START la finanțări europene! Accesibilitate mai bună prin drumuri județene modernizate

03.07.2023 | ADR Vest


Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a lansat astăzi primul apel de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, prin publicarea primului ghid de finanțare aprobat, pentru componenta Drumuri Județene. Prin aceasta se vor finanța modernizarea, construirea și extinderea rețelei de drumuri județene din Regiunea Vest, în funcție de necesități și de proiectele care urmează să fie depuse.

Peste 100 de milioane de euro vor fi disponibili prin PR Vest, pentru drumuri județene, în cadrul acestui apel. Perioada de depunere a proiectelor va începe la data de 01.08.2023, ora 08:00, și se va încheia la data de 01.04.2024, ora 08:00.


"Ne bucurăm să anunțăm, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest, lansarea primului ghid pentru perioada de finanțare 2021-2027, acesta fiind destinat modernizării și extinderii drumurilor județene din Regiunea Vest conectate la rețeaua transeuropeană de transport TEN-T. Vor urma, zilele viitoare, ghidurile pe mobilitate urbană și microîntreprinderi - componenta de producție. Sunt opt luni în care pot fi depuse proiectele, așteptăm proiecte consistente din partea consiliilor județene, care să facă mai accesibilă regiunea noastră din punct de vedere al infrastructurii rutiere. Pregătim măsuri care să ne asigure drumuri mai bune și totodată creșterea siguranței pe drumurile regiunii. Bugetul apelului depășește 100 de milioane de euro, este o ocazie pe care îmi doresc să o valorificăm la maximum", a declarat directorul general al ADR Vest, Sorin MAXIM.

Prin acest apel de proiecte se finanțează:

  • lucrări de construire, modernizare și/sau extindere a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea cu rețeaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean;
  • măsuri de siguranță rutieră, inclusiv campanii de siguranță rutieră;
  • crearea de aliniamente de arbori/ perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene, în afara zonei de siguranță, amplasarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, protejarea și menținerea absorbanților naturali, apărări de maluri și consolidări de versanți etc.;
  • elemente de digitalizare în transporturi;
  • măsuri de accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale;
  • lucrări de artă de tip poduri și podețe, precum și elemente de colectare și evacuare a apelor pluviale;
  • construirea/ modernizarea de stații și alveole, în vederea stimulării transportului public de călători;
  • intersecții cu drumurile laterale și racorduri pe o lungime de maximum 30 de metri;
  • intersecții cu liniile de cale ferată, pasaje, poduri sau intervenții la albiile minore, noduri rutiere, eligibile în scopul conectării la rețeaua TEN-T;
  • achiziția de teren sau exproprieri în vederea construirii, modernizării și extinderii rețelei de drumuri județene.

De asemenea, se finanțează măsuri conexe acestor activități, cum ar fi: amenajarea de parcări pe traseul drumurilor județene, inclusiv elemente de colectare a deșeurilor, accesul către proprietăți, piste de biciclete cu traseu continuu și/ sau coerent care deservesc DJ, iluminarea trecerilor de pietoni, amenajarea de spații verzi etc.

Sunt finanțate proiecte cu o valoare eligibilă cuprinsă între 5 milioane de euro și 50 de milioane de euro. Contribuția proprie a solicitantului la finanțarea investiției este de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Apelul de proiecte este de tip necompetitiv și se adresează celor patru județe din Regiunea Vest, respectiv UAT Județul Arad, UAT Județul Caraș -Severin, UAT Județul Hunedoara și UAT Județul Timiș, fiind eligibile inclusiv parteneriatele între UAT Județ (lider de parteneriat) și UAT Județ/e, Municipiu/i, Oraș/e și Comună/e.

Ghidul final al solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte nr. PRV/5.1A/1, aferent Intervenției regionale 5.1.A - Drumuri județene poate fi consultat aici.

Anexele Ghidului pot fi consultate pe pagina apelului de proiecte, aici.


Sursă foto și text: ADR Vest