Runda 3 – Acces la finanțare 2021 pentru autorități locale este deschisă până pe 17 iunie 2021

09.04.2021 | Granturi SEE & Norvegiene


Data lansării: 8 aprilie 2021

Obiectiv: creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate.

În acest context, prin intermediul schemei de granturi mici FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare, constând ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:
  • infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă)
  • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale)
  • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale)
  • drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
  • locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale).


Promotori de proiect eligibili: granturile disponibile în cadrul apelului pot fi solicitate doar de autorități ale administrației publice locale (comune, orașe/ municipii sau județe) și trebuie sa vizeze realizarea de investiții exclusiv la nivelul unor unitați administrativ teritoriale rurale sau mici urbane (cu o populaţie sub 20.000 locuitori, conform recensământului din 2011), pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate.

Alocarea financiară totală: 595.705 Euro, din care 506.349 Euro (85%) reprezintă finanțare din Granturile SEE 2014-2021 și 89.356 Euro (15%) reprezintă cofinanțare publică.

Valoarea grantului: valoarea minimă care poate fi solicitată este de 5.000 de euro, iar cea maximă este de 40.000 de euro.

Termenul limită de depunere a proiectelor: 17 iunie 2021, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii - https://bit.ly/3fQh3Dk


Descarcă pachetul de documente aferent SGM Acces la finanțare - 2021


Sursă foto și text: Granturi SEE & Norvegiene