Sprijinirea specializării inteligente în Regiunea Sud-Est

26.01.2021 | ADR Sud-Est


Conceptul de specializare inteligentă la nivel regional (RIS3) reprezintă o abordare strategică a dezvoltării economice prin finanţarea cu precădere a cercetării şi inovării și are rolul de a oferi contextul necesar fundamentării investițiilor realizate prin identificarea domeniilor cu cel mai mare potenţial de dezvoltare.


ADR Sud-Est a continuat activitățile privind specializarea inteligentă începute odată cu elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă și a derulat, în perioada 2018-2020, un amplu proces de identificare de proiecte, ce au fost colectate în urma întâlnirilor de descoperire antreprenorială (EDP), organizate pe domeniile de specializare inteligentă regionale. Au fost identificate proiecte cu caracter integrat, complexe, care includ activități de cercetare, dezvoltare și valorificare.

ADR Sud-Est a inițiat demersuri la Comisia Europeană (CE) – JRC și AM POR 2014-2020 și a obținut aprobarea lansării unui apel pentru finanțarea acestor proiecte la nivelul Regiunii Sud-Est în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 1, Obiectivului Specific 1.2. ”Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării” de către JRC a Inițiativei ”Regiuni mai putin dezvoltate”, în România.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, a lansat în data de 15.12.2020, apelul de proiecte numărul 1, din cadrul Axei prioritare 1 – “Promovarea transferului tehnologic”, Obiectivul Specific 1.2 – „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectorială rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, regiunea Sud Est”.

În cadrul prezentului apel sunt eligibili doar solicitanţii şi propunerile de proiecte care au parcurs etapele specifice, aferente procesului de elaborare/actualizare a Strategiilor de Specializare Inteligentă de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Est. Acest apel de proiecte este necompetitiv și are anexat lista cu proiectele aprobate de Consortiul Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, ca fiind proiecte prioritare.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activități specifice cu caracter integrat/complex, cu abordare multisectorială, implementate în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanţă cu domeniile prioritare identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est: bioeconomie; TIC, High Tech, Nanotehnologii și Materiale avansate; Energie, mediu şi schimbări climatice; Eco-nano-tehnologii și materiale avansate; turism; inginerie și transport naval.

Solicitanții acestui apel de proiecte sunt infrastructurile cu rol de ITT, PST, entități private, inclusiv parteneriatele între acestea, parteneriate între componentele quadruple helix (autorități/ instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri) din mediul urban și rural, stabiliţi conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Perioada de depunere a proiectelor este de 2 luni, data şi ora începerii depunerii de proiecte este 15.01.2021, ora 12.00, data și ora închiderii cererii de proiecte este 15.03.2021, ora 12.00.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 2,5 milioane de euro.

Alocarea maximă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi co-finanţarea naţională aferentă prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei a aproximativ 5,08 milioane euro, aproximativ 24,76 milioane lei.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est