Sud-Muntenia, printre primele regiuni din România al căror Program Regional a fost aprobat de Comisia Europeană

12.10.2022 | ADR Sud-Muntenia


Momentul mult așteptat pentru continuarea dezvoltării durabile și echilibrate a Regiunii Sud-Muntenia a sosit. Vineri, 7 octombrie a.c., la Bruxelles, a fost semnată decizia Comisiei Europene de adoptare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, acesta fiind printre primele aprobate la nivel național.

În premieră, negocierile pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 au fost purtate direct între ADR Sud Muntenia, în calitate de Autoritate de Management, și Comisia Europeană.

Plecând de la specificitățile regionale, de la lecțiile învățate în derularea POR 2014-2020 și de la documentele regionale de programare, fondurile europene atribuite pentru dezvoltarea regională durabilă în exercițiul financiar 2021-2027 vor finanța investiții în infrastructură, servicii și echipamente necesare relevante, precum și achiziționarea, testarea și pilotarea de soluții și aplicații, inclusiv asigurarea securității cibernetice și interoperabilității acestora în vederea valorificării avantajelor digitalizării prin dezvoltarea de servicii pentru siguranța și în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și de cercetare și al autorităților și instituțiilor publice locale/centrale.

Astfel, investițiile pentru dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin șase Obiective strategice corespunzătoare celor cinci Obiective de politică stabilite de Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027:

  • Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată pe inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial;
  • Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane;
  • Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene;
  • Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale;
  • Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism, patrimoniu cultural și regenerare urbană;
  • Dezvoltarea capacității administrative a Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia și a beneficiarilor.

"În scurt timp vor fi lansate primele scheme de finanțare pe Programul Regional 2021-2027 și vom avea primele contracte semnate. Pentru a reduce inegalitățile și disparitățile și a prioritiza investițiile în bunuri publice și meritorii, precum și pentru a exploata potențialul regiunii, Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și-a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate în Regiunea Sud-Muntenia. Se așteaptă ca acest lucru să ducă la o îmbunătățire a calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii", a precizat Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona în viitorul exercițiu financiar peste 1,3 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud-Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

PRM - Lista acronime
SFC2021 - Program sprijinit din FEDR

Sursă foto și text: ADR Sud-Muntenia