Workshop „Elaborarea unei foi de parcurs cu relevanță teritorială pentru Regiunea Sud-Muntenia”, organizat de ADR Sud-Muntenia

03.04.2023 | ADR Sud-Muntenia


În data de 30 martie 2023, începând cu ora 10:00, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în parteneriat cu OECD și DG Reform a organizat workshop-ul cu tema "Building place-based roadmaps for regional development"/ "Elaborarea unei foi de parcurs cu relevanță teritorială pentru Regiunea Sud-Muntenia" la care au fost invitați să participe stakeholderi din cele șapte județe ale regiunii.


Evenimentul a fost prezentat de Daniela Traian, director Direcția Dezvoltare, Andreea-Mirela Tache, director Cabinetul Directorului General din partea ADR Sud-Muntenia, alături de reprezentanții OECD - Maria Varinia Michalun, șef Unitate, Guvernanță și planificare strategică, Divizia Dezvoltare Regională și Guvernare pe mai multe niveluri, Centrul pentru Antreprenoriat, IMM-uri, Regiuni și orașe (CFE) și Yingyn Wing, analist de politici.

Workshop-ul și-a propus realizarea unui exercițiu de tip SWOT pe tema planificării regionale și serviciilor suport privind inovarea. În partea a doua a întâlnirii au fost generate potențialele soluții privind nevoile și provocările identificate, luând în considerare capacitățile existente la nivelul ecosistemului regional de planificare și inovare și oportunitățile identificate.


Exercițiul s-a concentrat pe dezvoltarea unei cartografieri a punctelor forte, oportunităților și provocărilor actuale ale regiunii în planificarea strategică și furnizarea de servicii de sprijin pentru inovare. Participanții au fost împărțiți în șase grupuri în cadrul cărora s-au discutat trei subiecte: Strategie, planificare și măsurarea performanței; Finanțare și implementare; Comunicare și Implicarea părților interesate, atât pentru planificarea strategică pentru dezvoltarea regională, cât și pentru sprijinirea furnizării de servicii de inovare.


Workshop-ul organizat în cadrul proiectului "Towards better regional strategic planning and innovation support services in Romania", implementat de Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG în cele opt regiuni din România urmărește creșterea capacității ADR-urilor din România în două moduri: întărirea capacității pentru proiectarea, implementarea și monitorizarea planurilor de dezvoltare regională; sprijinirea regiunilor pentru dezvoltarea capacității de proiectare și furnizare a politicilor regionale de inovare și a serviciilor de sprijin. Întâlnirile sunt concepute pentru a colecta informații și pentru a se asigura că punctele de vedere ale unei game largi de părți interesate guvernamentale și non-guvernamentale contribuie la dezvoltarea foilor de parcurs/planurilor de acțiune ale ADR în vederea consolidării dezvoltării regionale și sprijinirea inovării.


Sursă foto și text: ADR Sud-Muntenia