Conducere

Conform Actului Constitutiv al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, art. 7, conducerea Asociației este exercitată de un Consiliu Director format din președinte și doi vicepreședinți aleși dintre directorii Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, în baza unor mandate cu durata de 2 ani.

În data de 15 Februarie 2024, a fost ales noul Președinte al Asociației ROREG, domnul Vasile Asandei, Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, iar vicepreședinți sunt domnul Sorin Maxim, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest și doamna Csilla Hegedus, Director General interimar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest.

Mesajul Președintelui Asociație ROREG:

Activitatea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională se bazează pe un corp profesional valoros, constituit din peste 1600 de experți în specialități asociate dezvoltării regionale. Acest corp profesional atipic, creativ, dar și orientat spre rezultat, trebuie consolidat într-o echipă de elită, a cărei voce să răsune puternic la nivel national și european. Fie că vorbim de experții noștri, fie că vorbim de beneficiarii noștri, Oamenii trebuie să fie principala noastră prioritate. Nu ne vom putea bucura pe deplin de investițiile ambițioase în infrastructură pe care le finanțăm prin programele noastre dacă nu vom dezvolta capacitate administrativă a acestei echipe, angrenată în procese atât de complexe. Cred în parteneriat și în colaborarea cu alte entități publice și private care ne împărtășesc viziunea de dezvoltare și am credința că în această formulă vom fi coerenți, coordonați în acțiuni și mai puternici la masa negocierilor, dacă ne cunoaștem nevoile, ne respectăm diversitatea și ne exploatăm potențialul.

— Vasile ASANDEI, președintele Asociației ROREG