Lista proiectelor de succes a regiunii Nord-Est


1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

Titlul - "INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE INVATAMANT DIN CADRUL UMF IASI - CENTRUL DE SIMULARE"

Beneficiarul investiției – UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. T. POPA"

Valoarea totală a proiectului este de 32.897.092,49 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 21.366.273,07 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 – "Imbunatatirea infrastructurii educationale".

Prioritatea de Investiții - 10.1. – "Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educationale a UMF Iasi, incluzand dotarea unui Centru de Simulare Medicala, in conditii de performanta, durabilitate si incluziune sociala.

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa este principalul pol de referinta in ceea ce priveste invatamantul universitar si cercetarea medicala in Regiunea Nord-Est. Crearea infrastructurii educationale medicale precum si a dotarilor aferente procesului de educatie este o necesitate stringenta fara de care sunt generate efecte negative atat asupra actului educational si a fortei de munca din domeniul medical, in special medici si asistenti medicali, cat si asupra cetatenilor care acceseaza sau beneficiaza de serviciile medicale din Regiunea Nord-Est.

Scopul proiectului vine, asadar, ca un raspuns atat la preocuparea UMF Iasi pentru imbunatatirea permanenta a sistemului educational medical prin folosirea celor mai eficiente metode cum sunt cele bazate pe simulare, a celor mai performante echipamente si tehnologii, cat si la nevoia UMF Iasi de a asigura spatiile destinate procesului educational, la standardele de calitate europene.

Aceasta procupare a UMF Iasi se regaseste printre principalele directii de dezvoltare strategica 2016-2020 ale Universitatii, respectiv componenta EDUCATIONALA si componenta de DEZVOLTARE PATRIMONIALA- aspecte evidentiate in documentul programatic “Planul de Dezvoltare Strategica, Perioada 2016-2020, UMF Iasi”.

Prin atingerea scopului sau, proiectul este relevant si pentru obiectivul specific (10.3) al prioritatii de investitii (10.1), Axa prioritara 10 din cadrul POR, respectiv: Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive.

Relatia cauzala intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor fortei de munca si starea infrastructurii in care se desfasoara procesul de educatie si formare profesionala, precum si dotarile acestora este evidentiata prin numeroase analize socio-economice si, ca atare, sprijinul POR va asigura realizarea conditiilor pentru o pregatire profesionala de calitate, aplicata si relevanta pentru nevoile pietei muncii din domeniul sanatatii.

Proiectul de investitii propus imbunatateste capacitatea UMF Iasi de a anticipa si de a raspunde cerintelor pietei privind standardele si calitatea academica de a dezvolta noi programe, beneficiind de infrastructura, tehnologie moderna si echipamente pentru a oferi studentilor atat competente cheie cat si competente cross-disciplinare.

Investitia va contribui la cresterea angajabilitatii absolventilor invatamantului superior medical in sectoarele competitive si de specializare inteligenta – Sanatate si Tehnologie Infomationala. Noile metode de educatie si practica medicala bazate pe simulare permit castigarea competentelor si atitudinilor medicale corecte, intr-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenti.

Prin expunerea progresiva a cursantilor (studenti sau medici) la diferite aspecte provocatoare ale activitatii medicale, similare cu ceea ce se intalneste in practica de zi cu zi, se vor reduce erorile si va fi crescuta calitatea actului medical.

Existenta scenariilor complexe, interdisciplinare, va permite invatarea lucrului in echipa si al managementului situatiilor critice. Noua infrastructura va asigura accesul si participarea si a persoanelor dezavantajate la sistemul de invatamant superior si rezultatele acestora la acest nivel de invatamant, inclusiv ale studentilor netraditionali, ale celor care provin din mediul rural, dar si ale altor grupuri dezavantajate, precum si a masurilor de aliniere a invatamantului superior la nevoile pietei muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Finalizarea lucrarilor de constructii si instalatii executate asupra imobilului situat in Str. Mihail Kogalniceanu nr 9-13, in vederea operationalizarii Centrului de simulare - esential predarii medicinei aplicate. Prin executia de lucrari specifice asupra infrastructurii vizate de proiect, se asigura participarea, simultan, la un proces educational de calitate ce acopera cel putin doua domenii de specializare inteligenta, pentru 1583 de studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi;
 • Dotarea infrastructurii cu echipamente specifice, prin achizitia, pana la finalizarea implementarii proiectului, a 20 de echipamente si software, necesare integrarii in procesul de formare a studentilor UMF Iasi a tehnologiei inovative, sustenabila si incluziva aspect care va contribui la solutionarea asimetriilor existente intre curriculele universitare si necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei romanesti. Echipamentele vizate vor asigura functionalitatea noului Centru de Simulare Medicala din cadrul UMF Iasi.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi sunt:

 • Studentii Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore. T. Popa" Iasi (aproximativ 8770 de studenti, care frecventeaza cursurile uneia dintre cele patru Facultati din cadrul UMF Iasi si care vor beneficia de cresterea calitatii si performantei invatamantului superior medical romanesc); Centrul de Simulare Medicala al UMF Iasi se va adresa (cross-sectorial) tuturor studentilor UMF Iasi;
 • Medicii rezidenti aflati sub coordonarea UMF Iasi, in functie de specialitate si curricula de pregatire;
 • Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore. T. Popa" Iasi, in calitate de Beneficiar al finantarii. Implementarea proiectului reprezinta premisa pentru atingerea obiectivelor strategice ale Universitatii, in special acela privind dezvoltarea infrastructurii educationale si asigurarea functionalitatii Centrului de Simulare Medicala;
 • Angajatii Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore. T. Popa" Iasi. Cadrele didactice si personalul auxiliar, care isi vor desfasura activitatea in cladirea Mihail Kogalniceanu 9-13 vor beneficia de avantajele date de standardele europene ale unei infrastructuri educationale.

Beneficiarii indirecti sunt:

 • Executantii / prestatorii de lucrari si servicii integrate in prezentul proiect si angajatii acestora care provin din comunitatea regionala - Regiunea Nord Est;
 • Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor si implementarea Strategiei de Specializare Inteligenta Nord-Est 2014-2020 prin:
  • realizarea unei infrastructuri educationale moderne care sa permita studentilor dobandirea de abilitatii si competente in sectoarele E-health – big-data, analiza, management & securitate (provocare societala – imbatranirea populatiei);
  • in sectorul de formare abilitati prin gamificarea procesului de invatare (e-learning, simulare, realitate virtuala etc);
 • sectorul biotehnologiilor si materialelor inovative (biomateriale si textilefunctionale cu aplicabilitate medicala), etc.
 • Studentii si medicii din alte centre universitare din tara si din strainatate, prin participarea la cursuri specifice si prin activitati de colaborare educativa si de cercetare;
 • Medicii ce isi desfasoara activitatea in Spitalele si Centrele medicale din Judetul Iasi;
 • Sistemul medical public si privat care va putea sa beneficieze de resursa umana cu pregatire profesionala de calitate;
 • Firme publice sau private din domenii industriale si de servicii legate de activitatea medicala, in vederea dezvoltarii produselor si echipamentelor specifice de tipul instrumentarului medical, biomaterialelor, biotehnologiilor, etc;
 • Piata fortei de munca, in general, datorita relevantei proiectului pentru o pregatire profesionala de calitate precum si relevanta acestuia pentru nevoile pietei muncii in domeniul medical la nivel regional si national. Sprijinul POR va sustine efortul constant al UMF Iasi privind asigurarea participarii si a nivelului de calitate a pregatirii studentilor in concordanta cu cerintele economiei romanesti, aflata intr-un proces de recuperare a decalajelor de dezvoltare fata de economiile altor tari UE.
1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19

Titlul - "SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC ECOLOGIC IN MUNICIPIUL SUCEAVA"

Beneficiarul investiției – UAT MUNICIPIUL SUCEAVA

Valoarea totală a proiectului este de 117,569,589.81 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 101,513,225.38 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 – "Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile".

Prioritatea de Investiții - 4.1. – "Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea schimbarilor climatice".


Descriere proiect

Obiectivul general al al proiectului consta in promovarea mobilitatii urbane durabile, prin modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric si implementarea unui sistem integrat de management al traficului, bazat pe solutii inovative de eficientizare a transportului public, in vederea cresterii atractivitatii acestuia in detrimentul autoturismelor personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poluarii in Municipiul Suceava.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific 4.1 din POR 2014-2020, "Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila".

Principalele probleme identificate la nivel de municipiu, referitoare la traficul rutier pe traseele liniilor de transport in comun, au fost:

 • Gradul ridicat de utilizare a autovehicolelor personale pentru deplasarile interne;
 • Mentinerea in circulatie a mijloacelor de transport a caror vechime depaseste durata normala de functionare;
 • Anul de fabricatie a parcului auto, care poate influenta negativ impactul asupra mediului (norma de poluare in care se incadreaza vehiculul);
 • Lipsa unei informari clare si actualizate a calatorului cu privire la transportul in comun.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea un sistem de transport public eficient, ecologic, care sa determine reducerea emisiilor de CO2 si fluidizarea traficului rutier. Totodata, se va imbunatati siguranta si securitatea calatorilor in statii, prin amenajarea acestora cu adaposturi, mobilier, sistem de supraveghere video, etc. In primul an in care proiectul va fi operational – 2022, este estimata cresterea cu 5,5% a atractivitatii pentru transportul public.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Imbunatatirea parcului auto al transportului public local, prin achizitionarea unui numar de 35 de autobuze electrice, 25 de autobuze de dimensiuni mari si 10 autobuze de dimensiuni mici;
 • Realizarea unei autobaze va asigura conditii optime de stationare, incarcare si intretinere a mijloacelor de transport public (autobuze electrice). Autobaza va asigura conditii optime de stationare, incarcare si intretinere a mijloacelor de transport public (autobuze electrice), precum si conditii bune de munca angajatilor, in vederea cresterii calitatii serviciilor publice de transport in comun. Cladirea autobazei va cuprinde:
  • statie de mentenanta, ateliere de reparatie si intretinere;
  • stand pentru verificari auto ITP;
  • spalatorie auto;
  • depozite pentru scule si piese;
  • birouri aferente atelierelor, cu anexe – chicineta, grupuri sanitare;
  • vestiare pentru personal, dotate cu dusuri si grupuri sanitare.

  Suprafata construita: 1091,00 mp; suprafata utila: 988,25 mp. 41 de statii de incarcare electrica (30 statii incarcare electrica standard; 10 statii incarcare rapida; o statie incarcare mobila);

 • Amenajarea statiilor existente, dotarea acestora cu adaposturi pentru calatori (unde exista spatiu suficient), precum si dotarea acestora cu sisteme de supraveghere video, sisteme e-ticketing, afisaj electronic. Prin proiect se vizeaza amenajarea a 54 de statii de autobuz, astfel:

  • 31 buc Statii Tip 1 - statie simpla cu panou de informare calatori;
  • 7 buc Statii Tip 2 - statie simpla fara panou de informare calatori;
  • 16 buc Statii Tip 3 - doar montare panou de informare calatori.
 • Modernizarea centrului de supraveghere/ monitorizare video din incinta Primariei, prin dotarea cu echipamente de ultima generatie pentru primirea si stocarea informatiilor de la camerele video montate in oras prin proiectul anterior „Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Suceava, prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere”. Se vizeaza echipamente de inalta tehnologie (server, unitate de stocare, statie de lucru, monitoare, switch, rack, consola), care sa poata integra si prelua in mod unitar activitatea mai multor sub-centre, folosind mai eficient resursele tehnice si operationale, eliminand actiunile paralele ale mai multor centre operationale care, in unele cazuri, pot fi defazate si pot avea ca efect folosirea mai multor resurse decat cele necesare sau pot genera chiar situatii neprevazute in teren;
 • Reabilitarea strazii Vasile Parvan, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie si a sigurantei rutiere. Strada Vasile Parvan face parte din traseul Liniei 22, iar conditiile de ciculatie, in momentul de fata, sunt improprii. Vor fi realizate lucrari de reabilitare a structurii rutiere, se va realiza un sistem de canalizare pluviala pentru preluarea apelor meteorice si se vor realiza trotuare pentru circulatia pietonilor.

Grupul tinta

Beneficiarii directi ai proiectul:

 • locuitorii Municipiului Suceava - 117.332 persoane (date ale Institutului National de Statistica, ianuarie 2018);
 • angajatii care vor opera serviciul de transport in comun;
 • turistii care viziteaza si tranziteaza orasul.

Scopul proiectului este de a creste calitatea vietii la nivelul comunitatii orasului si ariei sale periurbane, prin cresterea accesibilitatii persoanelor si conectarea mai stransa a acestora, printr-un sistem de transport durabil, complex, care sa ofere siguranta si sa fie prietenos cu mediul.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN DIN ORASUL BUHUSI PENTRU ZONELE PIATA AGROALIMENTARA STRADA PIONIERULUI, BLOC NATO, ZONA MARGINEA, ORAS BUHUSI, JUDETUL BACAU"

Beneficiarul investiției – UAT ORAS BUHUSI

Valoarea totală a proiectului este de 3.462.700,37 lei, din care, valoare totala eligibila, 3.317.568,28 lei, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 3.251.216,91 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Obiectivul general al prioritatii de investitii la care raspunde proiectul este reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici si mijlocii.

Proiectul si-a stabilit scopul de a transforma terenurile degradate din trei zone ale orasului Buhusi, in spatii verzi, amenajate in beneficiul locuitorilor orasului, dar si al vizitatorilor acestuia.

Ca rezultat al acestui proiect, suprafata de spatiu verde care revine fiecarui locuitor al orasului a crescut, ajungand la 22,77 mp/locuitor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Extinderea suprafetei spatiilor verzi din orasul Buhusi cu o suprafata de aproximativ 4.500 metri patrati;
 • Dotarea spatiilor verzi din proiect cu mobilier urban si crearea de facilitati de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Grupul tinta

Investitia se adreseaza predominant locuitorilor orasului Buhusi, de toate varstele, oferindu-le posibilitati diverse de petrecere a timpului liber, pe parcursul intregului an. In acest context, grupul tinta vizat de proiect il reprezinta populatia orasului Buhusi, aproximativ 20.000 de persoane.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Titlul - "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA GIMNAZIALA MOARA NICA, COMUNA MOARA"

Beneficiarul investiției – UAT COMUNA MOARA

Valoarea totală a proiectului este de 1.727.902,14 lei, din care, finanţarea nerambursabila a fost în valoare de 1.693.344,08 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de la 18,51679 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 9,66295 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumului anual de energie primara (kWh/an) de la 478.030,48 valoare la inceputul implementarii proiectului, la 158.830,67 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumului anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep). Acest indicator va scadea de la 14,35 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 6,78 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total. Acest indicator va scadea de la 135,75 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 64,15 - valoare la finalul implementarii proiectului;
 • Scaderea consumulul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total. Acest indicator va scadea de la 311.105,7 - valoare la inceputul implementarii proiectului, la 79.955,73 - valoare la finalul implementarii proiectului.

Grupurile tinta

Beneficiarul direct este Comuna Moara, deoarece, prin eficientizarea energetice a cladirii, vor scadea costurile cu intretinerea cladirii, astfel se vor economisi bani din bugetul local, care vor fi folositi pentru alte cheltuieli necesare comunitatii.

Beneficiarii indirecti sunt cei 290 de copii si 32 de profesori, care vor beneficia de conditii mai bune pentru desfasurarea procesului educational.

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

Titlul - "Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice, cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi"

Beneficiarul investiției – PARTENERIATUL dintre: Comuna MOSNA si Fundatia "IOSIF"

Valoarea totală a proiectului este de 2,600,468.81 lei, din care, valoare totala eligibila, 2,600,468.81 lei, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 2,548,459.43 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 – "Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. – "Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului: promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a discriminarii in comuna Mosna, judetul Iasi, prin imbunatatirea accesului persoanelor varstnice la serviciile sociale.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 8.3 al POR 2014-2020, „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru grupul vulnerabil persoane varstnice, activitatile acestuia fiind directionate spre reabilitarea si modernizarea unei cladiri pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu in comuna Mosna, judetul Iasi.

Centrul de zi va desfasura activitati vizand:

 • prevenirea marginalizarii sociale si sprijinirea pentru integrare /reintegrare sociala;
 • consiliere, informare sociala si indrumare socio-administrativa;
 • consiliere juridica pentru persoanele varstnice;
 • consiliere psihologica (recuperare/reabilitare psihica) pentru persoanele varstnice;
 • readaptarea capacitatilor fizice;
 • kinetoterapie (recuperare/ reabilitare fizica);
 • indrumare medicala si consultatii pentru persoanele varstnice.

Serviciile la domiciliu constau in: asigurarea igienei personale, pregatirea si administrarea hranei, ingrijirea persoanelor incontinente, cumparaturi, ajutor menaj, conversatie si contact social etc.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect sunt:

 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi;
 • Reabilitarea/ modernizarea, dotarea infrastructurii si asigurarea utilitatilor necesare pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi, in termen de 14 luni de la semnarea contractului de finantare;
 • Promovarea activitatilor si a investitiei privind infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, in comuna Mosna, judetul Iasi, cu respectarea cerintelor din Manualul de identitate vizuala, atat pe perioada implementarii proiectului cat si dupa finalizarea acestuia.

Grupurile tinta

Beneficiarii directi ai proiectului sunt persoanele cu varsta peste 65 de ani, din comuna Mosna.

Centrul de zi va avea un grup tinta de beneficiari directi - 40 persoane varstnice cu varsta peste 65 de ani:

 • in primul an de monitorizare, vor fi inscrisi minim 20% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect (minim 8 varstnici);
 • in cel de-al doilea an de monitorizare, vor fi inscrisi minim 40% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect (minim 16 varstnici);
 • in cel de-al treilea an de monitorizare vor fi inscrisi minim 60% din numarul de varstnici prevazuti prin proiect (minim 24 varstnici).

Beneficiile implementarii proiectului pentru grupul tinta:

 • permite familiilor sa ramana unite, prevenind ruptura si permitand persoanei in varsta dependente sa ramana la domiciliu si sa primeasca ingrijirea necesara;
 • ingrijitorul la domiciliu ofera varstnicului avantajele unei “vieti de calitate”, opuse celei din institutii, ducand la rezultate pozitive si incetinind ritmul de degradare psiho-somatica a persoanei in varsta;
 • reducerea numarului de zile de spitalizare a persoanelor varstnice dependente;
 • evitarea institutionalizarii in Centrele de Ingrijire si Asistenta a persoanelor varstnice dependente, ceea ce duce la micsorarea costurilor platite de comunitatea locala pentru intretinerea lor in aceste institutii;
 • implicarea autoritatilor locale pentru cresterea calitatii vietii varstnicilor si constientizarea, din partea populatiei din comunitatea locala, cu privire la importanta evitarii institutionalizarii persoanelor in varsta dependente, prin ingrijirea la domiciliu.

Serviciile oferite vor fi variate, interesante si utile: servicii destinate promovarii integrarii/reintegrarii sociale - activitati de informare, de consiliere sociala si/sau psihologica, de educatie, terapie ocupationala, activitati de petrecere a timpului liber prin: miscare si activitati fizice in sala si in aer liber, activitati artistice, jocuri, drumetii si excursii, activitati de grup, cursuri - limbi staine, IT, pictura, felicitari, icoane pe sticla, activitati de voluntariat.

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

Titlul - "T.U.R.I.S.T (TERITORIU URBAN REVITALIZAT CU INFRASTRUCTURA PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI) GURA HUMORULUI"

Beneficiarul investiției – ORASUL GURA HUMORULUI

Valoarea totală a proiectului este de 11.609.595,14 lei, din care, valoare totala eligibila, 11.588.309,67 lei, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 11.356.543,45 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 7 – "Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului".

Prioritatea de Investiții - 7.1. – "Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de “Valorificarea potentialului turistic al statiunii Gura Humorului, in vederea cresterii economice durabile, atragerii de investitii si cresterii numarului mediu de salariati, prin dezvoltarea infrastructurii pentru sprijinirea turismului”.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect sunt:

 • Crearea a 3 infrastructuri publice la scara mica, pentru valorificarea atractiilor turistice din statiunea turistica de interes national Gura Humorului;
 • Suprafata (mp) spatii deschise/ cladiri create/ reabilitate in statiuni turistice, extinsa cu cel putin 10.026,20 mp pana la finalul implementarii proiectului:
  • 5.672,40 mp suprafata trasee turistice, locuri de recreare si popas amenajate, puncte (foisoare) de observare/ filmare si fotografiere (mp), pana la finalul implementarii proiectului;
  • 1.353,80 mp reprezentand cresterea suprafetei infrastructurilor pentru recreere create, amenajate, reabilitate (mp), la finalul implementarii proiectului;
  • 3.000,00 mp suprafata de spatiu verde amenajata crescuta pana la finalul implementarii proiectului.
 • Cresterea numarului preconizat de vizite (numar vizite/an) la obiectivele de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei, cu: 4.659 vizite/an in 2019, 18.038 vizite/an in 2020, 14.492 vizite/an in 2021, 23.117 vizite/an in 2022 si 35.880 vizite/an in 2023, in raport cu anul 2018.
 • Valorificarea eficienta a resurselor naturale specifice statiunii turistice Gura Humorului si diversificarea ofertei turistice, prin realizarea a 3 infrastructuri publice la scara mica, respectiv:
  • Realizarea/marcarea a doua trasee turistice montane cu grad mic de dificultate, in circuit, Traseul Piatra Pinului si Traseul Soimului, amplasate pe versantul nordic, ce coboara dinspre Obcina Voronet, catre Parcul Arini, trasee accesibile publicului larg, chiar si mai putin antrenat, cat si familiilor cu copii;
  • Construirea unui Foisor de observare, dotat cu toaleta publica si amenajarea unui loc de joaca pentru copii in punctul de cota maxima al celor doua trasee, punct cunoscut de localnici sub denumirea de "La Varnita" (altitudine 757 m), care sa atragà vizitatori (adulti si copii) dornici sa admire panorama impresionanta asupra orasului si imprejurimilor, sau sa desfasoare activitati recreative cu copiii;
  • Diversificarea ofertei de produse turistice oferite in cadrul parcului Arini, respectiv: amenajare teren special pentru sport cu piste popice si spatiu sahisti, spatiu fitness, loc de joaca pentru copii, toaleta publica si spatii verzi.
 • Cresterea numarului de vizitatori in cadrul statiunii turistice Gura Humorului cu 21% in 5 ani de la finalizarea investitiei (de Ia 170.545 vizitatori estimati in anul 2018, la 206.425 vizitatori estimati in anul 2023 – o crestere de 35.880 vizitatori);
 • Realizarea unei campanii de promovare in perioada investitionala (12 luni inainte de finalizarea implementarii proiectului);
 • Stimularea dezvoltarii mediului de afaceri si implicit cresterea numarului mediu de salariati, prin identificarea unui numar de 11 investitii ulterioare in statiune, ca urmare a realizarii proiectului de investitii, cel putin una urmand a fi demarata cu maxim 6 luni inainte de finalizarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect. Principalul beneficiar direct este orasul Gura Humorului, ca beneficiar al finantarii.

Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului sunt:

 • 60.552 turisti si vizitatori la atractiile turistice, care beneficiaza de sprijin prin proiect, numar estimat dupa 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului;
 • 50.460 de turisti sositi anual in structurile de primire turistica din orasul Gura Humorului (conform INS 2015);
 • 67 persoane din Gura Humorului, ce vor primi un loc de munca prin proiect;
 • doua persoane locuri de munca permanente directe in urma proiectului;
 • 65 persoane locuri de munca temporare directe pe durata constructiei;
 • 17130 locuitori ai orasului Gura Humorului, care îsi pot petrece timpul liber si week-end-urile, bucurandu-se de noile posibilitati de odihna si recreere oferite prin proiect (INS 2015);
 • 470 agenti economici din orasul Gura Humorului (INS 2015);
 • institutiile publice din judet (Serviciul SALVAMONT);
 • potentialii investitori straini sau romani, ce au sansa realizarii unor investitii profitabile in orasul Gura Humorului;
 • 35 structuri de primire turistica, cu functiuni de cazare turistica din orasul Gura Humorului;
 • 286 someri (148 barbati si 138 femei), inregistrati in Gura Humorului (INS 2015);
 • turistii care tranziteaza Gura Humorului si care practica turismul religios de pelerinaj, mai putin antrenati, cu vârste peste 40-50 ani, dornici sa completeze oferta clasica a unui traseu de pelerinaj cu posibilitatile de recreere din Gura Humorului;
 • persoanele ce vor primi un loc de munca indirect in sectorul turistic si in sectoarele conexe, prin dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a turismului propuse prin proiect;
 • locuitorii din localitatile invecinate (Manastirea Humorului si Frasin).
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "Îmbunatatirea conditiilor de mediu si de viata in municipiul Roman prin amenajarea parcului Zavoi"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Roman

Valoarea totală a proiectului este de 4.295.562,76 lei, din care, finanţare nerambursabila în valoare de 4.103.379,30 lei lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta “Îmbunatatirea factorilor de mediu si a conditiilor de viata în municipiul Roman, prin refunctionalizarea terenului si a suprafetei degradate neutilizate, în scopul ameliorarii si revitalizarii mediului urban”.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Refacerea patrimoniului natural al Municipiului Roman, incluzând elemente culturale si sociale;
 • Amenajarea unui loc de agrement, de recreere si zona verde a Romanului si reducerea poluarii aerului;
 • Înfiintarea si amenajarea unui parc nou, cu spatii verzi, prin însamântare cu gazon;
 • Înfiintarea locurilor de joaca pentru copii;
 • Amenajarea aleilor pietonale principale si secundare, cu diferite specii de plante;
 • Înfiintarea unui amfiteatru - gradene cu scena;
 • Realizarea pistelor pentru biciclisti;
 • Realizarea unui derdelus pentru sanii;
 • Realizarea de amenajari peisagistice;
 • Îmbunatatirea aspectului urbanistic al municipiului Roman;
 • Crearea unui confort urban pentru populatia municipiului Roman si din zonele învecinate;
 • Crearea de locuri de munca pe perioada implementarii proiectului si a 11 locuri permanente de munca dupa implementarea proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • locuitorii municipiului Roman si ai zonelor învecinate (cca 220.000 persoane) care vor beneficia de activitatile de agreement adresate adultilor cât si copiilor, ce se vor desfasura în aceasta zona;
 • turistii (minim 7.500 de persoane / an, cu o estimare a cresterii numarului de turisti în urmatorii 20 de ani;
 • persoanele ce vor fi angajate pe cele 11 locuri noi de munca înfiintate prin implementarea proiectului, persoane care îsi vor dezvolta abilitatile si competentele profesionale si vor beneficia de rezultatele finale ale proiectului.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • membrii grupurilor din care fac parte beneficiarii directi;
 • comunitatea locala care va beneficia de îmbunatatirea calitatii factorilor de mediu si a calitati vietii;
 • societatea, in ansamblu, prin schimbarea mentalitatii si atitudinii populatiei, prin constientizarea importantei valorificarii cadrului natural local si formarea unei orientari spre responsabilitate, calitate si performanta;
 • sectoarele: social, economic si turistic, la nivel local, judetean si regional.

Beneficiarii proiectului au fost consultati si implicati în procesul de concepere a acestuia prin sondaje de opinie, prin dialog direct cu cetatenii si prin dezbateri publice organizate în sediul primariei municipiului.

Proiectul raspunde cerintei locuitorilor municipiului Roman, de a fi amenajate spatii verzi si pentru agrement. Primaria Municipiului Roman considera ca fiind esential rolul si implicarea populatiei în activitatile initiate, în conceperea si implementarea acestui proiect.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Titlul - "Dotarea infrastructurii ambulatoriului de specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Bacau

Valoarea totală a proiectului este de 8.940.557,67 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 8.714.764,98 lei ((98,00% din valoarea eligibila a proiectului), asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 – "Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. – "Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta “Cresterea nivelului de accesibilitate a ofertei de servicii de asistenta medicala a Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, in vederea eficientizarii sistemului de sanatate si a reducerii inegalitatilor, in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei judetului Bacau”.

Dotarile prevazute prin proiect au ca scop eficientizarea sistemului de sanatate de la nivelul judetului Bacau, prin reducerea internarilor evitabile si accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.

Prin implementarea proiectului se urmareste:

 • Cresterea nivelului calitativ al actului medical in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, prin dotarea Ambulatoriului Adulti si Copii;
 • Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament, ca urmare a dotarii cu aparatura moderna si performanta a Ambulatoriului;
 • Cresterea accesibilitatii pacientilor la serviciile medicale oferite;
 • Intensificarea adresabilitatii pacientilor fata de serviciile oferite;
 • Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău cu un număr de 1574 echipamente și dotări;
 • Facilitarea accesului la serviciile de asistenta medicala ale Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, pentru un numar de minim 117.118 beneficiari de infrastructura medicala, pana la finalul implementarii proiectului.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • pacientii Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (117.118 persoane estimate pentru anul 2019);
 • personalul medical din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Adulti si Copii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (104 persoane).

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • personalul medical din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau (2030 de angajati);
 • insotitori (persoane din familia bolnavului), apartinatori;
 • vizitatori (membri ai familiei bolnavului sau alte categorii de persoane care intra in relatie cu bolnavii sau cu personalul medical si paramedical) etc;
 • Judetul Bacau (investitia realizata prin prezentul proiect va servi ca model pentru alte autoritati publice locale din judet si/sau Regiunea Nord Est);
 • populatia Judetului Bacau si/ sau a Regiunii Nord Est, care va beneficia de servicii medicale la standarde superioare.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Titlul - "Reabilitare termica imobil Scoala „George Enescu”"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moinesti

Valoarea totală a proiectului este de 6.579.304,72 lei, din care, valoare totala eligibila, 3.218.602,57 lei, iar finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.154.230,52 lei, a fost asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice a cladirii publice de invatamant - Scoala generala „George Enescu”, prin realizarea unor lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii, precum si a unor lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde de consum, lucrari de instalare a sistemelor de ventilare, lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat.

Prin proiect, s-au implementat masuri de eficienta energetica pentru corpurile de cladire vizate, cu scopul de a:

 • Imbunatati conditiile de igiena si confort termic;
 • Reduce pierderile de caldura si a consumurile energetice;
 • Reduce costurile de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
 • Reduce emisiile poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie;
 • Implementa un sistem alternativ de producere a energiei electrice, pentru alimentarea instalatiilor de preparare apa calda si un sistem de ventilatie al cladirilor.

Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Reducerea, pana in anul 2019, a emisiilor echivalent CO2 cu mai mult de 40% fata de emisiile initiale, prin executarea de lucrari de reabilitare termica a Scolii „George Enescu”, prin anveloparea cladirii, conform propunerilor din auditul energetic si din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie;
 • Reducerea, pana in anul 2019, a consumului anual specific de energie cu mai mult de 40% fata de consumul initial (kwh/ mp/ an), prin scaderea pierderilor de caldura, ca urmare a inlocuirii retelei de distributie a caldurii si a recuperarii caldurii, cu ajutorul unui sistem de ventilare cu recuperare;
 • Reducerea, pana in anul 2019, a consumului anual specific de energie primara, cu mai mult de 40% fata de consumul initial (kwh/ mp/ an), prin inlocuire instalatii de iluminat, montare corpuri de iluminat cu LED, sistem integrat de iluminat cu senzori de prezenta si crepusculari;
 • Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ mp/ an), pana in anul 2019, prin montarea de panouri fotovoltaice, pentru producerea energiei electrice necesare alimentarii boilerelor, pentru prepararea apei calde de consum.

Grupurile tinta sunt formate din beneficiari directi si indirecti, impactati pozitiv prin implementarea acestui proiect.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • elevii inscrisi la scoala George Enescu;
 • cadrele didactice si personalul tehnic si administrativ al scolii, administratia publica locala.

Elevii, cadrele didactice si personalul angajat al Scolii George Enescu beneficiaza in mod direct de rezultatele proiectului: 713 de elevi si 54 de angajati (43 - personal didactic, 4 - personal didactic auxiliar, 7 - personal nedidactic) beneficiaza de un spatiu de lucru reabilitat din punct de vedere al eficientei termice, al aspectului locatiei si al utilitatilor disponibile.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • Municipiul Moinesti, printr-un grad mai scazut de emisii de CO2 si un consum anual de energie primara mai scazut;
 • Operatorii economici locali si regionali, prin dezvoltarea unor relatii comerciale cu unitatea administrativ teritoriala pentru implementarea proiectului (firme de proiectare/ consultanta, firmele de constructii din regiune, precum si cele de materii prime in constructii, producatorii de componente pentru obiectivul de investii (PVC, circuite electrice etc.).
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

Titlul - "Înfiintarea unui centru de zi și a unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, în Orasul Ștefănești, Județul Botoșani"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ștefănești, Județul Botoșani

Valoarea totală a proiectului este de 3.164.729,38 lei, incluzând o valoare totala eligibila de 3.102.562,38 lei, din care, finanţarea nerambursabila, în valoare de 3.040.510,87 lei (98,00% din valoarea eligibila a proiectului), este asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 – "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. – "Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului persoanelor vârstnice din orașul Ștefănești (în special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate și asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locală echitabilă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de servicii și înființarea unui centru multifuncțional de servicii sociale, în sistem integrat (destinat furnizării de servicii specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu).

Obiectivele specifice vizate de proiect:

 • Îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente, prin lucrări de reabilitare, modernizare și asigurarea dotărilor necesare pentru funizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, conform standardelor aplicabile, în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din orașul Ștefănești;
 • Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru înființarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui numar de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de ingrijire de lungă durată din orașul Ștefănești;
 • Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din orașul Ștefănești și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea (licențierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu.

Grupul țintă de referință al proiectului este reprezentat din persoanele vârstnice (cu vârste peste 65 de ani) din orașul Ștefănești, cu domiciliul pe raza uneia dintre localitățile care intra în componența UAT Ștefănești (Ștefănești Târg, Ștefănești sat, Badiuți, Bobulești și Stanca), respectiv 1.067 de persoane - conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

 • Minimum 100 de persoane varstnice, care vor beneficia de serviciile sociale, medicale si socio-profesionale acordate in cadrul centrului de zi, respectiv: consiliere psiho-sociala si informare, socializare si petrecerea timpului liber, terapii de recuperare si relaxare, organizare si implicare in activitati comunitare si culturale, asistenta si suport pentru familia pers. varstnice, suport pentru realizarea activitatilor administrative etc.;
 • Minimum 50 de persoane varstnice cu limitari severe (batrani singuri, care nu beneficiaza de sprijin din partea altor persoane) care vor beneficia de ajutor pentru realizarea activitatilor de baza si/sau instrumentale ale vietii curente, informare, evaluare, ingrijire personala, terapii de recuperare, ingrijiri medicale, activitati de amenajare si adaptare a mediului ambiant si alte forme de ajutor acordat de personalul unitatii de ingrijire la domiciliu;
 • Familiile / rudele persoanelor varstnice care vor beneficia de serviciile de asistenta si suport acordate in cadrul centrului multifunctional - prin faptul ca vor dobandi competente pentru a gestiona problemele specifice ale persoanelor varstnice in vederea asigurarii unei mai bune ingrijire a acestora;
 • Personalul nou angajat in cadrul centrului, care va beneficia de un loc de munca si totodata de oportunitati de dezvoltare profesionala inclusiv prin formare/informare specifica, in vederea furnizarii de servicii la standarde inalte de calitate;
 • Serviciul de asistenta sociala, prin asigurarea infrastructurii si dotarilor de specialitate, necesare furnizarii unei game variate de servicii sociale, adaptate nevoilor grupului tinta.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • Bugetul local, urmare a faptului ca proiectul permite realizarea unei investitii foarte importante pentru comunitate, care, in lipsa proiectului, ar fi trebuit suportata exclusiv din surse proprii, fapt ce nu ar fi permis dezvoltarea unor servicii atat de complexe;
 • Sistemul asigurarilor de sanatate, prin faptul ca serviciile dezvoltate vor conduce la prelungirea duratei de viata sanatoasa a beneficiarilor directi si, in consecinta, la eliminarea presiunii create asupra bugetului asigurarilor de sanatate cu ingrijirea in sistem rezidental sau spitalizarea indelungata a persoanelor varstnice. Astfel, proiectul va fi un instrument esential pentru accesibilizarea serviciilor medicale si transferul ingrijirii la nivelul comunitatii, in acord cu strategiile nationale in domeniu si angajamentele comunitare asumate de catre tara noastra;
 • Comunitatea locala, prin cresterea gradului de implicare a persoanelor varstnice in actiuni de voluntariat organizate in cadrul centrului;
 • Sistemul de servicii sociale, prin diminuarea cheltuielilor cu valoarea indemnizatiilor de somaj si a altor ajutoare platite catre forta de munca, care pana la infiintarea centrului, nu avea un loc de munca (economii rezultate ca urmare a angajarii de personal in cadrul centrului).
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Titlul - "Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent"

Beneficiarul investiției – Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din judetul Iași

Valoarea totală a proiectului este de 5.521.399,45 Euro, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 5.448.520,21 Euro, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 – "Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale".

Prioritatea de Investiții - 10.1. – "Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobindirea de competențe și învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare".


Descriere proiect

In urma implementării proiectului, imobilul a devenit un spațiu modern, dedicat activității didactice (disciplinelor preclinice) ale Facultății de Medicină Generală, putând asigura participarea simultană la un proces educațional la standarde europene pentru 1833 de studenți. Imobilul are șase amfiteatre, cu câte 120 de locuri – cu posibilitatea ca, prin unirea a două amfiteatre, să se obțină unul cu 240 de locuri.

In completare bazei didactice, imobilul dispune și de o Aulă modernă, cu 230 de locuri, unde vor avea loc conferințe, congrese și alte manifestări ale universitătii, precum și de o sală de documentare IT. De asemenea, au fost amenajate și dotate săli de lucrări, cabinete ale cadrelor didactice, iar la etajele doi și trei va funcționa Centrul de Abilități Fundamentale.

Finalizarea acestui proiect a permis atât extinderea spaţiilor pentru activitatea didactică, cât și îmbunătățirea capacității universității de a anticipa și răspunde cerințelor pieței privind standardele de calitate academică, de a dezvolta noi programe, pentru a oferi studenților competențe-cheie și competențe cross-disciplinare.

Investiția va contribui la creșterea angajabilității absolvenților învățămantului superior medical în sectoare competitive și de specializare inteligentă: Sănătate și Tehnologie Infomațională.

1 / 33
2 / 33
3 / 33
4 / 33
5 / 33
6 / 33
7 / 33
8 / 33
9 / 33
10 / 33
11 / 33
12 / 33
13 / 33
14 / 33
15 / 33
16 / 33
17 / 33
18 / 33
19 / 33
20 / 33
21 / 33
22 / 33
23 / 33
24 / 33
25 / 33
26 / 33
27 / 33
28 / 33
29 / 33
30 / 33
31 / 33
32 / 33
33 / 33

Titlul - "Crearea unui spatiu de agrement si loisir in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Vatra Dornei

Valoarea totală a proiectului este de 2.977.271,83 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.917.726,39 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 7 – "Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului".

Prioritatea de Investiții - 7.1. – "Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului il reprezinta punerea in valoare a potentialului turistic al statiunii balneo climaterice Vatra Dornei, prin crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.


Obiectivele specifice vizate si realizate prin proiect:

 • Realizarea unui teren de tenis/ baschet imprejmuit, cu o suprafata de 700 mp, in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei;
 • Amenajarea unui teren multisport (acoperit pe timp de iarna cu balon presostatic), cu suprafata de 1042,45 mp in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei;
 • Cresterea numarului de vizitatori in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei, de la 46.200 la 55.700, prin oferirea de posibilitati multiple de agrement si loisir in cadrul spatiului creat prin proiect;
 • Construirea a 676 mp de piste biciclete (cu sens unic);
 • Realizarea a 1620 mp alei pietonale;
 • Crearea unui spatiu de agrement si loisir cu o suprafata de 13.248 mp, in statiunea balneo- climaterica Vatra Dornei.
 • Cresterea numarului mediu de salariati in statiunea turistica balneo-climaterica Vatra Dornei cu 69 salariati.

Grupul tinta:

Beneficiarii directi sunt utilizatorii spatiului de agrement si loisir creat prin proiect, atat turistii sositi in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei, cat si locuitorii municipiului Vatra Dornei si din zonele sub-limitrofe. Spatiul de agrement va fi frecventat atat de copii, tineri, adulti si batrani, femei si barbati, persoane cu nevoi speciale. Avand in vedere diversitatea utilizatorilor spatiului de agrement si loisir, a fost conceput un proiect ce ofera multiple posibilitati de petrecere a timpului liber, atat pentru o anumita categorie de vizitatori (de exemplu zona de joaca pentru copii), cat si pentru toate categoriile de vizitatori (terenul multisport, terenul de tenis, zona de fitness, pista de biciclete). Pentru persoanele cu nevoi speciale, s-a avut in vedere dotarea corespunzatoare. Astfel, in zona de agrement / joaca pentru copii, se va amplasa un echipament de joaca adecvat copiilor cu dizabilitati. In zona pentru fitness/ joaca in aer liber, a fost prevazut un aparat fitness pentru persoanele cu nevoi speciale.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt:

 • 70 de angajati, care vor beneficia de cele 69 locuri de munca, ce se vor crea in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei si de locul de munca creat prin proiect, prin implementarea proiectului, precum si familiile acestora, care vor avea conditii mai bune de trai;
 • Un numar de 7 noi afaceri care vor fi infiintate, ca urmare a implementarii proiectului, identificate prin consultare publica;
 • UAT Municipiul Vatra Dornei, initiatorul proiectului, va beneficia de venituri suplimentare Ia bugetul de venituri si cheltuieli, datorita impozitelor de Ia agentii economici ai municipiului, a caror cifra de afaceri se previzioneaza a fi in crestere. Acest fapt va putea sprijini implementarea altor proiecte, avand drept rezultat dezvoltarea urbana locala si indeplinirea obiectivelor strategice, prevazute in “Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Municipiului Vatra Dornei cu Orizontul de timp 2014-2020”;
 • Agentii economici din municipiul Vatra Dornei, (minim 70 agenti economici), in special cei cu obiect de activitate in domeniul serviciilor si comertului, a caror cifra de afaceri va creste ca urmare a implementarii acestui proiect care va avea ca efect atragerea turistilor in municipiul Vatra Dornei, precum si prelungirea sejurului in statiune, datorita ofertei diversificate de petrecere a timpului liber in spatiul de agrement si loisir.
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16

Titlul - "Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare SIRET – ROGOJESTI"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Siret, din judetul Suceava

Valoarea totală a proiectului este de 9.737.782,22 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 8.082.503,18 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Investitia s-a realizat in orasul Siret, cu o populatie de 9.720 locuitori si cu aproximativ 12 ha de spatii verzi (conform INS, 2015), cu o medie de aproximativ 12 mp/locuitor.

Suprafata vizata de proiect nu era inclusa in registrul spatiilor verzi, fiind, de fapt, faleza de pe malul drept al raului Siret, desfasurata intre podul peste raul Siret (de pe DN2/E85) si pana la marginea lacului de acumulare Siret-Rogojesti.

Dupa ce, in anii 1960, s-a construit digul de protectie al raului Siret, aceasta faleza a inceput sa fie treptat folosita de locuitorii orasului pentru petrecerea timpului liber. Cu timpul insa, din cauza lipsei amenjarilor, zona nu a mai prezentat interes si a inceput sa fie folosita doar ca o zona de tranzit intre 2 cartiere ale orasului Siret.

In jurul anului 1986 s-au facut unele lucrari de amenajare a falezei, si anume o alee astfaltata si un sistem de iluminat. Aceste lucrari s-au facut in acelasi timp cu lucrarile pentru redeschiderea liniei de cale ferata Siret-Dornesti, aceasta faleza aflandu-se vis-a-vis de gara orasului Siret. In perioada 1986-1990, locatia a fost folosita din nou de catre locuitorii orasului Siret pentru petrecerea timpului liber, datorita locatiei in proximitatea orasului Siret si a peisajului natural frumos.

Dupa anul 1990, urmare a insuficientei fondurilor pentru intretinere si reparatii, zona a inceput sa se degradeze. Chiar daca s-au mai efectuat unele lucrari de toaletare, starea de degradare a zonei s-a accentuat, devenind o zona abandonata, iar dupa 2008, cand s-a inchis gara orasului Siret, zona a intrat intr-un declin pronuntat, vegetatia salbatica ingloband aproape in intregime acest teritoriu.

Obiectivul general al proiectului a fost sa contribuie la indeplinirea obiectivului global de “Reconversie si refunctionalizare terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii”.

Obiective Specifice:

 • Extinderea suprafetei spatiilor verzi din orasul Siret cu o suprafata de aproximativ 17.000 metri patrati;
 • Dotarea spatiilor verzi din proiect cu mobilier urban si crearea de facilitati de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Grupurile tinta care vor beneficia de rezultatele proiectului: locuitorii orasului Siret, vizitatori si turisti.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Titlul - "Reabilitarea termica a cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Buhusi

Valoarea totală a proiectului este de 6.395.477,42 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 5.388.591,77 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este "Cresterea eficientei energetice pentru cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi"; el contribuie la atingerea Obiectivului specific al Prioritatii de Investitii "Cresterea eficientei energetice în cladirile publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari". Atingerea Obiectivului general al proiectului se va realiza prin indeplinirea indicatorilor de proiect, care prevad scaderea consumului anual de energie primara, scaderea anuala a gazelor cu efect de sera si cresterea ponderii de energie primara din surse regenerabile.

Obiective Specifice:

 1. Scaderea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera, generate de cladirile Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie si, implicit, la scaderea emissilor de gaze cu efect de sera, prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care nu produc gaze cu efecte de sera:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.
 2. Scaderea consumului anual de energie primara necesar pentru functionarea cladirilor Spitalului Orasenesc Buhusi, cu aproximativ 60%. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea a doua categorii de solutii tehnice:
  1. solutii tehnice care contribuie la scaderea consumului de energie prin interventia asupra pierderilor de energie:
   • realizarea anveloparii cladirii prin: izolare pereti subsol, izolare pereti supraterani, izolarea pardoselii pe sol, izolarea planseului peste ultimul nivel, inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie eficienta energetic;
   • realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura - modernizarea energetica a instalatiilor interioare.
  2. solutii tehnice care presupun asigurarea unei parti din energia necesara cladirii, din resurse regenerabile, care vor contribui si ele la realizarea obiectivului specific:
   • instalarea de panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere necesare spitalului;
   • instalarea de panouri fotovoltaice, care vor asigura o parte din energia electrica necesara functionarii spitalului.

Grupurile tinta care vor beneficia in mod direct de rezultatele proiectului:

 • aproximativ 20.000 de pacienti / an, care vor beneficia de conditii sporite din punct de vedere al confortului termic, pe toata durata anului. Au fost preluate sugestiile pacientilor, referitoare la eficienta energetica a cladirii (temperaturi mari in saloane in perioada de vara, temperaturi necorelate cu necesarul de confort termic in perioada de iarna, infiltratiile de apa cauzate de ploile cu debite mari si la topirea zapezii, etc);
 • aproximativ 250 de personae, angajati ai Spitalului Orasenesc Buhusi, care isi desfasoara activitatea in cladirea vizata de proiect.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Titlul - "Eficientizare energetica prin reabilitarea si consolidare cladiri rezidentiale in orasul Tirgu Neamt"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Tirgu Neamt

Valoarea totală a proiectului este de 615.734,32 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 274.694,57 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Obiectivul general vizat de proiect a constat in “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile, prin reabilitarea termica a blocului de locuinte M7A, Str. Mihai Eminescu, din Tirgu Neamt”, unde, in mod specific, s-a urmarit:

 • Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte;
 • Reducerea gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2);
 • Cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie.

Proiectul a condus la imbunatatirea conditiilor de viata ale locatarilor blocului reabilitat termic, care a facut obiectul acestei finantari. Acestia vor plati sume mai mici pentru energia necesara incalzirii locuintelor si se vor bucura de un confort sporit al spatiului locativ. Implementarea proiectului a condus la beneficii si pentru celelalte parti implicate in proiect. Astfel, firmele sau persoanele fizice autorizate, care ofera servicii de expertizare tehnica, audit energetic si proiectare isi pot sustine activitatea si numarul de angajati.

De asemenea, firmele de constructii, producatoare sau importatoare de materiale de constructii, firmele de transport si angajatii acestora sunt beneficiarii colaterali ai implementarii proiectului.

La nivel local, comunitatea a beneficiat de masurile de sporire a eficientei energetice, prin scaderea emisiilor de CO2 si asigurarea unui mediu sanatos si propice locuirii.

1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24

Titlul - "Casa Dosoftei, încă o emblemă cultural-istorică din Iași, pusă în valoare"

Beneficiarul investiției – Consiliul Județean Iași

Valoarea totală a proiectului este de 3,67 milioane lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 3,59 milioane lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".


Descriere proiect

Casa Dosoftei (https://culturainiasi.ro/casa-dosoftei/ , numită și Casa cu arcade, este o clădire veche din municipiul Iași, construită în secolul al XVIII-lea. Situată în centrul orașului, pe str. Anastasie Panu nr. 69, în preajma vechii Curți Domnești, între Palatul Culturii și Biserica „Sf. Neculai Domnesc” (construită de Ștefan cel Mare în perioada 1491-1492), ea găzduiește secția de literatură veche a Muzeului Literaturii Române din Iași, înființată în 1970.

Prima interventie de restaurare a Casei Dosoftei s-a realizat între anii 1966 și 1969, de către Direcția Monumentelor Istorice, vechile ziduri fiind conservate în stare bună. Acoperișul clădirii a fost refăcut după o stampă din 1845, a lui J. Rey.

Cea mai recentă restaurare a „Casei cu arcade” (inclusă, în anul 2004, în lista monumentelor istorice din județul Iași) s-a realizat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Perioada de implementare a proiectului a fost de 26 de luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, ca factor de impulsionare a dezvoltarii locale, iar obiectivele specifice au constat în:

 • Restaurarea, protejarea și conservarea cladirii Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul";
 • Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;
 • Creșterea numarului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidate, cu 5,56 % , pentru primul an de exploatare.

Prin lucrarile efectuate, obiectivul a devenit accesibil şi persoanelor cu dizabilitați, angajații muzeului lucrează intr-un spațiu funcțional şi cu dotari moderne şi un numar sporit de vizitatori îi vor trece pragul. Artiști plastici vor expune lucrarile personale in spațiul expozițional temporar din interiorul muzeului.

S-au făcut intervenții la pereți, atât la interior cât și la exterior, iar structura de rezistență a fost reabilitată. Instalația termică a fost refăcută complet. Instalația electrică a fost schimbată. Ușile exterioare, din lemn de stejar, au fost restaurate, acestea prezentând semne vizibile ale deteriorării iar ferestrele, înlocuite. Pentru persoanele cu dizabilități au fost realizate rampe de acces. Exponatele sunt acum puse în lumină la adevărata valoare, cu ajutorul unor vitrine expoziționale noi”, a spus, Marieta Afilipoaie, Directorul Direcției de Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiuliului Judetean Iași.

Lista proiectelor de succes a regiunii Sud-Est


1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Titlul - "Dotarea cu aparatura medicala moderna a unitatii de primire urgente, Focsani"

Beneficiarul investiției – UAT Județ Vrancea

Valoarea totală a proiectului este de 4.317.781,99lei, din care 3.022.447,39 lei a reprezentat finantare nerambursabila FEDR, asigurata prin Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 - "Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale"

Prioritatea de Investiții - 8.1 - "Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”, Operatiunea B – Unitati de primiri urgente"


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta in cadrul Unitatii de Primire Urgente Focsani prin dotarea acesteia cu aparatura medicala moderna.

Astfel, in cadrul proiectului de investitii a fost achizitionata aparatura medicala moderna in vederea asigurarii infrastructurii necesare realizarii ingrijirilor spitalicesti de urgenta la standardele europene.

Printre dotarile achizitionate in cadrul proiectului, se numara: ecograf Doppler, pat radiotransparent resuscitare, masa pacient efectuare mici interventii chirurgicale, ecograf portabil, electrocardiograf 12 derivatii cu functie de printare, monitor (ecg, pulsiometrie, tensiune arteriala neinvaziva, temperatura centrala) cu functie de printare, defibrilator cu posibilitate de electroversie sincrona si stimulare cardiaca externa cu functie de printare, ventilator portabil pacient, carucior pentru transport pacient intraspitalicesc.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Titlul - "Cresterea performantei energetice pentru cladirea tip Internat si cladirea Cantina a Colegiului Tehnic “Gh. Asachi” Focsani, inclusiv lucrari conexe"

Beneficiarul investiției – Colegiului Tehnic “Gh. Asachi” Focsani

Valoarea totală a proiectului este de 9.969.959,21 lei, din care 8.052.881,50 lei finantare nerambursabila FEDR, asigurata prin Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon"

Prioritatea de Investiții - 3.1 - "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B – Cladiri publice"


Descriere proiect

Regio-POR in Regiunea Sud-Est: creste numarul cladirilor cu o clasificare energetica mai buna in municipiul Focsani, judetul Vrancea, prin masuri de eficienta energetica cu finantare europeana.

In data de 30.06.2021 a fost finalizat proiectul implementat de catre Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Focsani care a vizat cresterea performantei energetice pentru cladirea tip Internat si cladirea Cantina, proiect derulat in cadrul Regio-POR 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, asigurându-se totodata imbunatatirea confortului, sanatatii si sigurantei elevilor si personalului colegiului prin aplicarea unor masuri de crestere a eficientei energetice.

Astfel, au fost executate lucrari specifice pentru doua cladiri, internat (2.664,45 mp) si cantina (1.010,55 mp), in vederea reducerii costurilor consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor din cadrul cladirilor si reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent CO2/an).

Principalele interventii au vizat lucrari de reabilitare termica a fatadelor si acoperisurilor, a sistemului de incalzire, refacerea instalatiilor electrice si instalatiilor tehnico-sanitare, realizarea instalatiei de ventilare cu montaj utilaje, instalarea de echipamente tehnologice si functionale pentru sistemele de incalzire, ventilare si tehnico-sanitare.

Rezultatele inregistrate la finalul implementarii proiectului de investitii indica o reducere a gazelor cu efect de sera de 137,74 echivalent tone de CO2 si o reducere a consumului anual de energie finala in cladirile publice (din surse neregenerabile) de 428,028.63 KWh/an.

Totodata, prin interventiile realizate la cele doua cladiri, s-a urmarit o buna utilizare si functionare a spatiilor in vederea cresterii calitative a actului de invatamânt, precum si a cresterii standardului de functionare a cladirilor.

Reabilitarea termica a Colegiului Tehnic Gh Asachi reprezinta una din masurile luate de catre autoritatile locale in vederea implementarii Programului de Imbunatatire a eficientei energetice aferent municipiului Focsani, cu scopul de a contribui la indeplinirea obiectivelor nationale privind schimbarile climatice si energia sustenabila.

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

Titlul - "Anvelopare unitati de invatamânt - Scoala gimnaziala ”Iulia Hasdeu” din municipiul Galati"

Beneficiarul investiției – UAT Municipiul Galati

Valoarea totală a proiectului este de 2.910.142,72 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.473.621,31, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon"

Prioritatea de Investiții - 3.1 - "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B – Cladiri publice"


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului implementat de catre a fost scaderea consumului de energie primara la cladirile publice si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.

Prin interventiile realizate in cadrul proiectului s-au urmarit: cresterea performantei energetice a imobilului in care functioneaza Scoala gimnaziala ”Iulia Hasdeu” din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.

Lucrarile realizate prin proiect au vizat anveloparea termica a cladirii in care functioneaza scoala, fapt ce a condus la un transfer termic mai redus, fara pierderi de caldura in timpul friguros si fara o incalzire excesiva pe timpul verii. Propunerea esentiala pentru obtinerea confortului termic necesar si pentru diminuarea pierderilor de energie termica a fost de aplicare a unui strat termoizolant pe suprafetele care vin in contact cu exteriorul si inlocuirea tâmplariei necorespunzatoare cu tâmplarie cu geam termopan. De asemenea, in vederea asigurarii energiei termice pentru producerea apei calde si incalzire, a fost instalata o centrala termica cu doua cazane moderne in condensatie.

Rezultatele concrete ale investitiei sunt reducerea consumului anual total de energie cu 52,27% si a emisiior specifice de CO2 cu 52,27%.

Beneficiarii directi ai proiectului de anvelopare a Scolii gimnaziale „Iulia Hasdeu” din municipiul Galati sunt:

 • cei peste 350 elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial;
 • cele 27 cadre didactice ale scolii;
 • personalul didactic auxiliar al unitatii de invatamant;
 • personalul nedidactic al unitatii de invatamant.
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Titlul - "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoresti – Cosmesti – Movileni – Barcea"

Beneficiarul investiției – Parteneriatul dintre UAT Judetul Galati (lider de parteneriat), UAT Comuna Nicoresti, UAT Comuna Cosmesti, UAT Comuna Movileni

Valoarea totală a proiectului este de 43.901.447,41 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 36.198.078,64, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - "Imbunatatirea Infrastructurii Rutiere de Importanta Regionala"

Prioritatea de Investiții - 6.1 - "Stimularea Mobilitatii Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare si Tertiare la Infrastructura Ten-T, inclusiv a Nodurilor Multimodale"


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii fizice de baza prin reabilitarea si modernizarea tronsoanelor de drum judetean DJ 252 situat între localitatile Buciumeni - Nicoresti - Cosmesti - Movileni - Barcea, în vederea asigurarii conectivitatii la reteaua TEN-T.

Prin obiectivele sale specifice, proiectul a vizat:

 • Reabilitarea si modernizarea tronsoanelor de drum judetean DJ 252 situat între localitatile Buciumeni - Nicoresti - Cosmesti - Movileni - Barcea, în scopul dezvoltarii retelelor de transport local si regional;
 • Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumului judetean DJ 252.
 • Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare este estimata a fi realizata pana la 02.12.2021, data preconizata pentru finalizarea proiectului de investitie.

Urmare a implementarii proiectului de investitie vor fi obtinute urmatoarele rezultate concrete:

 • 21,5 km drum judetean reconstruit/modernizat, conectat la TEN-T;
 • 14.243 persoane, beneficiari directi ai investitiei, reprezentand populatia localitatilor tranzitate de tronsoanele de drum judetean reabilitate/modernizate
 • 2,95 km - pista de biciclete (construita/modernizata);
 • 243,40 mp - trotuare/trasee pietonale realizate/modernizate;
 • 9 statii de transport public si alveole construite/modernizate;
 • elemente suplimentare destinate sigurantei circulatiei:
  • 309,5 ml - parapet metalic de protectie;
  • 42,9 km - marcaje rutiere longitudinale rezonatoare;
  • 235,5 mp - marcaje transversale rezonatoare;
  • 229 indicatoare rutiere;
  • 31 stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice.
1 / 2
2 / 2

Titlul - "Reabilitare termică Școala Gimnaziala Smirdan, Comuna Brădeanu, parter+pod necirculabil"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bradeanu din județul Buzau.

Valoarea totală a proiectului este de 3.086.208,14 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.410.855,90 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Smirdan din satul Smirdan, comuna Brădeanu, județ Buzau în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin execuția de lucrări de reabilitare termica, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor școlii și a cadrelor didactice, reducerea consumului de energie finală, scăderea anuala a consumului de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligentă a energiei si utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei.

Prin obiectivele sale specifice, proiectul a vizat:

 • Reducerea emisiilor de carbon cu 53.50% prin diminuarea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră, respectiv de la 10.65 tone CO2 la 4.95 tone CO2 în urma eficientizării energetice a clădirii;
 • Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii în vederea obținerii unei economii anuale de energie de la 321.542.30 kWh/an la 77.730,19 kWh/an.

Inervențiile realizate în cadrul proiectului contribuie la indeplinirea obiectivelor Prioritatii de Investitie 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor” a Programului Operațional Regional 2014-2020, prin:

 • obținerea de economii relative de energie cuprinse intre min. 53.50 – max 100%, ca urmare a realizării lucrărilor de eficientizare a clădirii;
 • îmbunătățirea condițiilor de educație a elevilor din comuna Brădeanu prin îmbunătățirea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, costurilor pentru încălzire, emisiilor de CO2 generate de producerea, transportul si consumul de energie;
 • crearea de noi locuri de munca în domeniul construcțiilor, respectând principiile dezvoltării durabile si ale protecției mediului;
 • reducerea cheltuielilor cu combustibilii, economiile înregistrate putând fi direcționate către alte proiecte de interes local;
 • protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si funingine;
 • conservarea diversității, individualității comunei Brădeanu prin punerea in valoare a clădirilor publice realizate înainte de anul 1999;
 • creșterea calității sistemului educațional din comuna Brădeanu, prin crearea de condiții de studiu de un nivel înalt de calitate;
 • atragerea investițiilor în comuna Brădeanu, prin îmbunătățirea aspectului estetic exterior al clădirilor publice și implicit al comunei și prin îmbunătățirea condițiilor de trai.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei peste 100 elevi care frecventează cursurile școlii gimnaziale, cadrele didactice și personalul auxiliar. De asemenea, cele 2565 persoane reprezentând populația comunei Brădeanu (date conform Recensâmantului Populației României din anul 2011) beneficiază de efectele pozitive ale reabilitării clădirilor publice prin crearea de locuri de muncă, creșterea indicelui de atractivitate a zonei.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Titlul - "Creșterea performanței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe"

Beneficiarul investiției – Școala Gimnaziala ,,Duiliu Zamfirescu” din Municipiul Focșani

Valoarea totală a proiectului este de 5.295.083,39 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 4.129.904,57 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice a clădirii Scolii Gimnaziale ,,Duiliu Zamfirescu” prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurându-se totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului școlii – beneficiari direcți ai investiției.

Prin intervențiile realizate în cadrul proiectului s-au urmărit: o bună utilizare și funcționare a spațiilor în vederea creșterii calității actului de învățământ, precum și o economie de energie și o creștere a standardului de funcționare a clădirii școlii.

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului sunt:

 • îmbunătățirea condițiilor de confort pentru angajații instituției si elevii școlii;
 • reducerea costurilor consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor;
 • reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada caniculară;
 • reducerea consumurilor de energie electrică;
 • creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani;
 • reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent CO2/an) cu un procent de minim 32%.

Impactul investiției la nivelul localității: îmbunătățirea calității vieții urbane prin aplicarea măsurilor de creștere a eficienței energetice la nivelul clădirilor publice, in concordanta cu prevederile Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice aferent Municipiului Focșani.

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

Titlul - "Modernizare DJ 203H km 16+000 - 25+500, Buda - Alexandru Odobescu - Limită județ Vrancea, județul Buzău"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău

Valoarea totală a proiectului este de 21.785.789,34 lei, din care 21.100.778,54 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională."

Prioritatea de Investiții - 6.1 - "Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări la structura rutieră, de consolidare, prin reabilitarea tronsonului de drum cu îmbrăcăminte asfaltică, 4 stații transport public și alveole, au fost montate indicatoare rutire, inclusiv pentru trecerile de pietoni.

Totodată, prin proiect au fost realizate lucrări de amenajare la acostamente, șanțuri și rigole, drumuri laterale, precum și lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

De asemenea, prin proiect au fost modernizate podurile și podețele, reparații locale la zid existent, iar banda de încadrare a fost amenajată corespunzător.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Titlul - "Zona de relaxare și agrement în orașul Ovidiu"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Ovidiu

Valoarea totală a proiectului este de 6.001.433,49 lei, din care 5.137.474,27 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 - "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural"

Prioritatea de Investiții - 5.2 - "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost amenajarea unei zone de relaxare și de agrement pe malul lacului Siutghiol și respectiv pe terenul amplasat paralel cu canalul, în orașul Ovidiu.

În zona respectivă a fost modernizat peisagistic un spațiu verde cu o suprafață de 6574 de metri pătrați, ducând la creșterea calității vieții în zonă, prin plantarea unor arbori ornamentali, specii adaptate condițiilor climatice locale și prin recrearea unui ecosistem aluvial și prin instalarea elementelor de mobilier urban (coșuri de gunoi, bănci).

Data finalizării investiției, conform contractului de finanțare, a fost 31.07.2020.

1 / 24
2 / 24
3 / 24
4 / 24
5 / 24
6 / 24
7 / 24
8 / 24
9 / 24
10 / 24
11 / 24
12 / 24
13 / 24
14 / 24
15 / 24
16 / 24
17 / 24
18 / 24
19 / 24
20 / 24
21 / 24
22 / 24
23 / 24
24 / 24

Titlul - "Reabilitare termica a unui numar de 3 blocuri de locuinte din Municipiul Buzau"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău

Valoarea totală a proiectului este de 5.237.945,42 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 3.134.598,38 lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 - "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon"

Prioritatea de Investiții - 3.1 - "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Descriere proiect

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 35 luni, intre octombrie 2017-septembrie 2020 si a contribuit la imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In urma implementarii masurilor de eficienta energetica s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

 • reducerea consumului anual de energie primara cu 54%, respectiv 2.119.150,09 kwh/an;
 • reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire cu 70%, respectiv 482,72 kWh/m2/an;
 • reducerea consumului anual specific de energie cu aproape 50%, respectiv 440,09 kWh/m2/an.

Prin interventiile realizate, proiectul a imbunatatit conditiile de confort interior si a redus costurile de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera pentru 370 locatari si 171 gospodarii, si totodata, a redus emisiile poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Titlul - "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional intre localitatile Matca – Valea Marului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smardan (DJ251)"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Galati in parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Matca, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Marului, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cudalbi, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Schela si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Smardan.

Valoarea totală a proiectului este de 66.903.276,75 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 58.028.352,28lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 6 - "Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala"

Prioritatea de Investiții - 6.1 - "Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale".


Descriere proiect

Cu o valoare a finantarii nerambursabile in cuantum de 66.903.276,75 lei, reprezentand 98% din valoarea totala a contractului de finantare si o contributie proprie a UAT Judetul Galati de 2%, proiectul a contribuit la imbunatatirea infrastructurii fizice de baza prin reabilitarea si modernizarea unor tronsoane din drumul judetean DJ 251, situate intre localitatile Matca-Cudalbi si Schela-Smardan, in vederea asigurarii conectivitatii la reteaua TEN-T.

Principalele rezultate obtinute pe parcursul a 38 luni de implementare a proiectului, respectiv iulie 2017-septembrie 2020 sunt:

 • 28 km de drum judetean reabilitati;
 • 5 poduri si 65 podete reabilitate;
 • 1,6 km construiti pentru piste de bicicleta in localitatea Smardan;
 • 165,44 mp2 trotuare si trasee pietonale modernizate sau realizate in localitatile Matca, Smardan, Cudalbi;
 • 6 statii de transport public si alveole modernizate in localitatile Matca, Valea Marului, Smardan si Schela;
 • 2 sensuri giratorii in localitatile Valea Marului si Matca pentru fluidizarea traficului;
 • stalpi de iluminat cu celule fotovoltaice montati la intersectii/sensuri giratorii;
 • 455 metri de trotuare si rampe de acces;
 • semnalizare rutiera pentru siguranta circulatiei.

Beneficiarii directi si indirecti ai proiectului sunt cele peste 150.000 persoane, populatia deservita de infrastructura secundara modernizata, agentii economici din zona riverana tronsoanelor de drum judetean reabilitat, transportatorii locali sau in tranzit, de marfuri si persoane, cat si participantii la trafic care vor utiliza drumul economisind timp, combustibil in conditii de trafic cu siguranta crescuta.

Lista proiectelor de succes a regiunii Sud Muntenia


Lista proiectelor de succes a regiunii Sud-Vest Oltenia


1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Titlul - "Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale din Comuna Podari, judetul Dolj"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Podari

Valoarea totală a proiectului este 2.837.836,06 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.284.009,00 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari".


Descriere proiect

Educația este una dintre prioritățile POR 2014-2020, care sprijină evoluția, dezvoltarea și buna funcționare a sistemului de învățământ.

Proiectul a avut ca obiectiv creşterea eficienţei energetice în clădirea publică „Şcoala Gimnazială Podari” prin derularea de lucrări de intervenţie cu scopul termoizolarii clădirii şi modernizării instalaţiei de preparare şi distribuţie a agentului termic şi a apei calde menajere.

S-a redus consumul anual de energie pentru încălzire în clădirea izolată termic a Şcolii Gimnaziale Podari cu aproximativ 40% şi a crescut confortul pentru beneficiarii finali ai proiectului, respectiv 360 de elevi şi 40 de angajaţi personal didactic şi nedidactic.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "Îmbunătăţirea mediului urban prin amenajarea unui spaţiu verde în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Brezoi

Valoarea totală a proiectului este 3.889.287,62, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 3.781.684,53 lei ((98,00% din valoarea eligibila a proiectului), asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.1. – "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.".


Descriere proiect

Orasele reprezinta principalii piloni în economia regiunii, iar amenajarea zonelor urbane poate contribui în mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unor areale urbane durabile si echilibrate din punct de vedere economic, social, cultural si teritorial.

Necesitatea implementarii proiectului prin reconversia unui teren degradat si transformarea lui într-un spatiu verde va avea un rol important în oferirea de facilitati pentru nevoile recreationale si de petrecere a timpului liber a comunitatii orasului Brezoi având de asemenea o importanta majora în îmbunatatirea conditiilor de mediu prin cresterea atractivitatii orasului.

Peste 9.500 de mp de spatiu verde au fost amenajati. De asemenea, in cadrul spatiului verde au fost amenajate un loc de joaca pentru copii în suprafata de 121,70 mp, un teren de sport multifunctional în suprafata de 420 mp, 357 mp de alei pietonale, o pergola de 3,3 mp. Au fost montate următoarele:

 • 17 banci;
 • 4 suporturi pentru biciclete;
 • camere de supraveghere pentru cresterea nivelului de siguranta si acces la internet wireless asigurat gratuit.

Pentru un acces mai facil la spatiul verde s-a propus modernizarea strazii Vultureasa pe o suprafata de 1.314 mp si modernizarea unei portiuni din strada Lotrului respectiv o suprafata de 271 mp.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Titlul - "LUCRĂRI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, RECONSTITUIRE, CONSERVARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI"

Beneficiarul investiției – MĂNĂSTIREA BRÂNCOVENI

Valoarea totală a proiectului este de 21.646.885,34 lei, din care, valoare totala eligibila, cu o finanţare nerambursabila, în valoare de 21.213.947,63 lei, asigurata prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.1. – "Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării comunei Brîncoveni, a judeţului Olt și a regiunii Sud-Vest Oltenia. În acest sens se urmărește susținerea turismului cultural local, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și a culturii tradiţionale romaneşti.

Mănăstirea Brâncoveni se află în locul care a fost leagănul copilăriei domnitorilor Matei Bararab și Constantin Brâncoveanu (cel sfânt), la 20 de km sud-vest de Slatina, în comuna Brâncoveni.

Datează din secolul al XVI-lea, când jupânița Celea ridică un mic locaș din lemn. Ulterior, domnitorul Matei și Preda Brâncoveanu pun bazele mănăstirii între 1634-1640.

Mânăstirea este așezată în județul Olt, poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”, fiind ctitorită de către Constantin Brancoveanu.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea patrimoniului cultural naţional și a resurselor naturale cu potențial turistic, precum și la îmbunătațirea calității infrastructurii turistice de cazare și de agrement, în vederea creşterii atractivității regiunii SV Oltenia și dezvoltării economiei locale.

Obiectivul general al proiectului îl constituie impulsionarea dezvoltării comunei Brîncoveni, a judeţului Olt și a regiunii Sud-Vest Oltenia. În acest sens se urmărește susținerea turismului cultural local, prin activități de conservare și restaurare a patrimoniului cultural și a culturii tradiţionale romaneşti.

Prin proiect au fost realizate lucrări de consolidare, restaurare, reconstituire, conservare a ansamblului arhitectural Mânăstirea Brancoveni precum și activități de marketing și promovare turistică (incluzând și digitizarea) a obiectivului de patrimoniu.

Data finalizării investiției este, conform contractului de finanțare, 30.09.2021.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Titlul - "Spațiu tematic, multifuncțional de recreere, sport și educație activă"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Drobeta Turnu Severin

Valoarea totală a proiectului este de 1.326.482 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare 1.286.389 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 – "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile".

Prioritatea de Investiții - 4.2. – "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ".


Descriere proiect

Necesitatea implementarii proiectului a reiesit din dorința locuitorilor municipiului Drobeta-Turnu Severin ca acesta sa devina un oras prosper din punct de vedere economic, care să asigure un mediu sanatos de viață.

Proiectul a avut ca obiectiv reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiul Drobeta -Turnu Severin si transformarea acestora intr-o zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Peste 2500 de mp de spatiu verde au fost amenajati cu gazon, arbori, arbusti decorativi si sistem de irigatie. Totodata s-a realizat imprejmuirea spatiului, au fost amenajate alei, un foisor, spatii de joaca, au fost amplasate bancute, pergole, mese de sah si o statie de inchiriere a bicicletelor, suprafata parcului construit fiind de aproximativ 3000 de mp.

Contractul a fost finalizat la data de 31.07.2021.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Titlul - "Consolidare, restaurare şi punere în valoare muzeu, ateliere (corp chilii) şi incintă din cadrul Ansamblului Mănăstirea Arnota"

Beneficiarul investiției – Mănăstirea Arnota

Valoarea totală a proiectului este de 5.521.399,45 Euro, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 5.448.520,21 Euro, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.1. – "Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".


Descriere proiect

Mănăstirea Arnota este un lăcaș de cult ortodox din România care aparține de Arhiepiscopia Râmnicului. Este situată în satul Bistrița (comuna Costești) din județul Vâlcea. Mănăstirea a fost ctitorită de Matei Basarab și soția sa Elina, iar biserica poartă hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

Mănăstirea Arnota, considerată unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice şi de artă religioasă din ţară, a fost restaurată și integrată cu succes în circuitul cultural, turistic și religios al județului Vâlcea, investiție co-finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului a fost de 47 de luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării comunei Costeşti, judeţului Vâlcea şi a regiunii Sud-Vest Oltenia, cu accent pe creşterea importanţei turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului, prin activităţi de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural şi al culturii tradiţionale româneşti.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

 • consolidarea, restaurarea a două corpuri - monumente istorice - parte din ansamblul Mănăstirii Arnota, şi anume: Corp Chilii şi Incintă, la care se adaugă şi amenajarea/refunctionalizarea spaţiilor existente aferente monumentului istoric - Corp Chilii - în vederea desfăşurării unor funcţiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric şi în deplină concordanţă cu viaţa comunitară şi religioasă şi punerea în valoare a ansamblului prin utilizarea unor tehnici de informare, publicitate şi promovare cât mai variate;
 • creşterea numărului de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural de la 10.500 vizitatori la 13.999 vizitatori, după 5 ani de la finalizarea investiţiei.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Titlul - "Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program normal din sat Lungesti, comuna Lungesti, judetul Valcea"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială comuna Lungești, județul Vâlcea

Valoarea totală a proiectului este de 1.613.504,9 Euro, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 1.470.562,41 Euro, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 – "Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale".

Prioritatea de Investiții - 10.1. – "Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobindirea de competențe și învațare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectivul specific 10.1a - Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului".


Descriere proiect

Prin realizarea proiectului s-a dorit ca preșcolarii să beneficieze de cele mai bune condiții educaționale în grădinița cu program normal, reabilitată în totalitate prin fonduri europene.

Proiectul implementat în cadrul Axei prioritare: 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prevede: extinderea supafeței construite cu aproximativ 43 mp și recompartimentarea spațiului astfel încât să cuprindă sala destinată activităților extracurriculare, săli de grupă spațioase și luminoase și o serie de spații deschise extrem de generoase, destinate procesului educativ.

De asemenea, prin proiect Gradinița a fost dotata cu mobilier, echipamente IT și o scenă modulară, în acest fel aliniindu-se grădinițelor moderne prin serviciile educaționale pe care le poate oferi.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Titlul - "Înfiinţare parc şi grădină în oraşul Tismana, inclusiv modernizare drum de acces"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială oraș Tismana, din judetul Gorj

Valoarea totală a proiectului este de 8.084.244,01 lei din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 7.870.750,33 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural"

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban".


Descriere proiect

Regio-POR în Regiunea Sud-Vest Oltenia: 18.033 mp de spațiu urban reabilitați prin POR 2014-2020 în orașul Tismana.

Necesitatea implementării proiectului a reieșit din dorința locuitorilor Orașului Tismana de a-și petrece timpul liber în spații special amenajate pentru agrement și recreere în aer liber.

Proiectul a avut ca obiectiv reconversia si refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașul Tismana.

Prin acest proiect implementat în cadrul Axei prioritare: 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, au fost amenajați aproximatix 14.567 de mp de spațiu verde si 356 de ml de străzi urbane modernizate.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "Reabilitare și modernizare sistem termoenergetic la pavilion administrativ din cadrul S.P.F. Orlea"

Beneficiarul investiției – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu

Valoarea totală a proiectului este de 3.575.759,02 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 2.051.757,18 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon"

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor".


Descriere proiect

Prin acest proiect implementat s-a dorit reducerea consumului anual de energie primară pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul S.P.F. Calafat prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalaţiilor aferente clădirii şi utilizarea surselor de energie regenerabilă şi scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră.

La finalul implementării proiectului s-a atins un nivel de 31,35% din consumul total de energie primară realizat din surse regenerabile de energie.

Contractul a fost finalizat la data de 31.05.2020.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea - S15, S16, 95, H, 13"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea

Valoarea totală a proiectului este de 7.031.417,79 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 4.152.706,43 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon"

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale".


Descriere proiect

Prin reabilitarea blocurilor s-a realizat o scădere a consumului de energie termică cu aproximativ 40% si o cresterea a confortului pentru beneficiarii finali ai proiectului. Proiectul a contribuit de asemenea la crearea și menținerea de locuri de muncă in domeniul constructiilor si a industriilor conexe, extrem de afectate de criza economică.

Ca rezultat al acestui proiect s-a realizat reducerea consumului anual de energie primară pentru 225 de apartamente din cele 5 blocuri prin măsuri de reabilitare termică și scăderea anuală a gazelor cu efect de seră.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Titlul - "Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Balș

Valoarea totală a proiectului este de de 2,04 milioane de lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de de 1,32 milioane de lei., asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon."

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor".


Descriere proiect

A fost finalizat proiectul privind creșterea eficienței energetice a corpului principal al școlii Gimnaziale Mihail Drumeș, str. Nicolae Balcescu, nr. 51, Balș-Olt. Construită în urmă cu 57 de ani cu destinaţia de unitate de învaţământ, clădirea în care funcţionează Şcoala Gimnazială Mihail Drumeş din Balş a fost modernizată cu bani europeni.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 38 de luni, până la finalul lunii noiembrie 2019, conform contractului de finantare.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea eficienţei energetice a corpului principal al Şcolii Gimnaziale “Mihail Drumeş” în vederea reducerii consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi siguranţei elevilor şi personalului şcolii.

Prin acest proiect, au avut loc mai multe tipuri de intervenții, menite să ofere condiții optime de studiu pentru elevi, cum ar fi: reabilitarea sistemului de încălzire, refacerea termică a anvelopei, modernizarea instalaţiei de iluminat, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei şi adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Locuitorii oraşului Balş, cei 438 elevi şi 37 de cadre didactice vor beneficia de o şcoală reabilitată şi modernizată, cu un consum mai mic de energie şi cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Titlul - "Construire-reabilitare zona verde “Poiana lui Caliman"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești

Valoarea totală a proiectului este de de 4.153.788,94 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de de 4.070.713,16 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural"

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București".


Descriere proiect

Astfel, proiectul a avut ca obiectiv îmbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a unui teren degradat din orasul Calimanesti si transformarea lui într-un spatiu verde. Au fost amenajati aproximatix 4.150 de mp de spatiu verde. Acesta a fost dotat cu sistem de iluminat si loc de joaca pentru copii astfel fiind oferite facilitati pentru nevoile recreationale si de petrecere a timpului liber a comunitatii orasului Calimanesti. Implementarea proiectului contribuie în mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unui areal urban durabil si echilibrat din punct de vedere economic, social, cultural si teritorial.

Lista proiectelor de succes a regiunii Vest


1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

Titlul - "Reabilitare, modernizare şi dotare cantina socială, strada Gheorghe Lazăr din Municipiul Orăştie"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Orăștie

Valoarea totală a proiectului este de e 2.447.614,74 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 2.181.924,55 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 8 – "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale".

Prioritatea de Investiții - 8.1. – "Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea sistemului de protecţie a persoanelor vârstnice din municipiul Orăştie, asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la toate resursele comunităţii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi înfiinţarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice, cu dizabilităţi şi în special celor defavorizate.

Rezultatele proiectului: adaptarea şi diversificarea în permanenţă a serviciilor şi activităţilor la nevoile beneficiarilor; îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi sănătate a beneficiarilor; creşterea gradului de relaţionare interpersonală şi de socializare; creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în viaţa normală a societăţii; creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor acestora; schimbarea mentalităţii comunităţii locale, a opiniei publice cu privire la situaţia persoanelor cu risc de marginalizare socială; îmbunătăţirea infrastructurii clădirii în care va funcţiona cantina socială prin lucrări de reparaţii, consolidări şi amenajare.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Titlul - "Creșterea eficienței energetice la clădiri rezidențiale in orașul Sântana județul Arad"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sântana

Valoarea totală a proiectului este de 2.341.558,55 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 776.478,46 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020 iar iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost în valoare de 137.025,62 lei.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari".


Descriere proiect

Scopul/Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea blocurilor de locuințe în Orașul Sântana, județul Arad, fiind în concordanță cu scopul Priorității de investiție 3.1, anume Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, respectiv Obiectiv Specific al Priorității de investiții 3.1A Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creșterea eficienței energetice pentru Blocul B1, reprezentând componenta 1 prin:
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 35.29 tone/an CO2
  • Reducerea consumului anual specific din energie este de 171.20 kWh/m2/an
  • Consumul anual specific de energie pentru încălzire este de 171.20 kWh/m2/an
  • Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 12
 2. Creșterea eficienței energetice pentru Blocul B2, reprezentând componenta 2 prin:
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este de 23 tone/an CO2
  • Reducerea consumului anual specific din energie este de 124 kWh/m2/an
  • Consumul anual specific de energie pentru încălzire este de 124 kWh/m2/an
  • Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 8

Impactul investiției realizate prin implementarea proiectului a constat în creșterea calității vieții a locuitorilor din blocul B1 și blocul B2 din Orașul Sântana, str. Mihai Viteazul, județul Arad. Intervențiile realizate au vizat reabilitarea termică a celor două componente și creșterea eficienței energetice a acestora.

Proiectul a fost implementat în perioada 28.02.2018 – 31.01.2021, conform contractului de finanțare.

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

Titlul - "Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială "Avram Iancu" din Municipiul Arad, județ Arad"

Beneficiarul investiției – Primăria Municipiului Arad - județul Arad.

Valoarea totală a proiectului este de 3.099.342,92 lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 3.035.396,06 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - clădiri publice".


Descriere proiect

Lucrările au vizat creșterea performanței energetice a unității de învățământ, prin intervenții de reabilitare termică, igienizarea interioară a imobilului, înlocuirea tâmplăriei, cu montarea de glafuri interioare și exterioare, refacerea instalației termice, montarea unei instalații solare pentru prepararea apei calde de consum și a unui sistem de detecție-avertizare incendiu. Totodată, au fost refăcute trotuarele de protecție a clădirii și a fost realizată o rampa pentru persoanele cu dizabilități.

1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18

Titlul - "Lucrări interioare şi exterioare de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timisoara şi a împrejmuirii, în vederea integrării în circuitul turistic naţional şi internaţional"

Beneficiarul investiției – Episcopia Romano-Catolică Timișoara.

Valoarea totală a proiectului este de 21.767.121,96 lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 21.316.962,01 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.1. – "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural".


Descriere proiect

Proiectul cuprinde lucrări interioare şi exterioare de renovare, conservare și reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara şi a împrejmuirii, în vederea integrării acestui monument istoric în circuitul turistic naţional şi internaţional. Intervențiile vizează:

 • renovarea / conservarea / reabilitarea clădirii catedralei, în suprafață totală de 1.490 mp;
 • reabilitarea / renovarea obiectivelor conexe: împrejmuire, amenajare curte interioară, alei acces lateral (asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități), branșament incendiu etc;
 • restaurarea criptei și a pietrelor tombale ale personalităților care îți au locul de veci în cripta de sub nava Domnului;
 • integrarea în circuitul turistic național și internațional a obiectivului restaurat și creșterea numărului de vizitatori (pagină web dedicată, tur ghidat, integrarea obiectivului în cadrul vizitelor organizate în Timișoara a grupurilor de turiști sau în cadrul diferitelor evenimente de anvergură națională sau internațională, consolidarea activităților în domeniul cultural).

S-au efectuat lucrări de execuție atât în cadrul contractului de intervenții generale, cât și în cadrul celui care vizează componentele artistice ale Catedralei „Sfântul Gheorghe”, o componentă complexă care avansează.

1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13

Titlul - "Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Primăria Municipiului Petroșani – județul Hunedoara.

Valoarea totală a proiectului este de 4,94 milioane lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 4,84 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.1. – "Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale".


Descriere proiect

Prin proiectul „Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică”, implementat de Primăria Municipiului Petroșani, s-au realizat:

 • reabilitarea clădirii muzeului, compusă din demisol, parter și pod, prin executarea unor lucrări de reparații, intervenții de consolidare și intervenții structurale;
 • accesibilizarea imobilului pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal și amplasarea unui lift interior care asigură accesul de la demisol până în pod;
 • dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea și protejarea patrimoniului cultural și cu instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea utilităților și a condițiilor de climatizare, siguranță la foc și antiefracție;
 • amenajarea zonei exterioare - alei, trotuare, spații verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea de exponate și un spațiu tip piațetă în fața clădirii.
1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14

Titlul - "Reabilitare termo-energetică a pavilionului C1 (Corpuri C1 și C2) din cadrul imobilului 49-273, sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad"

Beneficiarul investiției – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea - Poliţia de Frontieră, Oradea.

Valoarea totală a proiectului este de 13 milioane de lei din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 4,46 milioane lei asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 3 – "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon".

Prioritatea de Investiții - 3.1. – "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice".


Descriere proiect

În cadrul proiectului au avut loc următoarele intervenții ample pentru creșterea eficienței energetice:

 • izolarea interioară a imobilului, inclusiv subsolul, cu fibre de celuloză, placarea cu rigips a pereților interiori, aplicarea unei tencuieli termoizolante la exterior și izolarea soclului perimetral cu vată minerală bazaltică;
 • înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din lemn și geam triplu termoizolant;
 • termoizolarea plăcilor peste sol și subsol, precum și a planșeului peste pod;
 • reabilitarea instalațiilor – de încalzire, distribuție a apei calde menajere și electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele tip LED;
 • instalarea de sisteme de panouri solare fotovoltaice și panouri solare pentru producere apă caldă menajeră;
 • realizarea unei instalații de climatizare sistem VRV (cu funcționare în regim de pompă de căldură, cu recuperarea căldurii, care să asigure răcirea și încălzirea spațiilor de birouri în funcție de anotimp) și a unui sistem de ventilare mecanică;
 • lucrări de management energetic - automatizare, control și monitorizare pentru economisirea energiei șamd.

De asemenea, s-a refăcut șarpanta, au fost înlocuite sau reparate, după caz, planșeele, s-a rezolvat problema infiltrațiilor și a fisurilor, s-au refăcut finisajele în zonele deteriorate, s-au efectuat diferite lucrări pentru conformarea la cerințele ISU - hidranți, instalație de detecție incendiu cu acoperire totală și instalație de iluminat de siguranță, paratrăsnet etc.

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

Titlul - "Restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Oravița, județul Caraș-Severin – proiectul „Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – Clădire monument istoric LMI CS-II-M-A-11154 și amenajarea peisagistică a parcului adiacent", având ca beneficiar Primăria Oravița"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, din judetul Caraș-Severin

Valoarea totală a proiectului este de 52,5 milioane lei, din care, finanţare nerambursabilă în valoare de 48,3 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 4 – "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile".

Prioritatea de Investiții - 4.1. – "Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor".


Descriere proiect

Proiectul are drept scop reducerea deplasărilor cu autoturismul și promovarea transportului alternativ nemotorizat, prin măsurile luate, de modernizare sau creare de noi zone pietonale și piste pentru bicicliști, precum și de îmbunătățire a accesului la stațiile de transport în comun și a condițiilor de transfer între diferite mijloace de transport.

Proiectul are trei componente. Prima, deja finalizată, a vizat modernizarea zonei pietonale centrale a Reșiței, o legătură pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului - Piața 1 Decembrie 1918. O altă componentă finalizată a cuprins modernizarea trotuarelor pe Bulevardul Revoluţia din Decembrie (Podul 7 Noiembrie – Staţia de carburanți MOL).

A rămas în lucru amenajarea de piste de biciclete şi alei pietonale pe străzile de legatură dintre arterele majore de circulaţie Bulevardul Revoluţia din Decembrie şi Bulevardul A.I. Cuza, pentru acces la staţiile de transport în comun (Cartierul Lunca Pomostului, străzile Gratz, George Enescu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Bielefeld și Parâng), unde lucrările sunt executate în proporție de 70%.

Data de finalizare a proiectului este, conform contractului, 30 iunie 2021.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Titlul - "Extinderea și modernizarea Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Timișoara, beneficiar Universitatea Politehnica Timișoara – județul Timiș"

Beneficiarul investiției – Universitatea Politehnica Timișoara

Valoarea totală a proiectului este de 27,34 milioane lei, din care finanţare nerambursabilă în valoare de 26,79 milioane lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 10 – "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale".

Prioritatea de Investiții - 10.3. – "Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive".


Descriere proiect

Au fost semnate aproape toate contractele de achiziții, iar lucrările de execuție sunt în curs. S-au efectuat lucrările de săpătură pentru corpul de clădire A, s-au realizat radierul general și diafragmele la subsol, s-au inițiat lucrările de anvelopare a imobilului existent și cele la parcarea din zona sud.

Sediul actual al Facultății de Chimie va fi eficientizat energetic, modernizat și extins cu noi spații funcționale. Noul Corp A, în regim parter, va crea accesul principal în facultate dinspre Bulevardul Vasile Pârvan și va asigura distribuția persoanelor spre construcția existentă și spre noul corp B, fiind realizată și legatura cu Biserica Studenților din vecinătate printr-o pasarelă supraterană. Corpul B este prevăzut în regim S+P+3E.

În zonă vor fi amenajate totodată 110 locuri de parcare.

Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 17% și data de finalizare a proiectului este, conform contractului, 31.12.2021.

La final, peste 650 de studenți vor beneficia de infrastructura educațională modernizată, extinsă și echipată pentru asigurarea unui nivel calitativ ridicat al activităților educaționale și de cercetare științifică.

1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

Titlul - "Restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Oravița, județul Caraș-Severin – proiectul „Lucrări de restaurare, conservare și dotare la Teatrul Mihai Eminescu – Clădire monument istoric LMI CS-II-M-A-11154 și amenajarea peisagistică a parcului adiacent", având ca beneficiar Primăria Oravița"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Oravița

Valoarea totală a proiectului este aproxiamtiv 10 milioane de lei, din care 9,28 milioane lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Descriere proiect

Vă prezentăm imagini de pe șantierul Teatrului „Mihai Eminescu” din Oravița, județul Caraș-Severin, Teatrul Vechi care a intrat în restaurare printr-un proiect cu finanțare europeană.

Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a orașului Oravița prin restaurarea și valorificarea durabilă a acestui obiectiv de patrimoniu de clasă A, care să contribuie astfel și la dezvoltarea economică a zonei.

De asemenea, pe lângă restuararea și conservarea Teatrului „Mihai Eminescu”, care ar urma să fie inclus în circuitul turistic local, regional și național, investiția mai cuprinde și amenajarea parcului din fața teatrului.

1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25

Titlul - "Amenajare de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată ″Stadion Mecanica″ din Municipiul Orăștie"

Beneficiarul investiției – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Orăștie.

Valoarea totală a proiectului este de 14.214.090 lei, din care 12.085.500 lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară - 5 – "Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural".

Prioritatea de Investiții - 5.2. – "Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București".


Descriere proiect

Obiectivul general al proiectului a fost reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate din zona Stadion Mecanica din Orăștie.

În zona respectivă a fost creat un spațiu verde cu o suprafață de 35.125 de metri pătrați, cu multiple facilități de recreere: teren multifuncțional de sport, loc de joacă pentru copii, zonă de fitness, skatepark, fântână arteziană, scenă pentru activități culturale, vestiare, toalete etc.

Totodată, zona a fost special accesibilizată pentru persoanele cu handicap locomotor.
Parcul dispune de un sistem de iluminat fotovoltaic și un sistem automatizat de irigații care folosește ca principală sursa de alimentare apa din panza freatică.

De asemenea, prin proiect a fost modernizată strada Tîrgului pe o lungime de 1,21 kilometri.

Lista proiectelor de succes a regiunii Nord-Vest


1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19