Seminare online pentru beneficiarii POR 2014-2020 din regiunea Sud-Vest Oltenia

14.02.2022 | ADR Sud-Vest Oltenia


În conformitate cu atribuțiile care îi revin în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a organizat, pentru toți beneficiarii, seminare de informare în cadrul cărora au fost prezentate principalele aspecte legate de implementarea contractelor de finanțare.

Având în vedere contextul sanitar actual, seminarele s-au desfășurat online, prin intermediul aplicației Cisco Webex.


Astfel, în data de 31 ianuarie, a fost organizat un seminar pentru beneficiarii publici, la care au participat un numar de 32 de persoane, reprezentanți ai Consiliului Județean Mehedinți și ai Universității din Craiova. Discuțiile au vizat implementarea proiectelor contractate în cadrul POR 2014-2020. Totodată, reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia au adus la cunoștința participanților informații care se regăsesc în Ghidul de bune practici în domeniul achizițiilor derulate de beneficiarii care au calitatea de autorități contractante și de evitare a neregulilor în gestionarea proiectelor finanțate prin POR 2014-2020. Ghidul poate fi accesat la următorul link: https://por2014-2020.adroltenia.ro/ghidul-de-bune-practici-in-domeniul-achizitiilor-derulate-de-beneficiarii-care-au-calitatea-de-autoritati-contractante-si-de-evitare-a-neregulilor-in-gestionarea-proiectelor-finanate-prin-programul-2/.

Pe 1 februarie, a venit rândul beneficiarilor privați să fie informați și să li se ofere răspunsuri la întrebări, privind proiectele implementate în cadrul Axei prioritare 2 a POR 2014-2020 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. Au participant un numar de 29 de persoane.


În cadrul evenimentelor online, au fost abordate următoarele teme:

  • Contractul de finanțare și Anexele acestuia - prezentare generală;
  • Obligațiile părților - obligațiile beneficiarului;
  • Eligibilitatea cheltuielilor - planificarea și derularea contractelor de achiziție în cadrul proiectului;
  • Măsuri de informare și publicitate;
  • Prefinanțarea și rambursarea cheltuielilor;
  • Monitorizarea proiectului, nereguli și restituirea finanțării;
  • Modificări și completări la contract;
  • Întrebări și răspunsuri.

Sursă foto și text: ADR Sud-Vest Oltenia