Sesiuni de instruire pentru administratiile publice din Regiunea Nord Est, in cadrul proiectului implementat de ROREG-Asociatia Agentiilor de Dezvoltare Regionala din Romania

10.05.2022 | ADR Nord-Est


Asociatia Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG, al cărui membru fondator este și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, implementează proiectul "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autoritaților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", finanțat în cadrul POAT 2014-2020.


Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți mecanismele și capacitatea de gestionare a FESI de către beneficiarii de la nivelul autorităților administrației publice locale din zona urbană și de la nivel județean și vizeaza dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și municipiilor din România.

Începând cu data de 16 mai 2022, în Regiunea Nord Est se vor desfășura 4 sesiuni de instruire și formare profesională în sistem on-line, cu scopul de a pregăti și specializa angajații din cadrul autorităților administrației publice locale din zona urbană și de la nivel județean implicați în elaborarea și implementarea cererilor de finanțare cu fonduri nerambursabile.

Tematicile celor 4 sesiuni de instruire sunt: Planificare strategică, Management de proiect, Documentații tehnico - economice, Achiziții publice, formarea fiind asigurată de furnizori autorizați cu experiență în domeniu. În urma desfășurării sesiunilor de instruire, participanții vor putea obține certificatul de absolvire eliberat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în următoarele specializări/domenii:

  • Evaluator proiecte - pentru modulul Documentații tehnico-economice;
  • Manager de proiect - pentru modulul Management de proiect;
  • Expert achiziții publice - pentru modulul Achiziții publice.

Modulul Planificare strategică se vor elibera participanților diplome de participare.

Sesiunile de instruire vor avea o componentă practică si una teoretică, cu implicarea activă a participanților (creare și testare de exemple bazate pe noțiunile teoretice prezentate și accesul la resursele materiale corespunzătoare în timpul desfășurării sesiunii de instruire).

Prin intermediul unei componente de tip întrebări deschise, lectorii, împreună cu participanții la sesiunile de instruire și formare, vor avea dezbateri/discuții/ propuneri/ sugestii cu privire la exemple întâlnite în activitatea prestată de către cursanti.

Fiecare sesiune de instruire din cele 4 mentionate se va desfasura pe parcursul a 5 zile, cate 8 ore pe zi, in sistem on-line, iar calendarul de desfășurare în Regiunea Nord Est va fi:

  • Planificare strategică - 16-20.05.2022
  • Management de proiect - 06.06 - 10.06.2022
  • Documentații tehnico-economice - 20 - 24.06.2022
  • Achiziții publice - 04 - 08.07.2022

Invitam administratiile publice din zona urbana si consiliile judetene din Regiunea Nord Est sa acceseze aceasta oportunitate, prin desemnare de participanti la aceste sesiuni de instruire!


Sursă foto și text: ADR Nord-Est