Sesiuni de informare organizate de ADR Sud-Vest Oltenia pentru autoritățile publice locale din regiune

15.06.2022 | ADR Sud-Vest Oltenia


Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a organizat, în perioada 9-10 iunie, două sesiuni de informare pentru autoritățile publice locale din regiune, în calitate de beneficiar al Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 și lider de parteneriat în cadrul proiectului "Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură".

La instruirile în cadrul cărora au fost prezentate principalele aspecte privind implementarea contractului de finanțare, au participat domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia, reprezentanți ai instituției și ai celor 14 unități administrativ-teritoriale partenere, care urmează să elaboreze documentații tehnico-economice pentru proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027: Consiliile Județene Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, Primăriile municipiilor Craiova, Târgu-Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea, Caracal și Băilești, precum și Primăriile orașelor Dăbuleni, Băile Govora și Călimănești.

Subiectele abordate în cadrul sesiunilor de informare au vizat mai multe teme, precum eligibilitatea cheltuielilor - planificarea și derularea contractelor de achiziție în cadrul proiectului, rambursarea cheltuielilor, modificări și completări la ghidul solicitantului, imunizarea infrastructurii la schimbările climatice și principiul DNSH (Do Not Significant Harm).

Dată fiind noutatea informațiilor cuprinse în Analiza DNSH "Do No Significant Harm" - "A nu prejudicia în mod semnificativ", reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia au pus accent, în cadrul dezbaterilor cu autoritățile publice locale, pe principalele aspecte ale acestui document.

Recent, ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management, a trimis spre aprobare, către Comisia Europeană, versiunea finală a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, alături de o serie de documente: Cadrul de Performanță, Avizul de Mediu, Raportul de Mediu, Analiza DNSH, Complementarități cu alte programe.

POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 se dorește a fi un instrument adaptat nevoilor regionale și direcțiilor de dezvoltare identificate și prioritizate, într-un cadru larg partenerial, ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii, având la bază cerințe strategice din Regulamentele europene, pentru a răspunde unor obiective clare și a finanța indicatorii asumați.

Versiunea finală a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 poate fi consultată accesând următorul link: www.adroltenia.ro/adr-sud-vest-oltenia-publica-versiunea-finala-transmisa-catre-comisia-europeana-a-programului-operational-regional-por-sud-vest-2021-2027/

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


Sursă foto și text: ADR Sud-Vest Oltenia