Sprijin pentru pregătirea proiectelor de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 in Regiunea Nord Est

08.03.2021 | ADR Nord-Est


Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (Beneficiar), a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 – 2020), contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, în data de 17 februarie 2021.

Durata de implementare a activităților acestui contract este de 16 luni, între 01.09.2020 și 31.12.2021, valoarea totală a proiectului este de 6.373.683,40 lei, din care, valoarea finanțării nerambursabile din FEDR, este de 5.417.630,89 lei.

Proiectul vizează asigurarea capacității regionale de a pregăti documentații tehnico-economice pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente.


ADR Nord-Est va gestiona schema de ajutor de stat și de minimis, prin care se vor elabora documentații pentru proiectele identificate si selectate în cadrul procesului de descoperire antreprenorială, prin următoarele acțiuni:

  • Pregătirea și promovarea pachetului de finanțare destinat beneficiarilor finali, în baza prevederilor OUG nr. 88 / 27 mai 2020, privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM);
  • Acordare de asistență tehnică în sistem help-desk solicitanților de finanțare, pe perioada în care apelul de propuneri de proiecte este deschis;
  • Evaluarea și contractarea solicitărilor de finanțare, înregistrarea și gestionarea contractelor;
  • Monitorizarea implementării proiectelor, verificarea și avizarea cererilor de plată/rambursare.

„În ultimii ani, eforturile noastre s-au îndreptat către stimularea investițiilor în domeniile identificate ca oportunități pentru specializarea inteligentă a Regiunii Nord-Est, respectiv: Agro-alimentar & industria lemnului, Energie, Mediu, TIC, Sănătate, Textile, Turism. Acest proiect vine să dea consistență preocupărilor noastre, întrucât proiectele vizate a fi finanțate sunt pe cât de ambițioase, pe atât de complexe. Pentru a avea un portofoliu consistent de proiecte mature, apelul de care ne ocupăm în cadrul acestui contract vizează finanțarea documentațiilor (studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție) pentru proiecte de infrastructură în domeniile de specializare inteligentă, ceea ce reprezintă un sprijin esențial. Avem deja 18 fișe de proiect depuse până la acest moment, aflate deja în evaluare, cu șanse mari să fie transpuse în contracte de finanțare” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.


Sursă foto și text: ADR Nord-Est