Misiune

Care este rațiunea înfințării Asociației ROREG?

Nevoia identificată de la care a plecat înființarea Asociației ROREG a fost lipsa unei abordări integrate și unitare la nivel național în ceea ce privește susținerea intereselor comune ale celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională referitoare la dezvoltarea regională și la implementarea programelor cu finanțare europeană. Multe probleme nu sunt specifice doar teritoriului din cadrul hotarelor administrative regionale şi deseori necesită intervenții comune coordonate precum şi noi forme de cooperare.

Asociația ROREG își propune să îmbunătățească procesul de dezvoltare regională, pledând pentru unitate în diversitate și militând pentru dezvoltarea fiecărei regiuni, în funcție de specificul fiecăreia.

Ce este unic în activitatea noastră?

Asociația ROREG își propune să se implice într-o manieră inovatoare în dezvoltarea durabilă a regiunilor din România, prin promovarea bunelor practici și a cooperării între regiuni, construind și capitalizând pe experiențele acumulate în mai mult de 20 de ani de activitate în domeniul dezvoltării regionale dar și al implementării fondurilor europene.

Din perspectiva dezvoltării regionale, Asociația ROREG își propune să promoveze creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii a tuturor regiunilor României.

Din perspectiva procesului de implementare a fondurilor europene, urmărim să gestionăm eficient și eficace la nivel regional fondurile europene, într-o manieră transparentă și simplificată, pentru ca acestea să genereze proiecte inteligente și durabile.

Activitatea Asociației ROREG poate fi rezumată în următoarele fraze:

  • Dezvoltăm regiuni puternice prin colaborări inteligente;
  • Privim european, acționăm regional;
  • Împreună dezvoltăm durabil și cu responsabilitate pentru generațiile viitoare.

Ce ne propunem?

1. Formarea unor instituții/administrații puternice la nivel regional

Dezvoltarea regională este un proces care necesită instituții eficace şi eficiente, bazate pe o cooperare strânsă între autorități publice, agenți economici și grupuri sociale la toate nivelurile. Ne propunem să susținem dezvoltarea regională echilibrată a tuturor regiunilor României prin crearea unor instituții puternice la nivel regional, județean și local, capabile să transforme problemele în oportunități.

Creşterea economică depinde nu doar de investiții, dar şi de administrarea eficientă a programelor de dezvoltare, cu respectarea cerințelor față de o bună gestionare a resurselor publice. Pentru aceasta este necesar un sistem administrativ competent, sigur și transparent.

2. Susținerea procesului de descentralizare regională și a transferului de competențe către nivelul regional și local, în special în ceea ce privește gestiunea fondurilor europene

Alocarea și managementul resurselor cât mai aproape de nevoile cetățeanului este unul din principiile de bază ale UE. Asociația ROREG susține procesul de descentralizare către nivelul regional și delegarea unui nivel mai mare al responsabilității pentru management şi control financiar către regiuni. Acest proces va conduce la simplificarea şi accelerarea procedurilor și la dezvoltarea potențialului fiecărei regiuni, orientând resursele spre soluționarea celor mai importante nevoi.

3. Promovarea unei abordări inovative la nivel național în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană

Pe fondul lipsei de îndrumare și de coerență în implementarea fondurilor europene de la nivel național, Asociația ROREG își propune să dezvolte măsuri de suport inovatoare pentru beneficiarii fondurilor de dezvoltare regională, în vederea facilitării accesării și implementării de proiecte cu finanțare europeană.

Fiecare Agenție pentru Dezvoltare Regională lucrează în mod curent cu beneficiarii de fonduri europene, în diferite etape ale unui proiect, acționând fie ca entitate suport, fie ca entitate direct implicată în managementul sursei de finanțare. Indiferent de forma de implicare, pe parcursul a 20 de ani de experiență a Agențiilor în interacțiunea cu beneficiarii, a fost acumulată o bogată experiență la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare.

Prin valorizarea și dezvoltarea expertizelor proprii locale și regionale și consacrarea unor domenii de bună practică la nivel național în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană, Asociația ROREG urmărește utilizarea mai bună a experiențelor și tehnicilor de management a fondurilor europene și simplificarea sistemului de implementare a proiectelor.

Ne dorim ca fondurile europene să ofere o sursă de finanțare stabilă, sigură, direcționată, care poate fi utilizată pentru stimularea relansării economice a fiecărei regiuni.

4. Colaborarea între regiuni la toate nivelurile

Deşi Asociația ROREG recunoaște diversitatea și specificul fiecărei regiuni de dezvoltare, încearcă să valorifice noi oportunități printr-o apropiere mai mare a comunităților. Multe probleme nu sunt specifice doar unui singur teritoriu şi necesită intervenții comune coordonate.

Asociația ROREG își propune armonizarea sistemelor de comunicare între cele 8 Agenții și între acestea și alte instituții și organisme naționale și internaționale, promovarea unor proiecte de interes comun la nivel inter-regional și internațional, realizarea unui schimb permanent de informații între regiuni, asigurarea reprezentativității intereselor Agențiilor la nivel național și internațional.

Prin această abordare, se urmărește promovarea resurselor și abilităților regionale și locale, dezvoltarea unor instrumente comune flexibile și inovatoare, transparența în implementarea politicilor și programelor.

Care sunt valorile în care credem?

  • implicare: pentru interesul local, regional și al fiecărui locuitor al regiunilor;
  • unitate: colaborare, învățarea reciprocă, împărtășirea lecțiilor învățate, a expertizei comune, suport pentru promovarea intereselor comune;
  • perseverență: acționăm constant, coordonat și concentrat, la nivel național și internațional;
  • respect: în relațiile cu toate instituțiile și cu toți beneficiarii de fonduri europene, față de toți actorii regionali, cât și pentru lege și principii europene;
  • angajament: calitate și profesionalism în toate activitățile desfășurate.