuale mixte de comert si spatiu expozitional, in functiune culturala (mediateca si spatii expozitionale, galerie de arta, auditorium);
 • Reabilitarea obiectivului de patrimoniu cultural local amplasat in Municipiul Iasi, str. Cuza Voda, nr. 2 prin lucrari de interventie asupra arhitecturii, structurii si instalatiilor acestuia;
 • Cresterea vizibilitatii obiectivului de patrimoniu prin realizarea activitatii de digitizare a Palatului Braunstein, precum si a actiunilor de promovare a acestuia.

Grupuri tinta

Profil vizitator

 • Persoane cu varsta cuprinsa intre 18-75 de ani, studii superioare, peste medie, pasionat de istorie, cultura, arta si calatorii. Aceasta categorie va avea mai multe extensii, reprezentate de categoria "turist" ("are petrec cel putin o noapte la locul vizitat), "excursion"st" (vizitator de mai putin de o zi), "interni" "cei care locuiesc in Municipiul Iasi).

Profil utilizator

 • Mediateca: Persoane cu varsta cuprinsa intre 18-75 de ani, pasionate de istorie, cultura, arta, canalizate pe dezvoltare personala continua si acumulare permanenta de cunostinte, deschise spre medii alternative de educatie si culturalizare;
 • Sali centre culturale: Persoane cu varsta cuprinsa intre 18-55 ani, studii superioare, consumatoare de evenimente de schimb cultural-lingvistic, membri ai centrelor culturale lingvistice de la nivelul orasului sau elev/student/profesor la institutiile de invatamant de profil (Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie), ce vor organiza evenimente cu acelasi profil in cadrul spatiilor special amenajate la nivelul obiectivului reabilitat;
 • Spatii expozitionale si/sau de creatie: Elev/Student/Profesor la o institutie de invatamant cu profil artistic, creator de produse artistice, interesat de promovarea, prin intermediul expozitiilor, a operelor realizate.

Beneficiarii directi ai proiectului de investitii:

Municipiul Iasi, ca solicitant al finantarii

Principalul beneficiar al proiectului este municipalitatea, aceasta fiind si proprietara obiectivului de patrimoniu cultural local reabilitat. Beneficiile obtinute de municipalitate vor fi atat de ordin financiar, cat si de notorietate, si vor fi determinate, in pricipal, de urmatorii factori:

 • Cresterea numarului de turisti, cu efecte pentru majorarea veniturilor inregristrate la bugetul local;
 • Posibilitatea promovarii orasului, dar si a altor obiective turistice de la nivelul orasului si din imprejurimi, prin integrarea acestora intr-un circuit turistic;
 • Cresterea gradului de incasari realizate de alte parti implicate (hoteluri, restaurante, centre de relaxare).

Angajatii Palatului Braunstein

Reabilitarea palatului, reintegrarea acestuia in circuitul turistic si implicarea locatiei in diverse evenimente socio-culturale si lingvistice vor necesita un numar mai mare de persoane care sa asigure gestionarea cu succes a pregatirii evenimentelor. Asta presupune crearea de noi locuri de munca permanente, cu norma intreaga, contribuind la reducerea ratei somajului in municipiul Iasi, cat si cresterea nivelului veniturilor populatiei.


Utilizatorii - 3 categorii diferite, in functie de spatiile create la nivelul obiectului reabilitat:

 • Mediateca: La nivelul municipiului Iasi exista o singura mediateca, in interiorul Centrului Cultural Francez, mult prea mica si insuficient dezvoltata pentru un oras european de dimensiunile Iasului. Astfel, pasionatii de istorie, cultura, arta, stiinte lingvsitice pot beneficia, ca urmare a implementarii proiectului de investitii, de spatii mediatice amplasate la etajele 1, 2 si 3;
 • Aria lingvistica. Sunt utilizatorii de produse culturale lingvistice. Pentru aceasta categorie de beneficiari vor fi create parteneriate cu principalele centre lingvsitice de la nivelul orasului (Centrul Cultural Francez, British Council, Centrul Cultural German), in vederea realizarii de activitati comune;
 • Spatiu expozitional. Spatiile expozitionale vor fi destinate cu preponderenta activitatilor artistice. Beneficiile pentru utilizatori (studenti ai Universitati de Arte "George En"scu", elevi ai Colegiului National de Arte "Octav Ban"ila") vor fi determinate de existenta unui spatiu destinat expozitiilor lucrarilor acestora. Crearea unui spatiu propice de dezvoltare si incurajare a artei reprezinta un element de sustinere si o rampa de lansare pentru multi dintre tinerii artisti ieseni.

Turistii: beneficiaza direct de avantajele reabilitarii palatului, din urmatoarele considerente:

 • Se introduce in circuitul turistic si de vizitare un monument cu o arhitectura si istorie deosebita;
 • Li se pune la dispozitie un spatiu pentru vizitare ce reuneste o multitudine de arii culturale, in acelasi loc;
 • Vor beneficia de o mediateca dezvoltata, fiind una dintre putinele din tara si cea mai extinsa de la nivelul regiunii.

In categoria beneficiarilor indirecti ai proiectului se regasesc:

Introducerea palatului Braunstein in circuitul turistic va favoriza cresterea numarului de vizitatori si la alte obiective de interes cultural-istoric.

 • Agenti economici: hoteluri, restaurantele, agenti economici din domeniul transportului. Atragerea de turisti va determina cresterea cererii pentru serviciile acordate si majorarea veniturilor realizate. Conform datelor statistice, in orasul Iasi exista un numar de 54 de unitati de primire turistica (hoteluri, hosteluri, moteluri, vile turistice si pensiuni turistice), insa cererea va creste indeosebi pentru cele aflate in zona centrala a orasului, in vecinatatea Palatului Braunstein (Hotel Select, Hotel Unirea, Hotel Astoria, Hotel Traian).
 • Comunitatea locala

Titlul - Infiintare Centru de zi si Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstanice in Comuna Aroneanu, judetul Iasi

Beneficiarul investiției - Comuna Aroneanu, judetul Iasi

Localizare proiect - Strada DS 657, DS 658, nr. cadastral 65226, judetul Iasi

Valoarea totala a proiectului a fost de 2,322,698.59 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 2,191,955.48 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 2,148,116.37 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investitii - 8.1. - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale


Obiectivul general al proiectului a constat in "Îmbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor sociale din Comuna Aroneanu, pentru asigurarea accesului egal al cetatenilor la astfel de servicii, reducerea riscului social specific persoanelor varstnice si reducerea numarului de persoane vârstnice care sufera de singuratate, cu scopul combaterii marginalizarii sociale".

Proiectul de investiții a vizat crearea primului Centru de zi pentru persoane vârstnice din Comuna Aroneanu, Județul Iași. Pentru buna desfășurare a activității Centrului de zi, s-au creat 4 noi locuri de muncă și s-au semnat contracte de voluntariat cu 20 de vârstnici activi ce vor sprjini activitățile recreative din cadrul Centrului.

Implementarea proiectului s-a desfășurat pe o perioadă de 37 de luni, timp în care s-a renovat o clădire din centrul comunei și a fost dotată cu mobilier specific, cu diverse echipamente medicale și recreative precum și cu echipamente IT.


Obiectivele specifice:

 • Crearea, in Comuna Aroneanu, a primului centru de servicii sociale pentru persoane vârstnice, compus din Centru de zi și Unitate de îngrijire la domiciliu, prin extinderea si renovarea unei clădiri existente si dotarea cu infrastructura specifica, in vederea diminuării stării de sărăcie și excluziune socială a populației vârstnice;
 • angajarea unui numar de 4 persoane, atragerea a 20 de voluntari din randul persoanelor vârstnice active fără dificultati in desfasurarea activitatii curente și implicarea acestora in activitatile centrului de servicii sociale pentru persoane vârstnice, in vederea asigurării conditiilor adecvate de utilizare a investiției;
 • furnizarea de servicii sociale către 250 de persoane-beneficiari, 130 femei și 120 barbați.

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de 250 de persoane varstnice (130 femei si 120 barbati) din comuna Aroneanu, judetul Iasi.

Proiectul a asumat angajarea a 4 persoane si antrenarea unui numar de 20 de voluntari (persoane varstnice active ce nu au dificultati in desfasurarea activitatii curente) si implicarea acestora in activitatile Centrului de servicii sociale pentru persoane vârstnice, pentru utilizarea optima si cu beneficii maxime a investitiei.


Titlul - Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu la Scoala Gimnaziala Ciocanesti, judetul Suceava

Beneficiarul investiției - Comuna Ciocanesti, judetul Suceava

Localizare proiect - Str. Principala, nr. 62, comuna Ciocanesti, judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 2.750.308,92 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 2.633.033,23 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 2.580.372,57 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de investitii - 10.1. - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare


Obiectivul general al proiectului a constat in "cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu pentru populatia de varsta scolara din comuna Ciocanesti, judetul Suceava, prin imbunatatirea infrastructurii educationale a Scolii Gimnaziale (cu clasele I-VIII), comuna Ciocanesti, judetul Suceava".

Proiectul de investiții a vizat reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu la Școala Gimnazială Ciocănești din județul Suceava, prin aducerea imobilului școlii construit în anul 1984, la o functionalitate si la un nivel de finisare conform exigențelor și cerințelor standardelor actuale de confort, igienă și funcționalitate ale instituțiilor publice de învățământ.


Etapele investiției au constat in:

 • lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
 • lucrările de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri;
 • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii, precum și montarea /remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii - achiziție de echipamente și dotări necesare procesului educațional.

Obiectivele specifice:

 • Asigurarea standardelor de siguranta si de calitate specifice unei institutii educationale de inalta calitate, prin reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Ciocanesti din judetul Suceava;
 • Imbunatatirea procesului educational, prin echiparea cladirii cu mobilierul necesar unei bune desfasurari a activitatii de invatamant.

Grupul tinta

Beneficiarii directi:

Grupul tinta este reprezentat de scolarii de la Scoala Gimnaziala Ciocanesti din judetul Suceava, in numar de 109 scolari - 58 baieti si 51 fete. Din numarul total al acestora, un grup tinta distinct este reprezentant de scolarii cu dizabilitati, in numar de 4 persoane.

O a doua categorie de benecifiari directi este reprezentata de cadrele didactice care isi desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Ciocanesti. Astfel, aproximativ 10 persoane vor beneficia de conditii de lucru imbunatatite, ceea ce va conduce la un grad sporit de satisfactie in munca.

Beneficiarii indirecti:

Parintii si intreaga comunitate de cetateni vor beneficia de calitatea unor servicii educationale ridicate nemaifiind nevoie sa migreze spre centrele urbane sau in afara tarii. Se vor asigura premisele optime dezvoltarii viitoarei generatii de tineri din Comuna Ciocanesti.


Titlul - Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din Municipiul Suceava

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Suceava

Localizare proiect - Municipiul Suceava, strada 22 Decembrie, nr 189, judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 3.167.502,02 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 2.865.935,18 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 2.808.616,47 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Prioritatea de investitii - 4.4. - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare


Obiectivul general al proiectului a constat in creșterea calității infrastructurii de învățământ la nivel preșcolar din municipiul Suceava prin construirea unei grădinițe în cartierul - zona dezavantajată - Burdujeni Sat.

Investiția în infrastructura de învățământ din municipiul Suceava contribuie la îmbunătățirea procesului educațional (prin efect în lanț asupra tuturor ciclurilor educaționale din localitate) și la dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a copiilor cărora li se adresează noul spațiu, în perspectiva integrării viitoare pe piața muncii și în societate.

Este vizată creșterea ratei de cuprindere în învățământ, obiectiv al documentelor de programare în perioada 2014-2020, precum și reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Pentru clădirea care face obiectul acestui proiect au fost prevăzute cele mai bune soluții în vederea gestionării eficiente a resurselor de energie, prin aportul unor tehnologii cu mare durabilitate în timp, rezistența împotriva posibilelor dezastre naturale și prietenoase cu mediul înconjurător.

Întreținerea infrastructurii nou create revine conducerii grădiniței nou-înființate, beneficiarul direct al rezultatelor proiectului.


Obiectivele specifice:

 • Construirea unei gradinite in cartierul Burdujeni Sat;
 • Asigurarea accesului si conditiilor optime de desfasurare a procesului educational pentru un numar de 80 prescolari din municipiul Suceava.

Grupul tinta

Grupul tinta este format din cei 80 copii, carora le este destinata noua locatie.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • 80 copii care se vor putea inscrie in invatamantul prescolar la noua gradinita;
 • 4 persoane, cadre didactice;
 • 2 persoane, angajate ca personal auxiliar.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • elevii scolii din imediata apropiere a amplasamentului;
 • parintii copiilor inscrisi la gradinita construita;
 • locuitorii cartierului Burdujeni Sat si ai Municipiului Suceava.

Titlul - Restaurarea, conservarea patrimoniului cultural la Manastirea Bogdana

Beneficiarul investiției - Manastirea Bogdana

Localizare proiect - Regiunea Nord Est, strada Bogdan Voda, Nr.6, Radauti, Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 21,286,342.92 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 21,277,532.16 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 20,851,981.51 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului a constat in valorificarea patrimoniului cultural al Municipiului Radauti, prin reabilitarea monumentului Biserica "Sf. Nicolae", Clopotnitei si Sediului administrativ (Casa parohiala), caruia i s-a schimbat destinatia in muzeu, si transformarea sa intr-un promotor al culturii romanesti, in regiunea Bucovina.

Obiectivele specifice:

 • Conservarea / restaurarea Bisericii "Sf. Nicolae" a Clopotnitei si Sediului adminstrativ (Casa parohiala), caruia i s-a schimbat destinatia in muzeu;
 • Valorificarea superioara a monumentului istoric Manastirea Bogdana, prin realizarea infrastructurii conexe;
 • Informarea vizitatorilor si promovarea monumentului istoric Manastirea Bogdana, prin realizarea unui infochiosc cu dotari si amenajari adresate persoanelor cu dizabilitati, astfel: infopoint accesibil persoanelor cu dizabilitati, sistem audio-ghid accesibil persoanelor cu dizabilitati si panou informativ pentru nevazatori;
 • Realizarea de parteneriate la nivel local, cu scopul de a pune in valoare obiectivul turistic Manastirea Bogdana;
 • Cresterea numarului de vizitatori al monumentului istoric, de Ia 1500 pe an (anul anterior scrierii Cererii de Finantare) la 1700 pe an (dupa 2 ani de Ia finalizarea investitiei) si 2200 pe an (dupa 5 ani de la finalizarea investitiei), ca rezultat at actiunilor de promovare si a sprijinului autoritatilor Ia nivel local.

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului, care va beneficia direct de rezultatele proiectului, este reprezentat de turistii care vor vizita Manastirea Bogdana. Numarul turistilor va fi de 1700 vizitatori pe an (dupa doi ani de la finalizarea implementarii proiectului) si 2200 vizitatori pe an (dupa 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului).

Pentru turisti, un nou obiectiv va fi deschis vizitarii, respectiv a muzeului care va fi reabilitat la Manastirea Bogdana.

Prin intermediul punctului de informare, turistii vor primi informatii referitoare la monumentul istoric reabilitat si oportunitatile de vizitare ale zonei.

De rezultatele proiectului va beneficia in mod indirect si comunitatea locala. Se vor dezvolta serviciile de turism, comert, prestari servicii din localitate, prin atragerea turistilor care vor veni sa viziteze Manastirea Bogdana.

Beneficiarii vor fi societatile care opereaza in domeniul turismului, societatile comerciale din diferite sectoare ale economiei, de exemplu, companiile care activeaza in domeniul hotelier, al alimentatiei publice, transporturi, precum si furnizorii de materiale tiparite, obiecte de artizanat. Influenta pozitiva asupra acestor beneficiari este de natura sa contribuie la cresterea economica a zonei. Dezvoltarea serviciilor la nivel local va influenta in mod pozitiv bugetul de venituri si cheltuieli al comunei, fiind estimata o crestere a veniturilor in urmatorii ani dupa finalizarea proiectului.


Titlul - Infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, a unui centru de preparare si distribuire hrana si a unei unitati de ingrijire la domiciliu in comuna Paltinis, judetul Botosani

Beneficiarul investiției - Comuna Paltinis, judetul Botosani

Localizare proiect - Romania, Regiunea Nord Est, jud. Botosani, Localitatea Horodistea, comuna Paltinis

Valoarea totală a proiectului a fost de 4,271,627.78 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 3,859,236.20 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3,781,665.20 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investitii - 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.


Obiectivul general al proiectului a constat in infiintarea de servicii sociale multifunctionale fara componenta rezidentiala (centru de zi, unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si cantina sociala), in vederea asigurarii incluziunii sociale si prelungirii si imbunatatirii calitatii vietii persoanelor varstnice aflate in risc de saracie si excluziune sociala din localitatea Paltinis, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii de servicii.

In vederea indeplinirii obiectivului general, in cadrul proiectul s-au realizat activitati de reabilitare, modernizare, extindere si dotare a infrastructurii de servicii, pentru crearea conditiilor logistice in scopul furnizarii unei game diversificate de servicii sociale, in acord cu prioritatile strategice privind incluziunea sociala si combaterea efectelor saraciei in randul persoanelor varstnice si la standarde inalte de calitate.

Prin proiect, s-au realizat 3 obiective / centre pentru furnizarea de servicii sociale fara cazare pentru persoanele varstnice din localitatea Paltinis:

 • Centru de zi pentru persoane varstnice;
 • Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice;
 • Centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoanele in risc de saracie (cantina sociala).

Obiectivele specifice:

 • Dezvoltarea unor servicii de promovare a participarii sociale active si demne a persoanelor varstnice si prelungire si imbunatatire a calitatii vietii acestora, prin infiintarea (si crearea infrastructurii corespunzatoare) unui centru de zi in vederea furnizarii de servicii sociale, medicale si socio-profesionale pentru un numar de minim de 100 de persoane varstnice din localitatea Paltinis;
 • Dezvoltarea unor servicii pentru asigurarea unui grad mai ridicat de independenta si siguranta, prin infiintarea (si crearea infrastructurii corespunzatoare) unei unitati de ingrijire la domiciliu in vederea furnizarii de servicii socio- medicale specializate pentru minim 50 de persoane varstnice cu nevoi de ingrijire de lunga durata din localitatea Paltinis;
 • Dezvoltarea unor servicii sociale pentru minimizarea efectelor deprivarii materiale si prevenirea izolarii si excluderii sociale a persoanelor varstnice prin infiintarea (si crearea infrastructurii corespunzatoare) unei cantine sociale in vederea prepararii si furnizarii hranei, pentru minim 50 de persoane varstnice aflate in dificultate.

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 897 persoane varstnice (cu varste peste 65 de ani), identificate la nivelul Comunei Paltinis, conform datelor inregistrate prin Recensamantul populatiei din 2011. Dintre acestia, femeile reprezinta 60% din totalul varstnicilor (538 de persoane, fata de 359 barbati), valoare identica cu media la nivel national. Din punct de vedere etnic, grupul tinta va fi format exclusiv din romani, intrucat la nivel de localitate nu exista cetateni de etnie roma declarati (de mentionat totusi ca, potrivit datelor de recensamant, pentru 3,22% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta). Ca localizare, grupul tinta e constituit din batrani din toate cele 4 sate care intra in componenta comunei Paltinis, si anume: satul Paltinis, satul Horodistea, satul Slobozia si satul Cuzlau.

Beneficiarii directi (persoanele care se vor folosi de serviciile infiintate):

 • Minimum 100 de persoane varstnice care vor beneficia de serviciile sociale, medicale si socio-profesionale acordate in cadrul centrului de zi, respectiv: consiliere psihosociala si informare, socializare si petrecerea timpului liber, terapii de recuperare si relaxare (gimnastica medicala si servicii socio-medicale), organizare si implicare in activitati comunitare si culturale, orientare vocationala si formare profesionala formala si informala etc;
 • Minimum 50 de persoane varstnice cu limitari severe (care nici nu beneficiaza de ajutorul nici unei persoane) care vor beneficia de sprijin pentru realizarea activitatilor de baza si / sau instrumentale ale vietii curente, informare, evaluare, ingrijire personala, terapii de recuperare, ingrijiri medicale, activitati de amenajare si adaptare a mediului ambiant si alte forme de ajutor acordat de personalul unitatii de ingrijire la domiciliu;
 • Minimum 50 de persoane varstnice fara venituri sau cu venituri sub pragul de saracie (in conformitate cu legislatia in domeniu) care vor beneficia de servicii de preparare si distributie a hranei, acordate in cadrul centrului multifunctional prin intermediul cantinei sociale. Mentionam ca seniorii care vor primi de hrana in cadrul cantinei vor selectati dintre cei care acceseaza serviciile sociale furnizate in cadrul centrului de zi sau a unitatii de ingrijire la domiciliu;
 • Familiile / rudele persoanelor varstnice care vor beneficia de serviciile de asistenta si suport acordate in cadrul centrului multifunctional - prin faptul ca vor dobandi competente pentru a gestiona problemele specifice ale persoanelor varstnice in vederea asigurarii unei mai bune ingrijire a acestora;
 • Personalul nou angajat in cadrul centrului, care va beneficia de un loc de munca si totodata de oportunitati de dezvoltare profesionala inclusiv prin formare / informare specifica, in vederea furnizarii de servicii la standarde inalte de calitate;
 • Serviciul de asistenta sociala al Comunei Paltinis, prin asigurarea infrastructurii si dotarilor de specialitate, necesare furnizarii unei game variate de servicii sociale, adaptate nevoilor grupului tinta.

Beneficiarii indirecti:

 • Bugetul local, prin prisma faptului ca proiectul permite realizarea unei investitii foarte importante pentru comunitate, care in lipsa proiectului ar fi trebuit suportata exclusiv din surse proprii, fapt ce nu ar fi permis dezvoltarea unor servicii atat de complexe, mai ales intr-un interval atat de scurt;
 • Sistemul asigurarilor de sanatate, prin eliminarea presiunii create asupra bugetului cu spitalizarea indelungata a persoanelor varstnice, proiectul fiind un instrument esential pentru accesibilizarea serviciilor medicale si transferul ingrijirii la nivelul comunitatii;
 • Comunitatea locala, prin cresterea gradului de implicare a persoanelor varstnice in actiuni de voluntariat, organizate in cadrul centrului multifunctional;
 • Sistemul de servicii sociale, prin diminuarea cheltuielilor cu valoarea indemnizatiilor de somaj si a altor ajutoare platite catre forta de munca, ce pana acum nu dispunea de un loc de munca. Aceste economii vor rezulta ca urmare a angajarii de personal in cadrul centrului.

Titlul - Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al ansamblului Manastirii Frumoasa din municipiul Iasi

Beneficiarul investiției - Parteneriatul dintre uat municipiul Iasi si Manastirea "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil - Frumoasa", Iasi

Localizare proiect - Romania, Regiunea Nord Est, jud. Iasi, Orasul Iasi, Strada Radu Voda nr. 1

Valoarea totala a proiectului a fost de 22.453.716,29 lei, cu o valoarea totala eligibila in cuantum de 20.948.885,19 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 20.529.907,49 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Obiectivul general al proiectului il constituie conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in vederea stimularii dezvoltarii locale si regionale.

Obiectivele specifice:

 • Reabilitarea Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul lasi, in vederea integrarii acestuia in circuitul turistic cultural-istoric si religios din Regiunea Nord-Est;
 • Promovarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa pe durata a 6 luni, in vederea integrarii acestuia in circuitul turistic cultural-istoric si religios din Regiunea Nord-Est si stimularii dezvoltarii locale si regionale.

Grupul tinta

 • Persoanele care viziteaza Manastirea Frumoasa si ale caror motivatii pentru calatorie sunt de natura religioasa, aproximativ 24.204 persoane - media anuala estimata in 2016, calculata pe baza numaratorii tichetelor emise in lunile Iunie-Iulie 2016 (date extrase din Planul de Marketing, 2.4 Principali indicatori de impact ai proiectului);
 • Turistii care sosesc in judetul Iasi, ale caror motivatii pentru calatorie sunt inclusiv de natura cultural - istorica, aproximativ 246.470 de persoane, estimari din 2015.
Indicator proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)
Numărul de obiective de patrimoniu restaurate 0 1
Numărul de vizitatori 24204 vizitatori / an 26628 vizitatori / an

Titlul - Reabilitarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu program normal Luminita, Oras Siret, jud Suceava

Beneficiarul investiției - Orasul Siret

Localizare proiect - Str. Mihai Teliman nr. 14A-14B, Orasul Siret, Judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 5.723.728,99 lei, cu o valoarea totala eligibila de 5.716.608,99 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 5.602.276,81 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de investitii - 10.1 - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

Proiectul a fost initiat in decembrie 2017, cererea de finantare a fost depusa in ianuarie 2018, contractul de finantare s-a semnat in octombrie 2018, iar lucrarile s-au finalizat in noiembrie 2021.


Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea gradului de participare la educatia timpurie si invatamantul obligatoriu al copiilor din orasul Siret, prin modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal "Luminita" din cadrul Scolii Gimnaziale "Petru Musat" din Siret. Proiectul va contribui la cresterea accesului, calitatii si atractivitatii educatiei in invatamantul prescolar din orasul Siret. Aceasta este singura gradinita din orasul Siret si este frecventata de toti copii comunitatii, chiar daca se depaseste astfel capacitatea actuala a infrastructurii. Implementarea acestui proiect va impacta pozitiv intreaga comunitate. Gradinita a fost frecventata in anul scolar 2016-2017 de 173 prescolari, iar obiectivul este atingerea unui numar de 211 prescolari.

Obiectivele specifice:

 • Obiectivul specific 1: Reabilitarea corpurilor de cladire existente (Corp A si Corp B). Au fost reabilitate cele doua corpuri existente, atat exterior cat si interior, fiind creat astfel un cadru prielnic desfasurarii activitatilor educationale. In cadrul activitatilor de reabilitare, s-a dotat cladirea cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati, platforme de acces la etaj pentru persoane cu dizabilitati, precum si alte dotari de acest gen;
 • Obiectivul specific 2: Extinderea corpului B, pentru cresterea gradului de confort, prin cresterea spatiului alocat activitatilor desfasurate de gradinita. Consta intr-o cladire noua,care respecta standardele privind eficienta energetica si accesul persoanelor cu dizabilitati;
 • Obiectivul specific 3: Dotarea tuturor corpurilor cu mobilier si echipamente didactice si nedidactice. Dotarea cu echipamente didactice si nedidactice va creste in primul rand calitatea procesului educational. Acest lucru va creste atractivitatea institutiei in randul parintilor si prescolarilor. Dotarile permit utilizarea tehnologiilor noi in activitatea educationala.

Grupul tinta

Grupul tinta este format din persoanele si institutiile carora li se adreseaza proiectul.

Persoanele carora li se adreseaza proiectul sunt:

 • prescolarii care frecventeaza GPN "Luminita" Siret (173 persoane in 2016 cu previziune de 211 la final);
 • cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in GPN "Luminita" Siret (12 cadre didactice). In urma implementarii proiectului aceste grupuri vor beneficia de o infrastructura de calitate si dotari moderne pentru desfasurarea activitatii;
 • populatia orasului Siret (9720 de persoane).

Fiind singura unitate prescolara din orasul Siret, reabilitarea si dotarea acesteia va avea un efect pozitiv asupra intregii comunitati.

Institutia careia i se adreseaza proiectul este Scoala Gimnaziala "Petru Musat" Siret GPN "Luminita".

Gradinita va deveni o institutie si mai atractiva pentru comunitate si va avea posibilitatea maririi numarului de grupe.

De asemenea, numarul de prescolari inscrisi in clasa 0, care au frecventat o institutie de invatamant prescolar, va fi mai mare. Acest proiect face parte din portofoliul de proiecte al Strategiei pentru dezvoltare locala durabila a orasului Siret, realizata cu ajutorul unei finantari europene prin Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative.


Titlul - Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric - strada V. Alecsandri, nr. 6, Iasi

Beneficiarul investiției - Judetul Iasi

Localizare proiect - Str. Vasile Alecsandri nr. 6, Municipiul Iasi, Judetul Iasi

Valoarea totala a proiectului a fost de 16.587.377,94 lei, cu o valoarea totala eligibila de 15.393.400,60 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 15.085.532,58 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii - 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural


Descriere proiect

Amplasamentul imobilului se află în zona istorică protejată a municipiului Iaşi. În cladirea supusă consolidării, restaurării, refuncţionalizării şi modernizării a funcţionat prestigioasa revistă de cultură "Viaţa Rom"nească". Din noiembrie 1934, clădirea trecută la Ministerul de Interne a fost renovată şi amenajată pentru noua destinaţie - Chestura. Ajunsă sediul Chesturii, construcţia a fost "martorul "ăcut" al multelor suferinţe în aresturile de la subsol, aşa cum a fost şi în iunie 1941, atunci când, în curtea clădirii şi în subsolul acesteia, a avut loc cel mai mare pogrom legionar din ţară.

În anul 2017, la solicitarea Guvernului României, prin Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wies"l", a fost încheiat un acord de parteneriat între Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi şi I.N.S.H. "Elie Wies"l", cu sprijinul Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA, în vederea realizării Muzeului Pogromului de la Iaşi.

Ulterior acestei iniţiative, în anul 2018 a apărut oportunitatea finanţării acţiunilor de restaurare, protecție, conservare și valorificare durabilă a obiectivelor de patrimoniu cultural național și patrimoniu cultural local din mediul urban, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020. Constatându-se multitudinea valorilor de patrimoniu care există în depozitele muzeelor aflate în subordinea Consiliului Judeţean, precum şi faptul ca multe dintre acestea necesită expunere şi prezentare, marcând etape importante din istoria municipiului Iaşi, s-a luat hotărârea de extindere a sălilor de muzeu aferente "Muzeului "ogromului", astfel încât să se poată organiza o "Casă a muzeelor".

Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Iaşi, a fost luată decizia de a depune o cerere de finanţare în cadrul Programului, în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţie - monument istoric de pe strada Vasile Alecsandri nr. 6, cunoscută şi sub denumirea de Casa revistei "Viaţa Rom"nească".

Obiectivul General al proiectului il reprezinta valorificarea durabila a patrimoniului cultural ca factor de impulsionare a dezvoltarii locale.

Prin obiectivul propus, proiectul "Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric - strada V. Alecsandri, nr. 6, Iasi" raspunde obiectivului specific al Axei prioritare 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al POR prin ameliorarea aspectului arhitectural al zonei, ca efect al consolidarii, refunctionalizarii si punerii in valoare a cladirii monument istoric din strada V. Alecsandri nr. 6 Iasi.

Implementarea proiectului a condus la dezvoltarea infrastructurii culturale, protejarea si valorificarea elementelor de patrimoniu cultural material si imaterial, determinand cresterea accesului si participarii la cultura cu un numar de cel putin 5.000 de vizitatori / an.

Obiectivele specifice

 • Restaurarea, protejarea si conservarea cladirii monument istoric din strada Vasile Alecsandri, nr. 6, Iasi;
 • Punerea in valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 • Includerea partiala a obiectivului de patrimoniu restaurat in circuitul public;
 • Cresterea numarului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat cu 5.000 persoane, pentru primul an de exploatare.

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de turistii care viziteaza Municipiul Iasi - 24.114 la nivelul lunii martie 2018.

Beneficiarii directi ai rezultatelor proiectului sunt:

 • Populatia municipiului Iasi - 365.660 locuitori;
 • Viitorii angajati permanenti ai muzeului - 20 persoane - care vor lucra intr-un cadru modern si functional.

Beneficiarii indirecti ai rezultatelor proiectului sunt:

 • Consiliul Judetean Iasi;
 • Obiectivele turistice aflate in proximitatea "Casei Muzeelor" - 10 cladiri cultural-istorice din Axa culturala a Municipiului Iasi;
 • Structurile de primire turistica din municipiul Iasi - 83 unitati.

Titlul - Revitalizare spatiu public urban din municipiul Suceava

Beneficiarul investiției - UAT municipiul Suceava

Localizare proiect - Municipiul Suceava, Judetul Suceava

Valoarea totala a proiectului a fost de 17,382,874.47 lei, cu o valoarea totala eligibila de 16,004,595.86 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 15,684,503.95 lei, a fost asigurata prin Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Prioritatea de investitii - 4.2 - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului


Descriere proiect

Obiectivul General al proiectului il constituie reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate si neutilizate din Municipiul Suceava.

Prin implementarea proiectului, UAT Municipiul Suceava contribuie la indeplinirea atat a Prioritatii de Investitii 4.2 a POR 2014-2020, cat si a obiectivului specific al apelului, respectiv "Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedinta de judet, prin amenajarea unor noi spatii verzi pe terenuri neproductive si cresterea suprafetei verzi pe cap de locuitor".

Obiectivul Specific al proiectului a constat in "Infiintarea unui parc (spatiu verde) in Municipiul Suceava, in decurs de 22 de luni de la semnarea contractului de finantare".

Pentru materializarea acestui obiectiv, s-au realizat urmatoarele lucrari:

 • lucrari de nivelare, salubrizare si lucrari, pentru combaterea buruienilor si pentru distrugerea posibilelor focare de boli si daunatori;
 • lucrari de ameliorare a solului, in scopul realizarii unui mediu cat mai favorabil pentru cresterea si dezvoltarea vegetatiei / gazonului;
 • realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclisti;
 • sisteme de iluminat prin corpuri tip spot ingropate / arhitectural;
 • sisteme de irigatii subterane;
 • sisteme Wi-Fi;
 • lucrari de semnalizare in albia minora, pana in dig;
 • amenajarea unor spatii pretabile desfasurarii sportului in aer liber si a unui spatiu de loisir;
 • amenajarea de spatii verzi;
 • amplasarea de mobilier urban.

Grupuri tinta

Beneneficiarii directi

UAT Municipiul Suceava

Amplasamentul proiectului de investitii se afla in intravilanul Municipiului Suceava, beneficiarul direct fiind reprezentat de catre UAT Municipiul Suceava, care a gestionat sprijinul financiar prin membrii UIP desemnati din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului.

De asemenea, prin implementarea proiectului, Municipiul Suceava beneficiaza de o noua infrastructura de spatiu verde destinata populatiei, la standarde europene, cu facilitati de sport si relaxare.


Populatia Municipiului Suceava

Conform statisticilor INSSE, Municipiul Suceava avea 124.216 locuitori la nivelul anului 2018.

Intreaga populatie a UAT Municipiul Suceava beneficiaza de implementarea proiectului, care, prin lucrarile de interventie a condus la crearea de zone de spatiu verde/public cu mixt de functiuni constand in:

 • cresterea si diversificarea ofertelor de agrement, recreere si petrecere a timpului in aer liber pentru comunitate;
 • cresterea numarului de locuri de joaca la nivelul orasului, dar, mai ales, diversificarea activitatilor ce pot fi desfasurate la locurile de joaca, prin crearea de zone de joaca compuse din elemente naturale sau integrate cadrului natural;
 • cresterea indicatorului de spatiu verde real pe cap de locuitor;
 • reducerea nivelului de poluare, prin amenajarea de spatii verzi care contribuie la purificarea aerului;
 • crearea unui spatiu de agrement, recreere si petrecere a timpului liber, care sa fie utilizat tot timpul anului;
 • cresterea incluziunii sociale, prin crearea de oportunitati pentru ca persoane de toate varstele sa interactioneze atat prin contact social informal, cat si prin participarea la evenimentele comunitatii.

Spatiile verzi bine intretinute joaca un rol semnificativ in sustinerea sanatatii populatiei urbane. De asemenea, aceste spatii raspund nevoilor umane de recreere si petrecere a timpului liber. Spatiile verzi urbane au o deosebita importanta si din punct de vedere estetic, atenuand aspectul arid si adeseori rigid al spatiului construit.


Beneficiarii indirecti

Mediul inconjurator

Implementarea proiectului a adus un plus dezvoltarii durabile a mediului, prin realizarea unei infrastructuri de spatiu verde modernizate, care cuprinde solutii costructive si tehnologii moderne.

Proiectul contribuie la purificarea aerului si la atenuarea poluarii fonice. Vegetatia realizeaza si o epurare fizica a atmosferei prin retinerea prafului si pulberilor. Rezultatele cercetarilor stiintifice pun in evidenta faptul ca "o peluza de iarba retine de 3-6 ori mai mult praf decat o suprafata nuda, iar un arbore matur retine de 10 ori mai multe impuritati decat o peluza de marimea proiectiei coroanei acestuia pe sol".


Mediul local de afaceri

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Suceava (an de referinta, 2013), in municipiu existau:

 • 42 agenti economici in domeniul industriei alimentare;
 • 1239 agenti economici in domeniul comertului;
 • 32 agenti economici in domeniul activitatilor de spectacole, culturale si recreative

Prin implementarea proiectului s-a creat un nou punct de atractie si de interes in Municipiul Suceava, determinand o afluenta crescuta a persoanelor care ajung in zona, benefica agentilor economici, care isi deschid puncte de lucru in apropierea locatiei proiectului.

Astfel, proiectul poate avea impact in anumite sectoare economice, de exemplu:

 • Industria alimentara - in vecinatatea amplasamentului se pot crea unitati de alimentatie publica;
 • Comert - petrecerea timpului in aer liber poate genera necesitatea aprovizionarii locuitorilor cu alimente sau bauturi;
 • Activitati recreative si distractive - agentii economici din acest domeniu pot organiza activitati de petrecere a timpului liber pentru locuitorii Municipiului Suceava.

Titlul - Reabilitare, modernizare si dotare muzeul arta lemnului din municipiul Campulung Moldovenesc, jud. Suceava, in scopul conservarii, protejarii si promovarii patrimoniului cultural

Beneficiarul investiției - Municipiul ampulung Moldovenesc

Valoarea totală a proiectului este de 11.937.095,72 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 11.596.797,48 lei , a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural


Descriere proiect

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta reabilitarea, modernizarea si dotarea muzeului "Arta Lemnului" din municipiul Campulung Moldovenesc, in vederea valorificarii potentialului cultural al muncipiului Campulung Moldovenesc. Pentru atingerea obiectivului specific, s-au realizat urmatoarele activitati:

 • Lucrari de consolidare;
 • Lucrari de desfaceri;
 • Lucrari de restaurare;
 • Realizarea unei cladiri cu destinatia de centrala termica;
 • Amenajare exterioara;
 • Realizare instalatii si bransamente;
 • Asigurarea unui sistem de iluminat arhitectural al muzeului;
 • Realizarea instalatiilor de curenti slabi - telefonie, cablu, internet, sonerie, sistem de securitate efractie si incendiu pentru obiectiv, sistem audio pentru vizitatori si server wireless;
 • Refacere imprejmuire;
 • Organizarea interiorului muzeului pentru activitati cultural educative artistice;
 • Crearea de facilitati pentru persoanele cu dizabilitati;
 • Lucrari de inlocuire / refacere a instalatiilor interioare si exterioare;
 • Achizitie dotari pentru expunerea si protejarea patrimoniului cultural si pentru functionarea in bune conditii a activitatii muzeului;
 • Amenajari de mediu;
 • Diseminarea si promovarea proiectului, prin intermediul activitatilor de informare si publicitate;
 • Digitizarea obiectivului de patrimoniu.

Grupul tinta

Beneficiarii directi ai proiectului sunt reprezentati de:

 • UAT municipiul Campulung Moldovenesc, in calitate de proprietar al Muzeului "Arta Lemnului";
 • turistii care sosesc in municipiul Campulung Moldovenesc - 12933 de turisti (inregistrati in anul 2015).

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • populatia judetului Suceava - 634810 locuitori;
 • 21 de structuri de primire turistica active in municipiul Campulung Moldovenesc si 310 structuri de primire turistica la nivelul judetului Suceava;
 • angajatii muzeului, 9 persoane;
 • agentii economici care isi desfasoara activitatea in sectoarele de activitate conexe - transport, alimentatie, agentii de turism, petrecere a timpului liber (servicii).

Decizia de reabilitare, modernizare si dotare a muzeului "Arta Lemnului" a fost determinata de degradarea acestui obiectiv, ce face parte din patrimoniul cultural de interes local al municipiului Campulung Moldovenesc, conturand caracterul cultural al localitatii.

Turistii care au tranzitat municipiul Campulung Moldovenesc si-au manifestat de-a lungul timpului interesul fata de turismul cultural, inregistrandu-se un numar de 6988 de vizitatori in anul 2015 la Muzeul Arta Lemnului.

Avand in vedere starea de degradare in care se afla cladirea, accesul turistilor la obiectivul de patrimoniu a fost limitat. Prin reabilitarea muzeului, s-a imbunatatit accesul turistilor la obiectivul de patrimoniu.

Ca urmare a lucrarilor de reabilitare si modernizare a muzeului, se estimeaza o crestere anuala a numarului de turisti care viziteaza obiectivul de patrimoniu, cu cel putin 5%.

In primul an dupa implementarea proiectului, se estimeaza cresterea numarului de vizitatori cu 28,79%, fata de numarul de vizitatori inregistrati in anul 2015.

Modalitatea anterioara de expunere a obiectelor din cadrul muzeului nu releva adevaratul potential al exponatelor, adaugand la imaginea negativa de ansamblu a obiectivului.

Prin proiect, s-au realizat dotari care au condus la o imagine de ansamblu pozitiva a cladirii: vitirine speciale pentru expunerea obiectelor, infokiosk-uri in incinta muzeului, audio guide-uri cu informatii despre istoricul muzeului.

In vederea atragerii turistilor, prin proiect s-a realizat si iluminat arhitectural pe timpul noptii, pentru punerea in valoare a arhitecturii cladirii si a elementelor de decor.
Inainte de implementarea proiectului, persoanele cu dizabilitati nu beneficiau de facilitati de acces in interiorul muzeului, neexistand rampe de acces speciale si nici grupuri sanitare speciale. Prin proiect, s-au prevazut masuri de imbunatatire a accesului persoanelor cu dizabilitati, fiind realizate la parter grupuri sanitare speciale, iar facilitarea accesului in toata cladirea se realizeaza prin intermediul unor platforme pentru persoanele cu dizabilitati.

Muzeul "Arta Lemnului" nu beneficia de un site de prezentare, care sa contina informatii despre muzeu si exponatele existente. Prin proiect, s-a realizat o pagina web a muzeului "Arta Lemnului", in vederea promovarii obiectivului turistic.

Realizarea proiectului contribuie la atingerea obiectivelor din cadrul strategiei de dezvoltare locala a municipiului Campulung Moldovenesc pentru perioada 2016-2025.

Proiectul contribuie la imbunatatirea imaginii mediului urban prin conservarea patrimoniului cultural, cresterea gradului de atractivitate a municipiului Campulung Moldovenesc, prin realizarea unei investitii intr-un sector cu potential de dezvoltare, ce conduce la dezvoltarea mediului economic local si regional si scaderea ratei somajului in regiune.
De asemenea se creeaza premisele de dezvoltare a municipiului, prin crearea unor atractii turistice in zona si prin corelarea proiectului cu alte investitii.

Investitia va contribui la consolidarea sectorului turismului prin cresterea numarului sosirilor si a innoptarilor in municipiu, cresterea numarului de turisti atrasi si a duratei sejurului.


Titlul - Investitii in infrastructura de invatamant din cadrul UMF Iasi - Centrul de simulare

Beneficiarul investiției - Universitatea de medicina si farmacie "GR. T. POPA"

Valoarea totală a proiectului este de 32.897.092,49 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 21.366.273,07 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educationale a UMF Iasi, incluzand dotarea unui Centru de Simulare Medicala, in conditii de performanta, durabilitate si incluziune sociala.

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa este principalul pol de referinta in ceea ce priveste invatamantul universitar si cercetarea medicala in Regiunea Nord-Est. Crearea infrastructurii educationale medicale precum si a dotarilor aferente procesului de educatie este o necesitate stringenta fara de care sunt generate efecte negative atat asupra actului educational si a fortei de munca din domeniul medical, in special medici si asistenti medicali, cat si asupra cetatenilor care acceseaza sau beneficiaza de serviciile medicale din Regiunea Nord-Est.

Scopul proiectului vine, asadar, ca un raspuns atat la preocuparea UMF Iasi pentru imbunatatirea permanenta a sistemului educational medical prin folosirea celor mai eficiente metode cum sunt cele bazate pe simulare, a celor mai performante echipamente si tehnologii, cat si la nevoia UMF Iasi de a asigura spatiile destinate procesului educational, la standardele de calitate europene.

Aceasta procupare a UMF Iasi se regaseste printre principalele directii de dezvoltare strategica 2016-2020 ale Universitatii, respectiv componenta EDUCATIONALA si componenta de DEZVOLTARE PATRIMONIALA- aspecte evidentiate in documentul programatic "Planul de Dezvoltare Strategica, Perioada 2016-2020, UMF Iasi".

Prin atingerea scopului sau, proiectul este relevant si pentru obiectivul specific (10.3) al prioritatii de investitii (10.1), Axa prioritara 10 din cadrul POR, respectiv: Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive.

Relatia cauzala intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor fortei de munca si starea infrastructurii in care se desfasoara procesul de educatie si formare profesionala, precum si dotarile acestora este evidentiata prin numeroase analize socio-economice si, ca atare, sprijinul POR va asigura realizarea conditiilor pentru o pregatire profesionala de calitate, aplicata si relevanta pentru nevoile pietei muncii din domeniul sanatatii.

Proiectul de investitii propus imbunatateste capacitatea UMF Iasi de a anticipa si de a raspunde cerintelor pietei privind standardele si calitatea academica de a dezvolta noi programe, beneficiind de infrastructura, tehnologie moderna si echipamente pentru a oferi studentilor atat competente cheie cat si competente cross-disciplinare.

Investitia va contribui la cresterea angajabilitatii absolventilor invatamantului superior medical in sectoarele competitive si de specializare inteligenta - Sanatate si Tehnologie Infomationala. Noile metode de educatie si practica medicala bazate pe simulare permit castigarea competentelor si atitudinilor medicale corecte, intr-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenti.

Prin expunerea progresiva a cursantilor (studenti sau medici) la diferite aspecte provocatoare ale activitatii medicale, similare cu ceea ce se intalneste in practica de zi cu zi, se vor reduce erorile si va fi crescuta calitatea actului medical.

Existenta scenariilor complexe, interdisciplinare, va permite invatarea lucrului in echipa si al managementului situatiilor critice. Noua infrastructura va asigura accesul si participarea si a persoanelor dezavantajate la sistemul de invatamant superior si rezultatele acestora la acest nivel de invatamant, inclusiv ale studentilor netraditionali, ale celor care provin din mediul rural, dar si ale altor grupuri dezavantajate, precum si a masurilor de aliniere a invatamantului superior la nevoile pietei muncii.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii executate asupra imobilului situat in Str. Mihail Kogalniceanu nr 9-13, in vederea operationalizarii Centrului de simulare - esential predarii medicinei aplicate. Prin executia de lucrari specifice asupra infrastructurii vizate de proiect, se asigura participarea, simultan, la un proces educational de calitate ce acopera cel putin doua domenii de specializare inteligenta, pentru 1583 de studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi;
 • Dotarea infrastructurii cu echipamente specifice, prin achizitia, pana la finalizarea implementarii proiectului, a 20 de echipamente si software, necesare integrarii in procesul de formare a studentilor UMF Iasi a tehnologiei inovative, sustenabila si incluziva aspect care va contribui la solutionarea asimetriilor existente intre curriculele universitare si necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei romanesti. Echipamentele vizate vor asigura functionalitatea noului Centru de Simulare Medicala din cadrul UMF Iasi.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi sunt:

 • Studentii Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore. T. Popa" Iasi (aproximativ 8770 de studenti, care frecventeaza cursurile uneia dintre cele patru Facultati din cadrul UMF Iasi si care vor beneficia de cresterea calitatii si performantei invatamantului superior medical romanesc); Centrul de Simulare Medicala al UMF Iasi se va adresa (cross-sectorial) tuturor studentilor UMF Iasi;
 • Medicii rezidenti aflati sub coordonarea UMF Iasi, in functie de specialitate si curricula de pregatire;
 • Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore. T. Popa" Iasi, in calitate de Beneficiar al finantarii. Implementarea proiectului reprezinta premisa pentru atingerea obiectivelor strategice ale Universitatii, in special acela privind dezvoltarea infrastructurii educationale si asigurarea functionalitatii Centrului de Simulare Medicala;
 • Angajatii Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore. T. Popa" Iasi. Cadrele didactice si personalul auxiliar, care isi vor desfasura activitatea in cladirea Mihail Kogalniceanu 9-13 vor beneficia de avantajele date de standardele europene ale unei infrastructuri educationale.

Beneficiarii indirecti sunt:

 • Executantii / prestatorii de lucrari si servicii integrate in prezentul proiect si angajatii acestora care provin din comunitatea regionala - Regiunea Nord Est;
 • Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor si implementarea Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est 2014-2020 prin:
  • realizarea unei infrastructuri educationale moderne care sa permita studentilor dobandirea de abilitatii si competente in sectoarele E-health - big-data, analiza, management & securitate (provocare societala - imbatranirea populatiei);
  • in sectorul de formare abilitati prin gamificarea procesului de invatare (e-learning, simulare, realitate virtuala etc).
 • sectorul biotehnologiilor si materialelor inovative (biomateriale si textilefunctionale cu aplicabilitate medicala), etc;
 • Studentii si medicii din alte centre universitare din tara si din strainatate, prin participarea la cursuri specifice si prin activitati de colaborare educativa si de cercetare;
 • Medicii ce isi desfasoara activitatea in Spitalele si Centrele medicale din Judetul Iasi;
 • Sistemul medical public si privat care va putea sa beneficieze de resursa umana cu pregatire profesionala de calitate;
 • Firme publice sau private din domenii industriale si de servicii legate de activitatea medicala, in vederea dezvoltarii produselor si echipamentelor specifice de tipul instrumentarului medical, biomaterialelor, biotehnologiilor, etc;
 • Piata fortei de munca, in general, datorita relevantei proiectului pentru o pregatire profesionala de calitate precum si relevanta acestuia pentru nevoile pietei muncii in domeniul medical la nivel regional si national. Sprijinul POR va sustine efortul constant al UMF Iasi privind asigurarea participarii si a nivelului de calitate a pregatirii studentilor in concordanta cu cerintele economiei romanesti, aflata intr-un proces de recuperare a decalajelor de dezvoltare fata de economiile altor tari UE.

Titlul - Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava

Beneficiarul investiției - UAT municipiul Suceava

Valoarea totală a proiectului este de 117,569,589.81 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 101,513,225.38 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.1. - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea schimbarilor climatice


Descriere proiect

Obiectivul general al al proiectului consta in promovarea mobilitatii urbane durabile, prin modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric si implementarea unui sistem integrat de management al traficului, bazat pe solutii inovative de eficientizare a transportului public, in vederea cresterii atractivitatii acestuia in detrimentul autoturismelor personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poluarii in Municipiul Suceava.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific 4.1 din POR 2014-2020, "Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila".

Principalele probleme identificate la nivel de municipiu, referitoare la traficul rutier pe traseele liniilor de transport in comun, au fost:

 • Gradul ridicat de utilizare a autovehicolelor personale pentru deplasarile interne;
 • Mentinerea in circulatie a mijloacelor de transport a caror vechime depaseste durata normala de functionare;
 • Anul de fabricatie a parcului auto, care poate influenta negativ impactul asupra mediului (norma de poluare in care se incadreaza vehiculul);
 • Lipsa unei informari clare si actualizate a calatorului cu privire la transportul in comun.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea un sistem de transport public eficient, ecologic, care sa determine reducerea emisiilor de CO2 si fluidizarea traficului rutier. Totodata, se va imbunatati siguranta si securitatea calatorilor in statii, prin amenajarea acestora cu adaposturi, mobilier, sistem de supraveghere video, etc. In primul an in care proiectul va fi operational - 2022, este estimata cresterea cu 5,5% a atractivitatii pentru transportul public.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Imbunatatirea parcului auto al transportului public local, prin achizitionarea unui numar de 35 de autobuze electrice, 25 de autobuze de dimensiuni mari si 10 autobuze de dimensiuni mici;
 • Realizarea unei autobaze va asigura conditii optime de stationare, incarcare si intretinere a mijloacelor de transport public (autobuze electrice). Autobaza va asigura conditii optime de stationare, incarcare si intretinere a mijloacelor de transport public (autobuze electrice), precum si conditii bune de munca angajatilor, in vederea cresterii calitatii serviciilor publice de transport in comun. Cladirea autobazei va cuprinde:
  • statie de mentenanta, ateliere de reparatie si intretinere;
  • stand pentru verificari auto ITP;
  • spalatorie auto;
  • depozite pentru scule si piese;
  • birouri aferente atelierelor, cu anexe - chicineta, grupuri sanitare;
  • vestiare pentru personal, dotate cu dusuri si grupuri sanitare.

  Suprafata construita: 1091,00 mp; suprafata utila: 988,25 mp. 41 de statii de incarcare electrica (30 statii incarcare electrica standard; 10 statii incarcare rapida; o statie incarcare mobila);

 • Amenajarea statiilor existente, dotarea acestora cu adaposturi pentru calatori (unde exista spatiu suficient), precum si dotarea acestora cu sisteme de supraveghere video, sisteme e-ticketing, afisaj electronic. Prin proiect se vizeaza amenajarea a 54 de statii de autobuz, astfel:

  • 31 buc Statii Tip 1 - statie simpla cu panou de informare calatori;
  • 7 buc Statii Tip 2 - statie simpla fara panou de informare calatori;
  • 16 buc Statii Tip 3 - doar montare panou de informare calatori.
 • Modernizarea centrului de supraveghere/ monitorizare video din incinta Primariei, prin dotarea cu echipamente de ultima generatie pentru primirea si stocarea informatiilor de la camerele video montate in oras prin proiectul anterior "Cresterea"sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Suceava, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere". Se vizeaza echipamente de inalta tehnologie (server, unitate de stocare, statie de lucru, monitoare, switch, rack, consola), care sa poata integra si prelua in mod unitar activitatea mai multor sub-centre, folosind mai eficient resursele tehnice si operationale, eliminand actiunile paralele ale mai multor centre operationale care, in unele cazuri, pot fi defazate si pot avea ca efect folosirea mai multor resurse decat cele necesare sau pot genera chiar situatii neprevazute in teren;
 • Reabilitarea strazii Vasile Parvan, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie si a sigurantei rutiere. Strada Vasile Parvan face parte din traseul Liniei 22, iar conditiile de ciculatie, in momentul de fata, sunt improprii. Vor fi realizate lucrari de reabilitare a structurii rutiere, se va realiza un sistem de canalizare pluviala pentru preluarea apelor meteorice si se vor realiza trotuare pentru circulatia pietonilor.

Grupul tinta

Beneficiarii directi ai proiectul:

 • locuitorii Municipiului Suceava - 117.332 persoane (date ale Institutului National de Statistica, ianuarie 2018);
 • angajatii care vor opera serviciul de transport in comun;
 • turistii care viziteaza si tranziteaza orasul.

Scopul proiectului este de a creste calitatea vietii la nivelul comunitatii orasului si ariei sale periurbane, prin cresterea accesibilitatii persoanelor si conectarea mai stransa a acestora, printr-un sistem de transport durabil, complex, care sa ofere siguranta si sa fie prietenos cu mediul.


Titlul - Imbunatatirea mediului urban din orasul Buhusi pentru zonele piata agroalimentara strada Pionierului, bloc Nato, zona Marginea, oras Buhusi, judetul Bacau

Beneficiarul investiției - UAT oras Buhusi

Valoarea totală a proiectului este de 3.462.700,37 lei, din care, valoare totala eligibila, 3.317.568,28 lei, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 3.251.216,91 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Obiectivul general al prioritatii de investitii la care raspunde proiectul este reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici si mijlocii.

Proiectul si-a stabilit scopul de a transforma terenurile degradate din trei zone ale orasului Buhusi, in spatii verzi, amenajate in beneficiul locuitorilor orasului, dar si al vizitatorilor acestuia.

Ca rezultat al acestui proiect, suprafata de spatiu verde care revine fiecarui locuitor al orasului a crescut, ajungand la 22,77 mp/locuitor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Extinderea suprafetei spatiilor verzi din orasul Buhusi cu o suprafata de aproximativ 4.500 metri patrati;
 • Dotarea spatiilor verzi din proiect cu mobilier urban si crearea de facilitati de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Grupul tinta

Investitia se adreseaza predominant locuitorilor orasului Buhusi, de toate varstele, oferindu-le posibilitati diverse de petrecere a timpului liber, pe parcursul intregului an. In acest context, grupul tinta vizat de proiect il reprezinta populatia orasului Buhusi, aproximativ 20.000 de persoane.


Titlul - Cresterea eficientei energetice la scoala gimnaziala Moara Nica, comuna Moara

Beneficiarul investiției - UAT comuna Moara

Valoarea totală a proiectului este de 1.727.902,14 lei, din care, finanţarea nerambursabila a fost în valoare de 1.693.344,08 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de la 18,51679 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 9,66295 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumului anual de energie primara (kWh/an) de la 478.030,48 valoare la inceputul implementarii proiectului, la 158.830,67 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumului anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep). Acest indicator va scadea de la 14,35 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 6,78 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total. Acest indicator va scadea de la 135,75 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 64,15 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumulul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total. Acest indicator va scadea de la 311.105,7 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 79.955,73 - valoare la finalul implementarii proiectului.

Grupurile tinta

Beneficiarul direct este Comuna Moara, deoarece, prin eficientizarea energetice a cladirii, vor scadea costurile cu intretinerea cladirii, astfel se vor economisi bani din bugetul local, care vor fi folositi pentru alte cheltuieli necesare comunitatii.

Beneficiarii indirecti sunt cei 290 de copii si 32 de profesori, care vor beneficia de conditii mai bune pentru desfasurarea procesului educational.


Titlul - Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice, cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi

Beneficiarul investiției - PARTENERIATUL dintre: Comuna MOSNA si Fundatia "IOSIF"

Valoarea totală a proiectului este de 2,600,468.81 lei, din care, valoare totala eligibila, 2,600,468.81 lei, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 2,548,459.43 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului: promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a discriminarii in comuna Mosna, judetul Iasi, prin imbunatatirea accesului persoanelor varstnice la serviciile sociale.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 8.3 al POR 2014-2020, "Cresterea"gradului de acoperire cu servicii sociale" pentru grupul vulnerabil persoane varstnice, activitatile acestuia fiind directionate spre reabilitarea si modernizarea unei cladiri pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu in comuna Mosna, judetul Iasi.

Centrul de zi va desfasura activitati vizand:

 • prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea pentru integrare /reintegrare sociala;
 • consiliere, informare sociala si indrumare socio-administrativa;
 • consiliere juridica pentru persoanele varstnice;
 • consiliere psihologica (recuperare/reabilitare psihica) pentru persoanele varstnice;
 • readaptarea capacitatilor fizice;
 • kinetoterapie (recuperare/ reabilitare fizica);
 • indrumare medicala si consultatii pentru persoanele varstnice.

Serviciile la domiciliu constau in: asigurarea igienei personale, pregatirea si administrarea hranei, ingrijirea persoanelor incontinente, cumparaturi, ajutor menaj, conversatie si contact social etc.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect sunt:

 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi;
 • Reabilitarea/ modernizarea, dotarea infrastructurii si asigurarea utilitatilor necesare pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi, in termen de 14 luni de la semnarea contractului de finantare;
 • Promovarea activitatilor si a investitiei privind infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi, cu respectarea cerintelor din Manualul de identitate vizuala, atat pe perioada implementarii proiectului cat si dupa finalizarea acestuia.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi ai proiectului sunt persoanele cu varsta peste 65 de ani, din comuna Mosna.

Centrul de zi va avea un grup tinta de beneficiari directi - 40 persoane varstnice cu varsta peste 65 de ani:

 • in primul an de monitorizare, vor fi inscrisi minim 20% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect (minim 8 varstnici);
 • in cel de-al doilea an de monitorizare, vor fi inscrisi minim 40% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect (minim 16 varstnici);
 • in cel de-al treilea an de monitorizare vor fi inscrisi minim 60% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect (minim 24 varstnici).

Beneficiile implementarii proiectului pentru grupul tinta:

 • permite familiilor sa ramana unite, prevenind ruptura si permitand persoanei in varsta dependente sa ramana la domiciliu si sa primeasca ingrijirea necesara;
 • ingrijitorul la domiciliu ofera varstnicului avantajele unei "vieti de calitate", opuse celei din institutii, ducand la rezultate pozitive si incetinind ritmul de degradare psiho-somatica a persoanei in varsta;
 • reducerea numarului de zile de spitalizare a persoanelor varstnice dependente;
 • evitarea institutionalizarii in Centrele de Ingrijire si Asistenta a persoanelor varstnice dependente, ceea ce duce la micsorarea costurilor platite de comunitatea locala pentru intretinerea lor in aceste institutii;
 • implicarea autoritatilor locale pentru cresterea calitatii vietii varstnicilor si constientizarea, din partea populatiei din comunitatea locala, cu privire la importanta evitarii institutionalizarii persoanelor in varsta dependente, prin ingrijirea la domiciliu.

Serviciile oferite vor fi variate, interesante si utile: servicii destinate promovarii integrarii/reintegrarii sociale - activitati de informare, de consiliere sociala si/sau psihologica, de educatie, terapie ocupationala, activitati de petrecere a timpului liber prin: miscare si activitati fizice in sala si in aer liber, activitati artistice, jocuri, drumetii si excursii, activitati de grup, cursuri - limbi staine, IT, pictura, felicitari, icoane pe sticla, activitati de voluntariat.


Titlul - T.U.R.I.S.T (teritoriu urban revitalizat cu infrastructura pentru sprijinirea turismului) Gura Humorului

Beneficiarul investiției - ORASUL GURA HUMORULUI

Valoarea totală a proiectului este de 11.609.595,14 lei, din care, valoare totala eligibila, 11.588.309,67 lei, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 11.356.543,45 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului".

Prioritatea de Investiții - 7.1. - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de "Valorificarea potentialului turistic al statiunii Gura Humorului, in vederea cresterii economice durabile, atragerii de investitii si cresterii numarului mediu de salariati, prin dezvoltarea infrastructurii pentru sprijinirea turismului".

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect sunt:

 • Crearea a 3 infrastructuri publice la scara mica, pentru valorificarea atractiilor turistice din statiunea turistica de interes national Gura Humorului;
 • Suprafata (mp) spatii deschise/ cladiri create/ reabilitate in statiuni turistice, extinsa cu cel putin 10.026,20 mp pana la finalul implementarii proiectului:
  • 5.672,40 mp suprafata trasee turistice, locuri de recreare si popas amenajate, puncte (foisoare) de observare/ filmare si fotografiere (mp), pana la finalul implementarii proiectului;
  • 1.353,80 mp reprezentand cresterea suprafetei infrastructurilor pentru recreere create, amenajate, reabilitate (mp), la finalul implementarii proiectului;
  • 3.000,00 mp suprafata de spatiu verde amenajata crescuta pana la finalul implementarii proiectului.
 • Cresterea numarului preconizat de vizite (numar vizite/an) la obiectivele de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei, cu: 4.659 vizite/an in 2019, 18.038 vizite/an in 2020, 14.492 vizite/an in 2021, 23.117 vizite/an in 2022 si 35.880 vizite/an in 2023, in raport cu anul 2018.
 • Valorificarea eficienta a resurselor naturale specifice statiunii turistice Gura Humorului si diversificarea ofertei turistice, prin realizarea a 3 infrastructuri publice la scara mica, respectiv:
  • Realizarea/marcarea a doua trasee turistice montane cu grad mic de dificultate, in circuit, Traseul Piatra Pinului si Traseul Soimului, amplasate pe versantul nordic, ce coboara dinspre Obcina Voronet, catre Parcul Arini, trasee accesibile publicului larg, chiar si mai putin antrenat, cat si familiilor cu copii;
  • Construirea unui Foisor de observare, dotat cu toaleta publica si amenajarea unui loc de joaca pentru copii in punctul de cota maxima al celor doua trasee, punct cunoscut de localnici sub denumirea de "La Varnita" (altitudine 757 m), care sa atragà vizitatori (adulti si copii) dornici sa admire panorama impresionanta asupra orasului si imprejurimilor, sau sa desfasoare activitati recreative cu copiii;
  • Diversificarea ofertei de produse turistice oferite in cadrul parcului Arini, respectiv: amenajare teren special pentru sport cu piste popice si spatiu sahisti, spatiu fitness, loc de joaca pentru copii, toaleta publica si spatii verzi.
 • Cresterea numarului de vizitatori in cadrul statiunii turistice Gura Humorului cu 21% in 5 ani de la finalizarea investitiei (de Ia 170.545 vizitatori estimati in anul 2018, la 206.425 vizitatori estimati in anul 2023 - o crestere de 35.880 vizitatori);
 • Realizarea unei campanii de promovare in perioada investitionala (12 luni inainte de finalizarea implementarii proiectului);
 • Stimularea dezvoltarii mediului de afaceri si implicit cresterea numarului mediu de salariati, prin identificarea unui numar de 11 investitii ulterioare in statiune, ca urmare a realizarii proiectului de investitii, cel putin una urmand a fi demarata cu maxim 6 luni inainte de finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect. Principalul beneficiar direct este orasul Gura Humorului, ca beneficiar al finantarii.

Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului sunt:

 • 60.552 turisti si vizitatori la atractiile turistice, care beneficiaza de sprijin prin proiect, numar estimat dupa 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului;
 • 50.460 de turisti sositi anual in structurile de primire turistica din orasul Gura Humorului (conform INS 2015);
 • 67 persoane din Gura Humorului, ce vor primi un loc de munca prin proiect;
 • doua persoane locuri de munca permanente directe in urma proiectului;
 • 65 persoane locuri de munca temporare directe pe durata constructiei;
 • 17130 locuitori ai orasului Gura Humorului, care îsi pot petrece timpul liber si week-end-urile, bucurandu-se de noile posibilitati de odihna si recreere oferite prin proiect (INS 2015);
 • 470 agenti economici din orasul Gura Humorului (INS 2015);
 • institutiile publice din judet (Serviciul SALVAMONT);
 • potentialii investitori straini sau romani, ce au sansa realizarii unor investitii profitabile in orasul Gura Humorului;
 • 35 structuri de primire turistica, cu functiuni de cazare turistica din orasul Gura Humorului;
 • 286 someri (148 barbati si 138 femei), inregistrati in Gura Humorului (INS 2015);
 • turistii care tranziteaza Gura Humorului si care practica turismul religios de pelerinaj, mai putin antrenati, cu vârste peste 40-50 ani, dornici sa completeze oferta clasica a unui traseu de pelerinaj cu posibilitatile de recreere din Gura Humorului;
 • persoanele ce vor primi un loc de munca indirect in sectorul turistic si in sectoarele conexe, prin dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a turismului propuse prin proiect;
 • locuitorii din localitatile invecinate (Manastirea Humorului si Frasin).

Titlul - Îmbunatatirea conditiilor de mediu si de viata in municipiul Roman prin amenajarea parcului Zavoi

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Roman

Valoarea totală a proiectului este de 4.295.562,76 lei, din care, finanţare nerambursabila în valoare de 4.103.379,30 lei lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta "Îmbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata în municipiul Roman, prin refunctionalizarea terenului si a suprafetei degradate neutilizate, în scopul ameliorarii si revitalizarii mediului urban".

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Refacerea patrimoniului natural al Municipiului Roman, incluzând elemente culturale si sociale;
 • Amenajarea unui loc de agrement, de recreere si zona verde a Romanului si reducerea poluarii aerului;
 • Înfiintarea si amenajarea unui parc nou, cu spatii verzi, prin însamântare cu gazon;
 • Înfiintarea locurilor de joaca pentru copii;
 • Amenajarea aleilor pietonale principale si secundare, cu diferite specii de plante;
 • Înfiintarea unui amfiteatru - gradene cu scena;
 • Realizarea pistelor pentru biciclisti;
 • Realizarea unui derdelus pentru sanii;
 • Realizarea de amenajari peisagistice;
 • Îmbunatatirea aspectului urbanistic al municipiului Roman;
 • Crearea unui confort urban pentru populatia municipiului Roman si din zonele învecinate;
 • Crearea de locuri de munca pe perioada implementarii proiectului si a 11 locuri permanente de munca dupa implementarea proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • locuitorii municipiului Roman si ai zonelor învecinate (cca 220.000 persoane) care vor beneficia de activitatile de agreement adresate adultilor cât si copiilor, ce se vor desfasura în aceasta zona;
 • turistii (minim 7.500 de persoane / an, cu o estimare a cresterii numarului de turisti în urmatorii 20 de ani;
 • persoanele ce vor fi angajate pe cele 11 locuri noi de munca înfiintate prin implementarea proiectului, persoane care îsi vor dezvolta abilitatile si competentele profesionale si vor beneficia de rezultatele finale ale proiectului.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • membrii grupurilor din care fac parte beneficiarii directi;
 • comunitatea locala care va beneficia de îmbunatatirea calitatii factorilor de mediu si a calitati vietii;
 • societatea, in ansamblu, prin schimbarea mentalitatii si atitudinii populatiei, prin constientizarea importantei valorificarii cadrului natural local si formarea unei orientari spre responsabilitate, calitate si performanta;
 • sectoarele: social, economic si turistic, la nivel local, judetean si regional.
Beneficiarii proiectului au fost consultati si implicati în procesul de concepere a acestuia prin sondaje de opinie, prin dialog direct cu cetatenii si prin dezbateri publice organizate în sediul primariei municipiului.

Proiectul raspunde cerintei locuitorilor municipiului Roman, de a fi amenajate spatii verzi si pentru agrement. Primaria Municipiului Roman considera ca fiind esential rolul si implicarea populatiei în activitatile initiate, în conceperea si implementarea acestui proiect.


Titlul - Dotarea infrastructurii ambulatoriului de specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Bacau

Valoarea totală a proiectului este de 8.940.557,67 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 8.714.764,98 lei ((98,00% din valoarea eligibila a proiectului), asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta "Cresterea nivelului de accesibilitate a ofertei de servicii de asistenta medicala a Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, in vederea eficientizarii sistemului de sanatate si a reducerii inegalitatilor, in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei judetului Bacau".

Dotarile prevazute prin proiect au ca scop eficientizarea sistemului de sanatate de la nivelul judetului Bacau, prin reducerea internarilor evitabile si accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.

Prin implementarea proiectului se urmareste:

 • Cresterea nivelului calitativ al actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, prin dotarea Ambulatoriului Adulti si Copii;
 • Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament, ca urmare a dotarii cu aparatura moderna si performanta a Ambulatoriului;
 • Cresterea accesibilitatii pacientilor la serviciile medicale oferite;
 • Intensificarea adresabilitatii pacientilor fata de serviciile oferite;
 • Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău cu un număr de 1574 echipamente și dotări;
 • Facilitarea accesului la serviciile de asistenta medicala ale Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, pentru un numar de minim 117.118 beneficiari de infrastructura medicala, pana la finalul implementarii proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • pacientii Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (117.118 persoane estimate pentru anul 2019);
 • personalul medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (104 persoane).

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • personalul medical din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (2030 de angajati);
 • insotitori (persoane din familia bolnavului), apartinatori;
 • vizitatori (membri ai familiei bolnavului sau alte categorii de persoane care intra in relatie cu bolnavii sau cu personalul medical si paramedical) etc;
 • Judetul Bacau (investitia realizata prin prezentul proiect va servi ca model pentru alte autoritati publice locale din judet si/sau Regiunea Nord Est);
 • populatia Judetului Bacau si/ sau a Regiunii Nord Est, care va beneficia de servicii medicale la standarde superioare.

Titlul - Reabilitare termica imobil Scoala "George En"scu"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moinesti

Valoarea totală a proiectului este de 6.579.304,72 lei, din care, valoare totala eligibila, 3.218.602,57 lei, iar finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.154.230,52 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a cladirii publice de invatamant - Scoala generala "George En"scu", prin realizarea unor lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii, precum si a unor lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum, lucrari de instalare a sistemelor de ventilare, lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat.

Prin proiect, s-au implementat masuri de eficienta energetica pentru corpurile de cladire vizate, cu scopul de a:

 • Imbunatati conditiile de igiena si confort termic;
 • Reduce pierderile de caldura si a consumurile energetice;
 • Reduce costurile de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
 • Reduce emisiile poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie;
 • Implementa un sistem alternativ de producere a energiei electrice, pentru alimentarea instalatiilor de preparare apa calda si un sistem de ventilatie al cladirilor.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Reducerea, pana in anul 2019, a emisiilor echivalent CO2 cu mai mult de 40% fata de emisiile initiale, prin executarea de lucrari de reabilitare termica a Scolii "George En"scu", prin anveloparea cladirii, conform propunerilor din auditul energetic si din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie;
 • Reducerea, pana in anul 2019, a consumului anual specific de energie cu mai mult de 40% fata de consumul initial (kwh/ mp/ an), prin scaderea pierderilor de caldura, ca urmare a inlocuirii retelei de distributie a caldurii si a recuperarii caldurii, cu ajutorul unui sistem de ventilare cu recuperare;
 • Reducerea, pana in anul 2019, a consumului anual specific de energie primara, cu mai mult de 40% fata de consumul initial (kwh/ mp/ an), prin inlocuire instalatii de iluminat, montare corpuri de iluminat cu LED, sistem integrat de iluminat cu senzori de prezenta si crepusculari;
 • Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ mp/ an), pana in anul 2019, prin montarea de panouri fotovoltaice, pentru producerea energiei electrice necesare alimentarii boilerelor, pentru prepararea apei calde de consum.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • elevii inscrisi la scoala George Enescu;
 • cadrele didactice si personalul tehnic si administrativ al scolii, administratia publica locala.

Elevii, cadrele didactice si personalul angajat al Scolii George Enescu beneficiaza in mod direct de rezultatele proiectului: 713 de elevi si 54 de angajati (43 - personal didactic, 4 - personal didactic auxiliar, 7 - personal nedidactic) beneficiaza de un spatiu de lucru reabilitat din punct de vedere al eficientei termice, al aspectului locatiei si al utilitatilor disponibile.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • Municipiul Moinesti, printr-un grad mai scazut de emisii de CO2 si un consum anual de energie primara mai scazut;
 • Operatorii economici locali si regionali, prin dezvoltarea unor relatii comerciale cu unitatea administrativ teritoriala pentru implementarea proiectului (firme de proiectare/ consultanta, firmele de constructii din regiune, precum si cele de materii prime in constructii, producatorii de componente pentru obiectivul de investii (PVC, circuite electrice etc.).

Titlul - Înfiintarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în Orasul Ștefănești, Județul Botoșani

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ștefănești, Județul Botoșani

Valoarea totală a proiectului este de 3.164.729,38 lei, incluzând o valoare totala eligibila de 3.102.562,38 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.040.510,87 lei (98,00% din valoarea eligibila a proiectului), este asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului persoanelor vârstnice din orașul Ștefănești (în special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate și asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locală echitabilă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de servicii și înființarea unui centru multifuncțional de servicii sociale, în sistem integrat (destinat furnizării de servicii specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu).

Obiectivele specifice vizate de proiect:

 • Îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente, prin lucrări de reabilitare, modernizare și asigurarea dotărilor necesare pentru funizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, conform standardelor aplicabile, în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din orașul Ștefănești;
 • Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru înființarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui numar de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de ingrijire de lungă durată din orașul Ștefănești;
 • Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din orașul Ștefănești și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea (licențierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu.

Grupul țintă de referință al proiectului este reprezentat din persoanele vârstnice (cu vârste peste 65 de ani) din orașul Ștefănești, cu domiciliul pe raza uneia dintre localitățile care intra în componența UAT Ștefănești (Ștefănești Târg, Ștefănești sat, Badiuți, Bobulești și Stanca), respectiv 1.067 de persoane - conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • Minimum 100 de persoane varstnice, care vor beneficia de serviciile sociale, medicale si socio-profesionale acordate in cadrul centrului de zi, respectiv: consiliere psiho-sociala si informare, socializare si petrecerea timpului liber, terapii de recuperare si relaxare, organizare si implicare in activitati comunitare si culturale, asistenta si suport pentru familia pers. varstnice, suport pentru realizarea activitatilor administrative etc.;
 • Minimum 50 de persoane varstnice cu limitari severe (batrani singuri, care nu beneficiaza de sprijin din partea altor persoane) care vor beneficia de ajutor pentru realizarea activitatilor de baza si/sau instrumentale ale vietii curente, informare, evaluare, ingrijire personala, terapii de recuperare, ingrijiri medicale, activitati de amenajare si adaptare a mediului ambiant si alte forme de ajutor acordat de personalul unitatii de ingrijire la domiciliu;
 • Familiile / rudele persoanelor varstnice care vor beneficia de serviciile de asistenta si suport acordate in cadrul centrului multifunctional - prin faptul ca vor dobandi competente pentru a gestiona problemele specifice ale persoanelor varstnice in vederea asigurarii unei mai bune ingrijire a acestora;
 • Personalul nou angajat in cadrul centrului, care va beneficia de un loc de munca si totodata de oportunitati de dezvoltare profesionala inclusiv prin formare/informare specifica, in vederea furnizarii de servicii la standarde inalte de calitate;
 • Serviciul de asistenta sociala, prin asigurarea infrastructurii si dotarilor de specialitate, necesare furnizarii unei game variate de servicii sociale, adaptate nevoilor grupului tinta.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • Bugetul local, urmare a faptului ca proiectul permite realizarea unei investitii foarte importante pentru comunitate, care, in lipsa proiectului, ar fi trebuit suportata exclusiv din surse proprii, fapt ce nu ar fi permis dezvoltarea unor servicii atat de complexe;
 • Sistemul asigurarilor de sanatate, prin faptul ca serviciile dezvoltate vor conduce la prelungirea duratei de viata sanatoasa a beneficiarilor directi si, in consecinta, la eliminarea presiunii create asupra bugetului asigurarilor de sanatate cu ingrijirea in sistem rezidental sau spitalizarea indelungata a persoanelor varstnice. Astfel, proiectul va fi un instrument esential pentru accesibilizarea serviciilor medicale si transferul ingrijirii la nivelul comunitatii, in acord cu strategiile nationale in domeniu si angajamentele comunitare asumate de catre tara noastra;
 • Comunitatea locala, prin cresterea gradului de implicare a persoanelor varstnice in actiuni de voluntariat organizate in cadrul centrului;
 • Sistemul de servicii sociale, prin diminuarea cheltuielilor cu valoarea indemnizatiilor de somaj si a altor ajutoare platite catre forta de munca, care pana la infiintarea centrului, nu avea un loc de munca (economii rezultate ca urmare a angajarii de personal in cadrul centrului).

Titlul - Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent

Beneficiarul investiției - Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din judetul Iași

Valoarea totală a proiectului este de 5.521.399,45 Euro, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 5.448.520,21 Euro, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale".

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobindirea de competențe și învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare".


Descriere proiect

In urma implementării proiectului, imobilul a devenit un spațiu modern, dedicat activității didactice (disciplinelor preclinice) ale Facultății de Medicină Generală, putând asigura participarea simultană la un proces educațional la standarde europene pentru 1833 de studenți. Imobilul are șase amfiteatre, cu câte 120 de locuri - cu posibilitatea ca, prin unirea a două amfiteatre, să se obțină unul cu 240 de locuri.

In completare bazei didactice, imobilul dispune și de o Aulă modernă, cu 230 de locuri, unde vor avea loc conferințe, congrese și alte manifestări ale universitătii, precum și de o sală de documentare IT. De asemenea, au fost amenajate și dotate săli de lucrări, cabinete ale cadrelor didactice, iar la etajele doi și trei va funcționa Centrul de Abilități Fundamentale.

Finalizarea acestui proiect a permis atât extinderea spaţiilor pentru activitatea didactică, cât și îmbunătățirea capacității universității de a anticipa și răspunde cerințelor pieței privind standardele de calitate academică, de a dezvolta noi programe, pentru a oferi studenților competențe-cheie și competențe cross-disciplinare.

Investiția va contribui la creșterea angajabilității absolvenților învățămantului superior medical în sectoare competitive și de specializare inteligentă: Sănătate și Tehnologie Infomațională.


Titlul - Crearea unui spatiu de agrement si loisir in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vatra Dornei

Valoarea totală a proiectului este de 2.977.271,83 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.917.726,39 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului".

Prioritatea de Investiții - 7.1. - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta punerea in valoare a potentialului turistic al statiunii balneo climaterice Vatra Dornei, prin crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.


Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Realizarea unui teren de tenis/ baschet imprejmuit, cu o suprafata de 700 mp, in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei;
 • Amenajarea unui teren multisport (acoperit pe timp de iarna cu balon presostatic), cu suprafata de 1042,45 mp in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei;
 • Cresterea numarului de vizitatori in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei, de la 46.200 la 55.700, prin oferirea de posibilitati multiple de agrement si loisir in cadrul spatiului creat prin proiect;
 • Construirea a 676 mp de piste biciclete (cu sens unic);
 • Realizarea a 1620 mp alei pietonale;
 • Crearea unui spatiu de agrement si loisir cu o suprafata de 13.248 mp, in statiunea balneo- climaterica Vatra Dornei.
 • Cresterea numarului mediu de salariati in statiunea turistica balneo-climaterica Vatra Dornei cu 69 salariati.
Grupul tinta:

Beneficiarii directi sunt utilizatorii spatiului de agrement si loisir creat prin proiect, atat turistii sositi in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei, cat si locuitorii municipiului Vatra Dornei si din zonele sub-limitrofe. Spatiul de agrement va fi frecventat atat de copii, tineri, adulti si batrani, femei si barbati, persoane cu nevoi speciale. Avand in vedere diversitatea utilizatorilor spatiului de agrement si loisir, a fost conceput un proiect ce ofera multiple posibilitati de petrecere a timpului liber, atat pentru o anumita categorie de vizitatori (de exemplu zona de joaca pentru copii), cat si pentru toate categoriile de vizitatori (terenul multisport, terenul de tenis, zona de fitness, pista de biciclete). Pentru persoanele cu nevoi speciale, s-a avut in vedere dotarea corespunzatoare. Astfel, in zona de agrement / joaca pentru copii, se va amplasa un echipament de joaca adecvat copiilor cu dizabilitati. In zona pentru fitness/ joaca in aer liber, a fost prevazut un aparat fitness pentru persoanele cu nevoi speciale. Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • 70 de angajati, care vor beneficia de cele 69 locuri de munca, ce se vor crea in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei si de locul de munca creat prin proiect, prin implementarea proiectului, precum si familiile acestora, care vor avea conditii mai bune de trai;
 • Un numar de 7 noi afaceri care vor fi infiintate, ca urmare a implementarii proiectului, identificate prin consultare publica;
 • UAT Municipiul Vatra Dornei, initiatorul proiectului, va beneficia de venituri suplimentare Ia bugetul de venituri si cheltuieli, datorita impozitelor de Ia agentii economici ai municipiului, a caror cifra de afaceri se previzioneaza a fi in crestere. Acest fapt va putea sprijini implementarea altor proiecte, avand drept rezultat dezvoltarea urbana locala si indeplinirea obiectivelor strategice, prevazute in "Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Municipiului Vatra Dornei cu Orizontul de timp 2014-2020";
 • Agentii economici din municipiul Vatra Dornei, (minim 70 agenti economici), in special cei cu obiect de activitate in domeniul serviciilor si comertului, a caror cifra de afaceri va creste ca urmare a implementarii acestui proiect care va avea ca efect atragerea turistilor in municipiul Vatra Dornei, precum si prelungirea sejurului in statiune, datorita ofertei diversificate de petrecere a timpului liber in spatiul de agrement si loisir.

Titlul - Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare SIRET - ROGOJESTI

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Siret, din judetul Suceava

Valoarea totală a proiectului este de 9.737.782,22 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 8.082.503,18 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Investitia s-a realizat in orasul Siret, cu o populatie de 9.720 locuitori si cu aproximativ 12 ha de spatii verzi (conform INS, 2015), cu o medie de aproximativ 12 mp/locuitor.

Suprafata vizata de proiect nu era inclusa in registrul spatiilor verzi, fiind, de fapt, faleza de pe malul drept al raului Siret, desfasurata intre podul peste raul Siret (de pe DN2/E85) si pana la marginea lacului de acumulare Siret-Rogojesti.

Dupa ce, in anii 1960, s-a construit digul de protectie al raului Siret, aceasta faleza a inceput sa fie treptat folosita de locuitorii orasului pentru petrecerea timpului liber. Cu timpul insa, din cauza lipsei amenjarilor, zona nu a mai prezentat interes si a inceput sa fie folosita doar ca o zona de tranzit intre 2 cartiere ale orasului Siret.

In jurul anului 1986 s-au facut unele lucrari de amenajare a falezei, si anume o alee astfaltata si un sistem de iluminat. Aceste lucrari s-au facut in acelasi timp cu lucrarile pentru redeschiderea liniei de cale ferata Siret-Dornesti, aceasta faleza aflandu-se vis-a-vis de gara orasului Siret. In perioada 1986-1990, locatia a fost folosita din nou de catre locuitorii orasului Siret pentru petrecerea timpului liber, datorita locatiei in proximitatea orasului Siret si a peisajului natural frumos.

Dupa anul 1990, urmare a insuficientei fondurilor pentru intretinere si reparatii, zona a inceput sa se degradeze. Chiar daca s-au mai efectuat unele lucrari de toaletare, starea de degradare a zonei s-a accentuat, devenind o zona abandonata, iar dupa 2008, cand s-a inchis gara orasului Siret, zona a intrat intr-un declin pronuntat, vegetatia salbatica ingloband aproape in intregime acest teritoriu.

Obiectivul general al proiectului a fost sa contribuie la indeplinirea obiectivului global de "Reconversie si refunctionalizare terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii".

Obiective Specifice:

 • Extinderea suprafetei spatiilor verzi din orasul Siret cu o suprafata de aproximativ 17.000 metri patrati;
 • Dotarea spatiilor verzi din proiect cu mobilier urban si crearea de facilitati de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Grupurile tinta care vor beneficia de rezultatele proiectului: locuitorii orasului Siret, vizitatori si turisti.


Titlul - Reabilitarea termica a cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Buhusi

Valoarea totală a proiectului este de 6.395.477,42 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 5.388.591,77 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este "Cresterea eficientei energetice pentru cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi"; el contribuie la atingerea Obiectivului specific al Prioritatii de Investitii "Cresterea eficientei energetice în cladirile publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari". Atingerea Obiectivului general al proiectului se va realiza prin indeplinirea indicatorilor de proiect, care prevad scaderea consumului anual de energie primara, scaderea anuala a gazelor cu efect de sera si cresterea ponderii de energie primara din surse regenerabile.

Obiective Specifice:

 1. Scaderea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera, generate de cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie si, implicit, la scaderea emissilor de gaze cu efect de sera, prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care nu produc gaze cu efecte de sera:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.
 2. Scaderea consumului anual de energie primara necesar pentru functionarea cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice:
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care vor contribui si ele la realizarea obiectivului specific:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice, care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.

Grupurile tinta care vor beneficia in mod direct de rezultatele proiectului:
 • aproximativ 20.000 de pacienti / an, care vor beneficia de conditii sporite din punct de vedere al confortului termic, pe toata durata anului. Au fost preluate sugestiile pacientilor, referitoare la eficienta energetica a cladirii (temperaturi mari in saloane in perioada de vara, temperaturi necorelate cu necesarul de confort termic in perioada de iarna, infiltratiile de apa cauzate de ploile cu debite mari si la topirea zapezii, etc);
 • aproximativ 250 de personae, angajati ai Spitalului Orasenesc Buhusi, care isi desfasoara activitatea in cladirea vizata de proiect.


Titlul - Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidare cladiri rezidentiale in orasul Tirgu Neamt

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tirgu Neamt

Valoarea totală a proiectului este de 615.734,32 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 274.694,57 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general vizat de proiect a constat in "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile, prin reabilitarea termica a blocului de locuinte M7A, Str. Mihai Eminescu, din Tirgu Neamt", unde, in mod specific, s-a urmarit:

 • Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte;
 • Reducerea gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2);
 • Cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie.

Proiectul a condus la imbunatatirea conditiilor de viata ale locatarilor blocului reabilitat termic, care a facut obiectul acestei finantari. Acestia vor plati sume mai mici pentru energia necesara incalzirii locuintelor si se vor bucura de un confort sporit al spatiului locativ. Implementarea proiectului a condus la beneficii si pentru celelalte parti implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate, care ofera servicii de expertizare tehnica, audit energetic si proiectare isi pot sustine activitatea si numarul de angajati.

De asemenea, firmele de constructii, producatoare sau importatoare de materiale de constructii, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiarii colaterali ai implementarii proiectului.

La nivel local, comunitatea a beneficiat de masurile de sporire a eficientei energetice, prin scaderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sanatos si propice locuirii.


Titlul - Casa Dosoftei, încă o emblemă cultural-istorică din Iași, pusă în valoare

Beneficiarul investiției - Consiliul Județean Iași

Valoarea totală a proiectului este de 3,67 milioane lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 3,59 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".


Descriere proiect

Casa Dosoftei (https://culturainiasi.ro/casa-dosoftei/ , numită și Casa cu arcade, este o clădire veche din municipiul Iași, construită în secolul al XVIII-lea. Situată în centrul orașului, pe str. Anastasie Panu nr. 69, în preajma vechii Curți Domnești, între Palatul Culturii și Biserica "Sf. Necul"i Domnesc" (construită de Ștefan cel Mare în perioada 1491-1492), ea găzduiește secția de literatură veche a Muzeului Literaturii Române din Iași, înființată în 1970.

Prima interventie de restaurare a Casei Dosoftei s-a realizat între anii 1966 și 1969, de către Direcția Monumentelor Istorice, vechile ziduri fiind conservate în stare bună. Acoperișul clădirii a fost refăcut după o stampă din 1845, a lui J. Rey.

Cea mai recentă restaurare a "Casei cu "rcade" (inclusă, în anul 2004, în lista monumentelor istorice din județul Iași) s-a realizat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Perioada de implementare a proiectului a fost de 26 de luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, ca factor de impulsionare a dezvoltarii locale, iar obiectivele specifice au constat în:

 • Restaurarea, protejarea și conservarea cladirii Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul";
 • Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 • Creșterea numarului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidate, cu 5,56 % , pentru primul an de exploatare.

Prin lucrarile efectuate, obiectivul a devenit accesibil şi persoanelor cu dizabilitați, angajații muzeului lucrează intr-un spațiu funcțional şi cu dotari moderne şi un numar sporit de vizitatori îi vor trece pragul. Artiști plastici vor expune lucrarile personale in spațiul expozițional temporar din interiorul muzeului.

S-au făcut intervenții la pereți, atât la interior cât și la exterior, iar structura de rezistență a fost reabilitată. Instalația termică a fost refăcută complet. Instalația electrică a fost schimbată. Ușile exterioare, din lemn de stejar, au fost restaurate, acestea prezentând semne vizibile ale deteriorării iar ferestrele, înlocuite. Pentru persoanele cu dizabilități au fost realizate rampe de acces. Exponatele sunt acum puse în lumină la adevărata valoare, cu ajutorul unor vitrine expoziționale noi", a spus, Marieta Afilipoaie, Directorul Direcției de Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiuliului Judetean Iași.

Lista proiectelor de succes a regiunii Sud-EstTitlul - Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea, SMIS 116136

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea

Valoarea totală a proiectului este de 18.721.765,7 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Descriere proiect

Imobilul care adăpostește astăzi Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea a fost construit în perioada 1924-1928 și a funcționat la origine ca sediu de sucursală a Băncii Naționale a României.

În cadrul proiectului, au fost realizate lucrări de consolidare, structurale, restaurare, conservare și reabilitare la subsolul, parterul, etajul și podul clădirii de patrimoniu.

Proiectul a cuprins și lucrări la instalațiile interioare și exterioare necesare funcționării obiectivului de patrimoniu restaurat, precum și crearea de facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Totodata, s-a avut în vedere execuția unor lucrări conexe, după cum urmează:

 • sistematizarea verticală a terenului pentru îndepărtarea apelor pluviale de construcții;
 • refacerea pavimentelor exterioare cu piatră cubică (granit);
 • conectarea sistemului de colectare a apelor pluviale la rețeaua de canalizare;
 • restaurarea împrejmuirilor și a porților de acces;
 • reconfigurarea spațiilor verzi.

Prin proiect au fost adaptate spațiile interioare la funcțiunea de muzeu. Au fost realizate spații pentru expoziții permanente/temporare cu circuite de vizitare coerente, spații multifuncționale/multimedia cu dotări conforme cu funcțiunea muzeală.

La subsol sunt grupate spații tehnice, depozite și laboratoare de conservare, la parter spații de expunere, magazinul de suveniruri, punctul de informare și la etaj spații de expunere. Pentru personalul muzeului au fost realizate spații de birouri, de studiu și de lucru, biblioteca și arhiva.

Proiectul implementat are un impact pozitiv în dezvoltarea turismului local și regional. Grupul țintă al proiectului este format din totalitatea locuitorilor din Municipiul Tulcea, care ar putea să viziteze obiectivul, în scop de recreere și/sau cunoaștere, precum și turiștii care se vor bucura de un obiectiv de patrimoniu restaurat și consolidat.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 01.02.2017 și a fost finalizat la data de 31.08.2022.


Titlul - Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, SMIS 123670

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați

Valoarea totală a proiectului este de 9.460.217,77 lei.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de Investiții - 8.1. - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități


Descriere proiect

Scopul proiectului a fost asigurarea accesului egal al populaţiei la servicii medicale de calitate prin îmbunătăţirea infrastructurii aferente funcţionării Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, în vederea ameliorării stării de sănătate şi sporirii accesului persoanelor sărace care au nevoie de îngrijiri medicale de specialitate în patologia variată şi complexă a aparatului respirator.


Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie;
 • dotarea cu echipamente specifice.

În urma implementării proiectului, vechea clădire a Ambulatoriului a fost consolidată, modernizată şi extinsă pe verticală şi orizontală, prin realizarea următoarelor acțiuni:

 • lucrări de consolidare a clădirii;
 • supraetajarea construcției existente și extinderea pe orizontală a clădirii;
 • reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii existente și extinderii proiectate;
 • modernizarea tuturor instalațiilor.

Acum, Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie are spaţii medicale noi, cabinete pentru consultaţii şi tratament, săli de aşteptare, vestiare şi lift. Cabinetele medicale au fost dotate şi cu echipamente medicale specifice, precum: computer tomograf, electrocardiograf, ecograf doppler, defibrilatoare şi aparate de oxigenoterapie.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 24.04.2019 și a fost finalizat la data de 31.12.2022.


Titlul - Consolidare, restaurare si punere in valoare a Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzaului si Vrancei fostul "Seminar Vechi" din cadrul ansamblului Episcopiei Buzaului

Beneficiarul investiției - Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei

Valoarea totală a proiectului este de 21.080.439,33 lei din care 17.542.397,87lei reprezinta FEDR si 2.682.954,95 lei reprezinta contributia de la bugetul de stat.

Axa prioritară - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural


Descriere proiect

In anul 2017 a fost obtinuta finantarea pentru implementarea proiectului ce viza sprijinirea unei dezvoltari locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale, sprijinirea unei dezvoltari durabile si echilibrate teritorial si national, prin conservarea mostenirii culturale - a obiectivului de patrimoniu cultural - "Seminarul Vechi" (BZ-II-m-A-02324.04). Cladirea "Seminarul Vechi" este parte din Ansamblul Episcopiei Buzaului (BZ-II-a-A-02324) si adaposteste Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzaului si Vrancei.

Pana la data de finalizarii proiectului, respectiv 31.08.2022, muzeul a parcurs un amplu proces de consolidare, restaurare si amenajare. Implementarea proiectului a vizat si adaptarea spatiilor interioare la functiunea de muzeu prin realizarea de spatii pentru expozitii permanente/temporare cu circuite de vizitare coerente, depozite, birouri, laboratoare, garderoba etc. De asemenea, proiectul a cuprins lucrari la instalatiile interioare si exterioare necesare functionarii obiectivului de patrimoniu restaurat, precum si achizitia de echipamente care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii in toate spatiile, cat si furnizarea de informatii persoanelor cu deficiente de vedere si/sau auz prin intermediul unui ghid virtual interactiv.

Proiectul implementat de catre Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei are un impact pozitiv in dezvoltarea turismului local si regional. Astfel, Muzeul Eparhial al Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei a fost acreditat, iar obiectivul a fost introdus in circuitul public pentru vizitare, estimandu-se o crestere a numarului de vizitatori cu aproape 1000 persoane.

Tot in cadrul proiectului s-a realizat si digitizarea obiectivului de patrimoniu cultural "Seminarul vechi", disponibila la urmatorul link: https://bloomce.com/#!/projects/628207c59ee3d2244e84a799/view, iar turul virtual poate fi accesat la https://3dvirtual.ro/turvirtual/MuzeulBuzau/turvirtual.html.


Titlul - Consolidarea, restaurarea si punerea în valoare a ansamblului Schitul "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" - fosta manastire Berca

Beneficiarul investiției - Schitul "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" Berca

Valoarea totală a proiectului este de 21.262.832,29 lei din care 18.073.407,45 lei reprezinta FEDR si 2.764.168,18 lei reprezinta contributia de la bugetul de stat.

Axa prioritară - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural


Descriere proiect

Proiectul a vizat cresterea atractivitatii turistice a ansamblului Fosta Manastire Berca, prin valorificarea potentialului acestuia, în vederea cresterii atractivitatii turistice a zonei, ca factor care stimuleaza cresterea economica a comunei Berca, judetului Buzau si a Regiunii Sud-Est. Pentru atingerea obiectivului general al proiectului au fost implementate lucrari de consolidare si restaurare a obiectivului de patrimoniu cultural - Fosta Manastire Berca (cod LMI - BZ-II-a-A-02363) cu scopul de a pune în valoare obiectivul de patrimoniu cultural, restaurat la standarde europene.

Contractul de finantare s-a semnat in data de 16.10.2017 si s-a finalizat in data de 31.07.2022.


Principalele rezultate ale proiectului sunt:

 • cresterea numarului de obiective de patrimoniu cultural restaurate: prin proiect au fost derulate lucrari de consolidare, restaurare, reconstituire volumetrica - refacerea regimului de inaltime si conformarea spatiala originala a celor cinci obiective de patrimoniu cultural care formeaza ansamblul Fosta Manastire Berca, respectiv: Biserica "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril" - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.01, Ruine case egumenesti - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.02, Chilii (ruine) - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.03, Turn clopotnita (ruine) - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.04 si Zid de incinta (ruina) - cod LMI - BZ-II-m-A-02363.05;
 • cresterea numarului de vizitatori cu un numar estimat de aproape 500 persoane, respectiv cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu consolidat, restaurat, protejat si valorificat.

De asemenea, au fost adaptate spatiile interioare pentru organizarea unor evenimente, expozitii, ateliere de creatie/mestesugaresti, etc. Proiectul a prevazut si crearea de facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, precum: dotare cu echipamente care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii in toate spatiile; tehnologii hardware si software destinate persoanelor cu dizabilitati vizuale si/sau auditive.

Obiectivul de patrimoniu este introdus in circuitul public pentru vizitare. Digitizarea obiectivului de patrimoniu cultural restaurat, scanarea 3D si turul virtual pot fi accesate la urmatoarele adrese:


Titlul - Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918 - SMIS 121363

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Galati

Valoarea totală a proiectului este de 104.373.966,18 lei.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.E. - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare


Descriere proiect

Proiectul a vizat modernizarea strazilor Siderurgistilor, sensul giratoriu si 1 Decembrie 1918, amplasate in municipiul Galati, si face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) ale municipiului Galati.

Traseul propus pentru modernizare reprezinta unul din cele mai importante culoare de tranzit ale municipiului Galati si continua modernizarea strazilor pe traseul B-dul Otelarilor - Str. Stadionului - Str. Frunzei - Str. Gheorghe Asachi, realizate in cadrul POR 2007-2013.

Pe traseul propus pentru reabilitare, banda dedicata transportului public cu tramvaiul este delimitata de restul carosabilului printr-o bordura suprainaltata. Aceasta banda este dedicata transportului public. Tronsoanele de drum cu banda dedicata transportului public sunt Bdul Siderurgistilor - Piata Energiei - Str. 1 Decembrie.

Proiectul a prevazut reabilitarea carosabilului (32.000 de metri patrati), reabilitarea trotuarelor (20.480 de metri patrati), realizarea de piste pentru biciclete (7.680 metri patrati), reabilitarea liniilor de tramvai (4.740 metri), reabilitarea si modernizarea a 18 statii de calatori. In plus, au fost plantati arbori si arbusti si au fost amenajate spatii verzi.

Amplul proiect de infrastructura a vizat si modernizarea iluminatului public stradal, introducerea in subteran a retelelor aeriene (fibra optica, telefonie, tv) si inlocuirea retelelor de apa si canalizare.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 23.04.2019 si se va finaliza la data de 31.03.2022.


Titlul - Eficientizare energetică Corp C3 - Grădinița cu program prelungit nr. 60 si Internat L.P.S. - SMIS 116303

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Valoarea totală a proiectului este de 2.655.856,53 lei.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, și in sectorul locuințelor


Descriere proiect

Gradinita cu program prelungit nr. 60 si Internatul LPS este un imobil P+2 si subsol tehnic, cu suprafata construita 600 mp, suprafata construita desfasurata de 1.724 mp. In aceasta cladire isi desfasoara activitatea 60 de copii prescolari si 84 de elevi cazati in internat, respectiv 10 cadre didactice. Cladirea a fost construita in anul 1977, iar pe parcursul anilor, interventiile pentru intretinerea imobilului au fost insuficiente pentru rezolvarea tuturor problemelor aparute, fapt ce a condus la degradarea treptata a acesteia.

Contractul de finantare pentru proiectul de investitie a fost semnat in data de 25.03.2019 si a vizat cresterea eficientei energetice a cladirii prin reducerea consumului de energie primara, reducerea emisiilor echivalent CO 2 si utilizarea surselor regenerabile.

Obiectivul proiectului a fost realizat prin implementarea urmatoarelor lucrari de interventie:

 • imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii si alinierea eficientei energetice la normele actuale;
 • reabilitarea si modernizarea instalatiilor de preparare a agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda menajera, inclusiv montarea a 2 centrale termice proprii, dotarea cu aparate de aer conditionat;
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent cu corpuri de iluminat pe led, cu o mare eficienta si durata de viata si cu un consum redus de energie consumata;
 • refacerea instalatiilor electrice si realizarea instalatiilor de curenti slabi - detectie si semnalizare incendiu, precum si dotarea cu instalatii PSI;
 • refacerea hidroizolatiilor si sistemelor de scurgere ale cladirii pentru preventia infiltratiilor de apa, precum si refacerea trotuarelor ce au si rol de protectie hidro a cladirii;
 • instalarea de panouri solare;
 • implementarea sistemelor de management energetic.

Proiectul de investitie a fost finalizat la data de 28.02.2022.


Titlul - Consolidare, restaurare, conservarea si punerea in valoare a Bisericii "Buna Vestire" Braila, SMIS 116726

Beneficiarul investiției - Parohia Mixta Romano-Elena "Buna Vestire" Braila

Valoarea totală a proiectului este de 22.281.968,34 lei.

Axa prioritară - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural


Descriere proiect

Proiectul a vizat executia unor ample lucrari de consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare a Bisericii "Buna Vestire" din Braila, monument istoric clasa A de importanta nationala. Astfel, in cadrul proiectului au fost deja realizate lucrari de restaurare, care au avut drept scop refacerea configuratiei, prin aducerea la starea initiala a elementelor originale, reconstituirea elementelor distruse, lucrari de consolidare, prin interventii asupra elementelor structurale si de rezistenta, precum si aplicarea masurilor necesare pentru conservarea elementelor valoroase (tratamente, masuri de protectie, indepartarea factorilor agresivi etc.).

Obiectivul este pus in valoare si prin amenajari exterioare si sistematizare a incintei:

 • Iluminat arhitectural interior si exterior;
 • Imprejmuire: lucrari de consolidare a parapetului din zidarie de caramida; lucrari de restaurare a panourilor din fier forjat, inclusiv a portilor de acces auto si pietonale in incinta; amenajare peisagistica (refacere plantatii cu gazon si arbusti);
 • Sistematizare verticala: refacerea trotuarului de protectie din jurul bisericii, a dalajului din zona de acces; montarea pe tot perimetrul zonei de trotuar si dalaj a rigolelor pentru preluarea apelor pluviale.

Pe langa lucrarile de reabilitare au fost implementate si activitati de deschidere catre publicul larg a lacasului de cult prin: realizarea de materiale de informare si publicitate, digitizare si introducerea in circuitul turistic local, regional si national.

Beneficiarii directi ai proiectului de investitie sunt enoriasii si vizitatorii Bisericii, inclusiv persoane cu nevoi speciale de mobilitate, operatorii locali din turism.

Ca urmare a readucerii in atentie a unei cladiri emblematice pentru istoria si cultura locala, s-a consolidat sentimentul brailenilor de apartenenta la comunitate. Se estimeaza cresterea numarului de vizitatori de la 15.000 inainte de interventia asupra obiectivului de patrimoniu la 16.500 in termen de 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Proiectul se finalizeaza in data de 31.08.2022, contractul de finantare fiind semnat in data de 17.11.2017.


Titlul - Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean, dintre localitatile Gologanu - Slobozia Ciorasti - Cotesti, cu conectivitate directa la reteaua TEN-T, SMIS 108701

Beneficiarul investiției - Parteneriatul dintre UAT Judetul Vrancea, UAT Comuna Cotesti, UAT Comuna Gologanu, UAT Comuna Slobozia Ciorasti, UAT Comuna Golesti

Valoarea totală a proiectului este de 26.474.967,37 lei.

Axa prioritară - 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei legaturi rapide si in siguranta la reteaua de transport europeana TEN-T. Astfel, proiectul contribuie la dezvoltarea durabila a zonei prin facilitarea mobilitatii populatiei si bunurilor, dezvoltarea accesibilitatii, prin continuarea extinderii si modernizarii infrastructurii rutiere aflate în proximitatea retelei TEN-T, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi.


Proiectul de investitii prevede urmatoarele interventii:

 • Modernizarea a 16,967 km de drum judetean cu cate doua benzi de 3,00 m latime fiecare pe sensul de circulatie. Astfel, se va asigura accesul unui numar de 11.449 persoane, locuitorii comunelor de pe traseul drumului judetean, cat si accesul participantilor la traficul de pe reteaua TEN-T;
 • Realizarea a 1225.00 ml trotuar cu latime de 1,50 m, montare borduri tesite pentru a permite acesul persoanelor cu dizabilitati la proprietati (20 treceri de pietoni);
 • Modernizarea podului de peste paraul Ramna km 5+310;
 • Amenajare 28.841,00 m de rigole si santuri;
 • Amenajare 53 de podete de descarcare;
 • Amenajare 170,00 m de spatii verzi;
 • Elementele de siguranta circulatiei: 20 de treceri de pietoni, parapet metalic 568 ml, indicatori rutieri, benzi rezonatoare etc.

Cresterea portantei se asigura prin amenajarea unui sistem rutier nou care va raspunde la cerintele de trafic preconizate pentru anul 2035 (conform studiului de trafic s-a preconizat o crestere a Mediei Zilnice Anuale de autoturisme care circula pe acest drum cu cca. 387,23% - MZA pentru anul 2016 = 1.355 autoturisme, MZA pentru anul 2035 = 5.247 autoturisme). De asemenea, viteza de deplasare va creste de la o viteza medie de deplasare de 30 km/h, la o viteza medie de deplasare de 60 km/h, asigurandu-se astfel fluidizarea traficului.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 06.11.2017, proiectul aflandu-se in ultima etapa a implementarii ce se va finaliza la data de 31.08.2022. La acest moment, lucrarile de constructie sunt realizate in proportie de aproape 88% fiind finalizate lucrarile de modernizare a drumului judetean (16,967 km), cele de realizare a trotuarelor si modernizare a podului de peste paraul Ramna.


Titlul - Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus

Beneficiarul investiției - Parteneriatul dintre UAT JUDETUL TULCEA si UAT COMUNA BAIA, UAT COMUNA CEAMURLIA DE JOS si UAT COMUNA JURILOVCA

Valoarea totală a proiectului este de 40.679.791,30 lei.

Axa prioritară - 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale


Descriere proiect

Proiectul a vizat cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea coridorului TEN-T (Constanþa - Tulcea - Braila) prin modernizarea traseului de drum judetean DJ222 Visina - Ceamurlia de Sus.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 44 luni de la semnarea contractului de finantare, respectiv intre 18.04.2018 - 31.12.2021.


Rezultatele concrete obținute in cadrul proiectului sunt:

 • 25,148 km drum județean modernizat;
 • 8,960 km piste de biciclete construite/modernizate;
 • 15.229 mp suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/ realizate;
 • 10 stații transport public si alveole construite/modernizate;
 • Amplasarea de elemente de siguranta circulatiei.

Prin lucrarile propuse, proiectul a urmarit:

 • Cresterea mobilitatii populatiei si a marfurilor din zona rurala situata pe traseul Visina - Ceamurlia de Sus, prin îmbunatatirea calitatii rutiere;
 • Crearea de noi facilitati de acces si mobilitate prin construirea de piste pentru biciclisti si modernizarea statiilor pentru pasageri;
 • Cresterea gradului de siguranta în trafic prin investitii destinate sigurantei rutiere.

Printre beneficiarii directi ai proiectului investional se numara:

 • 11699 locuitori ai comunitatilor locale din zona;
 • aproximativ 5.000 turisti/an care tranziteaza zona (pe traseul Constanta - Nordul Moldovei);
 • aproximativ 6.000 locuitori/an ai judetului Tulcea care tranziteaza zona.

Titlul - "Amenajare spatii verzi in orasul Negru Voda, judetul Constanta"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Negru Voda

Valoarea totală a proiectului este de 3.778.717,98 lei (la finalizarea implementarii)

Axa prioritară - 5 - Imbunatatirea mediului urban si consevarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului


Descriere proiect

Investitia a vizat reconversia functionala a 4 terenuri neutilizate aflate in stadiu incipient de degradare din intravilanul Orasului Negru Voda, in suprafata totala de 15.441,26 mp prin transformarea acestora in spatii verzi pentru agrement si recreere. Proiectul s-a derulat pe o perioada de 27 luni de la semnarea contractului de finantare, in perioada 03.08.2017- 02.11.2019.

Activitatile specifice investitiei au fost: taieri/defrisari vegetatie existenta, decopertari si nivelare teren; realizare alei din dale prefabricate pe pat de nisip/borduri, realizare locuri de joaca pentru copii, amenajare teren de sport, facilitati pentru fitness urban, realizare/instalare masa de ping-pong, constructie fantana arteziana, instalare foisor dotat cu jocuri statice, imprejmuire scuaruri cu gard metalic, plantare arbori si arbusti arbusti, instalare sistem irigatie, asternere pamant vegetal, gazonare, amplasare/montare pubele, mobilier urban, toalete ecologice, cismea, instalare/montare sistem de iluminat, sistem de supraveghere video, telegestiune si WIFI.

Proiectul a contribuit la imbunatatirea si revitalizarea mediului urban din Orasul Negru Voda. Regenerarea spatiilor urbane neutilizate aflate in stadiu de degradare faciliteaza cresterea atractivitatii orasului pentru populatie si agenti economici, contribuind la imbunatatirea perceptiei asupra orasului si la crearea unui climat atractiv socio-economic.


Titlul - "Imbunatatirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat in gradina publica, in oras Techirghiol, jud. Constanta"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administratis Teritoriala Oras Techirghiol

Valoarea totală a proiectului este de 885 580,71 lei din care 678 742,8 lei reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 103 807,72 lei reprezinta valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 15.970,45 reprezinta valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului.

Axa prioritară - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului", apel dedicat sprijinirii SUERD


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general, imbunatatirea factorilor de mediu si a calitatii vietii in orasul Techirghiol prin transformarea unui teren neutilizat in gradina publica.

Prin obiectivele sale specifice, proiectul a urmarit:

 • imbunatatirea peisajului prin realizarea unei gradini recreative pentru locuitori, imbogatirea biodiversitatii, valorizarea si sensibilizarea populatiei asupra patrimoniului natural;
 • asigurarea calitatii factorilor de mediu si a sanatatii populatiei prin ameliorarea climatului si a calitatii aerului datorita crearii unei zone racoroase, umbrite si a maririi cantitatii de plante ce produc oxigen, mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi prin ameliorarea calitatii vegetatiei in zona, crearea unui mediu sanatos, acces liber la recreere in gradina publica;
 • cresterea dinamismului economic si turistic prin crearea unor centre de interes, motor pentru organizarea unor activitati legate de turism, cresterea atractivitatii zonei centrale si a fluxului turistic;

In cadrul proiectului a fost amenajata o suprafata de 1.560 mp gradina publica dedicata atat copiilor, cat si adultilor si persoanelor in varsta. Astfel, pentru crearea confortului necesar in gradina publica si cresterea atractivitatii acesteia au fost amenajate locuri de joaca si spatii pentru petrecerea timpului liber dotate cu foisor, bancute, masa pingpong, masa sah.

Din totalul de 1.560 mp, suprafata de spatii verzi este reprezentata de 1.417 mp, aceasta fiind amenajata cu gazon, arbusti si gard viu.

De asemenea, au fost amenajati 141 mp teren, dupa cum urmeaza: 96 mp de alei pietonale; 25 mp loc de joaca pentru copii; 12,5 mp foisor; 7,5 mp toaleta publica.

Proiectul a fost finalizat la data de 31.05.2021.


Titlul - "Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsonul Valea Teilor - Nicolae Balcescu"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea

Valoarea totală a proiectului este de 34.829.305,97 lei din care 29.512.992,84 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din FEDR, 4.513.752,05 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, 694.423,37 lei reprezinta valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului.

Axa prioritară - 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regional

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale


Descriere proiect

Proiectul a vizat modernizarea a 22,818 km pe tronsonul de drum judetean DJ229, km 9+719 - km 32+537, in vederea asigurarii conectivitatii indirecte cu coridorul TEN-T/E87 (Constanta -Tulcea - Braila - Galati) la km 30+779, intersectia cu DN22A (km 20+171).

Lucrarile de drum au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual si au prevazut urmatoarele: reabilitare sistem rutier; acostamente; trotuare (intravilan localitatilor); accese la proprietar (intravilan localitatilor); amenajarea pistelor pentru ciclisti in intravilanul localitatilor; amenajarea intersectiilor cu drumuri laterale - extravilan; amenajarea intersectiilor cu strazi laterale - intravilan; construirea/modernizarea statiilor de transport public inclusiv a cabinelor de asteptare (10 statii pentru pasageri si alveole); protectia taluzurilor si ziduri de sprijin; amenajare santuri si rigole pentru scurgerea apelor; lucrari intretinere podete.

Pe drumul judetean DJ 229 sunt amplasate 3 poduri la care au fost realizate lucrari de reabilitari/reparatii pentru aducerea lor la caracteristicile tehnice ale clasei E de incarcare si au vizat urmatoarele componente: infrastructura poduri; suprastructura poduri; racordarea cu terasamentele; rampe.

In vederea asigurarii cresterii sigurantei rutiere s-au introdus urmatoarele categorii de elemente: parapeti metalici, semnalizare verticala cu indicatoare rutiere; semnalizare orizontala, cu marcaj rutier, in conformitate cu prevederile SR EN 1317-1,2,3/2000.

Pe langa semnalizarea curenta conform normativelor in vigoare, s-au realizat: benzi preformate termoplastice cu microbile din sticla inglobate in structura; benzi destinate executiei marcajului tactil pentru avertizarea persoanelor cu deficiente de vedere la apropierea de zona de traversare a partii carosabile. De asemenea, in vederea atentionarii participantilor la trafic, s-au amplasat in zonele trecerilor de pietoni, conform normativelor in vigoare, indicatoare G2 "Trecere pentru pietoni" formate dintr-un ansamblu de lampi cu LED-uri, panou fotovoltaic si stalp din otel zincat.

Pentru a imbunatati siguranta circulatiei, s-au amenajat piste pentru biciclisti pe sectoarele de drum stabilite (km 26+500 - km 27+600) in localitatea lulia, respectiv km 30+340 - km 30+779 sector din localitatea Nicolae Balcescu) in lungime de 3.078 m pe ambele sensuri.

Proiectul a fost finalizat la data de 22.06.2021, iar prin lucrarile de reabilitare si modernizare a drumului judetean DJ229 au fost obtinute urmatoarele rezultate: cresterea mobilitatii populatiei si a marfurilor din zona rurala situata pe tronsonul Valea Teilor - Nicolae Balcescu, prin imbunatatirea calitatii rutiere; crearea de noi facilitati de acces si mobilitate prin construirea de piste pentru bicilisti si modernizarea/construirea de statii pentru pasageri; cresterea gradului de siguranta in trafic prin investitii destinate sigurantei rutiere.

Populatia deservita de infrastructura secundara modernizata care asigura accesul la coridoarele TEN-T este formata din 6215 locuitori, respectiv: 1496 locuitori din localitatea Valea Teilor, 1973 locuitori din localitatea Izvoarele si 2746 locuitori din localitatea Nalbat.


Titlul - "Dotarea cu aparatura medicala moderna a unitatii de primire urgente, Focsani"

Beneficiarul investiției - UAT Județ Vrancea

Valoarea totală a proiectului este de 4.317.781,99lei, din care 3.022.447,39 lei a reprezentat finantare nerambursabila FEDR, asigurata prin Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale

Prioritatea de Investiții - 8.1 - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta in cadrul Unitatii de Primire Urgente Focsani prin dotarea acesteia cu aparatura medicala moderna.

Astfel, in cadrul proiectului de investitii a fost achizitionata aparatura medicala moderna in vederea asigurarii infrastructurii necesare realizarii ingrijirilor spitalicesti de urgenta la standardele europene.

Printre dotarile achizitionate in cadrul proiectului, se numara: ecograf Doppler, pat radiotransparent resuscitare, masa pacient efectuare mici interventii chirurgicale, ecograf portabil, electrocardiograf 12 derivatii cu functie de printare, monitor (ecg, pulsiometrie, tensiune arteriala neinvaziva, temperatura centrala) cu functie de printare, defibrilator cu posibilitate de electroversie sincrona si stimulare cardiaca externa cu functie de printare, ventilator portabil pacient, carucior pentru transport pacient intraspitalicesc.


Titlul - "Cresterea performantei energetice pentru cladirea tip Internat si cladirea Cantina a Colegiului Tehnic "Gh. Asachi" Focsani, inclusiv lucrari conexe"

Beneficiarul investiției - Colegiului Tehnic "Gh. Asachi" Focsani

Valoarea totală a proiectului este de 9.969.959,21 lei, din care 8.052.881,50 lei finantare nerambursabila FEDR, asigurata prin Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice


Descriere proiect

Regio-POR in Regiunea Sud-Est: creste numarul cladirilor cu o clasificare energetica mai buna in municipiul Focsani, judetul Vrancea, prin masuri de eficienta energetica cu finantare europeana.

In data de 30.06.2021 a fost finalizat proiectul implementat de catre Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Focsani care a vizat cresterea performantei energetice pentru cladirea tip Internat si cladirea Cantina, proiect derulat in cadrul Regio-POR 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurându-se totodata imbunatatirea confortului, sanatatii si sigurantei elevilor si personalului colegiului prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice.

Astfel, au fost executate lucrari specifice pentru doua cladiri, internat (2.664,45 mp) si cantina (1.010,55 mp), in vederea reducerii costurilor consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor din cadrul cladirilor si reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent CO2/an).

Principalele interventii au vizat lucrari de reabilitare termica a fatadelor si acoperisurilor, a sistemului de incalzire, refacerea instalatiilor electrice si instalatiilor tehnico-sanitare, realizarea instalatiei de ventilare cu montaj utilaje, instalarea de echipamente tehnologice si functionale pentru sistemele de incalzire, ventilare si tehnico-sanitare.

Rezultatele inregistrate la finalul implementarii proiectului de investitii indica o reducere a gazelor cu efect de sera de 137,74 echivalent tone de CO2 si o reducere a consumului anual de energie finala in cladirile publice (din surse neregenerabile) de 428,028.63 KWh/an.

Totodata, prin interventiile realizate la cele doua cladiri, s-a urmarit o buna utilizare si functionare a spatiilor in vederea cresterii calitative a actului de invatamânt, precum si a cresterii standardului de functionare a cladirilor.

Reabilitarea termica a Colegiului Tehnic Gh Asachi reprezinta una din masurile luate de catre autoritatile locale in vederea implementarii Programului de Imbunatatire a eficientei energetice aferent municipiului Focsani, cu scopul de a contribui la indeplinirea obiectivelor nationale privind schimbarile climatice si energia sustenabila.


Titlul - "Anvelopare unitati de invatamânt - Scoala gimnaziala "Iulia Hasdeu" din municipiul Galati"

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Galati

Valoarea totală a proiectului este de 2.910.142,72 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.473.621,31, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului implementat de catre a fost scaderea consumului de energie primara la cladirile publice si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.

Prin interventiile realizate in cadrul proiectului s-au urmarit: cresterea performantei energetice a imobilului in care functioneaza Scoala gimnaziala "Iulia Hasdeu" din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.

Lucrarile realizate prin proiect au vizat anveloparea termica a cladirii in care functioneaza scoala, fapt ce a condus la un transfer termic mai redus, fara pierderi de caldura in timpul friguros si fara o incalzire excesiva pe timpul verii. Propunerea esentiala pentru obtinerea confortului termic necesar si pentru diminuarea pierderilor de energie termica a fost de aplicare a unui strat termoizolant pe suprafetele care vin in contact cu exteriorul si inlocuirea tâmplariei necorespunzatoare cu tâmplarie cu geam termopan. De asemenea, in vederea asigurarii energiei termice pentru producerea apei calde si incalzire, a fost instalata o centrala termica cu doua cazane moderne in condensatie.

Rezultatele concrete ale investitiei sunt reducerea consumului anual total de energie cu 52,27% si a emisiior specifice de CO2 cu 52,27%.

Beneficiarii directi ai proiectului de anvelopare a Scolii gimnaziale "Iulia Hasdeu" din municipiul Galati sunt:

 • cei peste 350 elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial;
 • cele 27 cadre didactice ale scolii;
 • personalul didactic auxiliar al unitatii de invatamant;
 • personalul nedidactic al unitatii de invatamant.

Titlul - "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoresti - Cosmesti - Movileni - Barcea"

Beneficiarul investiției - Parteneriatul dintre UAT Judetul Galati (lider de parteneriat), UAT Comuna Nicoresti, UAT Comuna Cosmesti, UAT Comuna Movileni

Valoarea totală a proiectului este de 43.901.447,41 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 36.198.078,64, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Imbunatatirea Infrastructurii Rutiere de Importanta Regionala

Prioritatea de Investiții - 6.1 - Stimularea Mobilitatii Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare si Tertiare la Infrastructura Ten-T, inclusiv a Nodurilor Multimodale


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii fizice de baza prin reabilitarea si modernizarea tronsoanelor de drum judetean DJ 252 situat între localitatile Buciumeni - Nicoresti - Cosmesti - Movileni - Barcea, în vederea asigurarii conectivitatii la reteaua TEN-T.

Prin obiectivele sale specifice, proiectul a vizat:

 • Reabilitarea si modernizarea tronsoanelor de drum judetean DJ 252 situat între localitatile Buciumeni - Nicoresti - Cosmesti - Movileni - Barcea, în scopul dezvoltarii retelelor de transport local si regional;
 • Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumului judetean DJ 252.
 • Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare este estimata a fi realizata pana la 02.12.2021, data preconizata pentru finalizarea proiectului de investitie.

Urmare a implementarii proiectului de investitie vor fi obtinute urmatoarele rezultate concrete:

 • 21,5 km drum judetean reconstruit/modernizat, conectat la TEN-T;
 • 14.243 persoane, beneficiari directi ai investitiei, reprezentand populatia localitatilor tranzitate de tronsoanele de drum judetean reabilitate/modernizate
 • 2,95 km - pista de biciclete (construita/modernizata);
 • 243,40 mp - trotuare/trasee pietonale realizate/modernizate;
 • 9 statii de transport public si alveole construite/modernizate;
 • elemente suplimentare destinate sigurantei circulatiei:
  • 309,5 ml - parapet metalic de protectie;
  • 42,9 km - marcaje rutiere longitudinale rezonatoare;
  • 235,5 mp - marcaje transversale rezonatoare;
  • 229 indicatoare rutiere;
  • 31 stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice.

Titlul - "Reabilitare termică Școala Gimnaziala Smirdan, Comuna Brădeanu, parter+pod necirculabil"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bradeanu din județul Buzau.

Valoarea totală a proiectului este de 3.086.208,14 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.410.855,90 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Prioritatea de Investiții - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Smirdan din satul Smirdan, comuna Brădeanu, județ Buzau în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin execuția de lucrări de reabilitare termica, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor școlii și a cadrelor didactice, reducerea consumului de energie finală, scăderea anuala a consumului de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligentă a energiei si utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei.

Prin obiectivele sale specifice, proiectul a vizat:

 • Reducerea emisiilor de carbon cu 53.50% prin diminuarea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră, respectiv de la 10.65 tone CO2 la 4.95 tone CO2 în urma eficientizării energetice a clădirii;
 • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii în vederea obținerii unei economii anuale de energie de la 321.542.30 kWh/an la 77.730,19 kWh/an.
Inervențiile realizate în cadrul proiectului contribuie la indeplinirea obiectivelor Prioritatii de Investitie 3.1: "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor" a Programului Operațional Regional 2014-2020, prin:

 • obținerea de economii relative de energie cuprinse intre min. 53.50 - max 100%, ca urmare a realizării lucrărilor de eficientizare a clădirii;
 • îmbunătățirea condițiilor de educație a elevilor din comuna Brădeanu prin îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, costurilor pentru încălzire, emisiilor de CO2 generate de producerea, transportul si consumul de energie;
 • crearea de noi locuri de munca în domeniul construcțiilor, respectând principiile dezvoltării durabile si ale protecției mediului;
 • reducerea cheltuielilor cu combustibilii, economiile înregistrate putând fi direcționate către alte proiecte de interes local;
 • protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si funingine;
 • conservarea diversității, individualității comunei Brădeanu prin punerea in valoare a clădirilor publice realizate înainte de anul 1999;
 • creșterea calității sistemului educațional din comuna Brădeanu, prin crearea de condiții de studiu de un nivel înalt de calitate;
 • atragerea investițiilor în comuna Brădeanu, prin îmbunătățirea aspectului estetic exterior al clădirilor publice și implicit al comunei și prin îmbunătățirea condițiilor de trai.
Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei peste 100 elevi care frecventează cursurile școlii gimnaziale, cadrele didactice și personalul auxiliar. De asemenea, cele 2565 persoane reprezentând populația comunei Brădeanu (date conform Recensâmantului Populației României din anul 2011) beneficiază de efectele pozitive ale reabilitării clădirilor publice prin crearea de locuri de muncă, creșterea indicelui de atractivitate a zonei.


Titlul - "Creșterea performanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe"

Beneficiarul investiției - Școala Gimnaziala ,,Duiliu Zamfirescu" din Municipiul Focșani

Valoarea totală a proiectului este de 5.295.083,39 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 4.129.904,57 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Prioritatea de Investiții - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice a clădirii Scolii Gimnaziale ,,Duiliu Zamfirescu" prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurându-se totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii - beneficiari direcți ai investiției.

Prin intervențiile realizate în cadrul proiectului s-au urmărit: o bună utilizare și funcționare a spațiilor în vederea creșterii calității actului de învățământ, precum și o economie de energie și o creștere a standardului de funcționare a clădirii școlii.

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului sunt:

 • îmbunătățirea condițiilor de confort pentru angajații instituției si elevii școlii;
 • reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor;
 • reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada caniculară;
 • reducerea consumurilor de energie electrică;
 • creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani;
 • reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent CO2/an) cu un procent de minim 32%.
Impactul investiției la nivelul localității: îmbunătățirea calității vieții urbane prin aplicarea măsurilor de creștere a eficienței energetice la nivelul clădirilor publice, in concordanta cu prevederile Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice aferent Municipiului Focșani.


Titlul - "Modernizare DJ 203H km 16+000 - 25+500, Buda - Alexandru Odobescu - Limită județ Vrancea, județul Buzău"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău

Valoarea totală a proiectului este de 21.785.789,34 lei, din care 21.100.778,54 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.

Prioritatea de Investiții - 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări la structura rutieră, de consolidare, prin reabilitarea tronsonului de drum cu îmbrăcăminte asfaltică, 4 stații transport public și alveole, au fost montate indicatoare rutire, inclusiv pentru trecerile de pietoni.

Totodată, prin proiect au fost realizate lucrări de amenajare la acostamente, șanțuri și rigole, drumuri laterale, precum și lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

De asemenea, prin proiect au fost modernizate podurile și podețele, reparații locale la zid existent, iar banda de încadrare a fost amenajată corespunzător.


Titlul - "Zona de relaxare și agrement în orașul Ovidiu"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ovidiu

Valoarea totală a proiectului este de 6.001.433,49 lei, din care 5.137.474,27 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost amenajarea unei zone de relaxare și de agrement pe malul lacului Siutghiol și respectiv pe terenul amplasat paralel cu canalul, în orașul Ovidiu.

În zona respectivă a fost modernizat peisagistic un spațiu verde cu o suprafață de 6574 de metri pătrați, ducând la creșterea calității vieții în zonă, prin plantarea unor arbori ornamentali, specii adaptate condițiilor climatice locale și prin recrearea unui ecosistem aluvial și prin instalarea elementelor de mobilier urban (coșuri de gunoi, bănci).

Data finalizării investiției, conform contractului de finanțare, a fost 31.07.2020.


Titlul - "Reabilitare termica a unui numar de 3 blocuri de locuinte din Municipiul Buzau"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău

Valoarea totală a proiectului este de 5.237.945,42 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 3.134.598,38 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor.


Descriere proiect

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 35 luni, intre octombrie 2017-septembrie 2020 si a contribuit la imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In urma implementarii masurilor de eficienta energetica s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

 • reducerea consumului anual de energie primara cu 54%, respectiv 2.119.150,09 kwh/an;
 • reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire cu 70%, respectiv 482,72 kWh/m2/an;
 • reducerea consumului anual specific de energie cu aproape 50%, respectiv 440,09 kWh/m2/an.

Prin interventiile realizate, proiectul a imbunatatit conditiile de confort interior si a redus costurile de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera pentru 370 locatari si 171 gospodarii, si totodata, a redus emisiile poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.


Titlul - "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Matca - Valea Marului - Cudalbi - Slobozia Conachi - Smardan (DJ251)"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Galati in parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Matca, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Marului, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cudalbi, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Schela si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Smardan.

Valoarea totală a proiectului este de 66.903.276,75 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 58.028.352,28lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Prioritatea de Investiții - 6.1 - Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.


Descriere proiect

Cu o valoare a finantarii nerambursabile in cuantum de 66.903.276,75 lei, reprezentand 98% din valoarea totala a contractului de finantare si o contributie proprie a UAT Judetul Galati de 2%, proiectul a contribuit la imbunatatirea infrastructurii fizice de baza prin reabilitarea si modernizarea unor tronsoane din drumul judetean DJ 251, situate intre localitatile Matca-Cudalbi si Schela-Smardan, in vederea asigurarii conectivitatii la reteaua TEN-T.

Principalele rezultate obtinute pe parcursul a 38 luni de implementare a proiectului, respectiv iulie 2017-septembrie 2020 sunt:

 • 28 km de drum judetean reabilitati;
 • 5 poduri si 65 podete reabilitate;
 • 1,6 km construiti pentru piste de bicicleta in localitatea Smardan;
 • 165,44 mp2 trotuare si trasee pietonale modernizate sau realizate in localitatile Matca, Smardan, Cudalbi;
 • 6 statii de transport public si alveole modernizate in localitatile Matca, Valea Marului, Smardan si Schela;
 • 2 sensuri giratorii in localitatile Valea Marului si Matca pentru fluidizarea traficului;
 • stalpi de iluminat cu celule fotovoltaice montati la intersectii/sensuri giratorii;
 • 455 metri de trotuare si rampe de acces;
 • semnalizare rutiera pentru siguranta circulatiei.

Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului sunt cele peste 150.000 persoane, populatia deservita de infrastructura secundara modernizata, agentii economici din zona riverana tronsoanelor de drum judetean reabilitat, transportatorii locali sau in tranzit, de marfuri si persoane, cat si participantii la trafic care vor utiliza drumul economisind timp, combustibil in conditii de trafic cu siguranta crescuta.

Lista proiectelor de succes a regiunii Sud-Muntenia


În prelucrare

Lista proiectelor de succes a regiunii Sud-Vest OlteniaTitlul - Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale sat Budești, comuna Budești

Beneficiarul investiției - Comuna Budești

Valoarea totală a proiectului a fost de 2,87 milioane lei, din care 2,81 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.


Obiectivul general al proiectului l-a constituit asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile si de calitate pentru copiii din comuna Budeşti care a condus la creșterea gradului de participare al acestora la nivelul învatamântului obligatoriu.

Prin investiția realizată s-a îmbunătățit calitatii infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea corespnzatoare a Scolii Gimnaziale din satul Budesti.

Beneficiarii proiectului au fost reprezentați de cei 150 de elevi și 45 de angajați ai Școlii Gimnaziale comuna Budești.


Titlul - Reabilitare termică dispensar uman cu centru de permanență în comuna Brastavățu, județul Olt

Beneficiarul investiției - UAT comuna Brastavățu

Localizare proiect - Județul Olt

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.656.655,85 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 2.174.026,8 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.


Descriere proiect

În urma implementării proiectului s-a realizat eficientizarea energetică a clădirii. În paralel cu reducerea necesarului de energie, s-au atins două obiective importante ale dezvoltării durabile, și anume, economia de resurse primare și reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurator.


Obiectivul general al proiectului l-a constituit reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetică a clădirii publice în care funcționează Dispensarul Uman cu Centrul de Permanență Brastavățu.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • O.S.1 Creșterea eficienței energetice a clădirii aferente dispensarului uman cu centrul de permanență prin reabilitarea termică și implementarea unui iluminat eficient energetic;
 • O.S.2 Scăderea consumului energetic primar al clădirii prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă - pompă de căldură, panouri fotovoltaice și panouri solare.

Rezultatele proiectului

 • Scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publice;
 • Reducerea gazelor cu efect de seră;
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile);
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile);
 • Scăderea consumului anual de energie finală în clădiri publice (utilizând surse neregenerabile);
 • Procent din totalul consumului de energie primară după implementarea măsurilor - realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie 36,62%.

Grupul țintă

Beneficiari directi

 • UAT Comuna Brastavatu, în calitate de Solicitant, si responsabil cu implementarea acestuia si conservarea obiectivelor reabilitate;
 • Dispensarul uman - medicii comodatari ai cladirii (grad de ocupare de 9.54%) precum si Centrul de Permanenta Fix - unitate sanitară - ce își desfășoară activitatea ca ocupant al clădirii;
 • Populația Comunei Brastavățu precum și populația zonelor arondate Centrului de Permanență;

Beneficiari indirecti

 • Piața forței de muncă existentă la nivel local și regional;
 • Bugetul local și bugetul de stat - prin implementarea proiectului au fost reduse costurile de încălzire ale clădirii.

Titlul - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ

Beneficiarul investiției - UAT MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Localizare proiect - Județul Vâlcea

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.235.750,09 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 7.091.035,09 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.


Descriere proiect

Spațiile verzi influențează starea de bine a oamenilor, expunerea în zone cu vegetație având un rol benefic asupra stării generale a oamenilor și în diminuarea stresului.

Necesitatea amenajării parcului Știrbei Vodă reiese din contribuția acestuia la creșterea incluziunii sociale, prin crearea de oportunități pentru ca persoanele de toate vârstele să interacționeze atât prin contact social informal, cât și prin participarea la diverse evenimente sociale și culturale, cum sunt festivalurile locale, celebrările civice sau desfășurarea unor activități teatrale.


Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiul Râmnicu Vâlcea.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • refuncționalizarea suprafeței de teren degradat și transformarea acesteia în spațiu verde urban;
 • creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor;
 • utilizarea în scop recreativ a terenului situat în centrul municipiului;
 • îmbunătățirea calității mediului prin înființare de spații verzi;
 • conștientizarea populației privind importanța spațiilor verzi;
 • îmbunătățirea aspectului peisagistic;
 • creșterea atractivității orașului și diminuarea migrării demografice.

Rezultatele proiectului

 • Creșterea suprafețelor verzi, la nivelul municipiului pe fondul reintegrării în circuitul urban al spațiilor reziduale ale acestuia:
 • suprafață spații verzi create: 9392 mp;
 • suprafață spații deschise reabilitate: 10.423 mp.

Grupul țintă

 • Beneficiarii direcți: sunt formați din locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea (din zona centrală și cartierele adiacente) și turițtii/vizitatorii parcului;
 • Beneficiarii indirecți: cuprind toate autoritățile, organizațiile, instituțiile publice, precum și firmele care beneficiază de pe urma derulării proiectului: autorități locale sau instituții publice/private de la nivel local/regional si actorii sociali

Titlul - Modernizarea DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovăţ - Terpeziţa - Sălcuţa - Vîrtop - Caraula - Cetate, km 4+200-71+771

Beneficiarul investiției - Parteneriatul dintre UAT JUDEŢUL DOLJ şi UAT Comuna Bucovăţ, UAT Comuna Terpeziţa, UAT Comuna Sălcuţa, UAT Comuna Vîrtop, UAT Comuna Caraula, UAT Comuna Unirea, UAT Comuna Cetate, lider de parteneriat UAT JUDEŢUL DOLJ

Localizare proiect - Județul Dolj

Valoarea totală a proiectului a fost de 169.355.115,16 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 165.434.908,36 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale

Proiectul a contribuit la îndeplinirea obiectivului general al POR 2014-2020, de creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viată ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și serviciilor, care să asigure și dezvolatrea sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și asimilare a progresului tehnologic.


Descriere proiect

Reabilitarea, prin proiect, a celor aproape 70 de kilometri de drum va reduce cu 30% timpul petrecut în trafic. Astfel, pe lângă asfaltarea drumului, se fac consolidări la nouă poduri și 31 de podețe, sunt construite podețe noi, drenuri și rigole, sunt amenajate 14 stații de autobuz cu alveole, trotuare, treceri de pietoni, parcări și piste pentru biciclete, sunt montate indicatoare rutiere și limitatoare de viteză. De asemenea, sunt amplasate parapete în curbele periculoase și sunt amenajate intersecțiile și drumurile laterale.


Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de accesibilitate la rețeaua TEN-T.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • Creșterea calității condițiilor de circulație prin îmbunătățirea parametrilor relevanți ai drumului județean DJ 552;
 • Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei şi de siguranţă în exploatare a drumului;
 • Creşterea gradului de protecţie a drumului faţă de fenomenele fizice şi protecţia mediului înconjurător;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de transport public în comun;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă rutieră pentru pietoni şi biciclişti.

Rezultatele proiectului

 • Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T - 327.013 persoane;
 • Lungimea drumurilor județene nou construite conectate la TEN-T - 67,571 km.

Grupul țintă

 • Populaţia deservită de infrastructura secundară modernizată (DJ 552), pentru asigurarea conexiunii cu reţeaua TEN-T. Populaţia din localităţile traversate de drumul judeţean DJ 552;
 • Agenţii economici din zona în care se realizează investiţia şi care vor beneficia de reducerea costurilor de transport, siguranţă rutieră şi reducerea timpului de călătorie prin creşterea vitezei de deplasare, a portanţei si prin îmbunătăţirea sistemelor şi marcajelor de semnalizare;
 • Instituţiile administraţiei publice locale ale UAT-urilor traversate, precum şi Consiliul Judeţean Dolj;
 • Turiștii.

Titlul - Reabilitare și modernizare școala gimnazială "Nicolae Coculescu", Scornicești, județul Olt

Beneficiarul investiției - UAT ORAȘUL SCORNICEȘTI

Valoarea totală a proiectului a fost de 5,28 milioane lei, din care 3,99 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, a fost implementat de U.A.T. Orașul Scornicești

Proiectul a contribuit la îndeplinirea obiectivului general al POR 2014-2020, de creștere a competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viată ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și serviciilor, care să asigure și dezvolatrea sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și asimilare a progresului tehnologic.


Obiectivul general l-a constituit scăderea gazelor cu efect de seră (CO2) și scăderea consumului anual de energie primară al sediului școlii gimnaziale.

Prin investiția realizată s-a urmarit creșterea calității sistemului de învățământ și îmbunătățirea infrastructurii prin îmbunătățirea calității învățământului și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv - educativ în orașul Scornicești. Scopul investiției l- a reprezentat reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea școlii gimnaziale, din orașul Scornicesti, județul Olt, prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei, modernizarea utilităților, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, pentru creșterea calitatii învățământului.

Grupul țintă

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost reprezentați de elevii școlii, cât și de cele 21 persoane care constituie cadrele didactice și personalul auxiliar din cadrul instituției de învățământ.

Beneficiarii indirecți ai proiectului au fost:

 • Comunitatea locală, prin reducerea emisiilor totale de CO2;
 • Municipalitatea, prin reducerea consumului de energie electrică, ce va avea ca rezultat reducerea costurilor, resursele financiare disponibilizate urmand a fi folosite pentru dezvoltarea locală.

Titlul - Reabilitare și modernizare drumuri județene, județul Mehedinți - DJ 562A (Gruia (int. DN 56C) - Rogova (inr. DN 56A)); DJ 563 (int. DN 56A - Oprișor (int. DJ 561A)); DJ 561A (Oprișor (int. DJ 563) - Bălăcița (int. DJ 606) - Gvardinița - Bâcleș - int. DJ 606A (Plopi)); DJ 606A (int. DJ561A - Plopi - Izvoralu (int. DJ 561A)); DJ561A (int. DJ 606A - Tâmna - Int. DN6); DJ 607 (int. DN 67A (Strehaia) - Grozești - Păsărani - lim. jud. Gorj)

Beneficiarul investiției - UAT Județ Mehedinți

Localizare proiect - Județ Mehedinți

Valoarea totală a proiectului a fost de 213.792.063,66 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 207.356.161,43 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale


Descriere proiect

Investițiile în modernizarea și reabilitarea acestei infractructurii de transport au determinat creșterea gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, asigurând accesul mai facil și mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale și educative din marile municipii pentru populația aflată în zonele rurale și în orașele de dimensiuni mici de pe traseul drumurilor județene din Mehedinți, ceea ce a determinat o creșetere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local.


Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de mobilitate și accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea reței TEN-T în județul Mehedinți.


Obiectivele specifice au constat in imbunătățirea infrastructurii rutiere care să conducă la o dezvolare socio-econimică.


Rezultatele proiectului

 • Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T - 22.000 persoane;
 • Lungimea drumurilor județene nou construite conectate la TEN-T - 112,525 km.

Grupul țintă

 • Populația din județul Mehedinți, ce are acces la coridoarele de legătură cu rețeaua TEN-T;
 • Segmentul elevi, cei cărora trebuie se le fie asigurat transportul de la domiciliul la sediul unității de învățământ;
 • Persoanele care au nevoie de servicii medicale și sociale;
 • Personalul societăților comerciale care au puncte de lucru sau sediul social pe traseul investiției;
 • Turiștii.

Titlul - Construire sala de sport la Scoala Gimnaziala, comuna Dumbrava, judetul Mehedinti

Beneficiarul investiției - UAT Dumbrava

Valoarea totală a proiectului a fost de 3,13 milioane lei, din care 2,98 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1.B - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea conditiilor de invatamant prin construirea unei sali de sport, asigurând dreptul la educatie si la dezvoltare multivalenta pentru copiii din comuna Dumbrava.

Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • construirea unei sali de sport care va spori atractivitatea scolii si astfel va contribui la cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului obligatoriu;
 • asigurarea unei performante energetice superioare a salii de sport prin implementarea de metode de eficientizare energetica;
 • crearea conditiilor necesare pentru derularea de activitati curiculare si extracuriculare.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 71 de elevi care activeaza in incinta scolii, precum si generatiile viitoare de elevi si profesori care se vor putea bucura de conditii la standarde europene si de un grad de siguranta ridicat.


Titlul - Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti - Căciulata - asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea

Beneficiarul investiției - UAT oraș Călimănești

Localizare proiect - Județul Vâlcea

Valoarea totală a proiectului a fost de 20.192.901,62 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 19.415.904,52 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de Investiții - 7.1. - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice


Descriere proiect

Proiectul a vizat impulsionarea dezvoltării economice și a mobilității populației și forței de muncă din regiune, precum și creșterea gradului de accesibilitate și atractivitate a zonei, prin îmbunatățirea condițiilor oferite de infrastructura de transport. Prin realizarea lucrărilor cuprinse în acest proiect, s-a urmărit în mod deosebit, creșterea confortului și siguranței circulației rutiere prin îmbunatățirea suprafețelor de rulare ale străzilor din orasul Călimănești, precum și asigurarea unor condiții optime de desfășurare a traficului pietonal. Astfel, asigurarea unei infrastructuri de transport rutier adecvat conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația din zonă, atât ca urmare a creșterii competitivității economiei regionale, cât și prin asigurarea mobilității și accesului la servicii.


Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea turistică și economică a stațiunii balneoclimaterice Călimănești-Căciulata prin modernizarea infrastructurii rutiere, asigurându-se astfel premisele necesare pentru dezvoltarea zonei și creșterea numărului mediu de salariați.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • Modernizarea infrastructurii rutiere (străzi + trotuare);
 • Modernizarea trotuarelor (fără reabilitarea străzii aferente);
 • Creșterea vizibilității obiectivului finanțat prin promovarea acestuia, atât pe perioada de implementare, cât și pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea implementării proiectului;
 • Realizarea unui număr de 12 investiții în termen de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;
 • Creșterea numărului de vizitatori în stațiunea turistică și balneoclimaterică Călimănești-Căciulata cu cel puțin 20% fața de numărul înregistrat în prezent pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Rezultatele proiectului

 • Infrastructură rutieră modernizată în lungime de 15,362 km și în suprafață de 117.489,00 mp;
 • Trotuare modernizate în lungime de 2,760 km și în suprafață de 2.932 mp;
 • Creșterea numărului de vizite cu 30.506 pe o perioada de 5 ani după finalul implementării proiectului.

Grupul țintă

Beneficiarii direcți

 • Locuitorii orașului Călimănești, beneficiind de infrastructură modernizată, precum și de creșterea siguranței traficului rutier și pietonal;
 • Conducătorii auto ai orașului Călimănești, care vor beneficia de infrastructură rutieră modernizată;
 • Entitățile implicate în dezvoltarea locala, dintre aceștia putem aminti operatori din domeniul turistic și hotelier, care participând la dezbaterea publică organizată de către UAT Oraș Călimănești, au considerat că realizarea investiției este un progres important pentru dezvoltarea mediului de afaceri, în condițiile în care își propun în următorii ani investiții care vor contribui la dezvoltrea economică a stațiunii Călimănești-Căciulata și la creșterea numărului de angajați din turism.
 • Stațiunea balneoclimaterică Călimănești-Căciulata care va beneficia de sporirea dezvoltării urbane;
 • Șomerii înregistrați pe raza stațiunii, prin dezvoltarea și crearea de noi locuri de muncă, odată cu prosperarea activității economice din stațiunea turistică.

Beneficiarii indirecți

 • Turistii români sosiți în stațiunea balneoclimaterică Călimănești-Căciulata pentru tratamente balneare;
 • Populația județului Vâlcea prin faptul ca investiția va servi ca exemplu pentru celelalte orașe din județ, pentru a-și ridica standardele de civilizație și dezvoltare durabilă;
 • Agenții economici de pe raza stațiunii Călimănețti-Căciulata;
 • Operatorii de transport, care vor beneficia de infrastructura rutieră modernizată, scăzând astfel riscul accidentelor rutiere și reducându-se defecțiunile apărute la mijloacele de transport.

Titlul - Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare - Albeni - Călugăreasa - Prigoria - Zorlești - Alimpești, până în DJ 675C

Beneficiarul investiției - UAT Județul Gorj

Localizare proiect - Județul Gorj

Valoarea totală a proiectului a fost de 75.826.112,04 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 71.795.197,84 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale


Descriere proiect

Asigurarea unei bune accesibilități a comunităților rurale la principalele artere naționale și europene reprezintă o condiție de bază pentru dezvoltarea durabilă și ameliorarea dezechilibrelor terititoriului vizat de proiect, prin creșterea atractivițătii sale pentru populație și investitori.


Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 675 B.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • Asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistemică a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TNT - T (TransEuropean Networks - Transport);
 • Creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Județean (675 B).

Rezultatele proiectului

 • 25,58 km de drum județean modernizat;
 • 1110 m de piste de bicicletă;
 • 2465 m trotuare;
 • 15 stații de autobuz modernizate;
 • 7 poduri reabilitate;
 • 4000 m de parapeți de siguranță montați.

Grupul țintă

Beneficiarii direcți

 • Populația din localitățile Scoarța, Albeni, Prigoria și Alimpești;
 • Conducătorii auto ale celor 2.544 autovehicule care tranzitează tronsonul de drum județean;
 • Segmentul de elevi cărora trebuie să le fie asigurat transport de la domiciliul la sediul unității de învățământ.

Beneficiarii indirecți

 • Populația din orașul Târgu Cărbunești în număr de 8.671 locuitori;
 • 220 de agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul localităților pe care le traversează drumul județean DJ 675B.

Titlul - Reabilitare termica pentru îmbunătățirea eficientei energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt

Beneficiarul investiției - UAT Județul Olt

Localizare proiect - Județul Olt

Valoarea totală a proiectului a fost de 2,32 milioane lei, din care 2,17 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor - Operațiunea B - Clădiri publice


Descriere proiect

Proiectul a vizat creșterea eficienței energetice pentru clădirea Palatului Administrativ - sediul Consililui Județean Olt. Numărul mediu de persoane care utilizează clădirea este în prezent de 150. Aria utilă a Palatului Administrativ este de 2425,85 mp, suprafața construită la sol fiind de 1068,00 mp și suprafața desfășurată de 2530,00 mp.


Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea eficienței energetice în clădirile publice din județul Olt care înregistrează consumuri energetice mari.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • reabilitarea termică a clădirii prin lucrări de înlocuire a tâmplăriei existente și izolarea termică a pereților exteriori si intervenție la instalațiile de distribuire a agentului termic, la instalațiile electrice, precum și lucrări de introducere a utilizării energiei regenerabile;
 • izolarea pereților exteriori.

Rezultatele proiectului

 • 1 clădire reabilitată termic;
 • Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) la finalul implementării proiectului: 64,02;
 • Consumul anual de energie primară (kWh/an) la finalul implementării proiectului: 380.630;
 • Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) la finalul implementării proiectului: 13,72;
 • Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total la finalul implementării proiectului: 72,33;
 • Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total la finalul implementării proiectului: 205.158;
 • Consum total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie este de 40% din consumul total de energie primară.

Grupul țintă

Grupul țintă este reprezentat în primul rând de angajații Consiliului Județean, aproximativ 150 de persoane, iar beneficiarii indirecți sunt locuitorii județului Olt, care se adresează ocazional diferitelor servicii din cadrul instituției.


Titlul - Consolidarea, restaurarea conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric - Mânăstirea Berislăvești

Beneficiarul investiției - Mânăstirea Berislăvești

Localizare proiect - Județul Vâlcea

Valoarea totală a proiectului a fost de 20,51 milioane lei, din care 20,06 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Descriere proiect

La doar 8 km de Călimăneşti, pe malul stâng al râului Olt, în comuna Berislăveşti, se află un valoros monument de arhitectură feudală târzie - schitul cu acelaşi nume - ctitorie a boierului Sandu Bucşenescu şi a soţiei sale Maria.

În primul său testament, Sandu Bucşenescu, ctitor al mai multor lăcaşuri sfinte, spune că a ridicat această biserică, a zugrăvit-o, a împodobit-o cu «sfinte vase şi odăjdii preoţeşti», precum şi cu moşii. În cel de-al doilea testament, întocmit la 6 decembrie 1760, ctitorul îşi exprimă dorinţa ca în chiliile schitului să funcţioneze o şcoală pentru copiii săraci. Lucrările au început pe la 1752-1753, finalizându-se în anul 1762, sub egumenul Nicodim Beligrădeanul. Tot atunci, şcoala a început să funcţioneze.


Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Mânăstirii Berislăvești, cu statutul de ansamblu istoric grupa A, care se afla într-o stare critică din cauza degradărilor structurale.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural prin consolidarea și restaurarea Obiectivelor de patrimoniu de importanță locală - Biserica cu dublul hram "Sf. Trei Ierarhi", și "Sf. Mc. Gheorghe", Stăreția; Turnul clopotniță si Zidul de incintă;
 • Creșterea numărului mediu de vizitatori pe an cu peste 5% în perioada de durabilitate a proiectului;
 • Digitizarea obiectivului de patrimoniu restaurat în cadrul proiectului, în perioada de implementare a proiectului;
 • Realizarea unui sistem de iluminare arhitecturală care să pună în valoare componentele ansamblului.

Titlul - Reabilitare termică, modificări interioare și extindere Școala gimnazială Afumați Corp C1

Beneficiarul investiției - UAT Comuna Afumați

Localizare proiect - Județul Dolj

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.692.426,12 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 3.396.997,1 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor


Descriere proiect

Clădirea școlii unde învață 272 elevi și fost construită în 1966, prezenta un grad de uzură ridicat, un confort redus din punct de vedere termic și elemente de fațadă care necesitau reabilitare.

Implementarea proiectului a condus la economisirea de energie, diminuarea emisiilor de CO2, și creșterea confortului personalului care lucrează și a populației școlare care învață în această clădire.


Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea termică a clădirii Școlii Gimnaziale din satul Afumați, comuna Afumați, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.


Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului

 • Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile, ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;
 • Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Școlii Gimnaziale, prin reabilitarea termică a clădirii, și utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.);
 • Scăderea costurilor de întreținere.

Rezultatele proiectului

 • Scăderea emisiilor de CO2 la de la 36.67 la 22.49 kg/mp/an sub limita zonei II = 25 kg/mp/an;
 • Scăderea consumului total anual specific de energie primară [kWh/mp,an] de la 363.62 la 157.63 [kWh/mp/an];
 • Scăderea consum total anual de energie finală/primară de la 298,583.50 la 129,434.31 [kWh/an];
 • Procentul din totalul consumului de energie primară dupa implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie - 40.29%.

Grupul țintă

Beneficiarii direcți

 • 272 de elevi;
 • 20 de angajați personal didactic și 7 angajați personal nedidactic;
 • executanții de lucrări, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (proiectare, consultanță, publicitate), furnizorii de servicii conexe.

Beneficiarii indirecți

 • părinții și întreaga comunitate.

Titlul - Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca

Beneficiarul investiției - UAT Judetul Valcea

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.866.272,95 lei, din care 3.569.615,38 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Calitatea vietii este o componentă esențială în dezvoltarea socio-economica a unei regiuni și este conditionată de calitatea serviciilor și a mediului în care oamenii trăiesc. Implementarea proiectului a contribuit la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educație, sociale și pentru siguranța publică în situații de urgență.


Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea eficienței energetice a Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Măciuca, prin consolidarea și reabilitarea energetică a cladirilor propuse prin proiect. Astfel, în cadrul proiectului s-au realizat lucrări de reabilitare termică ce au dus la o economie importantă de energie termică și electrică.

Prin acest proiect, s-a redus consumul anual de energie primară cu aproximativ 60% şi a crescut confortul pentru beneficiarii finali ai proiectului, respectiv 48 de persoane cu probleme neuropsihiatrice şi 65 de angajaţi ai centrului.


Titlul - Înființare centru social de zi și unitate de îngrijire la domiciliu în sat Cornești, comuna Bălești, județul Gorj

Beneficiarul investiției - UAT Comuna Bălești și Asociația Sfântul Toma

Localizare proiect - Județul Gorj

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.422.514,11 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 1.271.851,86 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de Investiții - 8.1. - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale


Descriere proiect

Prin această investiție, persoanele cu vârsta peste 65 de ani vor beneficia de servicii sociale profesionale, care au ca scop îmbunătățirea calității vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață independentă.

Pentru înființarea centrului social, o clădire existentă a fost reabilitată, modernizată, dotată și extinsă cu o construcție nouă, cu un singur nivel.

Clădirea existentă, reabilitată și modernizată, cuprinde două săli pentru activități de socializare, una pentru activități de terapie/consiliere, un birou administrativ și o încăpere pentru aparatura și dotările necesare unității de îngrijire la domiciliu.

La intrarea în clădire, în spațiul central, a fost amenajată recepția cu locuri de așteptare, o bibliotecă și un spațiu pentru diverse activități, cu mese pentru lectură și diverse jocuri, precum șah sau rummy.


Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia, precum și îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele vârstnice.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Înființarea unui centru social de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu în comuna Bălești, județul Gorj;
 • Asigurarea accesului la servicii sociale pentru cel putin 200 de persoane vârstnice în centrul social de zi și a unui număr de cel puțin 50 de persoane vârstnice pentru unitatea de îngrijire la domiciliu.

Rezultatele proiectului:

 • 1 centru social de zi și 1 unitate de îngrijire la domiciliu înființate în comuna Bălești, județul Gorj;
 • Accesul la servicii sociale asigurat pentru 200 de persoane vârstnice în centrul social de zi și pentru 50 de persoane vârstnice în unitatea de îngrijire la domiciliu.

Grupul țintă

Beneficiarii direcți

 • Minim 100 de persoane vârstnice, de sex feminin, din care minim 2 persoane de etnie romă;
 • Minim 100 de persoane vârstnice, de sex masculin, din care minim 2 persoane de etnie romă;
 • Minim 1 persoană din cele 200 implicata în cadrul activităților desfășurate în proiect în calitate de voluntar.

Pentru unitatea de îngrijire la domiciliu - minim 50 de persoane vârstnice ce au dificultăți în desfășurarea activităților zilnice și sunt dependente de îngrijirea acordată de alte persoane, astfel:

 • Minim 25 de persoane vârstnice, de sex feminin, din care minim 2 persoane de etnie romă;
 • Minim 25 de persoane vârstnice, de sex masculin, din care minim 2 persoane de etnie romă;
 • Minim 1 persoana din cele 50 implicata în cadrul activităților desfășurate în proiect în calitate de voluntar.

Beneficiarii indirecți

 • Familiile beneficiarilor direcți;
 • Comunitatea locală, prin diminuarea problemelor sociale cu care se confruntă;
 • Locuitorii localitățile limitrofe.

Titlul - Consolidare - restaurare și valorificare turistică Biserica "Sf. Nicolae" (construire G.S., C.T. și împrejmuire) sat Glogova, com. Glogova, jud. Gorj

Beneficiarul investiției - Parohia Glogova

Localizare proiect - Județul Gorj

Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 6.197.326,08 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 6.073.379,56 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Descriere proiect

Biserica a fost construită între anii 1730 şi 1762 de Matei Glogoveanu, unul dintre cei trei fii ai lui Constantin Glogoveanu, consilier imperial. Arhitectonic și pictural se află sub semnul influenței bizantine, planul acesteia fiind sub formă de navă împărțită în pridvor, pronaos, naos și Altar. Consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural - Biserica "Sf. Nicolae", parte din Ansamblul Glogoveanu are un rol esențial atât în dezvoltarea sectorului turismului, cât și în dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural național, precum și în dezvoltarea unei infrastructurii turistice în vederea creșterii atractivității și dezvoltării comunei Glogova. Importanța acestui obiectiv de patrimoniu cultural, ca și a oricărui alt monument istoric construit, este una incomensurabilă atât la nivel local, regional, cât și la nivel național având capacitatea de a atrage un număr mare de potențiali turiști.


Obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniulul cultural și a identității culturale, sprijinirea unei dezvoltări durabile și echilibrate teritorial și național, prin creșterea importanței turismului și culturii, ca factori care stimulează creșterea economică în localitatea Glogova/județul Gorj/regiunea Sud-Vest Oltenia.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • consolidarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural - Biserica "Sf. Nicolae" cu scopul de a aduce monumentul la starea inițială. Produsul turistic - Biserica "Sf. Nicolae", parte din Ansamblul Glogoveanu, ansamblu format din trei monumente istorice, suferise degradări din cele mai grave, care au dus la deteriorarea acestui monument istoric - mostenirea culturăl istorică a țării noastre;
 • punerea în valoare, respectiv valorificarea monumentului istoric - Biserica "Sf. Nicolae", prin utilizarea unor tehnici/activități de informare, publicitate și informare cât mai variate în scopul valorificării/creșterii vizibilității monumentului istoric.
 • Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiază de sprijin: 450 vizite/an.

Rezultatele proiectului:

 • 1 obiectiv de patrimoniu cultural restaurat;
 • Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniul cultural și natural și la actracțiile care beneficiază de sprijin;
 • Impulsionarea dezvoltării locale, județene, regionale (creșterea importanței turismului și culturii, ca factori care stimulează creșterea economică la nivelul locului de implementare al proiectului).

Grupul țintă

Beneficiarii direcți

 • pelerini - vizite de pelerinaj organizate de diferite agenții de pelerinaj și/sau vizite organizate individual;
 • preșcolari/elevi - prin excursii organizate cu școala;
 • turiști interesați de cultura - turism cultural;
 • turiști de week-end;

Beneficiarii indirecți sunt locuitorii județului Gorj


Titlul - Valorificarea durabila a monumentului istoric Casa Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic

Beneficiarul investiției - UAT Județul Dolj

Localizare proiect - Județul Dolj

Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 22,7 milioane de lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 19,8 milioane de lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Descriere proiect

Casa Dianu a fost construită la începutul secolului al XX-lea, în stil eclectic, specific caselor boierești de la acea vreme, pentru a servi ca locuință familiei magistratului Dumitru Dianu. Clădirea este una dintre puținele care păstrează aproape integral elemente de arhitectură și de interior din perioada în care a fost ridicată. De-a lungul timpului, aici au funcționat diverse instituții - birourile administrative ale Filarmonicii, organizația orășenească Frontul Plugarilor și Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti".

În 2013, imobilul a ajuns în proprietatea CJ Dolj, iar din 2016, se află în administrarea Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman". Din toamna acestui an, printr-un demers comun al celor două instituții, Casa Dianu va avea o nouă funcționalitate, aceea de Muzeu al Cărții și Exilului Românesc, unic în țară.

Muzeul va adăposti valoroase colecții de cărți, arhive și alte bunuri care au aparținut unor personalități marcante ale culturii românești, aflate în exil: colecția donată de academicianul Basarab Nicolescu, manuscrise şi documente ale lui Mircea Eliade, donaţiile academicienilor Dan Berindei şi Dinu C. Giurescu, dar şi manuscrisele şi corespondenţa provenind din biblioteca lui Vintilă Horia de la Madrid, o importantă colecţie de carte cu profil ştiinţific şi religios donată de Institutul pentru Studii Transdisciplinare în Știință, Spiritualitate, Societate - IT4S şi, de asemenea, arhiva lui Paul Barbăneagră, respectiv Leonid Mămăligă, ultimii doi reprezentanţi de marcă ai exilului românesc din Paris.

Manuscrise și alte documente ce au aparținut academicianului Ștefan Ștefănescu, lui Cicerone Poghirc, Andrei Șerban ori Romulus Vulpescu completează colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc. De asemenea, în patrimoniul instituției, se află arhivele Cenaclului de la Neuilly, înființat la iniţiativa lui Leonid Mămăligă, care a reunit reprezentanți ai intelectualităţii româneşti din exil, precum Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Monica Lovinescu, Vintilă Horia, Ștefan Lupașcu, Horia Stamatu sau Ioan Petru Culianu.


Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea durabilă a monumentului istoric de importanță locală Casa Dianu din municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intersificarea activităților economice.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Restaurarea și consolidarea monumentului istoric Casa Dianu;
 • Valorificarea durabilă a monumentului istori Casa Dianu în scop turistic prin înființarea Muzeului Cărții și Exilului Românesc în incinta acestuia, contribuind astfel la îmbunatățirea mediului urban;
 • Creșterea contribuției monumentului istoric Casa Dianu la dezvoltarea locală prin atragerea unui număr crescut de vizitatori;

Rezultatele proiectului:

 • 1 obiectiv de patrimoniu cultural restaurat;
 • Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniul cultural și natural și la actracțiile care beneficiază de sprijin de la 0%(55 de vizite) la 172%(120 de vizite).

Grupul țintă

Beneficiarii direcți

 • populația școlară din județul Dolj;
 • populația școlară din județul Dolj;
 • potențialii vizitatori din țară, Bulgaria sau alte țări care tranzitează județul.

Beneficiarii indirecți sunt locuitorii județului Dolj care au minim vârsta școlară.


Titlul - Consolidare - restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

Beneficiarul investiției - Parohia "Adormirea Maicii Domnului"

Valoarea totală a proiectului a fost de 11,88 milioane lei, din care 9,90 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Descriere proiect

Cea mai veche biserică din Ocnele Mari este Biserica "Adormirea Maicii Domnului", construită în prima jumătate a secolului al XVI-lea, de către Radu de la Afumați. În anul 1560 s-a reconstruit o biserica de zid pe temelia celei vechi care a fost refăcută și modificată în anul 1764 de ispravnicul Constantin Hiotul. Acesta i-a mărit pronaosul şi a construit deasupra lui o turlă masivă. Tradiția locală spune ca domnitorul care a construit biserica a zidit în peretele acesteia o icoana a Maicii Domnului. Biserica a fost zugrăvită şi repictată în 1836.

De la această dată nu există alte informaţii până în secolul XX când, după cutremurele succesive din 1940, biserica a fost grav avariată și închisă cultului.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Ocnele Mari a fost restaurată și integrată cu succes în circuitul cultural, turistic și religios al județului Vâlcea, investiție co-finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului a fost de 59 de luni.


Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării orașului Ocnele Mari, județului Vâlcea si a regiunii Sud-Vest Oltenia prin integrarea in circuitul turistic a monumentului istoric - ruinele bisericii "Adormirea Maicii Domnului".


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Aducerea la starea inițială a unui monument istoric, care se afla la stadiul de ruina prin realizarea lucrărilor de consolidare, restaurare;
 • Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 • Creșterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu cultural de la 300 vizitatori/an la 616 vizitatori/an.

Lucrările din cadrul proiectului au constat în consolidarea infrastructurii bisericii, refacerea turnului clopotniță și a turlei peste altar și restaurarea picturii interioare. Finisajele interioare și exterioare au fost realizate cu materiale compatibile statutului de monument istoric. Tâmplăria interioară și exterioară a fost restaurată și s-au aplicat tratamente de eliminare a umidității. Au fost prevazute instalații exterioare de iluminat arhitectural.


Titlul - Amplasare firmă, igienizare și dotare spații de învățământ

Beneficiarul investiției - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

Localizare proiect - Județul Dolj

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.642.418,96 lei, finanțarea nerambursabilă fiind de 100% din valoarea totala a proiectului a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea unui centru modern de instruire care să ofere studenților oportunități de antrenament procedural, de perfecționare a abilităților non tehnice cât și de evaluare în majoritatea disciplinelor, folosind ca metodă principală de educație și practică medicală, simularea aplicată în medicină.

Prin acest proiect s-au dorit să se dezvolte noi programe educaționale, care să beneficieze de tehnologie modernă și de echipamente performante atfel permițând dezvoltarea abilităților practice ale studenților.


Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, prin achiziționarea de simulatoare și echipamente performante în vederea dezvoltării Centrului de simulare aplicată în medicină.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Igienizarea unor spații existente și amplasarea unei firme pentru identificarea Centrului de simulare aplicată în medicină;
 • Achiziționarea a 90 de echipamente didactice (dotări medicale, simulatoare și manechine didactice) ce vor fi dedicate desfășurării activităților practice din cadrul procesului de învățământ;
 • Achiziționarea a 388 de elemente de mobilier, ce vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților practice și teoretice.

Rezultatele proiectului:

 • Număr de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 4001 pers;
 • Număr persoane apartinând categoriilor dezavantajate participante la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 68 pers;
 • 90 de echipamente didactice achiziționate.

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți:

 • Studenții celor 4 facultăți componente ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova;
 • Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în cadrul facultăților beneficiare.

Beneficiarii indirecți:

 • Facultățile componente ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, ca urmare a creșterii interesului elevilor pentru oferta educațională;
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, prin creșterea notorietății și posibilității mari de încheiere a unor contracte cu alte universități naționale, internaționale, pentru mobilitatea studenților, cadrelor didactice;
 • Spitalele și centrele medicale din regiune, care vor avea posibilitatea să recruteze personal bine pregătit;
 • Pacienții care vor avea posibilitatea să fie tratați de cadre medicale foarte bine pregătite;
 • Întreaga societate prin punerea la dispozitie a serviciilor de învățământ de calitate și performante, a condițiilor optime de desfășurare a acestor activități, prin reducerea șomajului;

Titlul - Consolidare, restaurare și punere în valoare Biserica "Sf. Nicolae" - Ungureni

Beneficiarul investiției - Parohia Sfântul Nicolae Ungureni

Localizare proiect - Județul Dolj

Valoarea totală a proiectului a fost de 10,18 milioane lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 9,98 milioane lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Descriere proiect

Biserica "Sfântul Nicolae" - Ungureni este un monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 a judeţului Dolj, datând din secolul XVIII. Are o vechime de peste 200 de ani, fiind construită în jurul anilor 1774-1780, pe locul unei vechi biserici din lemn.

Proiectul a vizat salvarea unui monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, cât și impulsionarea dezvoltării zonei de implementare a proiectului (cresterea importanței turismului și culturii, ca factori care stimulează creșterea economică la nivel regional).

De asemenea, prin proiect, în corpul A al Grădiniței, a fost amenajat un spațiu de joacă și o sală multimedia dotată cu: TVSmart, DVD și sistem audio. Astfel, 23 de micuți învățăcei vor beneficia de săli de curs și servicii educaționale la standarde europene.


Obiectivul general al proiectului a constat în redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Biserica " Sfântul Nicolae - Ungureni, restaurat, conservat şi amenajat corespunzător în vederea desfăşurării unor funcţiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să îşi îndeplinească misiunea sa culturală, socială şi educativă.


Obiectivele specifice ale proiectului:

 • consolidarea, restaurarea şi conservarea elementelor arhitecturale şi a picturii murale interioare, echiparea/refacerea instalaţiilor, precum şi lucrări exterioare pentru punerea în valoare a monumentului constând în sistematizarea terenului, amenajare alei, spaţii verzi şi iluminat arhitectural;
 • valorificarea potențialului monumentului istoric, ca urmare a restaurării acestuia, în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local si regional, ca factor care stimulează creșterea economică în zona de implementare.

Rezultatele proiectului:

 • Creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate - prin proiectul a fost consolidat și restaurat 1 obiectiv de patrimoniu cultural - Biserica "Sf. Nicolae" - Ungureni;
 • Creșterea numărului de vizitatori, dar și a numărului de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural - Biserica "Sf. Nicolae" - Ungureni.

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți ai rezultatului obținut prin implementarea proiectului sunt locuitorii municipiului Craiova, iar beneficiarii indirecti pot fi considerați toți ceilalți locuitori ai județului Dolj, ai regiunii Sud-Vest Oltenia, dar și ai întregii tări care vor avea posibilitatea să viziteze acest monument istoric - parte din moștenirea țării noastre.


Titlul - Modernizare corp A și demolare și construire corp B Grădinița cu program normal Dobrun, sat Dobrun, comuna Dobrun, județul Olt

Beneficiarul investiției - UAT Comuna Dobrun

Localizare proiect - Județul Olt

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.021.801,11 de lei, din care, finanțarea nerambursabilă, în valoare de 808.502,6 de lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


Descriere proiect

Educația este una dintre prioritățile POR 2014-2020, care sprijină evoluția, dezvoltarea și buna funcționare a sistemului de învățământ. Astfel, prin realizarea acestui proiect, s-a dorit atragerea tuturor copiilor de vârstă preșcolară în procesul educațional și stimularea interesului pentru educație, factor determinant al evoluției societății.

Proiectul prevede modernizarea și reabilitarea completă a unității de învățământ, destinata copiilor din satul Dobrun, care s-a transformat într-o grădiniță modernă, dotată cu spații adecvate desfășurării procesului educativ.

De asemenea, prin proiect, în corpul A al Grădiniței, a fost amenajat un spațiu de joacă și o sală multimedia dotată cu: TVSmart, DVD și sistem audio. Astfel, 23 de micuți învățăcei vor beneficia de săli de curs și servicii educaționale la standarde europene.


Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este acela de a atrage toți copiii de vârstă preșcolară în procesul educațional de învățare timpurie dar și:

 • stimularea interesului pentru educație;
 • creșterea numărului de copii care participă la diferite evenimente cu caracter educațional și care se implică în participarea activă, constantă și efectivă la evenimentele cultural-artistice și educaționale ale urbei;
 • ridicarea standardului de viață al locuitorilor comunei prin oferirea unor servicii educaționale de o calitate ridicată;
 • asigura infrastructurii necesare desfășurării serviciilor educaționale la nivelului serviciilor impuse prin legislația europeană.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Proiectul este o cale viabilă care face posibilă rezolvarea unor mari deziderate ale locuitorilor, astfel:

 • răspunde cererilor locuitorilor care vor avea acces la servicii educaționale;
 • modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal din satul Dobrun va duce la creșterea accesului populației la servicii educaționale;
 • va crește gradul de educare al populației;
 • va crește gradul de interes al preșcolarilor în ceea ce privește accesul la informația timpurie, potrivit vârstei;
 • dezvoltarea abilităților, a funcțiilor motrice, a limbajului, a modului de a percepe informația în timp real, dat fiind că noua generație are aceste abilități cu mult mai dezvoltate față de generațiile anterioare;
 • dezvoltarea capacităților cognitive, a limbajului liber de exprimare, de învățare a limbilor străine care le dezvolta dicția și intuiția de la această vârstă timpurie.

Rezultatele proiectului:

 • 1 unitate de învățământ reabilitată, modernizată și dotată;
 • la finalul implementării proiectului grădinița a fost amenajată, echipată și utilată cu mobilier specific, TV Smart, DVD și sistem audio, loc de joacă pentru copii atât în interior cât și în curtea grădiniței.

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de cele 60 famili cu copii care se încadrează la ciclul preșcolar.

beneficiari indirecți sunt reprezentați de populația din comuna Dobrun.


Titlul - Regio-POR în Regiunea Sud-Vest Oltenia: "Restaurarea, consolidarea și promovarea monumentului istoric Cula Izvoranu-Geblescu"

Beneficiarul investiției - Consiliul Județean Dolj în parteneriat cu UAT Comuna Brabova

Valoarea totală a proiectului a fost de 2,37 milioane lei, din care 2,10 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Monumente istorice

Cula a fost construită în anul 1780 de boierul Barbu Izvoranu, iar în 1841 a intrat în proprietatea familiei Geblescu. Clădirea nu a mai fost locuită din anul 1940, iar un deceniu mai târziu, a trecut în proprietatea statului. În perioada regimului comunist, aici a funcționat un depozit al Gospodăriei Agricole din localitate. După 1990, cula nu a mai avut nicio utilitate publică și a început să se degradeze treptat. Astăzi, se află în administrarea Muzeului Olteniei, iar prin proiectul derulat de Consiliul Județean Dolj în cadrul POR 2014-2020, monumentul istoric a fost complet restaurat și a fost amenajat un punct muzeal modern, interactiv, unde vor fi organizate expoziții etnografice și istorice.


Obiectivul general al proiectului a constat în valorificarea durabila a monumentului istoric de importanta nationala Cula Izvoranu-Geblescu in vederea impulsionarii dezvoltarii locale prin cresterea numarului de vizitatori si itensificarea activitatilor economice.


Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • restaurarea si protejarea monumentului istoric Cula Izvoranu - Geblescu, aflat intr-o stare avansata de degradare, in pericol de prabusire;
 • valorificarea durabila a monumentului istoric prin transformarea sa intr-un obiectiv cultural si turistic atractiv, de relevanta judeteana si regionala;
 • cresterea contributiei monumentului istoric Cula Izvoranu- Geblescu la dezvoltarea economica si sociala a judetului Dolj si a regiunii Sud - Vest Oltenia, prin atragerea unui numar mare de vizitatori ai obiectivului.

Titlul - Regio-POR în Regiunea Sud-Vest Oltenia: "Echipare si dotare Ambulatoriu Spital Municipal Orsova"

Beneficiarul investiției - Municipal Orșova

Valoarea totală a proiectului a fost de 4,8 milioane lei, din care 4,7 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de Investiții - 8.1. - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii


Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Orsova prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate.

Prin proiect, au fost dotate mai multe secții din cadrul Ambulatoriului Spitalului Orşova: Ortopedie, Ginecologie, Neurologie, Pediatrie, Dermatologie, Medicina Muncii, Recuperare Fizică şi Balneologie, Medicină Internă, Cardiologie, ORL și Oftalmologie.

Astfel, printre echipamentele achiziționate, se numără un computer tomograf, un aparat Roentgen mobil, un cardiotocograf, un aparat laser, un electrocardiograf portabil, un ecosonograf, un laser MLS, un aparat cu unde de șoc, un ecosonograf, un ecograf 5D, un ecocardiograf Doppler color 4D, un holter, un laringoscop.

Proiectul a urmărit creșterea eficienței și calității actului medical, scurtarea duratei de spitalizare a pacientilor internați care nu necesită îngrijire medicală permanentă, scăderea timpului de diagnosticare și tratament, prevenția și depistarea precoce a bolilor, precum și asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate.


Titlul - Regio-POR în Regiunea Sud-Vest Oltenia "Consolidare, restaurare şi punere în valoare biserica "Sf. Dumitru" (corp C3) şi turn clopotniţă (corp C5) din cadrul ansamblului Mănăstirea Jitianu"

Beneficiarul investiției - Mănăstirea Jitianu

Valoarea totală a proiectului a fost de 14,01 milioane lei, din care 13.37 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Monumente istorice

Mănăstirea Jitianu, reprezintă una dintre cele mai vechi monumente istorice din zona Olteniei, ce a supraviețuit vremurilor, timp de secole. Situată în câmpia ce înconjoară orașul Craiova, în partea de nord, drumul spre Calafat, se întrezărește falnica biserică cu turnul ei de formă pătrată, fiind înconjurată de livezile mănăstirii la periferia satului Braniște, comuna Podari. Numele Mănăstirii, pare a fi dat de ctitori în cinstea celui ce deținea pământul pe care se afla propriu-zis biserica; și anume stolnicul Jitianu care făcea parte din sfatul Domnitorului Neagoe Basarab între 8 mai 1514-14 iulie 1521.


Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea atractivităţii turistice a ansamblului Mănăstirii Jitianu, prin valorificarea potenţialului acestuia, în vederea creşterii atractivităţii zonei. Proiectul a contribuit la sprijinirea dezvoltării locale prin conservarea şi protejarea patrimoniulul cultural şi a identităţii culturale.


Obiectivele specifice

 • consolidarea şi restaurarea a două monumente istorice (Biserica "Sf. Dumitru" şi Turn clopotniţă - parţi componente/integrante ale ansamblului Mănăstirii Jitianu);
 • punerea în valoare, respectiv valorificarea ansamblului Mănăstirii Jitianu, prin utilizarea unor tehnici/activitati de informare, publicitate si informare cât mai variate în scopul valorificarii/cresterii vizibilitatii monumentelor istorice;
 • cresterea numarului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural si natural si atractiile care beneficiaza de sprijin: 1.144 persoane.

Titlul - Extindere și reabilitare Grădinița "Mihai Eminescu", corp C1

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

Localizare proiect - Județul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, strada Olari nr. 3

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.511.307,06 lei, din care, finanțarea nerambursabilă, în valoare de 4.316.690,62 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.4. - Investiții în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectivul de investiții - 4.4. - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă


Descriere proiect

Proiectul derulat la Grădinița „Mihai Eminescu" a avut ca scop reabilitarea clădirii existente, izolarea termică a acesteia și refacerea instalațiilor electrice, precum și construirea unui nou corp de clădire, care cuprinde săli de grupă, dormitoare, vestiare și spații pentru activități comune. Totodată, au fost amenajate spații verzi și aleea carosabilă.


Obiectivele proiectului:

 • Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie;
 • Extinderea și reabilitarea infrastructurii Grădiniței ''Mihai Eminescu";
 • Creșterea numărului total de participanți la procesul educațional în cadrul Grădiniței ''Mihai Eminescu" din Municipiul Târgu Jiu.

Rezultatele proiectului:

Creșterea numărului de participanți la învățământul preșcolar cu 80 copii, prin construirea unui corp de clădire nou cu săli de grupe, dormitoare, spații activități comune, etc (de la 0 la 80).

Creșterea calității infrastructurii de învățământ preșcolar pentru 341 copii prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent.

Creșterea numărului total de participanți de la 341 la 421 prin extinderea grădiniței.


Grupul țintă

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt:

 • Elevii Grădiniței Mihai Eminescu, respectiv un număr de 421 de copii care vor beneficia de un nivel calitativ îmbunătățit al procesului educațional;
 • Angajații Grădiniței Mihai Eminescu, respectiv un număr de cca 56 de persoane care vor beneficia de un cadru îmbunătățit de desfășurare a activității;
 • Primăria Municipiului Târgu Jiu care va putea utiliza spațiul amenajat prin implementarea proiectului în interesul instituțiilor de învățământ din Municipiul Târgu Jiu.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

 • Familiile celor 421 de copii ai Grădiniței Mihai Eminescu, prin creșterea nivelului calitativ al procesului educațional și prin creșterea siguranței preșcolarilor pe perioada orelor desfășurate în grădiniță;
 • Întreaga comunitatea locală, respectiv un număr de 96.224 de locuitori care vor beneficia de îmbunătățirea serviciilor sociale locale;
 • Societățile comerciale implicate în implementarea proiectului.

Titlul - Restaurarea, consolidarea si promovarea Monumentului Istoric Cula Cernatestilor

Beneficiarul investiției - Parteneriat dintre UAT Judetul Dolj si UAT Comuna Cernatesti

Localizare proiect - Județul Mehedinți, municipiului Drobeta Turnu Severin, str. I.C. Brătianu nr.4

Valoarea totală a proiectului a fost de 2,13 milioane lei, din care 1,63 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Monumente istorice

Cula a fost construită de boierii Cernătești în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Situată în comuna Cernătești, în proprietatea Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Cernătești şi administrarea Muzeului Olteniei, cula Cernăteștilor este un monument istoric semnificativ din punct de vedere istoric, cultural şi turistic. Având inițial două nivele, culei i s-au adus modificări în etape ulterioare de construire, adăugându-i-se al doilea etaj, cu cursiva din lemn. Ajunsă în ruină, cula a fost restaurată la sfârșitul anilor 60 ai secolului XX, fiind transformată în muzeu sătesc de învățătorul Nicolae Pârvulescu. Între anii 1967-1969 cula trece în patrimoniul statului ca bun abandonat, fiind restaurată de organele locale şi adusă la înfățișarea ei originală. În anul 1972 primește funcțiunea de muzeu, destinația ei fiind aceea de a găzdui mărturii ale trecutului din acel loc.


Obiectivul general al proiectului a constat în valorificarea durabilă a Monumentului Istoric de importanţă naţională Cula Cernăteştilor în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creşterea numărului de vizitatori şi intensificarea activităţilor economice pe parcursul perioadei de implementare şi sustenabilitate.


Obiectivele specifice

 • restaurarea şi protejarea monumentului istoric Cula Cernăteştilor, aflat într-o stare avansată de degradare;
 • valorificarea durabilă a monumentului istoric Cula Cernăteştilor prin creşterea atractivităţii şi notorietăţii sale pe plan judeţean şi regional, respectând principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse;
 • creşterea contribuţiei monumentului istoric Cula Cernăteştilor la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Dolj şi a regiunii Sud-vest Oltenia, prin atragerea unui număr crescut de vizitatori ai obiectivului (rata medie de creştere anuală de 9%).

Prin investitie s-au realizat:

 • lucrari de consolidare si restaurare pentru asigurarea functionalitatii monumentului istoric;
 • montare sistem antiefractie, sistem de detecţie incendiu si instalaţie de paratrăsnet pentru protectia monumentului istoric;
 • digitizarea obiectivului de patrimoniu;
 • reamenajarea punctului muzeal.

Durata de implementare a proiectului este de 70 luni.


Titlul - Reabilitare Grădinița nr.3 Drobeta Turnu Severin

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Localizare proiect - Județul Mehedinți, municipiului Drobeta Turnu Severin, str. I.C. Brătianu nr.4

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.694.878,61 lei, din care, finanțarea nerambursabilă, în valoare de 1.091.153,15 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor / Operațiunea B - Clădiri publice


Descriere proiect

In cadrul proiectului, prin lucrarile propuse, s-a avut în vedere creșterea eficienței energetice a clădirii publice în care funcționează unitatea de învățământ Grădinița nr.3 cât și crearea de locuri de muncă atât în perioada de execuție a lucrărilor cât și în faza de operare fapt ce a contribuit la reducerea șomajului în zonă și totodată la atragerea a cât mai mulți preșcolari în rândul grădiniței.

Astfel, investitia a presupus următoarele lucrări:

 • Amenajarea unei camere a Centralei Termice la parterul clădirii;
 • Izolarea termică a peretilor exteriori, a ferestrelor și a soclului;
 • Montarea unor panouri fotovoltaice, inclusiv a bateriilor, pentru asigurarea iluminatului artificial;
 • Inlocuirea totală a instalației electrice și dotarea cu corpuri noi de iluminat economice, de tip LED;
 • Refacerea finisajelor în zonele de intervenție;
 • Repararea trotuarelor de protecție din jurul clădirii si a rampei pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Obiectivele proiectului

 • O.S.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a structurii unității de învățământ;
 • O.S.2 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu la un pret cât mai scăzut;
 • O.S.3 Reducerea emisiilor de CO2 și aplicarea de soluții care să micșoreze impactul folosirii combustibililor asupra mediului;
 • O.S.4. Creșterea gradului de informare și conștientizare al preșcolarilor, personalului Grădiniței nr. 3 și nu numai, cu privire la necesitatea protejării mediului prin reducerea consumului de energie, prin evenimente organizate în cadrul orelor de activități educaționale;

Rezultatele proiectului

O clădire reabilitată termic și energetic cu următoarele specificații tehnice: aria construită la sol - 958 mp; aria construită desfășurată - 1916 m2; suprafața utilă totală - 1598,73 m2; aria utilă încălzită - 1598,73 m2.

Dupa implementarea măsurilor din acest proiect, procentul de 10.86% din totalul consumului de energie primară este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

Informarea unui număr de aproximativ 200 de preșcolari si 100 de adulți, prin intermediul activitatilor educative din timpul programului, cu privire la dezvoltarea durabilă, protecția mediului si eficiența energetică.


Grupul țintă

Beneficiari directi: 200 de preșcolari ai Gradiniței nr.3, 19 cadre didactice si 14 personal auxiliar ce isi desfasoara activitatea in cadrul unitatii de invatamant, parintii prescolarilor;

Beneficiari indirecti: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, populatia municipiului Drobeta Turnu Severin, autoritatile publice judetene, Regiunea Sud-Vest Oltenia, distribuitorii de utilitati, constructori, depozitele de materiale de constructii.


Titlul - Reabilitare si modernizare gradinita cu program prelungit, Scornicesti, judetul Olt

Beneficiarul investiției - UAT Orasul Scornicesti, Judetul Olt

Localizare proiect - Județul Olt, Orasul Scornicesti, Str.Pompierilor, nr.29

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.478.579,77 lei, din care, finanțarea nerambursabilă, în valoare de 2.547.473,18 lei, a fost asigurată prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor / Operațiunea B - Clădiri publice - Apel de proiecte dedicate sprijinirii obiectivelor strategice UE pentru Regiunea Dunarii


Descriere proiect

Scopul proiectului este cresterea calitatii sistemului de invatamant, imbunatatirea infrastructurii si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv - educativ in orasul Scornicesti. Orasul Scornicesti este situat în partea de sud a României, în Judetul Olt, fiind situat la o distanta de aproximativ 25 km fata de Municipiul Slatina, resedinta de judet si la aproximativ 50 km fata de Municipiul Pitesti.

Investitia a presupus următoarele lucrări:

 • reabilitarea termica a constructiei;
 • schimbarea tâmplariei exterioare existente cu tamplarie din aluminiu eficienta energetic, a instalatiei electrice si a centralei termice cu ardere pe gaze naturale;
 • aducerea constructiei la noile standarde privind securitatea la incendiu, prin: construirea unei scari exterioare de evacuare, prevederea de usi rezistente la foc, remontarea unor usi interioare astfel incat sa se deschida spre caile de evacuare si de obloane antifoc;
 • dotarea cladirii cu sistem de alarmare la incendiu, centrala ECS, iluminat de siguranta, sistem anti-efractie, completarea si imbunatatirea sistemului de supraveghere video in interiorul si in exteriorul cladirii;
 • reabilitarea platformelor de acces, reconstruirea tuturor treptelor de acces in cladire si construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii;
 • prevederea instalatiilor de protectie prin legare la pamant impotriva socurilor electrice si trasnetului.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii Gradinitei cu program prelungit pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei prescolare la procesul educational, totodata participand la atingerea obiectivelor orizontale in domeniul egalitatii de sanse, protejarea mediului si dezvoltare durabila.

Reabilitarea termica a constructiei, respectiv termoizolarea pe fatade si schimbarea tamplariei.

Inlocuirea instalatiei electrice cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata.

Reducerea consumurilor de energie primara prin prevederea de echipamente ce folosesc surse alternative.


Rezultatele proiectului

O clădire reabilitată termic și energetic cu următoarele specificații tehnice: regim de inaltime = P+1E, suprafata construita = 895 mp, suprafata desfasurata = 1.790 mp.

Dupa implementarea măsurilor din acest proiect, procentul de 24,4% din totalul consumului de energie primară este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie.


Grupul țintă

Beneficiarii directi ai proiectului sunt reprezentati de viitorii elevi ai gradinitei, cat si de cele 21 de persoane care constituie cadrele didactice si personalul auxiliar din cadrul institutiei de invatamant, UAT Scornicesti, in calitate de beneficiar legal al cladirii.

Beneficiari indirecti

 • Comunitatea locala, prin reducerea emisiilor totale de CO2;
 • Municipalitatea, prin reducerea consumului de energie electrica.

Titlul - Imbunatatirea conectivitatii in zona de nord a judetului Mehedinti

Beneficiarul investiției - Parteneriat intre UAT Judeţul Mehedinţi si UAT Comuna Balta, UAT Comuna Isverna, UAT Comuna Ilovat, UAT Comuna Bala, UAT Comuna Sovarna, UAT Comuna Sisesti

Localizare proiect - Judetul Mehedinti

DJ 671A: - UAT Bala - Bala de Sus - Rudina - UAT Sovarna - Sovarna - Studina- UAT Ilovat - Ilovat (int. DJ671E) - UAT Sisesti - Craguiesti - int. DN67

DJ 671E: - UAT Isverna, Isverna-Nadanova (int. DJ670 -conexiune indirecta TEN-T prin DN67D) UAT Bala, UAT Balta, UAT Ilovat - Dâlbocita

Valoarea totală a proiectului a fost de 80.638.975,25 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 78.027.270,65 lei, a fost asigurata prin POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Imbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura ten - t, inclusiv a nodurilor multimodale


Descriere proiect

Imbunatatirea infrastructurii rutiere pe tronsoanele DJ671A si DJ 671E, creeaza premisele unei dezvoltari socio-economice determinand cresterea gradului de mobilitate a persoanelor si bunurilor, asigurand accesul mai facil si mai rapid catre furnizorii de servicii de sanatate, sociale, educative din marile municipii, conducând la o crestere a adaptabilitatii populatiei la nevoile pietei fortei de munca de la nivel regional/local, dar si transfrontalier (comert).

Astfel, prin reabilitarea si modernizarea tronsoanelor DJ671A si DJ671E: zona nu va mai fi deficitara din punct de vedere al volumului si al calitatii transportului datorita conectarii infrastructurii de transport rutier judetean la reteaua TEN-T; s-a redus timpul de deplasare; a crescut siguranta rutiera pentru toti participantii la trafic; se asigura transportul rapid si in siguranta a bolnavilor catre infrastructurile sanitare si a elevilor catre institutiile educationale.

Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea gradului de mobilitate si accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T în judetul Mehedinti.

Obiective specifice:

Modernizarea drumurilor judetene DJ671A pe sectoarele Rudina - Bala de Sus, Studina - Sovarna, int.DC 52 (Craguiesti) - int.DJ 671E (Ilovat), int.DJ 671E (Ilovat) - Studina (la asfalt) si int.DC 45 (ovarna) - Rudina (la asfalt) si Dj 671E, pe sectoarele Nadanova (int. DJ670) - Isverna (int. DC50) si Dîlbocita - int. DJ 670.

Rezultatele proiectului:

 • 5 km de drum modernizat - DJ 671A Studina-Sovarna, Rudina-Bala de Sus
 • 36,955 km de drum modernizat - DJ 671A, DJ 671E

Grupul tinta

Beneficiari directi: populatia deservita de DJ 671 A si DJ 671 E - 11640 locuitori.

Beneficiari indirecti

 • populatia din judetul Mehedinti si din zona limitrofa a judetului Gorj si Caras - Severin ce va avea acces la coridoarele de legatura cu reteaua TEN T si la portul comercial si turistic Drobeta Turnu Severin;
 • segmentul de elevi, cei carora trebuie sa le fie asigurat transportul de la domiciliul la sediul unitatii de învatamântul obligatoriu, dar si pentru cei care fac naveta spre unitatile de invatamant liceal, profesional, postliceal si universitar. Acest proiect contribuie la atingerea tintei din Strategia 2020, rata abandonului scolar timpuriu: max 10%;
 • persoanele care au nevoie de servicii medicale si sociale;
 • personalul societatilor comerciale care au puncte de lucru sau sediul social pe traseul pe care s-a realizat investitia;
 • angajatii, somerii, persoanele neocupate de pe teritoriul comunelor;
 • turistii;
 • cercetatori - ca rezultat al descoperirii pe teritoriul mai multor localitati din judet, a numeroase situri cu structuri geologice sau cu fauna fosila care au trezit interesul cercetatorilor din aria geologilor si paleontologilor, elemente vii de flora si fauna endemica sau rara care au intrat în sfera de atentie a botanistilor, entomologilor, zoologilor, urme de locuire preistorica, antica sau feudala ceea ce a atras si va atrage în zona istorici, arheologi si speologi;
 • investitori romani si straini - o infrastructura rutiera buna poate sa atraga investitorii, acest lucru va avea ca efect si scaderea migratiei fortei de munca, pentru ca se vor creea noi locuri de munca mai bune si mai bine platite, in special in sectorul turismului montan si speologic.

Titlul - Regio-POR în Regiunea Sud-Vest Oltenia | "Amenajare Zona Parc Balasan"

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Băilești

Valoarea totală a investițiilor a fost de 10,39 milioane lei, din care 9,38 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Un nou parc şi-a facut apariţia în peisajul municipiului Băileşti cu ajutorul finanțării asigurate prin Programul Operațional Regional. Este vorba despre amenajarea zonei de langă lacul Balasan pe tronsonul cuprins între străzile Victoriei - Gabroveni şi Gabroveni - Horia Cloşca şi Crişan.


Obiectivul general al proiectului a constat în reconversia şi refuncţionalitatea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din Municipiul Băileşti.

Obiectivele specifice:

 • Amenajarea zonei în suprafaţă de 70.095 mp situat în centrul Municipiului Băileşti cu densitate a populaţiei mare, în vederea obţinerii unei calităţi superioare a mediului, cât şi pentru creşterea gradului de confort, astfel încât spaţiul (în trecut teren degradat) să funcţioneze ca un spaţiu de agrement, pentru desfăşurarea de activităţi socio-culturale, sportive şi ca un spaţiu de odihnă şi relaxare;
 • Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a calităţii vieţii, prin creşterea suprafeţelor reprezentate de spaţiile verzi din localitate, micşorarea factorilor de poluare a aerului şi a apelor precum şi reducerea zgomotului.

Durata de implementare a proiectului a fost de 66 luni.


Titlul - Dotarea Ambulatoriului Spitalului orasenesc "Sfantul Stefan" Rovinari

Beneficiarul investiției - UAT ORASUL ROVINARI

Localizare proiect - Loc. Rovinari, Str. Jiului, Nr.2, jud. Gorj

Valoarea totală a investițiilor a fost de 9.411.570,63 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 9.223.325,23 lei, a fost asigurata prin POR 2014-2020.

Axa prioritara - 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritatea de Investiții - 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

Obiectivul Specific - 8.1. - Cresterea accesibiliatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate


Descriere proiect

Spitalul Orasenesc „Sfântul Stefan" Rovinari are ca obiect de activitate acordarea de servicii medicale de specialitate populatiei din orasul Rovinari si celor cinci unitati teritoriale administrative arondate, aflate la o distanta de peste 25-30 km fata de spital. In prezent, spitalul functioneaza cu un numar de 121 paturi spitalizare continua si 16 paturi spitalizare de zi.

Ambulatoriul spitalului este alcatuit din cabinete cu urmatoarele specializari: fizioterapie, medicina interna, urologie, neurologie, pediatrie, obstetrica si ginecologie, otorinolaringologie, chirurgie generala, psihiatrie, pneumologie, ortopedie-traumatologie, ale medicilor de familie.

Prin intermediul investitiei propuse, prin proiect, s-a avut in vedere dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orasenesc „Sfântul Stefan" din Rovinari si a laboratoarelor care îl deservesc cu aparatura medicala de specialitate, în vederea îmbunatatirii activitatii curente a ambulatoriului si a cresterii calitatii serviciilor medicale oferite.

Obiectivul general al proiectului - modernizarea infrastructurii Spitalului orasenesc Sfântul Stefan, Rovinari si dotarea cu aparatura si echipamente medicale de înalta performanta, necesare unui act medical de calitate.

Obiectivele specifice

 • Achizitionarea de aparatura medicala si echipamente medicale moderne, care sa raspunda cerintelor pacientilor din orasul Rovinari si nu numai;
 • Reducerea consumului de energie, prin achizitionarea de echipamente moderne si performante din punct de vedere energetic;

Rezultatele proiectului

- 1 ambulatoriu dotat cu echipamente medicale moderne si performante

- Achizitionarea a 31 de echipamente medicale si aparatura medicala moderna, dupa cum urmeaza:

 • Sectia de Oftalmologie: fundus camera, combina oftalmologica, autokeratorefractometru portabil pentru copii, microscopie speculara, tonometru portabil, instrumentar chirurgical - trusa pentru cataracta, masa operatorie, ecograf ocular, biomicroscope, tomograf in coerenta optica, biometru, pahimetru, optotip, lensmetru, trusa lentil;
 • Laboratorul de Radiologie si Imagistica: Computer Tomograf si RMN;
 • Sectia de Medicina Interna: ecograf portabil cu 3 sonde, monitor functii vitale, aparat radiologie mobil, ligasure, aparat facoemulsificare, perimetru, rama de proba, targa lopata, targa spinala, analizor rapid de biochimie, analzor electric secretii, ventilator de transport, electrocardiograf, defibrilator.

Grupul tinta

Beneficiari directi

 • Pacientii - totalitatea locuitorilor orasului Rovinari si a celor 5 comune arondate. Orasul Rovinari are o populatie de 13.400 persoane dar, conform planului de management al Spitalului Rovinari, populatia deservita de Spitalului orasenesc Sfântul Stefan, Rovinari este de aproximativ 34.440 locuitori;
 • medicii, asistentele medicale si infirmieri/e;
 • angajati administrativi.

Beneficiari indirecti: furnizorii de echipamente medicale, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. audit, consultanta, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati care, prin diverse activitati, au contact cu acestia, intreaga comunitate din orasul Rovinari.


Titlul - Conservarea, restaurarea si valorificarea turistica si culturala a casei memoriale Iosif Keber

Beneficiarul investiției - UAT JUDEȚUL GORJ

Valoarea totală a investițiilor a fost de 1,81 milioane lei, din care 1,74 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Casa Memorială Iosif Keber este un punct important pe harta turistică a Târgu-Jiului, din perspectiva stilistică a construcției proiectată de arhitectul Iulius Doppelreiter și mai ales prin faptul că ea a aparținut cunoscutului pictor gorjean Iosif Keber, (născut la 30 iulie 1897), locul unde funcționează Secția de artă a Bibliotecii Județene "Christian Tell" Gorj. Clădirea a început să fie construită în anul 1932, pe strada 11 iunie 1848


Obiectivul general al proiectului a constat în impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local- Casa Memoriala Iosif Keber.

Prin lucrările realizate în proiect, s-au creat condiţii optime pentru dubla funcţiune a imobilului: casă memorială şi secţie specializată de artă a bibliotecii judeţene Christian Tell, din Judeţul Gorj. Restaurarea imobilului şi reamenajarea spaţiului au asigurat păstrarea, conservarea şi punerea în valoare atât a colecţiei de obiecte cu valoare memorială, cât şi a colecţiei de documente de bibliotecă.

În urma implementării proiectului, imobilul şi curtea pot fi utilizate pentru a oferi servicii şi activităţi complexe cu caracter complementar: servicii de bibliotecă, acces la informaţii inclusiv de interes turistic prin centrul de calculatoare cu acces public, expoziţie permanentă cu obiectele şi lucrările pictorului losif Keber, vizite ghidate în Casa memorială, ateliere creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, modelaj, origami sau altele din domeniul artelor vizuale, hand made (inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale recilabile), activităţi de artterapie pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. Periodic au fost organizate seri de audiţii muzicale sau de vizionare şi dezbatere pe teme cinematografice folosindu-se colecţiile audio-video şi dotările existente în secţia de artă a bibliotecii. Spaţiul reamenajat a permis organizarea şi desfăşurarea de sesiuni/întâlniri/dezbateri/workshop-uri la care au fost invitaţi artişti, specialişti în patrimoniul cultural naţional, oameni de cultură, reprezentanţi ai industriilor culturale şi creative.

Toate activităţile derulate prin implementarea proiectului au adus notorietate Casei Memoriale losif Keber, au pus în evidenţă elementele identităţii sale culturale, ceea ce au condus la transformarea imobilului într-un loc viu şi vibrant, conectat cu educaţia, cultura, turismul cultural industriile culturale şi creative.


Titlul - Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești- Modernizare Parc Unirii

Beneficiarul investiției - UAT Orașul Băile Olănești

Valoarea totală a investițiilor a fost de 6.817.412,55 lei, din care 6.561.792,36 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin Regio-POR 2014-2020. Data finalizarii contractului a fost 30.04.2021.

Axa prioritara - 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții - 7.1. - Sprijinirea unei creșteri favorabile a ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale a unei anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum și sporirea accesibilității si dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Localitatea Baile Olanesti este supranumită și „Izvoarele de aur", nume datorat izvoarelor minerale iodurate, bromurate, sodice, calcice, sulfuroase și clorurate, hipotone sau izotone. De asemenea, statiunea Baile Olanesti este una dintre principalele statiuni balneare in care au fost realizate investitii in infrastructura balneara si de agrement.

Proiectul implementat in cadrul POR 2014-2020 a avut ca obiectiv sprijinirea unei cresteri favorabile a ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului turistic, care include cresterea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice.

11560 de mp au fost reabilitati astfel - 7.056,90 de mp de spatiu verde; 3.311,90 de mp de alei pavate; 19,60 de mp amanajare fantana arteziana; 72,60 de mp amenajare iaz cascada; 164,00 de mp Foisor fitness; 240,50 de mp Foisor agrement (sah, mese tenis); 267,40 de mp loc de joacă.


Titlul - Consolidarea si restaurarea bisericii cu hramul Sfânta Treime

Beneficiarul investiției - Parohia Sfânta Treime

Valoarea totală a investițiilor a fost de 5,99 milioane lei, din care 5,76 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritara - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Descriere proiect

Biserica parohială cu hramul „Sfânta Treime", este cea mai veche biserică din municipiul Slatina, fiind construită, din vremea domniei lui Matei Basarab. În anul 1784 biserica a fost restaurată, pentru că a fost arsă și dărâmată de otomani în anul 1771. În 1851 a fost zugrăvită din nou și a fost reparată, a fost făcută o nouă tâmplă a bisericii și a fost închis pridvorul.

Prin acest proiect, implementat in cadrul POR 2014-2020, Biserica „Sfanta Treime" a fost restaurata printr-o serie de lucrari de interventie - refacerea turlei peste naos astfel incat aceasta sa se integreze in arhitectura specifica bisericilor din perioada lui Matei Basarab; refacerea ferestrelor si a picturii pe baza unor expertize de specialitate; inlocuirea insttalatiilor electrice si asigurarea obiectivului cu instalatie antiefractie; dotarea cu instalatie de sonorizare si de iluminat arhitectural.

Obiectivul General al proiectului consta în redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Parohia „Sfânta Treime", restaurat, conservat şi amenajat corespunzător, astfel încât să poată să îşi îndeplinească misiunea sa culturală, socială şi educativă.

Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului sunt:

 • Consolidarea, restaurarea şi conservarea structurii, a picturilor şi a componentelor artistice;
 • Refacerea instalațiilor electrice, sanitare şi de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor;
 • Realizarea unui sistem de iluminat arhitectural, de sonorizare şi refacerea sistemului paratrăsnet;
 • Digitizarea obiectivului de patrimoniu;
 • Creșterea numărului mediu de vizitatori pe an cu cel puțin 10%.

Data finalizarii contractului este  30.11.2021.


Titlul - Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale din Comuna Podari, judetul Dolj

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Podari

Valoarea totală a proiectului este 2.837.836,06 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.284.009,00 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari


Descriere proiect

Educația este una dintre prioritățile POR 2014-2020, care sprijină evoluția, dezvoltarea și buna funcționare a sistemului de învățământ.

Proiectul a avut ca obiectiv creşterea eficienţei energetice în clădirea publică „Şcoala Gimnazială Podari" prin derularea de lucrări de intervenţie cu scopul termoizolarii clădirii şi modernizării instalaţiei de preparare şi distribuţie a agentului termic şi a apei calde menajere.

S-a redus consumul anual de energie pentru încălzire în clădirea izolată termic a Şcolii Gimnaziale Podari cu aproximativ 40% şi a crescut confortul pentru beneficiarii finali ai proiectului, respectiv 360 de elevi şi 40 de angajaţi personal didactic şi nedidactic.


Titlul - Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Brezoi

Valoarea totală a proiectului este 3.889.287,62, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 3.781.684,53 lei ((98,00% din valoarea eligibila a proiectului), asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București


Descriere proiect

Orasele reprezinta principalii piloni în economia regiunii, iar amenajarea zonelor urbane poate contribui în mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unor areale urbane durabile si echilibrate din punct de vedere economic, social, cultural si teritorial.

Necesitatea implementarii proiectului prin reconversia unui teren degradat si transformarea lui într-un spatiu verde va avea un rol important în oferirea de facilitati pentru nevoile recreationale si de petrecere a timpului liber a comunitatii orasului Brezoi având de asemenea o importanta majora în îmbunatatirea conditiilor de mediu prin cresterea atractivitatii orasului.

Peste 9.500 de mp de spatiu verde au fost amenajati. De asemenea, in cadrul spatiului verde au fost amenajate un loc de joaca pentru copii în suprafata de 121,70 mp, un teren de sport multifunctional în suprafata de 420 mp, 357 mp de alei pietonale, o pergola de 3,3 mp. Au fost montate următoarele:

 • 17 banci;
 • 4 suporturi pentru biciclete;
 • camere de supraveghere pentru cresterea nivelului de siguranta si acces la internet wireless asigurat gratuit.

Pentru un acces mai facil la spatiul verde s-a propus modernizarea strazii Vultureasa pe o suprafata de 1.314 mp si modernizarea unei portiuni din strada Lotrului respectiv o suprafata de 271 mp.


Titlul - Lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare și punere în valoare a ansamblului arhitectural mănăstirea Brâncoveni

Beneficiarul investiției - MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI

Valoarea totală a proiectului este de 21.646.885,34 lei, din care, valoare totala eligibila, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 21.213.947,63 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării comunei Brîncoveni, a judeţului Olt și a regiunii Sud-Vest Oltenia. În acest sens se urmărește susținerea turismului cultural local, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și a culturii tradiţionale romaneşti.

Mănăstirea Brâncoveni se află în locul care a fost leagănul copilăriei domnitorilor Matei Bararab și Constantin Brâncoveanu (cel sfânt), la 20 de km sud-vest de Slatina, în comuna Brâncoveni.

Datează din secolul al XVI-lea, când jupânița Celea ridică un mic locaș din lemn. Ulterior, domnitorul Matei și Preda Brâncoveanu pun bazele mănăstirii între 1634-1640.

Mânăstirea este așezată în județul Olt, poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului", fiind ctitorită de către Constantin Brancoveanu.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea patrimoniului cultural naţional și a resurselor naturale cu potențial turistic, precum și la îmbunătațirea calității infrastructurii turistice de cazare și de agrement, în vederea creşterii atractivității regiunii SV Oltenia și dezvoltării economiei locale.

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării comunei Brîncoveni, a judeţului Olt și a regiunii Sud-Vest Oltenia. În acest sens se urmărește susținerea turismului cultural local, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și a culturii tradiţionale romaneşti.

Prin proiect au fost realizate lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare a ansamblului arhitectural Mânăstirea Brancoveni precum și activități de marketing și promovare turistică (incluzând și digitizarea) a obiectivului de patrimoniu.

Data finalizării investiției este, conform contractului de finanțare, 30.09.2021.


Titlul - Spațiu tematic, multifuncțional de recreere, sport și educație activă

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Drobeta Turnu Severin

Valoarea totală a proiectului este de 1.326.482 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare 1.286.389 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.2. - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ


Descriere proiect

Necesitatea implementarii proiectului a reiesit din dorința locuitorilor municipiului Drobeta-Turnu Severin ca acesta sa devina un oras prosper din punct de vedere economic, care să asigure un mediu sanatos de viață.

Proiectul a avut ca obiectiv reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiul Drobeta -Turnu Severin si transformarea acestora intr-o zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Peste 2500 de mp de spatiu verde au fost amenajati cu gazon, arbori, arbusti decorativi si sistem de irigatie. Totodata s-a realizat imprejmuirea spatiului, au fost amenajate alei, un foisor, spatii de joaca, au fost amplasate bancute, pergole, mese de sah si o statie de inchiriere a bicicletelor, suprafata parcului construit fiind de aproximativ 3000 de mp.

Contractul a fost finalizat la data de 31.07.2021.


Titlul - Consolidare, restaurare şi punere în valoare muzeu, ateliere (corp chilii) şi incintă din cadrul Ansamblului Mănăstirea Arnota

Beneficiarul investiției - Mănăstirea Arnota

Valoarea totală a proiectului este de 5.521.399,45 Euro, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 5.448.520,21 Euro, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural


Descriere proiect

Mănăstirea Arnota este un lăcaș de cult ortodox din România care aparține de Arhiepiscopia Râmnicului. Este situată în satul Bistrița (comuna Costești) din județul Vâlcea. Mănăstirea a fost ctitorită de Matei Basarab și soția sa Elina, iar biserica poartă hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril".

Mănăstirea Arnota, considerată unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice şi de artă religioasă din ţară, a fost restaurată și integrată cu succes în circuitul cultural, turistic și religios al județului Vâlcea, investiție co-finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului a fost de 47 de luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării comunei Costeşti, judeţului Vâlcea şi a regiunii Sud-Vest Oltenia, cu accent pe creşterea importanţei turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului, prin activităţi de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural şi al culturii tradiţionale româneşti.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

 • consolidarea, restaurarea a două corpuri - monumente istorice - parte din ansamblul Mănăstirii Arnota, şi anume: Corp Chilii şi Incintă, la care se adaugă şi amenajarea/refunctionalizarea spaţiilor existente aferente monumentului istoric - Corp Chilii - în vederea desfăşurării unor funcţiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric şi în deplină concordanţă cu viaţa comunitară şi religioasă şi punerea în valoare a ansamblului prin utilizarea unor tehnici de informare, publicitate şi promovare cât mai variate;
 • creşterea numărului de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural de la 10.500 vizitatori la 13.999 vizitatori, după 5 ani de la finalizarea investiţiei.

Titlul - Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program normal din sat Lungesti, comuna Lungesti, judetul Valcea

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială comuna Lungești, județul Vâlcea

Valoarea totală a proiectului este de 1.613.504,9 Euro, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 1.470.562,41 Euro, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobindirea de competențe și învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectivul specific 10.1a - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului


Descriere proiect

Prin realizarea proiectului s-a dorit ca preșcolarii să beneficieze de cele mai bune condiții educaționale în grădinița cu program normal, reabilitată în totalitate prin fonduri europene.

Proiectul implementat în cadrul Axei prioritare: 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prevede: extinderea supafeței construite cu aproximativ 43 mp și recompartimentarea spațiului astfel încât să cuprindă sala destinată activităților extracurriculare, săli de grupă spațioase și luminoase și o serie de spații deschise extrem de generoase, destinate procesului educativ.

De asemenea, prin proiect Gradinița a fost dotata cu mobilier, echipamente IT și o scenă modulară, în acest fel aliniindu-se grădinițelor moderne prin serviciile educaționale pe care le poate oferi.


Titlul - Înfiinţare parc şi grădină în oraşul Tismana, inclusiv modernizare drum de acces

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială oraș Tismana, din judetul Gorj

Valoarea totală a proiectului este de 8.084.244,01 lei din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 7.870.750,33 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban


Descriere proiect

Regio-POR în Regiunea Sud-Vest Oltenia: 18.033 mp de spațiu urban reabilitați prin POR 2014-2020 în orașul Tismana.

Necesitatea implementării proiectului a reieșit din dorința locuitorilor Orașului Tismana de a-și petrece timpul liber în spații special amenajate pentru agrement și recreere în aer liber.

Proiectul a avut ca obiectiv reconversia si refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașul Tismana.

Prin acest proiect implementat în cadrul Axei prioritare: 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, au fost amenajați aproximatix 14.567 de mp de spațiu verde si 356 de ml de străzi urbane modernizate.


Titlul - Reabilitare și modernizare sistem termoenergetic la pavilion administrativ din cadrul S.P.F. Orlea

Beneficiarul investiției - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu

Valoarea totală a proiectului este de 3.575.759,02 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.051.757,18 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor


Descriere proiect

Prin acest proiect implementat s-a dorit reducerea consumului anual de energie primară pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Calafat prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalaţiilor aferente clădirii şi utilizarea surselor de energie regenerabilă şi scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră.

La finalul implementării proiectului s-a atins un nivel de 31,35% din consumul total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie.

Contractul a fost finalizat la data de 31.05.2020.


Titlul - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea - S15, S16, 95, H, 13

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea

Valoarea totală a proiectului este de 7.031.417,79 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 4.152.706,43 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale


Descriere proiect

Prin reabilitarea blocurilor s-a realizat o scădere a consumului de energie termică cu aproximativ 40% si o cresterea a confortului pentru beneficiarii finali ai proiectului. Proiectul a contribuit de asemenea la crearea și menținerea de locuri de muncă in domeniul constructiilor si a industriilor conexe, extrem de afectate de criza economică.

Ca rezultat al acestui proiect s-a realizat reducerea consumului anual de energie primară pentru 225 de apartamente din cele 5 blocuri prin măsuri de reabilitare termică și scăderea anuală a gazelor cu efect de seră.


Titlul - Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Balș

Valoarea totală a proiectului este de de 2,04 milioane de lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de de 1,32 milioane de lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor


Descriere proiect

A fost finalizat proiectul privind creșterea eficienței energetice a corpului principal al școlii Gimnaziale Mihail Drumeș, str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Balș-Olt. Construită în urmă cu 57 de ani cu destinaţia de unitate de învaţământ, clădirea în care funcţionează Şcoala Gimnazială Mihail Drumeş din Balş a fost modernizată cu bani europeni.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 38 de luni, până la finalul lunii noiembrie 2019, conform contractului de finantare.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea eficienţei energetice a corpului principal al Şcolii Gimnaziale "Mihail Drumeş" în vederea reducerii consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi siguranţei elevilor şi personalului şcolii.

Prin acest proiect, au avut loc mai multe tipuri de intervenții, menite să ofere condiții optime de studiu pentru elevi, cum ar fi: reabilitarea sistemului de încălzire, refacerea termică a anvelopei, modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei şi adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Locuitorii oraşului Balş, cei 438 elevi şi 37 de cadre didactice vor beneficia de o şcoală reabilitată şi modernizată, cu un consum mai mic de energie şi cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.


Titlul - Construire-reabilitare zona verde "Poiana lui Caliman"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești

Valoarea totală a proiectului este de de 4.153.788,94 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de de 4.070.713,16 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București


Descriere proiect

Astfel, proiectul a avut ca obiectiv îmbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a unui teren degradat din orasul Calimanesti si transformarea lui într-un spatiu verde. Au fost amenajati aproximatix 4.150 de mp de spatiu verde. Acesta a fost dotat cu sistem de iluminat si loc de joaca pentru copii astfel fiind oferite facilitati pentru nevoile recreationale si de petrecere a timpului liber a comunitatii orasului Calimanesti. Implementarea proiectului contribuie în mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unui areal urban durabil si echilibrat din punct de vedere economic, social, cultural si teritorial.

Lista proiectelor de succes a regiunii VestTitlul - "Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Orăștie

Valoarea totală a proiectului este de e 2.447.614,74 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.181.924,55 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 – "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. – "Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea sistemului de protecţie a persoanelor vârstnice din municipiul Orăştie, asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la toate resursele comunităţii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi înfiinţarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice, cu dizabilităţi şi în special celor defavorizate.

Rezultatele proiectului: adaptarea şi diversificarea în permanenţă a serviciilor şi activităţilor la nevoile beneficiarilor; îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi sănătate a beneficiarilor; creşterea gradului de relaţionare interpersonală şi de socializare; creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în viaţa normală a societăţii; creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor acestora; schimbarea mentalităţii comunităţii locale, a opiniei publice cu privire la situaţia persoanelor cu risc de marginalizare socială; îmbunătăţirea infrastructurii clădirii în care va funcţiona cantina socială prin lucrări de reparaţii, consolidări şi amenajare.


Titlul - "Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale in orașul Sântana județul Arad"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sântana

Valoarea totală a proiectului este de 2.341.558,55 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 776.478,46 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020 iar iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 137.025,62 lei.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari".


Descriere proiect

Scopul/Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea blocurilor de locuințe în Orașul Sântana, județul Arad, fiind în concordanță cu scopul Priorității de investiție 3.1, anume Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, respectiv Obiectiv Specific al Priorității de investiții 3.1A Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creșterea eficienței energetice pentru Blocul B1, reprezentând componenta 1 prin:
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 35.29 tone/an CO2
  • Reducerea consumului anual specific din energie este de 171.20 kWh/m2/an
  • Consumul anual specific de energie pentru încălzire este de 171.20 kWh/m2/an
  • Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 12
 2. Creșterea eficienței energetice pentru Blocul B2, reprezentând componenta 2 prin:
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 23 tone/an CO2
  • Reducerea consumului anual specific din energie este de 124 kWh/m2/an
  • Consumul anual specific de energie pentru încălzire este de 124 kWh/m2/an
  • Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 8

Impactul investiției realizate prin implementarea proiectului a constat în creșterea calității vieții a locuitorilor din blocul B1 și blocul B2 din Orașul Sântana, str. Mihai Viteazul, județul Arad. Intervențiile realizate au vizat reabilitarea termică a celor două componente și creșterea eficienței energetice a acestora.

Proiectul a fost implementat în perioada 28.02.2018 – 31.01.2021, conform contractului de finanțare.


Titlul - "Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială "Avram Iancu" din Municipiul Arad, județ Arad"

Beneficiarul investiției – Primăria Municipiului Arad - județul Arad.

Valoarea totală a proiectului este de 3.099.342,92 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 3.035.396,06 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - clădiri publice".


Descriere proiect

Lucrările au vizat creșterea performanței energetice a unității de învățământ, prin intervenții de reabilitare termică, igienizarea interioară a imobilului, înlocuirea tâmplăriei, cu montarea de glafuri interioare și exterioare, refacerea instalației termice, montarea unei instalații solare pentru prepararea apei calde de consum și a unui sistem de detecție-avertizare incendiu. Totodată, au fost refăcute trotuarele de protecție a clădirii și a fost realizată o rampa pentru persoanele cu dizabilități.


Titlul - "Lucrări interioare şi exterioare de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timisoara şi a împrejmuirii, în vederea integrării în circuitul turistic naţional şi internaţional"

Beneficiarul investiției – Episcopia Romano-Catolică Timișoara.

Valoarea totală a proiectului este de 21.767.121,96 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 21.316.962,01 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.1. – "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural".


Descriere proiect

Proiectul cuprinde lucrări interioare şi exterioare de renovare, conservare și reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara şi a împrejmuirii, în vederea integrării acestui monument istoric în circuitul turistic naţional şi internaţional. Intervențiile vizează:

 • renovarea / conservarea / reabilitarea clădirii catedralei, în suprafață totală de 1.490 mp;
 • reabilitarea / renovarea obiectivelor conexe: împrejmuire, amenajare curte interioară, alei acces lateral (asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități), branșament incendiu etc;
 • restaurarea criptei și a pietrelor tombale ale personalităților care îți au locul de veci în cripta de sub nava Domnului;
 • integrarea în circuitul turistic național și internațional a obiectivului restaurat și creșterea numărului de vizitatori (pagină web dedicată, tur ghidat, integrarea obiectivului în cadrul vizitelor organizate în Timișoara a grupurilor de turiști sau în cadrul diferitelor evenimente de anvergură națională sau internațională, consolidarea activităților în domeniul cultural).

S-au efectuat lucrări de execuție atât în cadrul contractului de intervenții generale, cât și în cadrul celui care vizează componentele artistice ale Catedralei „Sfântul Gheorghe”, o componentă complexă care avansează.


Titlul - "Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Primăria Municipiului Petroșani – județul Hunedoara.

Valoarea totală a proiectului este de 4,94 milioane lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 4,84 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.1. – "Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale".


Descriere proiect

Prin proiectul „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică”, implementat de Primăria Municipiului Petroșani, s-au realizat:

 • reabilitarea clădirii muzeului, compusă din demisol, parter și pod, prin executarea unor lucrări de reparații, intervenții de consolidare și intervenții structurale;
 • accesibilizarea imobilului pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal și amplasarea unui lift interior care asigură accesul de la demisol până în pod;
 • dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea și protejarea patrimoniului cultural și cu instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea utilităților și a condițiilor de climatizare, siguranță la foc și antiefracție;
 • amenajarea zonei exterioare - alei, trotuare, spații verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea de exponate și un spațiu tip piațetă în fața clădirii.

Titlul - "Reabilitare termo-energetică a pavilionului C1 (Corpuri C1 și C2) din cadrul imobilului 49-273, sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad"

Beneficiarul investiției – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea - Poliţia de Frontieră, Oradea.

Valoarea totală a proiectului este de 13 milioane de lei din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 4,46 milioane lei asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice".


Descriere proiect

În cadrul proiectului au avut loc următoarele intervenții ample pentru creșterea eficienței energetice:

 • izolarea interioară a imobilului, inclusiv subsolul, cu fibre de celuloză, placarea cu rigips a pereților interiori, aplicarea unei tencuieli termoizolante la exterior și izolarea soclului perimetral cu vată minerală bazaltică;
 • înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din lemn și geam triplu termoizolant;
 • termoizolarea plăcilor peste sol și subsol, precum și a planșeului peste pod;
 • reabilitarea instalațiilor – de încalzire, distribuție a apei calde menajere și electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele tip LED;
 • instalarea de sisteme de panouri solare fotovoltaice și panouri solare pentru producere apă caldă menajeră;
 • realizarea unei instalații de climatizare sistem VRV (cu funcționare în regim de pompă de căldură, cu recuperarea căldurii, care să asigure răcirea și încălzirea spațiilor de birouri în funcție de anotimp) și a unui sistem de ventilare mecanică;
 • lucrări de management energetic - automatizare, control și monitorizare pentru economisirea energiei șamd.

De asemenea, s-a refăcut șarpanta, au fost înlocuite sau reparate, după caz, planșeele, s-a rezolvat problema infiltrațiilor și a fisurilor, s-au refăcut finisajele în zonele deteriorate, s-au efectuat diferite lucrări pentru conformarea la cerințele ISU - hidranți, instalație de detecție incendiu cu acoperire totală și instalație de iluminat de siguranță, paratrăsnet etc.


Titlul - "Restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Oravița, județul Caraș-Severin – proiectul „Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – Clădire monument istoric LMI CS-II-M-A-11154 și amenajarea peisagistică a parcului adiacent", având ca beneficiar Primăria Oravița"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, din judetul Caraș-Severin

Valoarea totală a proiectului este de 52,5 milioane lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 48,3 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 – "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile".

Prioritatea de Investiții - 4.1. – "Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor".


Descriere proiect

Proiectul are drept scop reducerea deplasărilor cu autoturismul și promovarea transportului alternativ nemotorizat, prin măsurile luate, de modernizare sau creare de noi zone pietonale și piste pentru bicicliști, precum și de îmbunătățire a accesului la stațiile de transport în comun și a condițiilor de transfer între diferite mijloace de transport.

Proiectul are trei componente. Prima, deja finalizată, a vizat modernizarea zonei pietonale centrale a Reșiței, o legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului - Piața 1 Decembrie 1918. O altă componentă finalizată a cuprins modernizarea trotuarelor pe Bulevardul Revoluţia din Decembrie (Podul 7 Noiembrie – Staţia de carburanți MOL).

A rămas în lucru amenajarea de piste de biciclete şi alei pietonale pe străzile de legatură dintre arterele majore de circulaţie Bulevardul Revoluţia din Decembrie şi Bulevardul A.I. Cuza, pentru acces la staţiile de transport în comun (Cartierul Lunca Pomostului, străzile Gratz, George Enescu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Bielefeld și Parâng), unde lucrările sunt executate în proporție de 70%.

Data de finalizare a proiectului este, conform contractului, 30 iunie 2021.


Titlul - "Extinderea și modernizarea Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Timișoara, beneficiar Universitatea Politehnica Timișoara – județul Timiș"

Beneficiarul investiției – Universitatea Politehnica Timișoara

Valoarea totală a proiectului este de 27,34 milioane lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 26,79 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 – "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale".

Prioritatea de Investiții - 10.3. – "Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive".


Descriere proiect

Au fost semnate aproape toate contractele de achiziții, iar lucrările de execuție sunt în curs. S-au efectuat lucrările de săpătură pentru corpul de clădire A, s-au realizat radierul general și diafragmele la subsol, s-au inițiat lucrările de anvelopare a imobilului existent și cele la parcarea din zona sud.

Sediul actual al Facultății de Chimie va fi eficientizat energetic, modernizat și extins cu noi spații funcționale. Noul Corp A, în regim parter, va crea accesul principal în facultate dinspre Bulevardul Vasile Pârvan și va asigura distribuția persoanelor spre construcția existentă și spre noul corp B, fiind realizată și legatura cu Biserica Studenților din vecinătate printr-o pasarelă supraterană. Corpul B este prevăzut în regim S+P+3E.

În zonă vor fi amenajate totodată 110 locuri de parcare.

Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 17% și data de finalizare a proiectului este, conform contractului, 31.12.2021.

La final, peste 650 de studenți vor beneficia de infrastructura educațională modernizată, extinsă și echipată pentru asigurarea unui nivel calitativ ridicat al activităților educaționale și de cercetare științifică.


Titlul - "Restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Oravița, județul Caraș-Severin – proiectul „Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – Clădire monument istoric LMI CS-II-M-A-11154 și amenajarea peisagistică a parcului adiacent", având ca beneficiar Primăria Oravița"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Oravița

Valoarea totală a proiectului este aproxiamtiv 10 milioane de lei, din care 9,28 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Descriere proiect

Vă prezentăm imagini de pe șantierul Teatrului „Mihai Eminescu” din Oravița, județul Caraș-Severin, Teatrul Vechi care a intrat în restaurare printr-un proiect cu finanțare europeană.

Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a orașului Oravița prin restaurarea și valorificarea durabilă a acestui obiectiv de patrimoniu de clasă A, care să contribuie astfel și la dezvoltarea economică a zonei.

De asemenea, pe lângă restuararea și conservarea Teatrului „Mihai Eminescu”, care ar urma să fie inclus în circuitul turistic local, regional și național, investiția mai cuprinde și amenajarea parcului din fața teatrului.


Titlul - "Amenajare de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată ″Stadion Mecanica″ din Municipiul Orăștie"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Orăștie.

Valoarea totală a proiectului este de 14.214.090 lei, din care 12.085.500 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate din zona Stadion Mecanica din Orăștie.

În zona respectivă a fost creat un spațiu verde cu o suprafață de 35.125 de metri pătrați, cu multiple facilități de recreere: teren multifuncțional de sport, loc de joacă pentru copii, zonă de fitness, skatepark, fântână arteziană, scenă pentru activități culturale, vestiare, toalete etc.

Totodată, zona a fost special accesibilizată pentru persoanele cu handicap locomotor.
Parcul dispune de un sistem de iluminat fotovoltaic și un sistem automatizat de irigații care folosește ca principală sursa de alimentare apa din panza freatică.

De asemenea, prin proiect a fost modernizată strada Tîrgului pe o lungime de 1,21 kilometri.

Lista proiectelor de succes a regiunii Nord-VestTitlul - Reabilitarea Bisericii Reformate din Acâș - Cod MySMIS - 117012

Beneficiarul investiției - UAT Județul Satu Mare în parteneriat cu Parohia Reformată din Acâș

Localizare proiect - localitatea Acâș, județul Satu Mare

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.287.225,63 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 1.898.539,83 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 335.036,44 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului a constat în reabilitarea Bisericii Reformate din Acâș în vederea reintegrării obiectivului de patrimoniu în circuitul turistic. Totodată, s-a urmărit creșterea numărului de vizitatori și impulsionarea dezvoltării economice a regiunii.


Obiectivul specific al proiectului constă in impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.


Rezultatele obținute in urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • restaurarea elementelor de arhitectură și arte decorative, inclusiv restaurarea elementelor de mobilier precum băncile de secol XVIII realizate în stilul Renașterii florale transilvănene târzii;
 • creșterea gradului de accesibilitate al persoanelor cu dizabilități;
 • promovarea obiectivului de patrimoniu în mediul online.

Titlul - Lucrări de consolidare structurală și reparații capitale la Biserica Reformată din Huedin, CJ-II-m-A-07679, jud. Cluj - Cod MySMIS - 118979

Beneficiarul investiției - Parohia Reformată Huedin

Localizare proiect - Orașul Huedin, județul Cluj

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.643.314,52 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 11.269.693,10 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 8.936.831,85 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 1.577.087,96 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului presupune creșterea numărului mediu anual de vizitatori în biserica reformata din Huedin, jud. Cluj, prin punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, contribuind astfel și la creșterea competitivității arealului.


Obiectivul specific al proiectului constă in impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.


Rezultatele obținute in urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • Punerea în valoare a Bisericii Reformate din Huedin prin reabilitarea acesteia cu scopul integrării ei în circuitul turistic;
 • Creșterea accesibilității Bisericii Reformate din Huedin în rândul tuturor categoriilor de turiști (s-a facilitat accesul persoanelor cu dizabilități/handicap locomotor; s-a realizat descrierea istorică o bisericii cu scris Braille pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități de vedere la serviciile turistice oferite de biserică; s-a amplasat un Info chioșc și s-au montat plăci cu scris Braille).

Titlul - Restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea - Cod MySMIS - 116448

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Oradea

Localizare proiect - Municipiul Oradea, județul Bihor

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.643.314,52 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 3.395.739,20 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 519.348,35 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului vizează restaurarea, valorificarea și introducerea Muzeului Francmasoneriei în circuitul cultural național și internațional, în vederea valorificării patrimoniului cultural în stil eclectic și secession și a identității culturale pentru impulsionarea dezvoltării turistice a Municipiului Oradea.


Obiectivul specific al proiectului constă in impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.


Rezultatele obținute in urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • revalorizarea și aducerea la starea inițială a clădirii în care se află Muzeul Francmasoneriei și amenajarea acesteia ca spațiu muzeal deschis publicului;
 • creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități în cadrul obiectivului de patrimoniu;
 • atingerea unui număr anual de aproximativ 1000 de turiști care vizitează Muzeul Francmasoneriei și introducerea acestuia în circuitul turistic.

Titlul - Grădinița cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I creșa Cod MySMIS - 122270

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Zalău

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.519.793,08 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 1.671.831,89 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 255.691,94 lei.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.4. - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de educație și formare în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale în vederea asigurării accesului la educație timpurie și a sprijinirii participării părinților pe piața forței de muncă.


Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.


Rezultatele obținute in urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • dezvoltarea infrastructurii de educație în învățământul antepreșcolar prin construirea unei creșe noi în municipiul Zalău cu o capacitate de 55 de locuri;
 • sprijinirea participării părinților, care au în întreținere copii de vârstă antepreşcolară, pe piața forței de muncă.

Noua creșă are 4 dormitoare, pentru cele 4 grupe de copii formate, 2 spații multifuncționale pentru luarea mesei și activități, 1 cabinet medical, birouri și sală pentru părinți, grupuri sanitare separate pentru copii și personal, bucătărie, spații de depozitare alimente, vestiare și alte spații administrative. Creșa a fost dotată cu mobilier și a fost amenajat spațiul verde și spațiul de joacă exterior. Prin intermediul acestei creșe au fost create 22 locuri de muncă noi.


Titlul - Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și a utilităților anexe, sat Plopiș, nr. 109, comuna Șișești, județul Maramureș - Cod MySMIS - 118984

Beneficiarul investiției - Parohia Ortodoxă Română Plopiș

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.715.381,97 lei, din care finanțarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 4.858.074,67 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost în valoare de 742.999,66 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării comunei Șișești, a județului Maramureș și a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și a culturii tradiționale românești.

Obiectivul de patrimoniu cultural, Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril", odată protejat și valorificat, împreună cu celelalte obiective turistice existente pe teritoriul județului Maramureș și Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pot contribui în mod direct la dezvoltarea sectorului turistic, unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potențial de a oferi creștere și dezvoltare economică la nivel local și regional.


Titlul - Creşterea eficienţei energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău Cod MySMIS - 110346

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Zalău

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.236.849,07 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 1.819.602,22 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 278.292,11 lei.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor


Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, respectiv la nivelul infrastructurii educaționale, contribuind astfel în mod direct la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităților umane.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • scăderea consumului de energie primară cu cca. 77%;
 • creșterea consumului de energie specifică din surse regenerabile cu cca. 33%;
 • reducerea consumului de gaze cu efect de seră cu peste 80%.

Titlul - Restaurarea anvelopei Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei - Cod MySMIS - 123481

Beneficiarul investiției - UAT Județul Cluj

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.180.288,82 lei, din care finanțarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 5.253.245,50 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost în valoare de 803.437,43 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural Palatul Reduta - Monument Istoric în vederea îmbunătățirii climatului socio-cultural local. Obiectivul general este în deplină concordanță cu obiectivul priorității de investiții care urmărește, de asemenea, prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, impulsionarea dezvoltării locale.

Palatul Reduta figurează pe Lista Monumentelor Istorice cu codul CJ-II-m-B-07407 fiind un monument de interes local. Clădirea este una dintre cele mai vechi clădiri din Cluj-Napoca, datată din secolul al XVI-lea. Clădirea a devenit în secolul al XIX-lea unul dintre cele mai importante edificii politice, administrative și culturale ale Transilvaniei și a primit numele de Palat Reduta.

În prezent, în incinta imobilului Palatului Reduta își află sediul Muzeul Etnografic al Transilvaniei.


Titlul - Reabilitarea Bisericii Reformate din Turda Veche, jud. Cluj - Cod MySMIS - 119177

Beneficiarul investiției - Parohia Reformată Turda Veche

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.873.499,86 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 7.019.508,33 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 1.238.736,74 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea numărului mediu anual de vizitatori în biserica reformata din Turda Veche prin punerea în valoare a imobilului, contribuind astfel şi la creșterea competitivității arealului.


Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

 • punerea în valoare a Bisericii Reformate din Turda Veche, județul Cluj, prin reabilitarea bisericii pentru integrarea în totalitate a bisericii în circuitul turistic;
 • creșterea accesibilității Bisericii Reformate din Turda Veche în rândul tuturor categoriilor de turiști;
 • promovarea proiectului și ofertei turistice a Parohiei Reformate Turda Veche.

Titlul - Restaurare Biserica Episcopală Lutherană - Cod MySMIS - 118970

Beneficiarul investiției - Biserica Evanghelică Lutherană din România - parohia Cluj

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.563.766,42 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 4.343.016,41 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 766.414,66 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea atractivității turistice a Bisericii Evanghelice Lutherane din Cluj-Napoca şi valorificarea potențialului acesteia ca urmare a restaurării.


Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

 • punerea în valoare a Bisericii Evanghelice-Lutherane din Cluj-Napoca, județul Cluj, prin reabilitarea bisericii pentru integrarea în totalitate a bisericii în circuitul turistic;
 • creșterea accesibilității Bisericii Evanghelice-Lutherane din Cluj-Napoca în rândul tuturor categoriilor de turiști;
 • promovarea proiectului și ofertei turistice a Bisericii Evanghelice-Lutherane din Cluj-Napoca.

Titlul - Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrstructurii suport - Cod MySMIS - 129258

Beneficiarul investiției - Municipiul Satu Mare

Valoarea totală a proiectului este de 13.777.210,72 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 9.848.939,80 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 1.506.308,44 lei.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.1. - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor


Obiectivul general al proiectului constă în reînnoirea parcului auto prin achiziţionarea de autobuze nepoluante necesare pentru operarea tuturor liniilor de transport public din municipiul Satu Mare.

Rezultatele preconizate în urma implementării proiectului sunt: scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (reducerea emisiilor de noxe şi a poluării), creşterera calităţii aerului şi a vieţii în Municipiul Satu Mare şi creşterea numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători.


Titlul - Amenajare zonă de recreere în cartierul "Între Lacuri" din municipiul Cluj-Napoca Cod MySMIS - 122712

Beneficiarul investiției - Municipiul Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului este de 11.090.390,84 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 8.163.081,31 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 1.248.471,21 lei.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ; Municipii reședință de județ

Prioritatea de Investiții - 4.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului


Obiectivul general al proiectului a constat în reconversia şi refuncţionalizarea terenului degradat, vacant şi neutilizat din centrul cartierului Între Lacuri (Aurel Vlaicu Est) din municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt restaurarea unui obiectiv de patrimoniu cultural şi creşterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural cu aproximativ 10%.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din municipiului Cluj-Napoca, respectiv a populaţiei ce viziteaza localitatea şi împrejurimile acesteia;
 • reducerea nivelului de poluare, inclusiv fonică, şi îmbunătăţirea aspectului estetic al municipiului Cluj-Napoca;
 • crearea unor noi spaţii verzi.

Titlul - Reabilitarea catedralei Romano-Catolice din Satu Mare - Cod MySMIS - 119159

Beneficiarul investiției - Județul Satu Mare

Valoarea totală a proiectului este de 13.931.050,34 lei, din care finanţarea nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost în valoare de 10.819.476,18 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 1.909.319,30 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Obiectivul general al proiectului a constat în valorificarea durabilă a Catedralei Romano-Catolice din Satu Mare în vederea protejarii fondului construit valoros din municipiul Satu Mare, ameliorarea ambianţei urbane din centrul istoric, creşterea numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu şi implicit a numărului de turişti din oraş.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt restaurarea unui obiectiv de patrimoniu cultural şi creşterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural cu aproximativ 10%.


Titlul - Reabilitarea bisericii si claustrului manastirii franciscanilor din Gherla in vederea introducerii in circuitul turistic cultural

Beneficiarul investiției - Parohia Romano-Catolica Gherla

Valoarea totală a proiectului este de 20.899.450,84 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 19.539.378,09 lei, asigurată prin FEDR(85%) si Bugetul de stat(13%).

Axa prioritară - 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural


Descriere proiect

Reabilitarea Bisericii si Claustrului Manastirii Franciscanilor din Gherla, inclus în lista nationala monumentelor istorice, renovarea si amenajarea acestuia pentru a putea fi vizitat în conditii de siguranta de catre turisti si integrarea obiectivului de patrimoniu în circuitele turistice, culturale sau ecumenice din Municipiul Gherla, din zona si în general din Transilvania.

Livrabilele proiectului: Conservarea si protejarea patrimoniului cultural local din Gherla si cresterea numarului de vizitatori ai Manastirii Franciscanilor, prin integrarea monumentului în circuitele turistice culturale si cele religioase.

Obiectivul tematic sub care proiectul a fost dezvoltat: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.


Titlul - Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achizitionarea de autobuze electrice

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului este de 85.129.227,42 lei, incluzând T.V.A. Din bugetul prevăzut, 83.426.642,87 lei reprezintă valoarea nerambursabilă, iar 1.702.584,55 lei reprezintă contribuția Municipiului Cluj-Napoca

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achizitionarea si darea în exploatare a 30 autobuze electrice, având la baza Planului de Mobilitate Urbana Durabila aprobat.

Obiectivul general al proiectului se realizeaza prin înlocuirea a 30 autobuze vechi, cu norme de poluare non-euro si Euro 2, utilizate în sistemului urban de transport de calatori, si echipate cu motoare diesel, cu autobuze noi, dotate cu grup propulsor electric.

Aceasta masura asigura un serviciu eficient de transport public de calatori, cu confort sporit, si reducerea numarului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) si pe cale de consecinþa si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transporturi.

Obiectivele specifice ale proiectului, sunt următoarele:

 • Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;
 • Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia;
 • Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Livrabilele proiectului - 30 autobuze electrice.

Modul in care proiectul a contribuit la o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă, dar de asemenea cum au contribuit la întărirea capacității instituționale și la eficiența sectorului public.

Autobuzele electrice vor înlocui 30 autobuze diesel uzate moral și fizic. Din punct de vedere al confortului călătorilor sunt superioare celor pe care le vor înlocui. Directiva 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și energetic eficiente vizează introducerea pe piață a vehiculelor ecologice. Directiva vizează vehiculele de transport rutier, acoperind autoturisme de pasageri (M1), vehicule comerciale ușoare (N1), vehiculele de marfă de mare tonaj (N2, N3) și autobuzele (M2, M3). Această directivă evidențiază impactul energetic și impactul de mediu, raportate la activitatea vehiculelor pe parcursul duratei lor de viață. Analiza efectuată pe întreg ciclul de viață al vehiculelor, trebuie să includă consumul de energie, emisiile de CO2 și emisiile de poluanți reglementați precum NOx, NMHC și PM. Mijloacele de transport în comun bazate pe sisteme de propulsie electrice sunt capabile să rezolve provocările transportului public prin:

 • Reducerea poluării locale;
 • Reducerea semnificativă a emisiilor de CO2;
 • Reducerea semnificativă a poluării fonice;
 • Reducerea producției de combustibili pe bază de petrol;

Posibila scădere a numărului motoarele cu ardere internă utilizate în transportul public nu vor afecta dezvoltarea și creșterea mobilității urbane. Pentru un management eficient al exploatării mijloacelor de transport în comun, soluția adoptată pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GHG) în municipiul Cluj-Napoca constă în înlocuirea unui număr cât mai mare al vehiculelor care utilizează combustibil convențional cu vehicule cu propulsie electrică. Proiectul contribuie la scăderea emisiilor de CO2 echivalent din mediul urban, provenite din transportul rutier, pe baza măsurilor/activităților fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, fapt ce determină creșterea cotei modale a transportului public/modurilor nemotorizate. Achiziționarea de mijloace de transport ecologic va avea un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 501 to echivalent CO2/an în primul an de după finalizarea proiectului. Totodată va conduce şi la creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători din municipiul Cluj-Napoca cu un număr de 19.210 pasageri în primul an de după finalizarea proiectului. Corelativ se va înregistra o scădere anuală de 12979 deplasări cu auto privat.

Obiectivul tematic sub care proiectul a fost dezvoltat:

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon sectoarele


Titlul - Restaurarea şi reabilitarea Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare

Valoarea totală a proiectului este de 3.275.683,08 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.706.727,02 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020 iar iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 477.657,71 lei.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Descriere proiect

Proiectul „Restaurarea şi reabilitarea Catedralei Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului” a fost implementat de Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, în calitate de beneficiar, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, prin intermediul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea durabilă a Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” în vederea creşterii atractivităţii turistice la nivel local şi regional, ca factor care stimulează creşterea economică în zona de implementare.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • conservarea şi protejarea edificiului de cult prin realizarea lucrărilor de restaurare şi reabilitare exterioară şi interioară;
 • creşterea medie a numărului vizitatorilor bisericii cu 8%/an, contribuind la dezvoltarea turismului cultural şi religios;
 • diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurator prin utilizarea materialelor de construcţie tradiţionale eco-eficiente, reciclabile şi nepoluante, precum şi a unor soluţii noi care pastrează caracterul eco-eficient al clădirii.

Titlul - Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial I, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolara în Municipiul Oradea

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea

Valoarea totală a proiectului este de 6.804.035,44 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 3.654.073,50 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020 iar iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 558.858,30 lei.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.4. - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


Descriere proiect

Proiectul „Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial I, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolara în Municipiul Oradea” a fost implementat de Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar, în municipiul Oradea, județul Bihor, prin intermediul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii infrastructurii la nivelul educaţiei antepreşcolare şi prescolare în Municipiul Oradea în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:

 • construirea unui imobil nou având destinaţia de creşă şi gradiniţă, cu o suprafaţă utilă totală de 1881,18 m2, precum şi dotarea corespunzatoare a acestuia;
 • creşterea capacităţii infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin (educaţie antepreşcolară şi preşcolară) cu un numar de 120 de locuri nou create;
 • construirea unei săli multifuncţionale intregrată în clădirea nou edificată, necesară desfăşurării activităţilor specifice pentru viitorii participanţi la procesul educaţional.

Titlul - Modernizare şi amenajare Piaţa Unirii din municipiul Cluj-Napoca - etapa 2

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului este de 12.715.780,36 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 9.788.731,55 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.1. - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport şi a celor de transport public de călători, în vederea reducerii numărului de deplasari cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor echivalent CO2 din transport, având la bază planul de mobilitate urbană.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu modurile nemotorizate (velo şi pietonal), prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;
 • îmbunătăţirea gradului de siguranţă pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni şi biciclişti), prin asigurarea de facilităţi adecvate acestor tipuri de deplasări;
 • reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul;
 • creşterea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport în comun, prin amenajarea de bandă dedicată transportului public pe ax Unirii Nord.

Titlul - Valorificarea patrimoniului cultural prin restaurarea şi reabilitarea „Coloniei Pictorilor” din Municipiul Baia Mare

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare

Valoarea totală a proiectului este de 15.487.285,63 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 12.392.147,14 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural pentru proiecte nefinalizate


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general impulsionarea dezvoltării locale a municipiului Baia Mare prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

 • restaurarea și reabilitarea Coloniei Pictorilor din Municipiul Baia Mare în termen de 8 de luni;
 • creșterea numărului de obiective turistice ale Municipiului Baia Mare, implicit a numărului de vizitatori ai clădirilor de patrimoniu;
 • un număr estimativ de 7.000 vizitatori/an pentru acest obiectiv de patrimoniu.

„Colonia Pictorilor” constituie un punct de atracţie important pentru cetăţenii Municipiului Baia Mare, de o mare valoare materială şi sentimentală, deoarece este un monument emblematic, cu un mare potenţial turistic. Acest obiectiv este un simbol al Şcolii Băimărene de Pictură, înfiinţată acum 122 de ani, ca o mişcare artistică în jurul pictorului Hollosy Simon.


Titlul - Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit Albă ca Zăpada, loc. Beclean

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială oraș Beclean, din judetul Bistrița-Năsăud

Valoarea totală a proiectului este de 6.365.913,68 lei din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 5.366.864,54 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie aferente grădiniţei cu program prelungit „Alba-ca-Zăpada”, structură a şcolii Gimnaziale „Grigore Silaşi” loc. Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei preşcolare la procesul educaţional.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

 • reabilitarea, modernizarea şi amenajarea unei suprafeţe de 1327 mp2;
 • construirea unei arii de 1017 mp2 unde s-au amenajat șapte locuri de joacă;
 • dotarea cu echipamente și materiale didactice moderne;
 • amenajarea a 350 mp2 de spații verzi.

Impactul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii educaționale, creșterea nivelului de confort și siguranță precum și dublarea numărului total de participanți la procesul educațional. La finalul implementării proiectului sunt 185 de beneficiari dintre care 78 de fete, 107 de băieți și 9 persoane cu dizabilități.

Sursa de inspirație pentru realizarea acestui proiect a fost o grădiniță din Fuji, Japonia, ce a fost prezentată ca model de bune practici în cadrul World Innovation Summit for Education - https://www.youtube.com/watch?v=2VOXb-N2EZ0


Titlul - Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de autobuze electrice

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj-Napoca, din judetul Cluj

Valoarea totală a proiectului este de 85.010.227,42 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 60.753.148,12 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.1. - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziţionarea şi darea în exploatare a 30 autobuze electrice, având la baza Planului de Mobilitate Urbana Durabila aprobat. Obiectivul general al proiectului s-a realizat prin înlocuirea a 30 autobuze vechi, cu norme de poluare non-euro şi Euro 2, utilizate în sistemul urban de transport de călători, şi echipate cu motoare diesel, cu autobuze noi, dotate cu grup propulsor electric.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

 • îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;
 • scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public;
 • reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Impactul proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 501 tone echivalent CO2/an în primul an de după finalizarea proiectului, şi creşterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători din municipiul Cluj-Napoca cu un număr de 19.210 pasageri în primul an de după finalizarea proiectului.


Titlul - Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul Zalau prin schimbarea destinaţiei punctului termic P.T.17

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Zalău în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Zalău

Valoarea totală a proiectului este de 3.347.797,30 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.845.627,70 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de Investiții - 4.3. - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România - minimum 50 de copii provenind din comunitatea urbană marginalizată sprijiniţi.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt reprezentate de crearea unui centru de zi pentru copii prin prin reabilitarea şi consolidarea unui punct termic şi îmbunătăţirea infrastructurii şi a condiţiilor de derulare a activităţilor cultural-recreative după finalizarea orelor de şcoală, pentru maximum 100 copii/zi, din care aproximativ 50 dintre aceştia provenind din comunitatea urbană marginalizată


Titlul - Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificarii patrimoniului cultural Secession

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea

Valoarea totală a proiectului este de 9.215.115,03 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 7.267.731,52 milioane lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Descriere proiect

Proiectul „Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificarii patrimoniului cultural Secession” a fost implementat de UAT Municipiul Oradea, în calitate de beneficiar, în municipiul Oradea, județul Bihor, prin intermediul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul a avut ca obiectiv general restaurarea Casei Darvas - La Roche, monument istoric de importanţă locală, în vedera valorificării patrimoniului cultural în stil Secession şi a identităţii culturale pentru impulsionarea dezvoltării turistice a Municipiului Oradea.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt reprezentate de conservarea și restaurarea Casei Darvas - La Roche, creşterea accesibilitații persoanelor cu dizabilitați în cadrul obiectivului de patrimoniu și realizarea digitizării obiectivului aflat în circuitul internațional Art Nouveau European Route.

Impactul proiectului este reprezentat de crearea funcțiunii muzeale a Casei Darvas - La Roche și atingerea unui număr anual de 5.000 de turişti care vizitează Casa Darvas - La Roche, ca urmare a restaurării, pentru valorificarea acesteia din punct de vedere al potențialului turistic cultural local şi regional pe piața turistică națională și internațională.


Titlul - Reabilitare Castel Teleki

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Coltău, Județul Maramureș

Valoarea totală a proiectului este de 6.815.581,50 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 5.781.989,26 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Descriere proiect

Proiectul a avut ca obiectiv general restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu naţional „Castelul Teleki”.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt reprezentate de creşterea numărului mediu a vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu cultural „Castelul Teleki” cu peste 5% în maximum 36 de luni după finalizarea investiţiei şi introducerea obiectivului de patrimoniu reabilitat în 5 programe turistice culturale/rurale/religioase naţionale şi/sau internaţionale în maximum 24 de luni de la finalizarea investiţiei.

Impactul investiţiei la nivelul comunei constă în crearea a 3 noi locuri de muncă necesare pentru deservirea obiectivului de investiţie reabilitat, care contribuie direct la creşterea calităţii vieţii a unui număr de 3 persoane, şi implicit a familiilor acestora, şi indirect la reducerea ratei şomajului înregistrate la nivel judeţean.

Lista proiectelor de succes a regiunii CentruTitlul - Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu- Dispensarul

Beneficiarul investiției - UAT Judetul Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de 4,256,889.61 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 2.999.398,29 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari


Descriere proiect

Implementarea acestui proiect sprijină eficiența energetică, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice situate în Municipiul Sibiu. Astfel, se vor aduce beneficii semnificative atât din punctul de vedere al economisirii energiei care are un impact financiar semnificativ asupra proprietarului, cât si din punct de vedere al protecției mediului, prin utilizarea resurselor naturale pentru producerea energiei.


Lucrările efectuate, pe scurt

UAT Județul Sibiu, prin intermediul proiectului a reabilitat termic o clădire din cadrul Spitalului de pneumoftiziologie Sibiu, respectiv, Dispensarul TBC. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu este o unitate de specialitate cu competență exclusivă de diagnosticare și tratament a Tuberculozei Pulmonare, având o capacitate de 170 locuri. Ansamblul Spitalului Pneumoftiziologie Sibiu funcționează ca unitate de specialitate cu competențe de diagnostic și tratament al tuberculozei pulmonare și a altor boli pulmonare deservind atât județul Sibiu, cât și al județelor învecinate Alba și Vâlcea. In prezent Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu are în componență două secții de pneumoftiziologie adulți si un compartiment de pneumoftiziologie copii, un laborator analize medicale, un laborator de explorări radiologice și imagistică medicală, un compartiment de endoscopie bronșică, un laborator de explorări funcționale, farmacie și dispensar TBC.

Principalele intervențiile ce au fost realizate în cadrul proiectului:

 • Au fost refăcute integral instalațiile de apă-canal/ termice/ ventilație, instalațiile electrice, a fost proiectată și achiziționată o centrală termică proprie;
 • A fost consolidată clădirea conform expertizei tehnice, au fost reparate tencuielile interioare și au fost reparate pardoselile interioare în zonele de intervenție;
 • Termoizolarea exterioară a pereților exteriori ai clădirii, zugrăveli exterioare rezistente la apa, au fost executate lucrări de reabilitare a tâmplăriilor exterioare din lemn, lucrări de reabilitare/reparații la structura de lemn a șarpantei, a fost refăcut sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice, au fost montate pe șarpanta cu orientarea sud - panouri solare. De asemenea a fost realizată o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilității.

Beneficiarii

 • Beneficiari direcți - peste 2000 de pacienți anuali;
 • Beneficiari indirecți - cei peste 150.000 locuitori din municipiul Sibiu precum și locuitorii județelor limitrofe; studenții Facultății de Medicina "Victor Papilian"; turiști care necesită eventuale intervenții în regim de urgență și care rămân pentru scurte perioade internați.

Titlul - Reabilitarea, extinderea și dotarea clădirii din municipiul Miercurea Ciuc pentru înființarea unui Centru de zi pentru vârstnici și a unei unități de îngrijire la domiciliu

Beneficiarul investiției - Asociația caritas Alba Iulia - asistență medicală și socială

Valoarea totală a proiectului este de 2.199.797,89 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 2.148.804.73 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de Investiții - 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstnice în municipiul Miercurea Ciuc prin realizarea unui centru social care asigura 2 servicii sociale (centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu) pentru persoane vârstnice.


Lucrările efectuate, pe scurt

Printre lucrările de construcții proiectate, se numără: Corpul clădirii existente este propus spre păstrare, în proiect fiind propuse numai intervenții de reparații și reabilitări, modificări structurale, extinderea acestuia, amenajarea unor grupuri sanitare pentru public si personal, centrala termica, înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu. Se va reabilita anvelopa clădirii existente, se va interveni la aspectul exterior al clădirii. În toate spațiile este prevăzută instalație de iluminat și prize conform necesităților funcționale. În clădire s-au prevăzut puncte de consum de apă în spațiile: grupuri sanitare, dușuri vestiare. Este prevăzută instalarea unui sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice, cu contorizare bidirecțională. Astfel energia electrică produsă și neconsumată va fi compensată în perioadele când consumul este mai mare. Prepararea apei calde pentru consum menajer, necesară consumatorilor aferenți, se va realiza prin intermediul centralei termice cu combustibil gazos P=50kW cu preparare apă caldă menajera prin intermediul unui boiler de 300 litri si prin intermediul unui sistem de panouri solare. Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va realiza prin conducte de canalizare verticale și orizontale, executate din tuburi de scurgere din PP (îmbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc). Sursa de energie termică va fi constituită dintr-un cazan pentru arderea combustibilului gazos, cu condensație, având puterea termică de 50kW și evacuare prin tiraj forțat a gazelor de ardere. Cazanul va asigura agentul termic pentru încălzire cu radiatoare a imobilului și prepararea apei calde menajere prin intermediul unui boiler de 300 litri.

La cererea beneficiarului, clădirea se va realiza cu accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Clădirea va fi termoizolată cu vată minerală bazaltică. La alegerea materialelor și a soluțiilor constructive și de asigurare a utilităților s-a pus un accent deosebit pe utilizarea unor materiale prietenoase cu mediul, reciclabile, utilizarea surselor de energie regenerabile, proiectarea ferestrelor astfel ca să fie asigurată lumina naturală pentru o perioadă cât mai lungă, folosirea de instalații sanitare care determină consumuri reduse de apa. La proiectarea clădirii s-a avut în vedere faptul ca după finalizarea construcției beneficiarul va demara activitatea de obținere a certificării de ISO 14001. Proiectul a fost realizat astfel încât în măsura în care funcțiunile specifice unui centru social permite acest lucru, să fie respectate principiile BMS: astfel asigurarea energiei electrice este realizata din sursa regenerabila (panouri fotovoltaice) și este prevăzut cu un contor inteligent, bidirecțional, astfel dacă consumul este mai redus decât cantitatea produsă, aceasta va fi compensata în perioadele cu producție scăzută. Clădirea dispune și de un sistem inteligent de detectare și stingere a focului. Aceste elemente asigura aplicarea BMS in clădire.


Beneficiarii

 • persoanele vârstnice (65 ani și peste) din municipiul Miercurea Ciuc (în cazul serviciilor asigurate în Centrul de Zi);
 • persoanele cu dizabilității din Municipiul Miercurea Ciuc și din localitățile învecinate;
 • 4613 de persoane (conform datelor din recensământul din 2011) și din localitățile acoperite cu servicii de îngrijire la domiciliu de CIMAS Miercurea Ciuc;
 • familiile persoanelor vârstnice beneficiare: acest grup poate/va beneficia de proiect prin faptul ca persoanele vârstnice din aceste familii vor avea la dispoziție servicii sociale moderne - autoritățile publice locale din municipiul Miercurea Ciuc și din localitățile învecinate, care au obligația de a asigura servicii sociale pentru persoanele din localitățile lor, conform legii nr. 17 / 2000, art. 8 si 12;
 • angajații solicitantului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de zi (2 persoane) si în cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu (36 persoane), care vor avea locuri de munca mai sigure si serviciile prestate de aceste persoane vor fi asigurate în condiții îmbunătățite.

Titlul - Punerea în valoare a clădirii de patrimoniu - Biserica Evanghelica C.A. Sibiu - prin lucrări de conservare, restaurare a clădirii și modernizare a infrastructurii conexe - Piața Huet, Jud Sibiu

Beneficiarul investiției - Parohia Evanghelica C.A. Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de 21.910.483,86 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 21.472.274,18 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale


Descriere proiect

Toate orașele au propriul lor suflet! Acesta este marcat de curgerea istoriei și a timpului. Îl putem găsi într-o clădire, pe o alee sau într-un parc. În peisajul cultural sibian, fosta Catedrala Evanghelica din Sibiu (în germană Evangelische Stadtpfarrkirche) constituie legătura dintre istoria trecutului și cea a prezentului, o mărturie a identității culturale sibiene din ultimii 500 ani, o parte din sufletul cetății medievale.

Amplasat în centrul istoric al orașului, aflat pe lista LMI cu denumirea de Biserica Evanghelica „Sf. Maria” din Sibiu este una dintre cele mai frumoase și impresionante clădiri gotice din Transilvania. Catedrala Bisericii Evanghelice C.A. din Romania și Biserica Parohială a comunității săsești din Sibiu reprezintă cea mai mare comunitate de credincioși luterani din România (în decembrie 2015 aceasta număra 1.137 enoriași - din care 672 femei, la care se adaugă 31 din cartierul Gusterița și 21 din Șelimbăr) și deține un rol important în atractivitatea turistică a regiunii, fiind un simbol al urbei, împreună cu alte zeci de clădiri și construcții declarate monumente istorice, străzi, muzee și expoziții permanente de interes național și universal.

Prezentul proiect reprezintă un pas foarte important realizat de comunitatea sibiană și are ca obiectiv principal conservarea, protejarea și punerea în valoare a clădirii Bisericii Evanghelice „Sf. Maria”, localizată în Piața Huet din municipiul Sibiu, monument istoric de valoare națională și universală prin lucrări de conservare, restaurare a clădirii (parament exterior si interior, elemente de piatră naturală exterioare, ferestre, vitralii, elemente de tâmplărie exterioară, finisaje, pardoseli interioare, elemente de artă; consolidare pereți, fundații; refacerea sistemelor de încălzire/răcire; alimentare cu energie electrică și iluminat interior/exterior complet noi, comandate de un sistem inteligent; extinderea rețelei de apă și canalizare) și modernizare a infrastructurii conexe. Prin realizarea unor astfel de lucrări se vor stimula dezvoltarea locală, valorificarea identității culturale și promovarea turismului (cultural, istoric, ecumenic, etnic) la nivel regional și internațional.


Lucrările efectuate, pe scurt

Biserica Parohială Evanghelică cu Hramul "Sf. Maria" din Sibiu este un amplu edificiu în stil gotic, cu planul format dintr-un cor poligonal compus din trei travee, flancat la nord de o sacristie; urmează spre vest un transept, apoi nava centrală și cele două laterale; în vest a fost construit turnul masiv, înglobat în cele din urmă într-un nartex format, la rândul său, din trei nave.

A fost inclusă pe lista monumentelor istorice ce aparțin patrimoniului cultural național din județul Sibiu din anul 2004.

Pornind de la importanța civica și arhitecturală a bisericii și a utilizării ei în scop ecumenic pentru slujbe, muzica bisericească, expoziții și vizitare trebuie studiate, conservate și puse în valoare aspectele de patrimoniu, de creație, de construcție și totodată ecumenice. Dorim să oferim posibilitatea turiștilor care ne calcă pragul să găsească aici modele de conviețuire interetnică, de conservare și păstrare a unor valori multietnice și multiculturale.

Activitățile investiției vizează atât intervenții în spatiile interioare, amenajări exterioare, cât și măsuri de reabilitare și restaurare.


INTERVENTIILE DIN SPATIILE INTERIOARE vizează:

 • Paramentul interior, asupra căruia se vor efectua lucrări de decapare parțială, înlocuire tencuieli degradate, zugrăveli pe baza de var pe întreaga suprafață tencuită, respectiv zugrăveli silicatice la zona de soclu;
 • Refacerea sistemului de încălzire/ răcire prin montarea unui sistem de încălzire în pardoseala, bazat pe o sursa în cogenerare;
 • Realizarea unei compartimentări de sticlă securizata în zona accesului sudic in Ferula, pentru funcțiuni de vânzare bilete și alte produse turistice;
 • Refacerea pardoselii din cor, ferula și holul de legătura între nava centrală și Ferula și cea de pe zonele de circulație dintre stranele din nava centrală, navele laterale și transept prin refolosirea pieselor aflate în stare stabilă și prin înlocuirea celor degradate; înlocuirea pardoselii de pe podestele stranelor, a celei din parterul Sacristiei și din camera orgii; recondiționarea pardoselii de la galeria navei centrale, dar si a Ferulei;
 • Refacerea circulațiilor interioare pentru îndeplinirea normelor de securitate la incendiu;
 • Amenajarea a 3 grupuri sanitare, dintre care unul cu funcțiuni pentru persoanele cu dizabilități.

AMENAJARILE EXTERIOARE vor consta in:

 • Redeschiderea accesului de pe fațada de vest în Ferula;
 • Construirea unui portic realizat din panouri de sticla cu structura din sticlă, adosat fațadei;
 • Refacerea paramentului exterior prin: decapări generale ale tencuielilor din zona soclului, curățarea mortarului din rosturile de zidărie, perierea zidăriei cu peria de sârma, și aplicarea unor tencuieli de asanare pe baza de trass si zugrăveli silicatice;
 • Realizarea lucrărilor de consolidare de pe colaterala de nord si de pe perimetrul centurii de beton armat de la nivelul cornișei.

MĂSURI DE REABILITARE ȘI RESTAURARE:

 • Elementele din piatră naturală vor fi restaurate în scopul menținerii materialului istoric original și păstrării autenticității elementelor din piatra cioplită prin: refacerea coeziunii microstructurile prin consolidare pentru a încetini procesele de degradare și pentru a pregăti aceste zone pentru tratarea conservatoare următoare, injectarea componentelor din piatră desprinse de dimensiuni mici (solzi/coji) si a fisurilor, îndepărtarea zonelor din mortar Mineros, repoziționarea pieselor/taselelor desprinse, completări estetice din mortar în exterior, care reconstruiesc profilatura și completări punctuale (închiderea lacunelor) în exterior cu mortar de restaurare, taselari in zona soclului, în zonele cu suprafețe fără volumetrie decorativa, în zonele expuse foarte puternic intemperiilor, prelucrarea rosturilor si Lazurarea completărilor vechi din exterior, nedeteriorate (numai la elementele cu funcția intacta de scurgere a apelor pluviale);
 • Elementele din lemn vor fi restaurate prin: curățire mecanică cu perii moi pentru îndepărtarea depunerilor neaderente de murdărie și praf; consolidarea mecanică a suportului; completarea elementelor lipsă la nivelul suportului; efectuarea de teste de curățire în vederea stabilirii soluțiilor adecvate; curățirea (chimică și mecanică) a depunerilor aderente de murdărie de la nivelul suportului din lemn; chituirea zonelor lacunare si aducerea acestora la nivel; integrarea cromatica; reaplicarea stratului de protecție;
 • Elementele din metal vor fi restaurate prin: curățire mecanica cu perii moi, din par natural pentru îndepărtarea depunerilor neaderente de murdărie si praf; curățirea (chimică și mecanică) depunerilor aderente de murdărie de la nivelul mecanismelor ce compun elementele metalice; grunduire si vopsire.

INTERVENTIILE ASUPRA STRUCTURII DE REZISTENTA A BISERICII vor fi efectuate conform variantei minimale recomandate de expertiza tehnică atât din cauza costurilor mai reduse cât și din dorința limitării intervențiilor ireversibile asupra Bisericii și vor cuprinde:

 • Lucrări de intervenție la nivelul terenului și a fundațiilor: se vor consolida fundațiile contraforților fundați în stratul de umplutură, la o cota superioara cotei de fundare a pereților bisericii prin subzidire;

Beneficiarii proiectului

 • Turiștii și vizitatorii Bisericii Evanghelice CA Sibiu (111.000 persoane - 300.000 persoane). Acest grup țintă, compus din consumatori de turism de relaxare, cultural, ecumenic, istoric sau etnic este cel mai numeros vizat de Proiect;
 • Parohia Evanghelica CA - Sibiu, Consistoriul Districtual Sibiu, Consistoriul General al Bisericii Evanghelice CA (aproximativ 500 persoane). Acest grup țintă iși va imbogați expertiza de implementare a proiectelor cu finanțare europeană și iși va dezvolta capacitatea de administrare a obiectivelor de patrimoniu pe care le deține. Implementarea cu succes a proiectului va determina creșterea prestigiului Bisericii Evanghelice CA ca gestionar al obiectivelor de patrimoniu national;
 • Sibienii de etnie germană și enoriașii Bisericii Evanghelice CA (aproximativ 3.000 persoane) - Acest segment al grupului țintă se va bucura de lucrările de conservare și restaurare a clădirii Bisericii Evanghelice, atât din perspectiva sumelor donate pentru protejarea edificiului, căt și prin posibilitatea de a beneficia de servicii religioase sau întâlniri culturale în condițiile eliminarii riscurilor de accidente și al eliminarii zonelor cu acces restricționat.
 • Comunitatea culturală sibiană (consumatori de cultură): elevi, studenți, instituții de învațământ și de cultură (aproximativ 80.000 persoane)
 • ONG-uri ce desfășoară activități culturale
 • ONG-uri ce desfasoară activități sociale

Titlul - Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetica a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Beneficiarul investiției - Judetul Brasov

Valoarea totală a proiectului este de 11.537.538,50 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 6.219.987,50 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari


Descriere proiect

Obiectivul investiției îl reprezintă lucrările de reparații si consolidare, de recompartimentare, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului de clădire C1 din cadrul incintei Unității de Asistenta Medico-socială de Pneumoftiziologie Sânpetru localizată în jud. Brașov, com. Sânpetru, sat Sânpetru, str. I.T.Meschendorfer, nr. 443 A, nr. cad. 104135-C1.


Lucrările efectuate, pe scurt

Toate lucrările vor avea la baza recomandările și soluțiile tehnice stabilite prin expertiza tehnică de rezistență și auditul energetic și se vor realiza etapizat astfel încât activitatea pacienților și personalului să fie afectată cât mai puțin. Proiectul urmărește eficientizarea costurilor și a randamentului din punct de vedere energetic care vor conduce la creșterea calității serviciilor din sănătate.

Clădirea ce face obiectul proiectului datează dinainte de 1958.

Perioada de execuție a lucrărilor de intervenție este estimata la cel mult 14 luni de zile calendaristice, perioada in care activitatea din interior a locatarilor va fi afectata parțial.


Obiectiv 1 - Lucrări de reparații la elementele structurale (lucrări conexe):

 • Lucrări de consolidare a fundațiilor;
 • Lucrări pentru realizarea rostului seismic;
 • Lucrări de reparație a pereților din zidărie și a fisurilor;
 • Lucrări de reparații a elementelor structurale din beton existente: repararea segregărilor, repararea zonelor unde se constată desprinderea acoperirii cu beton a armăturilor, repararea fisurilor, lucrări de consolidare a golurilor de tâmplărie.

Obiectiv 2 - Lucrări reparații la învelitoare si terase exterioare (lucrări conexe):

 • Lucrări la acoperiș: refaceri si finisaje noi;
 • Lucrări la terase si accese: accese si terase exterioare la nivelul parter; Curtea de lumina; Dren preluare ape meteorice.

Obiectiv 3 - Lucrări de eficientizare energetica (măsuri de creștere a eficientei energetice):

 • Tâmplarii: Termoizolarea suprafețelor opace: desfaceri, refaceri si finisaje noi;
 • Terase si logii etaj;
 • Lucrări la socluri si trotuare: desfaceri, refaceri si finisaje noi;
 • Lucrări la interior;
 • Instalații: încălzire si climatizare; instalații de încălzire si climatizare; sursa de agent termic; centrala termica; circulația agentului termic; prepararea apei calde menajere; protejarea instalației; parametrii agentului termic necesar încălzirii; alimentarea cu apa (umplerea) instalație; funcționarea in parametrii tehnici, de siguranță si economie; circulația agentului în instalație; alimentarea cu apa (umplerea) instalație.

Obiectiv 4 - Lucrări de recompartimentare (lucrări conexe):

 • Lucrări de reparații la elementele structurale: Incluzând totalitatea lucrărilor necesare reparării elementelor structurale ce prezinta degradări locale, inclusiv refacerea finisajelor în zonele afectate;
 • Lucrări reparații la învăluitoare și terase exterioare: Incluzând totalitatea lucrărilor necesare înlocuirii învelitorii și a sistemului de preluare a apelor pluviale inclusiv reparațiile și intervențiile locale la structura acoperișului. Sunt incluse și lucrările de refacere a teraselor exterioare și a acceselor;
 • Lucrări de eficientizare energetic: Incluzând totalitatea lucrărilor necesare reabilitării termice a anvelopantei parte opaca si vitrata, inclusiv lucrările de repartiție la nivelul fațadei, soclurilor si a trotuarelor. Vor fi incluse si lucrările de modernizare si reabilitare la nivelul instalaților de încălzire, climatizare si iluminat;
 • Lucrări de recompartimentare: Incluzând totalitatea lucrărilor necesare recompartimentării unor spatii interioare pentru eficientizarea circuitelor de funcționare inclusiv lucrări de refacere a finisajelor și instalaților in camerele rezultate;
 • Lucrări necesare siguranței la incendiu: Incluzând totalitatea lucrărilor necesare aducerii clădirii în parametrii. În prezent, UAMSP Sânpetru este unică la nivel național. Implementarea proiectului va crește calitatea serviciilor oferite bolnavilor asistați și va eficientiza cheltuielile cu întreținerea clădirii respective dimensiunea costuri cu utilitățile.

Beneficiarii

Beneficiari direcți

Personalul Unității de Asistență Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru, partener în cadrul proiectului. În urma implementării proiectului se reduc cheltuielile de întreținere a clădirii si se îmbunătățesc condițiile de viață ale pacienților.


Beneficiari indirecți

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt pacienții unității, care vor avea condiții decente de-a lungul perioadei de spitalizare.


Titlul - Reamenajarea, restaurarea imobilului educaþional situat pe strada Gábor Áron nr.18

Beneficiarul investiției - UAT Municipiul Sfantul Gheorghe

Valoarea totală a proiectului este de 13.971.503,04 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 13.692.072,97 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1.B - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile, inclusive și de calitate pentru toți copii din Colegiul Național „Székely Mikó” din Municipiul Sfântu Gheorghe în vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației obligatoriu din oraș, contribuind astfel în mod direct la îndeplinirea obiectivului POR 10.1 care vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a cărui obiectiv specific este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.


Lucrările efectuate, pe scurt

În urma implementării proiectului, numărul copiilor participanți la procesul educațional primar din Colegiul Național „Székely Mikó” va creste de la 490 (începutul implementării) la maxim 600 de elevi, din care:

 • aprox. 50 % sunt fete (246 la începutul implementării proiectului) si vor fi aproximativ 50% la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar;
 • aprox. 50 % sunt băieți (244 la începutul implementării proiectului) si vor fi aproximativ 50% la sfârșitul implementării proiectului din numărul total al elevilor din ciclul primar;
 • 10 copii sunt cu cerințe educaționale speciale (la începutul implementării proiectului) și numărul acestor copii va crește la 13 în urma implementării proiectului;
 • 8 copii aparțin categoriilor dezavantajate (la începutul implementării proiectului), numărul acestor copii va crește la 12 în urma implementării proiectului.

Beneficiarii

În cadrul Colegiul Național Székely Mikó sunt cuprinse învățământul primar, gimnazial si liceal. Prin prezentul proiect se va reamenaja imobilul educațional destinat învățământului primar din cadrul colegiului.

Grupurile ținta care vor beneficia direct de rezultatele proiectului sunt:

 • Număr total personal al Colegiul Național Székely Mikó: în total sunt 127 de angajați, din care 42 de angajați care aparțin învățământului primar;
 • Număr total elevi ai liceului 1208 elevi din care 490 elevi aparținând învățământului primar, 377 elevi gimnaziali si 341 elevi aparținând învățământului liceal. Apartenența membrilor grupului ținta privind distribuția pe sexe, se poate observa echilibrul de gen în cadrul elevilor din ciclul primar, din totalul de 490 de elevi 244 sunt fete iar 246 sunt băieți.

În anul școlar 2017-2018 în evidențele scolii sunt 10 copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) si 8 copii proveniți din grupuri defavorizate. În anul școlar 2015-2016 numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale era 8, se observa o creștere de 25% a numărului copiilor CES. Numărul copiilor aparținând grupurilor dezavantajate a crescut cu 14% fața de anul școlar 2016-2017.


Titlul - Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel József

Beneficiarul investiției - Municipiul Miercurea-Ciuc

Valoarea totală a proiectului este de 7.301.599,87 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 4.412.884,24 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel Jozsef” este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii, în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.


Obiectivele specifice

Creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Liceului Tehnologic „Venczel Jozsef” din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 19,89% din totalul energiei utilizate (surse regenerabile + surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii liceului, contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la funcționarea instituției.

Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 246 kWh/m2/an, la 27 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea calității aerului interior.

Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Liceului Tehnologic Venczel Jozsef din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 173kg/m2/an, la 43kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, si utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.).


Lucrările efectuate, pe scurt

Proiectul „Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel Jozsef” din Municipiul Miercurea Ciuc propune executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, în scopul majorării eficientei energetice a acesteia, având impact pe termen lung atât asupra mediului si resurselor utilizate, cât si asupra beneficiarilor direcți principali ai proiectului, respectiv elevii care studiază în aceasta instituție educațională. Clădirea Liceului Tehnologic cuprinde o singura unitate care constituie obiectul prezentului proiect de reabilitare termică.

Principalele lucrări de intervenție aferente investiției de baza includ următoarele:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu;
 • Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calității aerului interior;
 • Lucrări de modernizare a instalației de iluminat;
 • Lucrări de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

In concret, se vor derula următoarele acțiuni: Termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat sau vata minerala bazaltica in grosime de 15 cm si a planșeului de deasupra subsolului tehnic cu polistiren extrudat grosime de15cm; La soclu se va prevedea polistiren extrudat de 8 cm grosime. Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu vata minerala de grosime 20 cm; Schimbarea geamurilor cu geamuri termorezistente, tip termopan si geamurile de la pod cu geamuri termorezistente tip termopan, cu 3 foi de sticla; Refacerea instalației de încălzire prin montarea sistemului de distribuție a agentului de încălzire prin radiatoare de aluminiu prevăzute cu termostat, redimensionarea țevii si înlocuirea acestora cu unele din polipropilena prevăzute cu fibră; Montarea a 110 de panouri fotovoltaice si înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED.

Măsurile conexe care vor contribui la implementarea proiectului includ următoarele lucrări:

 • Reparații ale tencuielilor degradate/ fisurate ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere prin refacerea locala cu mortar de ciment;
 • Reparații ale șarpantei prin înlocuirea elementelor degradate, inclusiv ignifugarea acestuia;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție: refacerea tencuielilor interioare din jurul golurilor si finisajelor acestora, respectiv glet si zugrăveli lavabile;
 • Repararea trotuarelor de protecție degradate, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Înlocuirea instalației de distribuție a apei reci si a colectoarelor de canalizare menajera până la căminul de branșament/de racord;
 • Crearea de facilitați / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, respectiv realizarea unui grup sanitar la nivelul parterului, conform normelor in vigoare;
 • Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU, respectiv: va fi prevăzută instalație de stingere cu apa a incendiilor, respectiv vor fi prevăzuți hidranți interiori si hidrant exterior; vor fi prevăzute instalație de iluminat de securitate; vor fi prevăzute instalații de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;
 • Modernizarea instalației de electrice (pentru prize) prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru, dimensionat corespunzător și realizarea unor tablouri electrice pentru prize; refacerea branșamentului electric prin asigurarea consumului suplimentar de energie electrica dat de pompa de căldura; prevederea unui paratrăsnet de tip PDA cu raza minima de acțiune de 50m.

Beneficiarii

UAT Municipiul Miercurea Ciuc este solicitantul finanțării prezentului proiect, iar ocupantul clădirii este reprezentat de Liceul Tehnologic „Venczel Jozsef”, instituție care face parte din categoria: „Instituțiilor publice si serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate in subordinea unităților administrativ teritoriale;”, conform secțiunii 2.6 a Ghidului Specific.

Având în vedere faptul ca obiectul investiției este reprezentat de o clădire care aparține domeniului public, beneficiarii proiectului vor fi atât direcți cât si indirecți.

Beneficiarii directi:

 • aproximativ 55 persoane, reprezentând personalul si cadrele didactice care activează în cadrul instituției de învățământ Liceul Tehnologic „Venczel Jozsef” (conform Cartografiei școlare disponibila la adresa: https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11216748) - solicitantul UAT Municipiul Miercurea Ciuc, s-a consultat cu aceste persoane, cu privire la oportunitatea acestui program de finanțare, astfel încât aceștia își vor aduce aportul în etapa de elaborare;
 • aproximativ 520 de persoane/an reprezentând actualii si viitorii elevi din Municipiul Miercurea Ciuc, care vor frecventa cursurile Liceul Tehnologic „Venczel Jozsef” (conform Cartografiei școlare disponibila la adresa: https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11216748) - grupul acestor persoane, constituie categoria beneficiarilor principali ai proiectului.

Beneficiarii indirecti:

 • populația Municipiului Miercurea Ciuc (aprox. 42 000 de locuitori) datorita diseminării aptitudinilor, informațiilor acumulate de către beneficiarii direcți. Aparținând categoriei beneficiarilor indirecți, populația municipiului a fost informata despre intenția acestui proiect, prin intermediul site-ului oficial al primăriei, care prezinta la secțiunea Investiții - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, printre care se numără si instituția Liceului Tehnologic „Venczel Jozsef”;
 • părinții copiilor care învață la liceul reabilitat si modernizat (aproximativ 1000 părinți/an). Aceasta categorie de beneficiari a fost informata de către ocupant, mai exact de către personalul Liceul Tehnologic „Venczel Jozsef” despre intenția efectuării acestui proiect de reabilitare termica;
 • aproximativ 50 de persoane/an, reprezentând copiii si cadrele didactice care vor vizita liceul reabilitat, in cadrul activităților extrașcolare realizate la nivel județean/național. Având statutul de vizitatori periodici, aceasta categorie a beneficiarilor nu a fost consultata/implicata in procesul de concepere/dezvoltare sau implementare a proiectului.

Titlul - Conservarea si revitalizarea Muzeului Tarisznyás Márton din municipiul Gheorgheni

Beneficiarul investiției - Municipiul Gheorgheni

Valoarea totală a proiectului este de 3.335.068,53 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 3.015.401,85 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identității culturale


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al priorității de investiții 5.1. al Programului Operațional Regional, și anume impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Prezentul proiect, prin intermediul obiectivelor pe care le stabilește, va contribui la atingerea în mod direct a obiectivului general al priorității de investiții, respectiv restaurarea, conservarea și valorificarea obiectivului de patrimoniul local reprezentat de Muzeul Tarisznyas Marton, va conduce la dezvoltarea turismului in Mun. Gheorgheni si deci la impulsionarea dezvoltării locale a Mun. Gheorgheni. Astfel implementarea prezentului proiect va avea un impact direct în economia locală, va conduce la creșterea economica din zona de implementare și la creșterea competitivității zonei Mun. Gheorgheni pe harta atracțiilor turistice.


Lucrările efectuate, pe scurt

Casa originală în care se afla azi muzeul, a fost construită de un negustor armean intre anii 1770 - 1780. Clădirea a fost realizata in doua etape, si putem distinge doua construcții aparte: corpul vechi - zona de monument care face obiectul proiectului prezent- construita in secolul XVIII si corpul nou, realizat in secolul XX- care nu face obiectul prezentului proiect. Clădirea studiata este notata in lista monumentelor istorice cu nr. cod HR-II-m-B-12840, Muzeul Tarisznyas Marton, fiind obiectiv de patrimoniu de interes local din mediul urban (criteriul 2.1.c).

Clădirea studiată necesită lucrările propuse de conservare, restaurare, consolidare și reabilitare pentru stoparea și remedierea stării de degradare, asigurarea cadrului material funcționarii muzeului și pentru restabilirea aspectului exterior al clădirii - prin restaurarea fațadelor, reabilitarea șarpantei și a învăluitorii, restaurarea/schimbarea tâmplăriilor exterioare. Totodată, pentru funcționarea muzeului în condiții normale este nevoie de o serie de lucrări adiacente de modernizare: dotarea cu grup sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii, facilitarea accesului la etaj a acestor persoane, realizarea unui sistem unitar de instalații termice (încălzire - răcire) racordata la rețeaua de termoficare a orașului, modernizarea rețelei de apa - canalizare, canalizare pluviala, control umiditate, instalații electrice, ventilație, curenți slabi - supraveghere video, detecție si semnalizare incendiu, detecție si semnalizare efracție.

Probleme la corpul vechi observate in cursul relevarii:

 • zona de naștere a bolților se distanțează încet - încet, după ultima văruire din anii trecuți a parterului, se observa din nou microfisuri la bolti, procesul fiind evolutiv, însă fără consecințe conform expertizei tehnice;
 • nu este rezolvata evacuarea apelor pluviale de pe teren: apele pot stagna lângă soclu, ajungând până la fundații, ceea ce poate cauza degradările si fisurile in soclu, pereți, arce si bolti de cărămidă;
 • exista microfisuri si in parapetul ferestrelor de la etaj, sau la cornișa - fără aspecte structurale-, degradări numeroase si extinse datorate apelor de ploaie si fenomenului de inghet-dezghe;
 • in una din încăperile de la parterul corpului vechi, zona din spate, s-a demolat in trecut (când era cazarma de pompieri) o parte a boltii (la nasteri) si a arcului de rigidizare, pentru a incapea masina de pompieri;
 • semne de deteriorare la structura acoperisului, mai ales la sipci, zone afectate de umezeala, din cauza apei de ploaie si a zapezii patrunse, zone cu degradari ale invelitorii;
 • distanta redusa intre cosurile de fum si structura de lemn a acoperisului;
 • sistemul de evacuare a apelor pluviale (jgheaburi si burlane) este deteriorat, nu asigura o evacuare continua, cauzând numeroase alte probleme;
 • tâmplariile ferestrelor sunt foarte uzate;
 • in zona din spatele constructiei terenul actual de calcare este mult peste nivelul de calcare al parterului, fiind o sursa de umezeala continua;
 • umezeala excesiva in zona parterului - in acest sens s-a realizat un studiu de umiditate.

Prin proiectul de conservare si revitalizare se propun lucrări de intervenție care sa asigure soluționarea acestor probleme si condiții de funcționare la un nivel contemporan, necesare funcțiunii de muzeu. Lucrările propuse prin proiect, nu influențează negativ structura existenta a construcției studiate.

Pe lângă faptul ca prin intermediul proiectului se păstrează si se evidențiază un obiect al patrimoniului construit local, se creează un cadru optim desfășurării activităților muzeului, acesta influențând in mod pozitiv viața culturala, sociala si economica.


Beneficiarii proiectului:

Vizitatorii Muzeului Tarisznyas Marton / turistii, personalul muzeului, comunitatea municipiului Gheorgheni, UAT Gheorgheni, Judetul Harghita si Regiunea de Dezvoltare Centru


Titlul - Restaurare, consolidare cladire - Vila nr. 49, azi Vila nr. 51 „Emil” din stațiunea turistica Borsec jud. Harghita

Beneficiarul investiției - Orasul Borsec

Valoarea totală a proiectului este de 2.954.917,59 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 2.675.189,49 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identității culturale


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul general al Axei prioritare 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural. În vederea atingerii obiectivului general este necesara îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului.


Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identității culturale. În acest sens proiectul are ca scop restaurarea si consolidarea unei clădiri de patrimoniu, specifica pentru arhitectura balneara din localitate. Restaurarea si consolidarea asigura în principal conservarea si protecția patrimoniului - în cazul de fata a unei importante clădiri istorice, clădire care astfel poate fi pusa în valoare. Aceasta se realizează prin:

 • acordarea posibilității de vizitare de către turiștii care frecventează orașul Borsec;
 • includerea obiectivului de patrimoniu în oferta Birourilor de informare/Agențiilor de turism, organizarea de circuite turistice prin care sa se propună vizitarea obiectivului de cei interesați.

Atingerea acestor obiective specifice va contribui fără doar si poate la îmbunătățirea mediului urban si la conservarea si protecția patrimoniului. Prin aceasta va contribui la creșterea atractivității localității si la creșterea afluxului de turiști contribuind la generarea unei creșteri economice nete. Astfel, indirect administrația locala va putea beneficia de venituri crescute, care, în timp, vor constitui garanția unei dezvoltări durabile a Orașului Borsec.


Lucrările efectuate, pe scurt

 • Lucrări de eliberare clădire în exterior și stabilire cota inițială de călcare conform proiect DALI;
 • Lucrări de refacere cota originala de calcare în interior (coborâre cota CTN cu cca 42 cm, în vederea pregătirii straturilor de pardoseala prevăzută prin proiect (lucrări asistate arheologic);
 • Lucrări de desfacere instalații existente, vechi, de orice fel (termice, electrice, canalizare si apă) după caz;
 • Lucrări de curățare zidărie inclusiv sub cota actuala de călcare, perimetral: îndepărtare pământ, mortar, ipsos, curățare rosturi, periere pe toata suprafața, uscarea zonelor cu suprafață conforma; înlocuirea cărămizilor deteriorate prin desfacerea celor neconforme si curățarea lăcașului lor (sub cota CTN interior, ambrazuri fațadă posterioara);
 • Lucrări obligatorii realizate din interior pentru desfacerea golurilor înzidite si pregătirea lucrărilor prevăzute prin proiect. Se vor reconforma golurile, bolțile si arcele subsolului;
 • Lucrări de desfacere a tâmplăriilor din lemn de factura moderna, inclusiv feroneria;
 • Lucrări la zidarii originale efectuate concomitent cu lucrările de consolidare zidărie perimetrala. Lucrările se vor executa în mod obligatoriu înainte pozarea tuturor traseelor de instalații propuse în proiect fazele DALI si PT;
 • Lucrări de refacere zidărie prin completări si plombări cu cărămidă plina cu dimensiunile celor din situ (sub CTN actual, în ambrazura ferestrelor. Se va folosi mortar de var-nisip;
 • Lucrările de finisaje interioare si exterioare sunt realizate cu materiale naturale a căror caracteristici sunt compatibile cu cele existente în situ, se vor lua toate masurile în vederea încadrării în normele specifice igienico-sanitare;
 • Lucrări de realizare strat suport si finisaje pardoseli: pardoseli interioare din dușumele din lemn de rășinoase camere, coridor si casa scării. La grupuri sanitare si CT s-au prevăzut pardoseli ceramice cu dimensiuni ce se încadrează în arhitectura clădirii si cromatica adecvata. La terasele exterioare se vor realiza pardoseli din placi piatra;
 • Lucrări de restaurare structuri originale din lemn si elemente decorative;
 • Lucrări de reconstrucție structuri din lemn, panouri decorative, scări balustrade după model în situ sau piese documentate în studiu de parament;
 • Lucrări de protecție la foc: ca măsura compensatorie este necesara realizarea unei structuri metalice reversibile la intradosul tavanului pe fiecare nivel cu placi place de gips carton rezistent la foc;
 • Lucrările de recondiționare tâmplarii originale se vor efectua cu inscripționarea si inventarierea tuturor pieselor, acolo unde ele prezinta starea fizica de a fi restaurate si păstrate în situ se va efectua aceasta operație. Toate piesele mobile se vor depozita în vederea relevării si restaurării lor. Toate piesele din lemn ce se pot recondiționa în situ se vor biocida în mod obligatoriu;
 • Lucrări noi de realizare tâmplarii din lemn de factura moderna, interioare si exterioare (toc, grilaje, elemente de fixare părți mobile) glafuri, buiandrugi, piese metalice specifice;
 • Lucrări de reabilitare a instalațiilor aferente clădirii, realizarea încălzirii centrale. Sistemul de încălzire ales cuprinde o centrala cu funcționare cu peleți, 80/60 C, de 100kW montata in spațiul tehnic;
 • Dotarea clădirii în vederea punerii în valoare si asigurarea accesului controlat al vizitatorilor.

Beneficiarii directi:

Localnicii din Orașul Borsec (2573 de locuitori) si turistii care viziteaza Borsecul.


Beneficiarii indirecti:

Firmele care activează în oraș, (în special firmele care activează în turism), orasul Borsec si regiunea.


Titlul - Consolidare, restaurare ansamblul Bisericii Unitariene Fortificate

Beneficiarul investiției - Parohia Unitariana Aita Mare

Valoarea totală a proiectului este de 6.527.884,80 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 6.212.067,39 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.1. - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identității culturale


Descriere proiect

Obiectivul general al prezentului proiect este stimularea atractivității turistice a Ansamblului Bisericii Unitariene din comuna Aita Mare, prin valorificarea durabila a patrimoniului cultural (consolidarea, restaurarea si promovarea obiectivului de patrimoniu).

Obiectivul general al prezentului proiect poate fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice, acestea contribuind la obiectivul specific al priorități de investiții, si anume: impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitaþii culturale:

 • Conservarea si valorificarea Ansamblului Bisericii Unitariene din Aita Mare, parte a patrimoniului cultural naþional;
 • Cresterea numarului anual de vizitatori (turisti) care viziteaza Ansamblul Bisericii Unitariene din Aita Mare cu cel puþin 6%;
 • Promovarea si valorificarea obiectivului de patrimoniu prin activitaþi de marketing, concomitent cu reintroducerea întregului ansamblu în circuitul turistic.

Lucrările efectuate, pe scurt

Obiectivele investiției propuse prin prezentul proiect sunt reabilitarea Ansamblului Bisericii Unitariene din Aita Mare, înscrisa în Lista Monumentelor Istorice, cu scopul de a-l reintroduce în circuitul turistic național și internațional după finalizarea proiectului și creșterea numărului de vizitatori cu cel puțin 6%. Lucrările vizează reabilitarea interiorului și exteriorului bisericii, reabilitarea celor 3 turnuri si ale zidurilor de incinta, respectiv punerea în valoare și restaurarea ambianței spațiului interior.

În decursul timpului au apărut degradări atât la nivel structural, cât și la nivelul finisajelor și corpurilor de clădire, datorate umidității solului, umidității cauzate de apele pluviale, atacurilor biologice, intemperiilor, dar și unor neglijențe sau greșeli apărute cu ocazia transformărilornulterioare și lipsei de întreținere.

În acest context lucrările de intervenții planificate sunt:

 • lucrări exterioare și interioare pentru rezolvarea problemei umidității excesive a zidurilor (sisteme de drenare, rețele de canalizare si aerisirea zidurilor);
 • consolidarea clădirii bisericii (reabilitare structurala, refacerea zidăriei, refacerea structurii șarpantei, măsuri pentru eliminarea apei din pereți - lucrări de sistematizare verticala si amenajarea terenului din jurul construcției în vederea îndepărtării apei de orice natura, hidroizolații, retencuire, aerisire pereți, reparații la acoperiș, reparații la fațade, lucrări de reparații/refacere finisaje interioare, reparații la tâmplărie);
 • consolidarea și lucrări de reparații la turnul porții (refacerea podirii/planșeelor la nivelurile superioare, a scării de lemn, ridicarea coronamentului zidului, remodelarea șarpantei, refacerea învelitorii, pardoseala, finisaje interioare, reparații la tâmplărie, zugrăveli);
 • restaurare si lucrări la turnul nord-vestic (amenajare grup sanitar pentru vizitatori la parter, reparații pardoseala de cărămidă si balustrada scării interioare, revizuire învelitorii pe acoperiș (de țigle solzi), curățare rosturi la parament interior si exterior al zidurilor, tencuire, zugrăveli);
 • restaurarea, lucrări propuse la turnul sud-estic (reconstituirea zidurilor, consolidarea coronamentului zidăriei, realizarea unui acoperiș, refacerea planșeelor intermediare și ale scărilor interioare, reconstituirea ușilor de intrare, curățare rosturi la parament interior si exterior al zidurilor din zidărie de piatra, tencuiala, zugrăveli), unde nivelurile superioare vor fi amenajate ca spații de expunere muzeala;
 • lucrări la zidurile fortificației/ ziduri de incinta (consolidarea zidăriei de incinta; refacerea coronamentului zidurilor; reconstituirea drumului de straja, cât si accesul la acesta, refacerea gurilor de aruncare deteriorate; completare/ refacere elemente decorative la coronamentul zidurilor - pinioane renascentiste; tencuire; văruire);
 • amenajarea unui spațiu pentru spectacole în aer liber în colțul sud-estic al incintei (la sud de clădirea bisericii) cu spații anexe la primele doua niveluri restaurate ale turnului nord-vestic;
 • Lucrări de sistematizare verticala și amenajări exterioare (crearea unor pante în vederea conducerii corecte a apelor pluviale; rețea de canalizare pluviala și drenaj; amenajarea de alei pavate pentru accese în biserica, în turnuri și înconjurul clădirii bisericii; amenajări de vegetație: restructurare, gazonare);
 • rezolvarea utilităților, a rețelelor de incinta și a instalațiilor interioare (executarea unui branșament electric nou si instalații electrice adecvate, iluminare exterioara; instalație de protecție contra loviturilor de trăsnet; instalații de încălzire - pentru spațiul bisericii si grupuri sanitare la parterul turnurilor nord-vestic si sud-estic; racordare la rețeaua de apă potabilă comunala (în curs de dezvoltare) si asigurarea rețelei de canalizare prin doua fose septice).

Prin crearea de spații muzeale în cele trei turnuri si amenajarea spațiului pentru spectacole în aer liber va fi posibila promovarea si reintegrarea întregului Ansamblu în circuitul turistic, cât și în viața culturala a întregii comunități a comunei.


Beneficiarii directi:

Grupul ținta este reprezentat de vizitatorii si turiștii (români si străini) care vor vizita Ansamblul bisericii unitariene din Aita Mare, reabilitat si consolidat conform tendințelor si standardelor Europene, în vederea valorificării acestuia din punct de vedere turistic, acesta fiind patrimoniu cultural de valoare națională.


Titlul - Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficientei energetice

Beneficiarul investiției - Municipiul Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de 7,459,258.93 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 7,310,073.75 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari


Descriere proiect

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Sibiu prin reabilitarea termică a clădirii Scolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr.27.


Obiectivele specifice:

 • Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile cu cel puțin 40% la Școală Gimnazială nr.21 Sibiu;
 • Realizarea unui consum de energie din surse regenerabile de cel puțin 20% din consumul total, prin utilizarea sistemelor alternative de producere a energiei la Școala Gimnaziala nr.21;
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu minim 40% generând un efect pozitiv asupra mediului si schimbărilor climatice la Școala Gimnaziala nr.21;
 • Ameliorarea aspectului urbanistic prin masurile unitare de anvelopare termica a unității de învățământ - Școala Gimnaziala nr.21 Sibiu.

Lucrările efectuate, pe scurt

Pentru reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice se vor realiza următoarele categorii de masuri:

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

 • Izolarea termică a fațadei - parte vitrata, doar pentru tâmplăria de la centrala termică și una dintre ușile de acces;
 • Montare tâmplărie exterioara cu geam termoizolant;
 • Izolarea termică a fațadei - parte opacă;

Principalele activități:

 • Izolare termică a părții opace a fațadelor cu sistem termoizolant compozit amplasat la exterior cu o grosime de 10 cm;
 • Izolare termică a spaleților golurilor de ferestre si uși cu sistem termoizolant compozit cu o grosime variabila de 2-3 cm;
 • Izolare termică a soclului cu sistem termoizolant compozit de soclu cu o grosime de 5 cm;
 • Izolarea termică a plăcii peste ultimul nivel încălzit cu vata minerala bazaltica de 25 de cm;>
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum: înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare; înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare în grupurile sanitare; montarea de robinete cu cap termostatic; montarea instalației de distribuție a agentului termic;

Pentru alimentarea ventiloconvectoarelor se propune execuția unei instalații de transport a agentului termic de încălzire cât si de răcire. Aceasta va fi executată pe coridor aparent sau încastrată într-o mască de ghips carton. Rețeaua va fi executată din țeava PPR cu fibra compozită și izolata cu izolație de 19 mm.

Lucrări pentru asigurarea calității aerului interior: instalarea unui sistem de ventilare fortata cu recuperare de căldura în grupurile sociale.

Pentru reducerea pierderilor de căldura la aerisirea grupurilor sanitare se propune instalarea unui sistem de ventilare forțata a grupurilor sociale utilizând recuperatoare de căldura. Acestea transferă o parte a căldurii recuperate din aerul viciat ce se evacuează la aerul proaspăt ce se introduce în grupurile sanitare respective.

Lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum propriu: instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice.

Sistem fotovoltaic off grid sau sistem fotovoltaic cu stocare este o centrala electrica autonoma care permite producerea electricității prin panouri solare fotovoltaice pentru alimentarea consumatorilor, independent de furnizorii externi de energie electrica.

Instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice bazat pe pompe de căldura aer-apa.


Lucrări de reabilitare a instalației de iluminat a sistemului de iluminat în clădire:

 • Reabilitarea instalației de iluminat;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetica ridicata si durata mare de viață;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetica ridicata si durata mare de viață cu senzori de mișcare/prezență.

Montarea unui sistem de management si control (Building Management System). Implementarea unui BMS într-o clădire asigura următoarele deziderate:

 • importante economii de energie: electrica, termica (alte surse primare de energie);
 • puteri instalate mai reduse, deci costuri mai mici ale utilajelor;
 • mărirea duratei de viață a echipamentelor ce deservesc clădirea;
 • atingerea unor parametri de confort apropiați activităților specifice;
 • eliminarea a zeci de regulatoare necesare controlului zonal al parametrilor, necesare în cazul unui control local descentralizat;

Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectulu:

 • Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezinta potențial pericol de desprindere si/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 • Repararea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
 • Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; transformarea bibliotecii de la etajul 2 în grup sanitar;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Modernizarea instalației de apa rece si canalizare;
 • Reabilitarea instalațiilor electrice deteriorate si subdimensionate;
 • Crearea de facilitați/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități - rampe de acces.

Beneficiarii directi:

Vor beneficia de proiect 711 elevi, 35 de cadre didactice si 10 persoane aferente personalului auxiliar care își desfășoară activitatea în cadrul Scolii Gimnaziale nr.21 din Municipiul Sibiu pe strada Luptei nr. 27.


Beneficiarii indirecti:

Populația orașului Sibiu si în special locuitorii din cartierul Hipodrom prin masurile care vor conduce la reducerea emisiilor de CO2. Municipiul Sibiu va beneficia în urma proiectului prin îmbunătățirea aspectului urbanistic.


Titlul - Reabilitarea Internatului La Liceul Tehnologic Székely Károly

Beneficiarul investiției - Municipiul Miercurea-Ciuc

Valoarea totală a proiectului este de 3.762.541,57 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 2.648.106,07 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari


Descriere proiect

Reabilitarea Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly” este reprezentat de reabilitarea termică a clădirii , în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.


Obiectivele specifice:

 • Creșterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a clădirii Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 0% la 10,93% (7 kWh/m2/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile) prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii scolii, contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la funcționarea instituției;
 • Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 312 kWh/m2/an, la 124 kWh/m2/an, realizat ca urmare a lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, a lucrărilor de reabilitare termica a sistemului de încălzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si a lucrărilor de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea calității aerului interior;
 • Diminuarea emisiei de CO2 a clădirii Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly din Municipiul Miercurea Ciuc, de la 67 kg/m2/an, la 26 kg/m2/an, prin reabilitarea termica a clădirii, si utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe baza de LED, panouri fotovoltaice, etc.).

Lucrările efectuate, pe scurt

Proiectul „Reabilitarea Internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly” din Municipiul Miercurea Ciuc propune executarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, in scopul majorării eficientei energetice a acesteia, având impact pe termen lung atât asupra mediului si resurselor utilizate, cat si asupra beneficiarilor direcți principali ai proiectului, respectiv elevii care studiază in aceasta instituție educațională. Internatul la Liceul Tehnologic Székely Károly este constituita dintr-o singura clădire care este obiectul prezentului proiect de reabilitare termica. Principalele lucrări de intervenție aferente investiției de baza includ: lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii (izolarea termica a fațadei - partea vitrata, izolarea termica a fațadei - partea opaca, izolarea termica a planșeului peste ultimul nivel si izolarea termica a planșeului peste subsol), lucrări de reabilitare termic a sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum (înlocuirea instalației de distribuție intre punctul de racord (centrala termica) si planșeul peste subsol/canal termic, înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu, înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda de consum, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare, montarea debitmetrelor pe racordurile de apa rece); instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu (montarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice), lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calității aerului interior; lucrări de modernizare a instalației de iluminat (înlocuirea cablurilor de aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat de tip LED, dotarea corpurilor de iluminat cu senzori de mișcare/prezenta); lucrări de management energetic integrat pentru clădiri (instalarea unor sisteme de management energetic integrat, montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire si apa calda de consum. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului, incluzând lucrări de intervenție si activități aferente investiției de baza: reparații ale tencuielilor degradate/fisurate ale fațadei; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; repararea trotuarelor de protecție degradate; înlocuirea instalației de distribuție a apei reci si a colectoarelor de canalizare menajera până la căminul de branșament/de racord; crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități; lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU; modernizarea instalației de electrice (pentru prize). Lucrări de construcții si instalații neeligibile: înlocuirea obiectelor sanitare; înlocuirea gresiei si faianței din grupurile sanitare; se va amenaja un cabinet medical cu grup sanitar și sala de așteptare la etajul 1; in 6 camere parchetul existent va fi înlocuit; parchetul va fi recondiționat; înlocuirea ușilor de la grupurile sanitare si cele spre casele scării; vopsirea ușilor existente la camere; montarea glafurilor din PVC.


Beneficiarii directi:

 • aproximativ 170 de persoane/an reprezentând actualii și viitorii elevi din Municipiul Miercurea Ciuc care vor frecventa clădirea internatului la Liceul Tehnologic Székely Károly. Aceștia au fost implicați de către solicitant, UAT Municipiul Miercurea Ciuc în conceperea proiectului sub forma de beneficiari ai proiectului;
 • Administrația publică locală: UAT Municipiul Miercurea Ciuc va beneficia de majorarea capacitații manageriale si reducerea cheltuielilor efectuate pentru întreținerea Internatul la Liceul Tehnologic Székely Károly. Având calitatea de solicitant, UAT Municipiul Miercurea Ciuc a contribuit si va contribui la procesul de concepere/dezvoltare si implementare a proiectului, prin elaborarea si cofinanțarea acestuia.

Beneficiarii indirecti:

 • populația Municipiului Miercurea Ciuc (aprox. 42 000 de locuitori) datorită diseminării aptitudinilor, informațiilor acumulate de către beneficiarii direcți. Aparținând categoriei beneficiarilor indirecți, populația municipiului a fost informata despre intenția acestui proiect, prin intermediul site-ului oficial al primăriei, care prezinta la secțiunea Investiții - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, printre care se numără si instituția Internatul la Liceul Tehnologic Székely Károly;
 • părinții copiilor care sunt cazați in internatul reabilitata si modernizata (aproximativ 340 părinți/an). Aceasta categorie de beneficiari a fost informata de către ocupant, mai exact de către personalul Internatul la Liceul Tehnologic Székely Károly despre intenția efectuării acestui proiect de reabilitare termica;
 • aproximativ 50 de persoane/an, reprezentând copiii si cadrele didactice care vor vizita internatul reabilitata. Având statutul de vizitatori periodici, aceasta categorie a beneficiarilor nu a fost consultata/implicata in procesul de concepere/dezvoltare sau implementare a proiectului.

Titlul - Reabilitare Internatului la Colegiul Național Octavian Goga

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Miercurea Ciuc

Valoarea totală a proiectului este 3.107.632,36 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 2.106.807,67 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea B - Clădiri Publice


Descriere proiect

Internatul Colegiului Național „Octavian Goga”, funcționează într-o clădire construită în anul 1972. Implementarea proiectului a reprezentat o oportunitate de dezvoltare atât la nivelul Municipiului Miercurea Ciuc, cât și pentru județul Harghita. Populația Municipiului Miercurea Ciuc include 46.000 locuitori, din totalul populației, aproximativ 3 000 de persoane reprezintă numărul de elevi înscriși în învățământul liceal. Numărul elevilor înscriși în învățământul liceal este constant, astfel că elevii trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții in domeniul educațional, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere profesional. Obiectivul general al proiectului „REABILITARE INTERNATULUI LA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA”, a fost reabilitarea termică a clădirii care si-a atins scopul, la finalul implementării clădirea beneficiază de o creștere energetică eficientă precum și de o reducerii costurilor de întreținere a clădirii, reușind să creeze condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.


Lucrările efectuate, pe scurt

Principalele lucrări de intervenție aferente investiției au prevăzut lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopare a clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu, lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului din interior, lucrări de modernizare a instalației de iluminat, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri, precum și masuri conexe (reparații ale tencuielilor degradate/fisurate ale fațadei care prezenta potențial pericol de desprindere, reparații ale șarpantei, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice, înlocuirea țiglei de pe acoperiș cu țiglă ceramică, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, repararea trotuarelor de protecție degradate, înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră, adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati.


Beneficiarii sunt:

 • aproximativ 70 de persoane/an, reprezentând actualii si viitorii elevi din Municipiul Miercurea Ciuc care vor frecventa programul Colegiului National "Octavian Goga";
 • administrația publică locală, si anume UAT Municipiul Miercurea Ciuc.

Titlul - Reabilitare Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu

Beneficiarul investiției - Municipiul Miercurea-Ciuc

Valoarea totală a proiectului este 4.013.136,07 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 3.015.259,37 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului "Reabilitare Școala gimnaziala Liviu Rebreanu" este reprezentat de reabilitarea termica a clădirii, în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.


Lucrările efectuate, pe scurt

Proiectul „Reabilitare Școala Gimnaziala Liviu Rebreanu” din Municipiul Miercurea Ciuc prevede executarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirii, in vederea sporirii eficientei energetice a acesteia, având efecte pe termen lung atât asupra mediului si resurselor utilizate, cat si asupra beneficiarilor principali ai proiectului, si anume copiii care frecventează aceasta instituție de învățământ.

Clădirea scolii gimnaziale cuprinde o singura unitate, care devine obiectul acestui proiect de reabilitare termica. Principalele lucrări de intervenție aferente investiției de baza, prevăd : lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii (fațada - parte vitrata si parte opaca, si izolarea termica a planșeului peste subsol), lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu (2 sisteme de panouri solare), lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calității aerului interior, lucrări de modernizare a instalației de iluminat, lucrări de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului, precum si masuri conexe.


Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • aproximativ 60 de persoane, reprezentând personalul si cadrele didactice care activează in cadrul instituției Scolii Gimnaziale Liviu Rebreanu;
 • aproximativ 480 de persoane/an, reprezentând actualii si viitorii copii din Municipiul Miercurea Ciuc care vor frecventa programul Scolii Gimnaziale Liviu Rebreanu;
 • administratia publica locala, si anume UAT Municipiul Miercurea Ciuc.

Titlul - Lucrari de reabilitare în vederea cresterii performantei energetice a primariei din orasul Borsec

Beneficiarul investiției - Orasul Borsec

Valoarea totală a proiectului este de 1.160.832,52 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 735.061,70lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficientei energetice a clădirii Primăriei din Orașul Borsec, precum si valorificarea si gestionarea sustenabila a surselor regenerabile de energie, in vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon in toate sectoarele economice.


Lucrările efectuate, pe scurt

Proiectul de reabilitare termica a clădirii Primăriei din orașul Borsec, ce are in vedere masuri de eficientizare energetica, propune următoarele lucrări de intervenție, așa cum reiese din documentația tehnica-economica atașata cererii de finanțare: izolarea termica a fațadei, creșterea rezistentei termice a tâmplăriei exterioare existente din lemn/geamului, inclusiv a celei aferente accesului in clădire, pentru îmbunătățirea performantei energetice a parții vitrate, izolarea termica a pereților către pod, sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol, sporirea rezistentei termice a planșeului peste ultimul nivel, izolarea termica a soclului clădirii, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viața, montarea panourilor solare pentru preparea apei calde menajere si montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.


Beneficiarii

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

 • cele 21 de persoane angajate in administrația locala a Orașului Borsec si care își desfășoară activitatea in clădirea Primăriei;
 • totalitatea persoanelor, in afara personalului angajat, care intra in contact cu clădirea reabilitata prin proiect.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

 • locuitorii orașului, care beneficiază prin proiect de reducerea gazelor cu efect de sera si totodată de reducerea costurilor cu întreținerea clădirii Primăriei, prin realocarea sumelor prevenite din impozite către activități si evenimente socio-culturale destinate comunității din Borsec si nu numai;
 • persoanele fizice (inclusiv turiști) si operatorii economici care tranzitează orașul;
 • populația României, datorita faptului ca proiectul sprijină diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Titlul - Amenajare parc zona de locuinte str. Pietii si str. Aleea Bujorului

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul VICTORIA

Valoarea totală a proiectului este de 3,156,182.56 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 3,059,087.50 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban si conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Reconversia si refuncționalizarea terenurilor si suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii si municipiul București


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este amenajarea unui teren degradat din cadrul UAT orașul Victoria, creând o zona verde pe suprafața căreia vor fi amenajate zone de agrement si relaxare pentru toți locuitorii orașului.

Lucrările efectuate, pe scurt

Prin proiectul „Amenajare parc zona de locuinte str. Pietii si str. Aleea Bujorului” s-a realizat amenajarea unui parc de agrement. Locația proiectului este Județul Brașov, Orașul Victoria. S-au efectuat activități de demolare a clădirilor parazitare identificate pe suprafața menționata anterior. Ulterior, au avut loc lucrări de sistematizare, astfel încât terenul sa fie nivelat. S-a eliminat vegetația spontana si arborii infestați sau bolnavi. Ulterior, au fost amenajate aleile: o alee circulara in centrul terenului din care vor radia trei alei. De-a lungul aleilor din parc au fost realizate trasee pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de vedere. Pentru suprafețele plantate cu gazon, s-au plantat plante decorative si arbori, a fost realizat si un sistem de irigații. Conturul parcului este împrejmuit cu gard viu, pentru o delimitare vizuala verde, prietenoasa cu mediul, care permite trecătorilor sa vadă in interiorul amenajării. A fost de asemenea creata o zona de joaca si zona de fitness in aer liber cu pardoseala din cauciuc reciclat, Zona de joaca beneficiază de leagăne cu arc, un complex de joaca cu tobogan si un complex de cățărat. Echipamentele aferente zonei de fitness put fi utilizate de toate categoriile de vârsta, fără discriminare, precum si de persoanele cu dizabilități. Zona aferenta fântânii decorative este amenajata lângă aleea pietonala. Aceasta zona este echipata cu bănci si coșuri de gunoi, precum si îngrădita cu o zona de flori si arbuști decorativi. De asemenea, trebuie menționat faptul ca se asigura următoarele elemente: iluminatul zonelor de interes si a aleilor cu becuri de tip LED, amenajarea unor coșuri de gunoi tip colectare selectiva, un sistem de distribuție structurata voce - date (WIFI) si un sistem de supraveghere video.

Beneficiarii

Întrucât terenul pe care se va realiza investiția este proprietatea publica a orașului Victoria, beneficiarul direct va fi reprezentat de către UAT orașul Victoria. Populația Orașului Victoria, cuantificare, conform INSSE: 8831 locuitori la începutul anului 2016. În acest sens, întreaga populație a UAT Oraș Victoria va beneficia de pe urma implementării proiectului.


Titlul - Îmbunătățirea eficientei energetice a clădirii Clubului Sportiv din Orașul Săliște, jud. Sibiu

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Săliște

Valoarea totală a proiectului este de 2,679,546.10 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 1.905.230,16 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea B - Clădiri publice"


Descriere proiect

Clădirea a fost construita in anul 1903. Asupra clădirii au fost realizate de-a lungul timpului câteva reparații la acoperișul clădirii si câteva modernizări legate de sistemul de încălzire. Cu toate aceste intervenții, problemele legate de sistemul de încălzire, de costurile ridicate de întreținere, nu au fost soluționate. Prin proiect s-a reușit realizarea unei clădire publica eficientizata din punct de vedere energetic, s-a redus consumul anual de energie finala in clădirea publica, s-a redus consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire, s-a redus nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) astfel s-a realizat un consum total de 10,08% din surse regenerabile de energie din total energie primara la nivel de proiect, la finalizarea implementării.

Lucrările efectuate, pe scurt

 • Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa ale clădirii Clubului sportiv - izolarea termica a elementelor de anvelopa a clădirii(montare strat termoizolant pentru planșeu superior, termoizolarea pereților exteriori de zidărie, montare termoizolație pe planșeu inferior, înlocuire tâmplărie exterioara;
 • Montarea de sisteme se climatizare, ventilare naturala si ventilare mecanica pentru asigurarea calității aerului interior cu recuperatoare de energie de înalta eficienta - 85-90%;
 • Reabilitarea instalației de iluminat aferente clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente cu lămpi tip led cu consum de energie redus si durata de viată ridicata;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere prin montarea de panouri solare.

Beneficiarii

 • 60 de copii din Săliște si satele aparținătoare, membrii ai Ansamblului folcloric ”Mărginenii”, ansamblul Casei de Cultura a Orașului Săliște, care beneficiază de clădirea reabilitata pentru derularea repetițiilor, dar si pentru susținerea spectacolelor de amploare mai mica;
 • 1.000 tineri din Săliște care organizează anual: ”Festivalul Luminii” (activități de interes local, organizate de Orașul Săliște, care aduc orașului Săliște plus de imagine);
 • 100 elevi ai Liceului Tehnologic din Săliște care derulează activități școlare si extrașcolare in cadrul clădirii, beneficiind astfel de o clădire reabilitata si eficientizata din punct de vedere termic;
 • Autoritatea publica locală, ca proprietar al clădirii si entitate care asigura cheltuielile de funcționare: s-au redus cheltuielile de funcționare;
 • 62 de angajați ai Primăriei Orașului Săliște, care beneficiază de evenimentele derulate in clădirea eficientizata energetic;
 • 5,920 de locuitori ai Orașului Săliște - ca urmare a realizării investiției s-a redus cantitatea de CO2 si alte gaze de ardere produse pentru încălzirea clădirii, astfel s-au ameliorat condițiile de mediu in oraș.

Titlul - Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de 7.284.710,92 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 7.139.016,70 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea B - Clădiri publice


Descriere proiect

Clădirea Școlii Gimnaziale Radu Selejan din Sibiu este o clădire construita în anul 1977. Clădirile proiectate în perioada 1950-1990 înregistrează cele mai importante pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre si planșeul de peste ultimul nivel sau terasa. Aceste pierderi de energie determina costuri foarte ridicate cu încălzirea imobilelor pe perioada de iarna. Prin realizare acestui proiect au fost atinse obiectivele specifice ale proiectului respectiv:

 • Scăderea consumului anual de energie primara al Scolii Gimnaziale Radu Selejan cu cel puțin 40% si a consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile sub nivelul stabilit a fi atins pentru 31.12.2018 conform angajamentelor europene, respectiv sub 136 kwh/m2/an;
 • Scăderea emisiilor anuale echivalent CO2 ale clădirii Scolii Gimnaziale Radu Selejan sub nivelul stabilit a fi atins la 31.12.2018 conform angajamentelor europene, respectiv sub 37 kgCo2/m2/an;
 • Creșterea la Școala Gimnaziala Radu Selejan a ponderii consumului anual de energie primara din surse regenerabile din total consum anual de energie primara, la cel puțin 10%;
 • Îmbunătățirea aspectului urbanistic al clădirii si al zonei.

Principalele lucrări realizate

Lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopare a clădirii

 • Izolarea termica a fațadei - parte vitrata, parțial;
 • Izolarea termica a fațadei - parte opaca;
 • Izolarea termica a soclului peste nivelul solului cu sistem termoizolant;
 • Izolarea termica pe interior a pereților exteriori ai demisolului cu placi minerale termoizolatoare;
 • Izolarea termica a plăcii peste ultimul nivel încălzit.

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum

 • Dotarea cu corpuri de încălzire ventiloconvectoare;
 • Montarea de robinete cu cap termostatic;
 • Montarea instalației de distribuție a agentului termic.

Lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum propriu

 • Instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice;
 • Instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice prin pompe de căldură aer-apa.

Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare mecanica pentru asigurarea calității aerului interior

 • Instalarea unui sistem de ventilare forțata cu recuperatoare de căldură în grupurile sanitare.

Lucrări de reabilitare a instalației de iluminat a sistemului de iluminat în clădire

 • Reabilitarea instalației de iluminat;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiența energetica ridicata si durata mare de viața;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiența energetica ridicata si durata mare de viața cu senzori de mișcare/prezența în spațiile comune.

Montarea unui sistem de management si control, Building Management System | Masuri conexe

 • Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezinta potențial de desprindere si/ sau afectează funcționalitatea clădirii;
 • Repararea acoperișului tip șarpanta si a sistemului de colectare ape meteorice;
 • Demontarea si remontarea instalațiilor montate aparent pe fațadele clădirii;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 • Montarea de armaturi cu senzori la instalația de apa rece si canalizare;
 • Reabilitarea instalațiilor electrice deteriorate si subdimensionate;
 • Înlocuire tâmplărie interioara parțial.

Beneficiarii

Beneficiarii direcți ai proiectului

 • În mod direct vor beneficia de proiect 506 elevi, 34 de cadra didactice și 3 cadre didactice auxiliare;
 • Municipiul Sibiu va beneficia în urma proiectului prin îmbunătățirea aspectului urbanistic.

Beneficiarii indirecți ai proiectului

 • Populația orașului și în special locuitorii din cartierul Vasile Aron datorită măsurilor care vor conduce la reducerea emisiilor de CO2.

Titlul - Reabilitarea termica a blocurilor prin POR 2014-2020, axa prioritara 3, prioritatea de investitie 3.1

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Odorheiu Secuiesc

Valoarea totală a proiectului este de 645,202.45 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 299,956.64 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea A - Clădiri rezidențiale


Descriere proiect

Investițiile în eficiența energetica a blocurilor de locuințe contribuie la reducerea sărăciei energetice, prin reducerea costurilor cu încălzire a populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor social defavorizate. La nivelul municipiului Odorheiu Secuiesc, clădirile rezidențiale existente sunt, în general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidențiale 50,4% fiind construite în intervalul 1958-1990.

Acest domeniu major de intervenție a contribuit la coeziunea sociala, acordând o atenție deosebita grupurilor vulnerabile ale populației cu venituri mici. Implementarea masurilor de eficienta energetica în blocurile de locuințe a dus la îmbunătățirea condițiilor de viața ale populației, prin:

 • Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior;
 • Reducerea pierderilor de căldura si a consumurilor energetice;
 • Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin soluțiile identificate la nivelul proiectului s-au atins indicatori, ce susțin obiectivele primordiale ale domeniului major de intervenții:

 • Nr. de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice - 24 apartamente;
 • Economie de energie termica - 276.818,46 kWh/an;
 • Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2 - 370,47).

Lucrările efectuate, pe scurt

Lucrările au constat în reabilitarea termica a anvelopei: izolarea termica a parții opace a fațadelor; înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolanta (partea vitrata); închiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetelor; termo-hidroizolarea acoperișului tip terasa; izolarea termica a planșeului peste subsol, izolarea termica a soclului, si alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentelor. Au fost modernizate trotuarele de protecție, s-a refăcut structura acoperișului de tip șarpanta, s-a înlocuit țigla, iar imobilul a fost dotat cu un liftul nou.

Beneficiarii sunt locatarii din cele 24 gospodarii, locuitori ai Municipiului Odorheiu Secuiesc.


Titlul - Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tirgu - Mures

Valoarea totală a proiectului este de 6,032,737.50 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 3.584.915,20 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea A - Clădiri rezidențiale


Descriere proiect

Proiectul „Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Tîrgu Mureș - LOT II” răspunde obiectivului priorității de investiții POR 3.1 A si anume „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuințelor”, deoarece prin implementarea lucrărilor propuse în bugetul proiectului, se va genera atingerea obiectivelor si implicit a rezultatelor proiectului si anume:

 • Creșterea eficientei energetice in 7 clădiri rezidențiale din Municipiul Tirgu-Mures, respectiv vor fi reabilitate termic un număr de 302 apartamente, acțiune cu consecințe pozitive asupra condițiilor de viață a populației, având ca efect creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie;
 • Reducerea consumului anual specific de căldura pentru încălzire în blocuri de locuințe izolate termic la valori sub 100 kWh/mp/an;
 • Scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 751 tone CO2 /an.

Lucrările efectuate, pe scurt

Lucrările de intervenție propuse pentru creșterea performantei energetice a clădirii:

 • Izolarea termica a fațadei - parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 10 cm;
 • Izolarea termica a fațadei - parte vitrata, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolanta pentru îmbunătățirea performanței energetice a parții vitrate, tâmplărie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spațiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa;
 • Închiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapeților;
 • Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 15 cm;
 • Izolarea termica a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

Lucrări conexe propuse:

 • Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezinta potențial pericol de desprindere si/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;
 • Repararea acoperișului tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
 • Demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 • Refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

Beneficiarii

Beneficiarii sunt locatarii din cele 302 gospodarii aferente celor 7 imobile, locuitori ai Municipiului Tirgu Mureș.


Titlul - Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de 7.982.816,31 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 7.823.159,98 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea B - Clădiri Publice


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului ”Reabilitare Școala gimnaziala Nagy Imre” este reprezentat de reabilitarea termică a clădirii, în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene. Clădirea Scolii Gimnaziale cuprinde o singură unitate care constituie obiectul proiectului de reabilitare termică.

Lucrările efectuate, pe scurt:

Pentru Corp A - Scolii Gimnaziale nr. 1 Sibiu

 • izolarea termică a fațadei - parte opacă;
 • izolarea termică peste ultimul nivel încălzit;
 • reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
  • înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare;
  • înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
  • montarea de robinete cu cap termostatic;
  • montarea instalației de distribuie a agentului termic.
 • lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu:
  • instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice;
  • instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei termice pe baza de pompe de căldura aer-apă.
 • lucrări de reabilitare a instalației de iluminat:
  • reabilitarea instalației de iluminat;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetica ridicata si durata mare de viață;
  • montarea unui sistem de management și control automatizat (Building Management System).
 • măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului:
  • repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
  • repararea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  • demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
  • repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
  • modernizarea instalației de apă rece și canalizare prin montarea de armături cu senzori;
  • reabilitarea instalațiilor electrice deteriorate și subdimensionate.

La corpul B - sala de sport s-au realizat măsurile prevăzute mai sus, la care se adaugă izolarea termică a parții vitrate, prin înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie cu geam termoizolant.

Beneficiarii

 • 551 elevi care frecventează cursurile desfășurate în cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Sibiu din Municipiul Sibiu, 31 de cadre didactice și 9 persoane aferente personalului auxiliar.

Titlul - Reabilitare școală gimnazială "Nagy Imre"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Miercurea Ciuc

Valoarea totală a proiectului este de 7.723.509,12 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 6.336.996,06 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea B - Clădiri Publice


Descriere proiect

Proiectul „Reabilitare Școala Gimnazială Nagy Imre” din Municipiul Miercurea Ciuc propune executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, în scopul majorării eficienței energetice a acesteia, având impact pe termen lung atât asupra mediului și resurselor utilizate, cât si asupra beneficiarilor direcți principali ai proiectului, respectiv elevii care studiază în aceasta instituție educaționala. Clădirea Scolii Gimnaziale cuprinde o singura unitate care constituie obiectul proiectului de reabilitare termică.

Lucrările efectuate, pe scurt:

 • S-au termoizolat fațadele clădirii cu vată minerală bazaltică 15 cm;
 • S-a termoizolat placa de peste ultimul etaj cu vată minerală 20 cm;
 • S-a termoizolat soclul cu polistiren extrudat;
 • S-a refăcut finisajul fațadelor cu tencuială decorativă;
 • S-a realizat izolarea plăcii de peste subsol cu polistiren expandat;
 • S-au înlocuit tâmplăriile existente cu tâmplarii PVC si geamuri de tip tripan;
 • S-au înlocuit instalațiile electrice și corpurile de iluminat cu unele eficiente cu led;
 • S-au înlocuit caloriferele de încălzire cu calorifere de oțel;
 • S-a realizat un sistem de ventilație cu agent în pompă de căldură pentru sala de sport;
 • S-au realizat un eșafodaj metalic pe acoperișul clădirii de peste sala de sport cu scopul de a susține panourile fotovoltaice;
 • S-a montat un sistem de panouri fotovoltaice;
 • S-au demontat și remontat toate elementele fixate pe fațadă (proiectoare, panouri publicitare,etc);
 • S-au înlocuit țiglele degradate (80%);
 • S-au refăcut trotuarele de gardă ale clădirii;
 • S-a refăcut rampa de acces pentru persoanele cu handicap;
 • S-au refăcut finisajele interioare degradate de lucrările de înlocuire a corpurilor de iluminat.

Beneficiarii

 • aproximativ 66 persoane, reprezentând personalul și cadrele didactice care activează în cadrul instituției de învățământ Școala Gimnaziala „Nagy Imre”;
 • aproximativ 864 de persoane/an reprezentând actualii și viitorii elevi din Municipiul Miercurea Ciuc, care vor frecventa cursurile Școlii Gimnaziale „Nagy Imre”.

Titlul - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în vederea ridicării performanței energetice: Bloc str. Culmei nr. 13, Bloc str. Iancu de Hunedoara nr. 33 ABC, Bloc str. Iancu de Hunedoara nr. 35 AB

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Miercurea Ciuc

Valoarea totală a proiectului este de 4.080.729,85 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 2.312.585,72 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea A - Clădiri rezidențiale


Descriere proiect

Pachetul de reabilitare a blocurilor de locuit din Miercurea Ciuc este mult mai vast și conține 42 de blocuri. Pe lângă cele trei care au fost deja recepționate, alte 18 blocuri vor fi finalizate în acest an, iar alte 21 de blocuri se află în faza de precontractare/ contractare. Obiectivele proiectului au vizat:

 • Îmbunătățirea condițiilor de locuit a 141 de gospodării, situate în cadrul celor 3 blocuri de locuințe din Municipiul Miercurea Ciuc, jud. Harghita și obținerea unei clasificări mai bune a consumului de energie;
 • Reducerea consumului anual de energie primară la nivelul celor 3 blocuri de locuințe din Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, de la un total de 1.566.704 kwh/an, la un total de 994.027 kWh/an;
 • Reducerea cantității emisiilor de CO2 de la nivelul celor 3 blocuri de locuințe din Municipiul Miercurea Ciuc, de la un total de 88,58 kg/m2/an la un total de 54,27 kg/m2/an si generarea unui impact pozitiv asupra mediului și schimbărilor climatice.

Lucrările efectuate, pe scurt:

Principalele lucrări de intervenție efectuate asupra fiecărei componente în parte (Bloc Str. Culmei nr. 13A,B, Bloc Str. Iancu de Hunedoara, nr. 33A,B,C, Bloc Str. Iancu de Hunedoara nr. 35A,B) sunt izolarea cu polistiren expandat de 15 cm a fațadelor și logiilor, termoizolarea cu polistiren ignifug de 20 cm a plăcii de peste subsol si cu polistiren expandat ignifug de 25 cm a planșeului peste etajul 4, izolarea soclului cu polistiren extrudat ignifug de 5 cm, montarea tâmplăriei PVC cu 5 camere la logii si ferestre, completarea termo sistemului cu fâșii incombustibile din vată minerală cu lățimea de 30 cm și vată bazaltică (la postul trafo), înlocuire profil, glafuri, tâmplărie, realizarea finisajelor și măsuri conexe lucrărilor de reabilitare termică a imobilului.

Măsurile conexe lucrărilor de reabilitare termică, aplicate celor 3 blocuri sunt:

 • desfacerea tâmplăriilor metalice și înlocuirea acesteia cu tâmplărie PVC cu geam termopan și uși exterioare din aluminiu, repararea suprafețelor de tencuieli;
 • demontare si remontare regulator gaz și a rețelelor de gaz afectate;
 • demontări parapeți din lemn la logii;
 • înlocuire elemente scurgere pluvială jgheaburi și burlane;
 • înlocuirea învelitorii, cu una nouă de țiglă ceramică și a sorturilor de tablă la coșurile de fum;
 • închiderea balcoanelor;
 • montarea opritorilor de zăpadă;
 • repararea coșurilor de fum;
 • înlocuirea tabacherelor la șarpantă;
 • înlocuirea copertinelor la accesele principale în bloc.

Beneficiarii proiectului sunt aproximativ 420 persoane, reprezentând actualii locatari ai celor 3 imobile dar si peste 150 de persoane, reprezentant potențiali proprietari/chiriași ai apartamentelor si UAT Municipiul Miercurea Ciuc.


Titlul - Reabilitare Grădinița "Tulipan"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Miercurea Ciuc

Valoarea totală a proiectului este de 1.318.351,48 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 1.101.023,87 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, cladiri publice și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor - Operațiunea B - Clădiri Publice


Descriere proiect

Prin intermediul proiectului „Reabilitare Grădinița Tulipan” din Municipiul Miercurea Ciuc a fost reabilitată termic clădirea grădiniței în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Lucrările efectuate, pe scurt:

Principalele lucrări de intervenție aferente investiției de bază prevăd: instalarea de panouri fotovoltaice policristaline de 250W/24Vcc pe acoperișul clădirii, termoizolarea fațadelor grădiniței cu un strat termoizolant din plăci de vată minerală bazaltică termosistem, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu unele de o eficiență energetică ridicată și durată extinsă de viață.

Beneficiarii

 • aproximativ 10 persoane, reprezentând personalul și cadrele didactice care activează în cadrul instituției grădiniței „Tulipan";
 • aproximativ 60 copii preșcolari grădiniță, în total 4 grupe, fiecare cu 10-20 copii, reprezentând actualii și viitorii copii din Municipiul Miercurea Ciuc care vor frecventa programul grădiniței „Tulipan”;
 • administrația publică locală, și anume UAT Municipiul Miercurea Ciuc, crescând capacitatea sa managerială, și scăzând în același timp cheltuielile efectuate cu întreținerea grădiniței. Având statutul de solicitant, UAT Municipiul Miercurea Ciuc a contribuit și va contribui la procesul de concepere/dezvoltare și implementare a proiectului, prin elaborarea și cofinanțarea acestuia.

Titlul - Reabilitare Grădinița "Aranyalma"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Miercurea Ciuc

Valoarea totală a proiectului este de 4.202.792,07 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 3.408.417,80 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, cladiri publice și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor - Operațiunea B - Clădiri Publice


Descriere proiect

Prin intermediul proiectului Reabilitare Grădinița "Aranyalma" din Municipiul Miercurea Ciuc a fost reabilitată termic clădirea grădiniței în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele au vizat: creșterea consumului anual de energie finală din surse regenerabile a clădirii Grădiniței ”Aranyalma” din Municipiul Miercurea Ciuc de la 0% la 34,42%, reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile de la 750 kWh/m2/an la 173kWh/m2/an și diminuarea emisiilor de CO2 a clădirii Grădiniței Aranyalma din Municipiul Miercurea Ciuc de la 127 kg/m2/an la 28 kg/m2/an

Lucrările efectuate, pe scurt:

 • lucrări de reabilitare termică a clădirii;
 • lucrări de reabilitară termică a sistemului de încălzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu;
 • lucrări de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea calității aerului interior
 • lucrări de reabilitare a instalației de iluminat;
 • lucrări necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază: lucrări interioare de restaurare, finisare, tencuieli, gletuire, vopsitorii, refaceri sau realizări spaleti, glafuri si praguri, pardoseli.

Beneficiarii

 • aproximativ 36 persoane, reprezentând personalul și cadrele didactice care activează în cadrul grădiniței „Aranyalma";
 • aproximativ 268 persoane, reprezentând actualii și viitorii copii din Municipiul Miercurea Ciuc care vor frecventa programul grădiniței „Aranyalma”;
 • administrația publică locală, și anume UAT Municipiul Miercurea Ciuc, crescând capacitatea sa managerială, și scăzând în același timp cheltuielile efectuate cu întreținerea grădiniței.

Titlul - Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârbovița - Gârbova de Sus

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba

Valoarea totală a proiectului este de 7.074.440,03 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 6.822.380,31 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de Investiții - 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al orașului Aiud prin asigurarea legăturii localităților Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus cu rețeaua TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect, precum și din cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului DN1-Gârbova de Jos-Gârbovița-Gârbova de Sus.

Realizarea investiției conduce la îmbunătățirea condițiilor și siguranței circulației, reducerea cheltuielilor de întreținere, reducerea emisiilor de noxe și a prafului generat de circulația auto în perioade secetoase, facilitarea accesului populației din zonă la servicii publice de educație, sănătate, transport, telecomunicații, intervenții în situații de urgență. Totodată investiția facilitează dezvoltarea din punct de vedere turistic a acestei zone deosebit de frumoase și stimulează realizarea de activități productive care conduc la ridicarea standardului de viață al locuitorilor, contribuind astfel la stabilizarea populației în această zonă, cu toate consecințele benefice.

Lucrările efectuate, pe scurt:

Principalele rezultate obținute sunt 7.675 m de drum județean modernizat, 2 stații de transport public amenajate, minim trei elemente care asigură siguranța circulației (semnalizare cu indicatoare; marcaj transversal și longitudinal; montare parapete metalice). Scurgerea apelor pluviale a fost asigurată prin amenajarea pantelor longitudinale si transversale (2.5%) ale parții carosabile și acostamentelor, colectate prin dispozitivele de scurgere. Șanțurile existente au fost reprofilate, au fost executate lucrări la camerele de cădere pentru a asigura scurgerea apelor din șanțuri. S-au proiectat podețe noi care au fost dimensionate cu o deschidere care să asigure debușeul necesar pentru scurgerea normală a apei.

Beneficiarii

 • locuitorii UAT Aiud în număr de 26296 persoane conform ultimului recensământ;
 • locuitorii din Gârbova de Jos - 481, Gârbovita - 112 și Gârbova de Sus - 226, localități aparținătoare UAT Aiud.

Titlul - Reabilitarea Liceului Constantin Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de 7,55 milioane de lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 6,41 milioane de lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 10.1. - "Operațiunea B - Clădiri Publice"


Descriere proiect

Lucrările pentru eficientizarea energetică a Liceului Constantin Noica, care s-au finalizat în luna decembrie 2020, au inclus o modernizare a spațiilor școlii. Pentru elevii și profesorii Liceului aceasta înseamnă un confort mai mare în sălile de clasă. Inclusiv curtea a fost modernizată, fiind amenajat un teren de sport pentru baschet și handbal.

Scopul lucrărilor a fost acela de a scădea consumul de energie convențională cu 40% și de a crește consumul de energie din surse regenerabile prin utilizarea unor sisteme alternative și moderne. Energia electrică se va produce și cu ajutorul panourilor fotovoltaice instalate pe acoperiș, iar căldura în clădirea școlii va fi asigurată inclusiv prin pompe aer-apă care extrag căldura din aer și o transformă în apă caldă pentru sistemul de încălzire, utilizând energia electrică. În plus, încălzirea va fi mai eficientă pentru că fațadele clădirii au fost izolate.

Lucrările efectuate, pe scurt:

 • Izolarea termică a fațadelor clădirii și a plăcii peste ultimul nivel, scopul fiind menținerea mai bună a temperaturii ambiante în clase și celelalte spații;
 • Instalarea a 102 panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii care vor asigura energie electrică pentru sistemul de iluminat și toata aparatura electrică folosită în școală;
 • Instalarea a două pompe de căldură aer-apă care vor asigura necesarul de apă caldă al clădirii. Pompele vor funcționa în sistem automatizat împreună cu centrala termică, în funcție de condițiile atmosferice;
 • Instalarea unor convectoare care înlocuiesc vechiul sistem de încălzire cu radiatoare (calorifere), acestea asigurând un randament si o distribuție mai bună a căldurii;
 • Eficientizarea iluminatului în clădire și înlocuirea rețelei de alimentare și a corpurilor vechi de iluminat. Acum încăperile sunt iluminate cu 479 de corpuri de iluminat cu LED;
 • Montarea unui sistem de management și control al utilităților din clădire - Building Management System (BMS). Concret, acesta este un sistem integrat hardware si software. Toate sistemele termice si electrice proaspăt instalate sunt dotate cu senzori și dispozitive de automatizare si control, astfel încât pot fi atât monitorizate dar si gestionate prin BMS, programate și optimizate de la distanță prin intermediul software-ului aferent;
 • Repararea acoperișului clădirii;
 • Realizarea unui nou sistem de alimentare cu energie electrică a școlii, realizarea integrală a unui nou sistem de distribuție a energiei termice în întreaga clădire;
 • Lucrări de refacere și finisaje interioare;
 • Lucrări pentru adaptarea clădirii la cerințele ISU pentru securitatea la incendii.

Beneficiarii acestei investiții sunt cei 900 de elevi ai Liceului, dar și profesorii care predau aici.


Titlul - Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant din municipiul Alba Iulia - Liceul cu Program Sportiv

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia

Valoarea totală a proiectului este de 6.400.732,78 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 6.272.718,12 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, cladiri publice și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor - Operațiunea B - Clădiri Publice


Descriere proiect

Proiectele europene au rezultate vizibile. Liceul Sportiv din Alba Iulia și-a schimbat complet înfățișarea ca urmare a finalizării proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant din municipiul Alba Iulia - Liceul cu Program Sportiv". Solicitant a fost Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia, iar beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 1.111 elevi, profesori și personal didactic și nedidactic auxiliar de la instituția de învățământ menționată.

Proiectul a fost finalizat în luna iulie 2020 și a urmărit creșterea siguranței și a gradului de confort pentru elevi și profesori, reducerea consumului de energie cu 40% și implicit a cheltuielilor, diminuarea gazelor cu efect de seră cu 60%.

Lucrările efectuate s-au concretizat în reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, înlocuirea șarpantei, reabilitarea termică a sistemului de încălzire, punerea în funcțiune a două instalații de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, respectiv a unei instalații de producere a energie termice cu pompe de căldură aer-apă. Pentru creșterea siguranței elevilor, au fost montate instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, instalații de iluminat de siguranță, instalații electrice de forță si automatizare și două branșamente electrice noi.


Titlul - Modernizare, amenajare si dotare Parcul Tineretului - Orașul Luduș

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Luduș

Valoarea totală a proiectului este de 8.034.910,34lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 7.717.515,67 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții - 5.2. - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului „Modernizare, amenajare si dotare Parcul Tineretului” din orașul Luduș, constă în valorificarea durabilă a spațiului urban, prin transformarea unui teren degradat și neutilizat, într-un spațiu verde, cu funcțiuni de agrement.

Bneneficiarul este UAT Orașul Luduș, iar beneficiarii finali sunt locuitorii orașului Luduș, care au la dispoziție acum un teren nou amenajat ca spațiu verde cu suprafața de aproape 22.800 mp, care include un spațiu de joacă pentru copii, un teren de sport multifuncțional, precum și aparate de fitness pentru adulți, copii și persoane cu dizabilități.

De asemenea, au fost pavate peste 1300 mp alei pietonale, a fost amenajată o pistă de alergare elastică în suprafață de 540 mp și au fost montate în interiorul parcului 40 bănci, 6 seturi de mobilier urban, 8 cișmele, 10 suporturi rastel pentru biciclete, 40 seturi coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă, un sistem automat de irigații și un sistem de supraveghere video.

Acest parc este printre primele din regiune în care a fost montat un sistem wireless și un sistem de sonorizare ambientală. Totodată, parcul beneficiează și de un spațiu funcțional care cuprinde toalete publice, vestiare și spații de administrare.

Lista proiectelor de succes a regiunii Bucuresti-IlfovTitlul - Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 3 - FE 72

Beneficiarul investiției - Primaria Sectorului 3, Municipiul București

Valoarea totală a proiectului este de 22.022.574,03 lei, din care, finanţare nerambursabila în valoare de 9.896.800,98 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții - 3.1. - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale


Descriere proiect

Proiectul cu finanţare europeană a fost derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 și a vizat creșterea eficienței energetice pentru următoarele imobile:

 • Str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM70, sector 3 București
 • B-dul Theodor Pallady nr. 25, bl. V11, sector 3 București
 • Str.Liviu Rebreanu nr. 20, bl. A6, sector 3 București
 • Bd.Ramnicu Sarat nr.20,bl.16A, sc. 2, sector 3 București
 • Str.Drumul Murgului nr. 44, bl. 51B, sector 3 București
 • Str.Rasinari nr.2, bl.U5, sector 3 București
 • Str.Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 1+2, sector 3 București
 • Str.Liviu Rebreanu nr.14,bl.K, sector 3 București
 • Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. A, B, C, sector 3 București
 • Str.Racari nr. 8 bl. 39, sector 3 București

Obiectivul general al proiectului a vizat eficienta energetica a cladirilor din cadrul proiectului si promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice sim ai competitive prin gestionarea inteligenta a energiei, in conditile unei dezvoltari durabile. Pentru atingerea acestui obiectiv general, a fost necesară urmărirea urmatoarelor obiectivelor specifice:

 • Cresterea numarului gospodariilor cu o clasificatie mai buna a consumului de energie;
 • Scaderea consului anul specific de energie si protejarea mediului inconjurator prin sprijinirea eficientei energetice;
 • Diminuarea consumului annual pentru incalzire si cresterea durabila a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti prin promovarea eficientei energetice intr-un mod in care sunt maximizate beneficiile si minimizate costurile cu scopul de a creste competitivitatea si de a sprijinii tranzitia catre o economie eficienta;
 • Reducerea consumului de energie primara si eficientizarea utilizarii energiei in vederea intaririi independentei energetice, consumul mare inregistrat avand efecte negative asupra mediului inconjurator.

În urma implementării proiectului, care a constat în creşterea eficienţei energetice a a blocurilor de locuinţe din Sectorul 3 - FE 72, au fost obţinute următoarele rezultate:

 • atingerea unui consum anual specific de energie pentru încălzire la finalizarea lucrărilor mai mic de 90 kwh/m2/an;
 • Scaderea consului anul specific de energie si protejarea mediului inconjurator prin sprijinirea eficientei energetice;
 • reducerea consumului anual de energie primară cu peste 40% la finalizarea lucrărilor;
 • reducerea consumului anual specific de energie cu peste 40% la finalizarea lucrărilor;
 • trecerea la o clasă energetică superioară a clădirilor rezidenţiale din Sectorul 3 - FE 72.

Titlul - Primaria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în calitate de beneficiar, a finalizat in luna decembrie 2020, proiectul cu titlul "Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale pentru Şcoala Gimnazială nr. 190, str. Niţu Vasile nr.16"

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Sector 4, Municipiul București

Valoarea totală a proiectului este de 15.148.951,40 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 14.845.972,37 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1.B - Învăţământ obligatoriu si s-a desfăşurat în perioada 11.02.2019 - 31.12.2020


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea calităţii infrastructurii de educaţie, accesului şi atractivităţii unităţii de învăţământ, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, creşterea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional, reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie. Astfel, prin obiectivul de investiţie s-a modernizat şi reabilitat bazinului de înot cu caracteristici semi-olimpice, s-a modernizat şi reabilitat sala de sport, legând funcţional şi arhitectural cele două corpuri cu volume diferite ca formă, dimensiuni şi funcţiuni într-un singur ansamblu.

Construirea complexului multifuncţional pentru activităţi didactice şi sportive conferă un impact pozitiv la nivel social şi cultural, în ambele variante, întrucât: - Creşte capacitatea administrativă a unităţilor şcolare incluse; - Asigură un climat sănătos de studiu, conform vestitului slogan: "mens sana in corpore sano''; - Evitarea unor deplasări dificil de pus în practica, incomode şi costisitoare a elevilor către dotări sportive similare aflate în alte zone ale oraşului; - Oferă posibilitatea de organizare de concursuri sportive, competiţii şi, la limita de diferite manifestări educative.

Rezultatele proiectului au fost 1 infrastructura educationala modernizata si minim 1872 copii care beneficiaza de aceasta.


Titlul - Construire complex multifuncțional pentru activitați didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fostă nr. 89)

Beneficiarul investiției - Unitatea Administrativ Teritorială Sector 3, Municipiul București

Valoarea totală a proiectului este de 7.644.483,39 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 7.491.593,73 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de Investiții - 10.1. - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamant obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului - invatamant primar si gimnazial. prin crearea unor conditii optime în vederea asigurarii nivelului de baza al calitatii invatamantului primar si gimnazial.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, a fost necesară urmărirea a doua obiective specifice care să vizeze efectele proiectului asupra vietii copiilor, economiei si mediului înconjurator, dupa cum urmeaza:

 • Imbunatatirea numarului de participanti in cadrul Scolii Gimnaziale Nicolae Labis in vederea eficientizarii tranzitiei catre niveluri de educatie superioare;
 • Extinderea printr-un corp nou in cadrul Scolii Gimnaziale Nicolae Labis in vederea cresterii numarului de participanti la sistemul de invatamant primar si gimnazial.

Rezultatele proiectului au fost 1 infrastructura educationala modernizata si 1098 copii care beneficiaza de aceasta.