Transportul public este un pilon al dezvoltării mobilității electrice

16.08.2021 | Interreg Europe


Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat în 29 iulie, întâlnirea online grupului de lucru din cadrul proiectului E-MOB. Împreună cu reprezentanții celor șase municipii reședință de județ, companiile de transport public și alte instituții implicate în îmbunătățirea transportului public s-a dezbătut tema: ”Transportul public – pilon în dezvoltarea mobilității electrice”.

Proiectul E-MOB: ”Acțiuni integrate pentru creşterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa” este implementat pe parcursul a 48 de luni, în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2023 de un consorțiu internațional format din nouă organizații din opt state europene, coordonate în calitate de partener lider de Aufbauwerk Region Leipzig GmbH din Germania, consorțiu care are ca obiectiv îmbunătățirea soluțiilor de mobilitate electrică prin integrarea acestora în sistemele publice de transport al pasagerilor.


Transportul public este unul dintre pilonii pe care se va baza dezvoltarea mobilității electrice. Administrațiile publice au fost pionieri ai mobilității electrice și sunt implicate tot mai mult în implementarea de soluții de e-mobilitate. În acest sens pe agenda întâlnirii au fost incluse prezentări privind concluziile analizei privind starea de fapt în domeniul e-mobilității în Regiunea Centru și a viziunii autorităților locale în ceea ce privește dezvoltarea mobilității electrice. Au fost aduse în discuție aspecte legate de planificarea mobilității în orașele și municipiile din regiune, proiectele actuale și viitoare pentru dezvoltarea mobilității electrice, precum și problemele pe care autoritățile locale și societățile de transport din regiune ar dori să le discute cu experții în mobilitate electrică pe care regiunile partenere în proiect îi vor pune la dispoziția noastră cu ocazia evenimentului de evaluare din România.

În a doua parte a evenimentului s-a discutat despre aspectul finanțării pentru dezvoltarea e-mobilității, fiind cel mai important element în dezvoltarea mobilității electrice, dar și despre preluarea soluțiilor inteligente în gestionarea mobilității durabile, în ansamblu. În acest context, cu ocazia întâlnirii online din 29 iulie s-au prezentat informațiile disponibile în acest moment privind finanțarea mobilității urbane durabile în perioadă de programare 2021-2027.

Evenimentul s-a încheiat printr-o concluzie generală a tuturor participanților: În perioada următoare se va continua Analiza situației mobilității electrice la nivelul municipiilor reședință de județ, din Regiunea Centru, urmând ca fiecare municipiu reședință de județ să contribuie cu informații. Soluțiile și provocările analizate vizează atât transportul individual cât și cel public și se referă la politicile și acțiunile de implementare a soluțiilor de mobilitate bazate pe sisteme de transport cu tracțiune electrice. În sfera transportului public sunt incluse sistemele de transport public ce sunt reglementate în baza Legii 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale cât și sistemele de partajare / închiriere pe termen scurt a unor vehicule de transport individual (e.g. autovehicule, biciclete, trotinete, scutere/ mopede). Flotele de vehicule municipale (alte servicii de utilitate publică sau servicii generale non-economice) sunt de asemenea vizate. Din punct de vedere al reglementărilor în domeniul utilizării și încurajării investițiilor în sisteme de mobilitate electrică sunt abordate atât reglementările ce vizează pregătirea și implementarea unui cadru public de investiții în astfel de sisteme cât și cele ce încurajează inițiativa privată (persoane juridice sau fizice) în acest domeniu.


Sursă foto și text: Interreg Europe