Sprijin European pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala

02.06.2021 | ADR Sud-Est


Un nou proiect care vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin masuri integrate a fost aprobat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 ”Sprijinirea regenerarii economice și sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investitii 9.1 ”Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)”.


Contractul de finantare pentru proiectul „Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24 in vederea infiintarii unei crese”, cod SMIS 134160 a fost semnat de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Galati, in calitate de Beneficiar.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • reabilitare si modernizare imobil in vederea infiintarii unei crese;
 • dotare cu echipamente necesare functionarii in conditii optime, precum si cu sisteme informatice si didactice moderne.


Principalele lucrari de interventie propuse in cadrul proiectului de investitie sunt:

 • lucrari de recompartimentare in vederea asigurarii spatiilor necesare functionarii in bune conditii a cresei;
 • lucrari de rezistenta-consolidare, arhitectura, anvelopare termica;
 • lucrari de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica;
 • reparatii instalatii sanitare, termice, electrice;
 • instalatii incalzire prin centrala termica;
 • montare panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea partiala a consumului electric;
 • amenajari pentru persoane cu dizabilitati: grup sanitar, rampa acces, montare placute pentru nevazatori la intrarea in spatiile cresei;
 • amenajare curtea interioara, refacere imprejmuire existenta;
 • refacerea finisajelor interioare si exterioare;
 • lucrari necesare autorizarii I.S.U–instalatie de semnalizare si alarmare in caz de incendiu;
 • refacerea acoperisului tip terasa.


Beneficiarii directi ai investitiei propuse sunt: 25 copii, cadrele didactice si personalul auxiliar al unitatii.

Valoarea totala a contractului de finantare este in suma de 2.783.240,30 lei, iar finantarea nerambursabila este in cuantum de 1.567.993,12 lei, reprezentand 98% din valoarea totala eligibila a proiectului de investitie.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est