Sesiuni de instruire în Regiunea București-Ilfov pentru autorități publice locale

10.05.2022 | ADR București-Ilfov


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în parteneriat cu Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG, organizează în Regiunea București-Ilfov, în perioada mai - iulie 2022, o serie de sesiuni de instruire pentru autoritățile administrației publice locale din mediul urban și de la nivelul consiliului județean Ilfov.


Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autoritaților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, finanțat în cadrul POAT 2014-2020 și vizează îmbunătățirea capacității de a elabora și implementa proiecte cu finanțare europeană și cuprind tematici care acoperă tot ciclul de viață al unui proiect.

Astfel, începând cu data de 23 mai 2022, în Regiunea București-Ilfov se vor desfășura 4 sesiuni de instruire și formare profesională în sistem on-line, după următorul calendar:

  • Achiziții publice, în perioada 23 Mai - 27 Mai 2022 - la finalul cursului se va obține certificat de absolvire eliberat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
  • Documentații tehnico-economice, în perioada 14 Iunie - 20 Iunie 2022 - la finalul cursului se va obține certificat de absolvire eliberat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
  • Management de proiect, în perioada 27 Iunie - 01 Iulie 2022 - la finalul cursului se va obține certificat de absolvire eliberat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
  • Planificare strategică: în perioada 04 Iulie - 08 Iulie 2022 - la finalul cursului se va obține diplomă de participare la cursul de formare profesională.

Sesiunile de instruire vor avea atât o componentă practică, cât și una teoretică pentru implicarea activă a participanților (creare și testare de exemple bazate pe noțiunile teoretice prezentate și accesul la resursele materiale corespunzătoare în timpul desfășurării sesiunii de instruire). De asemenea, prin intermediul unei componente de tip întrebări deschise, vor avea loc dezbateri/discuții/ propuneri/ sugestii cu privire la exemple întâlnite în activitatea prestată de către cursanti.

Formarea este asigurată de o echipă de lectori autorizați, cu experiență în domeniu. Fiecare sesiune de instruire se va desfășura pe parcursul a 5 zile, câte 8 ore pe zi, numărul maxim de cursanți pentru fiecare sesiune fiind de 25 de persoane.

Adresele pentru nominalizarea participanților au fost deja înaintate autorităților publice locale, urmând ca listele finale cu participanți să fie definitivate până la data de 12 mai 2022.


Sursă foto și text: ADR București-Ilfov