Harta Regiunilor de Dezvoltare din România

Piatra Neamț, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț

+40233-218071
+40233-224168
+40233-218072
adrnordest@adrnordest.ro
adrnordest.ro

Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, jud. Brăila

+40239-611086
+40339-401018
+40339-401019
+40339-401020
+40239-611066
+40339-401017
adrse@adrse.ro
adrse.ro

Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Călărași, jud. Călărși

+40242-331769
+40728-026708
+40242-313167
office@adrmuntenia.ro
adrmuntenia.ro

Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, jud. Dolj

+40251-411869
+400251-414904
+40351-463966
adroltenia.ro

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 14 300080, Timisoara, România

+40256-491923
+40746-156521
+40256-491981
office@adrvest.ro
adrvest.ro

Sediul Principal în Sat Rădaia, nr. 50, Comuna Baciu, jud. Cluj, Sediul Secundar pe Calea Dorobanților, nr. 3, Cluj Napoca, jud. Cluj

+40264-431550
+40264-439222
secretariat@nord-vest.ro
nord-vest.ro

Strada Decebal, nr. 12, Alba Iulia, jud. Alba

+40258-818616
+40258-818613
office@adrcentru.ro
adrcentru.ro

Mihai Eminescu nr.163, et. 2, sector 2, București

+40213-159659
+40213-138099
+40213-159665
contact@adrbi.ro
adrbi.ro
BH SM CJ SJ MM BN AR TM HD CS AB MS HR SB BV CV VN BZ BR TL CT GL B IF CL PH DB AG TR GR IL MH GJ OT DJ VL VS BC NT IS BT SV Nord-Vest Centru Nord-Est Sud-Est Sud Muntenia București-Ilfov Vest Sud-Vest Oltenia

Aplicația RoReg

Prin proiect va fi dezvoltată o aplicație IT, disponibilă tuturor autorităților publice locale din zona urbană și de la nivel județean, care să faciliteze schimbul de informații și bune practici.
Aplicația IT va fi o soluție complexă care sprijină autoritățile publice și încurajează cooperarea între toate părțile interesate și care are ca subiect proiectele FESI (finanțate din toate Programele Operaționale), fiind un mijloc de sprijin orizontal pentru beneficiarii FESI.