Regiunea centru face parte din rețeaua regiunilor din țările inițiativei celor trei mări

08.07.2022 | ADR Centru


La începutul acestei săptămâni, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a promovat Regiunea Centru în cadrul rețelei europene a Regiunilor din țările Inițiativei celor Trei Mări, în cadrul celei de-a doua ediții a Congresului Autoguvernanței locale a regiunilor care fac parte din cele 12 țări ale Inițiativei celor Trei Mări, eveniment care a avut loc la Lublin-Polonia, concomitent cu Forumul Economic al entităților din aceste regiuni. ADR Centru a fost primită în calitate de membru cu drepturi depline în această rețea care își propune să asigure dezvoltarea regiunilor din estul Europei, în special pe axa Nord-Sud, a Carpaților.

Acest Congres desfășurat la Lublin este organizat sub patronajul Președintelui Poloniei, Andrej Duda, la evenimentul din acest an, organizat al doilea an consecutiv la Lublin, participând miniștri și secretari de stat din toate țările membre ale Inițiativei celor Trei Mări (3SI), dar și premierul polonez, Mateusz Morawiecki. Delegația ADR Centru a avut întâlniri importante cu Mareșalii Voievodatelor (regiunilor) poloneze Podkarpackie (SubCarpatia) și Lublin, domnii Władisław Ortyl și Jarosław Stawiarski.

Având în vedere preocupările constante de la nivelul regiunii noastre privind dezvoltarea întregii zone a Munților Carpați, din estul Europei, Cancelaria regională a Voievodatului Lublin din Polonia, susținută de Ambasada Poloniei din România și de Voievodatul Podkarpackie a transmis. către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru invitația de a participa la o vizită de lucru în Polonia, la Lublin (Voievodatul Lublin) și ulterior la Rzeszow (Voievodatul Podkarpackie). Din punctul de vedere al ADR Centru, obiectivele acestei vizite au prevăzut dezvoltarea cooperării între Regiunile din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (3 Seas Initiative - 3SI), dar și dezvoltarea cooperării bilaterale între Polonia și România, în mod specific cu Regiunea Centru și ADR Centru, pentru promovarea regiunii formate din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu ca destinație de afaceri și investiții pentru partenerii polonezi.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8


”Cu Voievodatul polonez Podkarpackie am stabilit o legătură cu doi ani în urmă, exact atunci când pandemia a blocat multe activități la nivel național și european. În acest an, când speram ca efectele acestei crize să dispară, a apărut altă problemă majoră în estul continentului nostru. De fapt, războiul din Ucraina a marcat lucrările acestui Congres, absolut fiecare intervenție sau discurs făcând referire la această provocare și criză gravă din această parte a lumii. Am văzut însă că regiunile europene se unesc și încearcă să devină mai solidare, pentru a-și defini atât prioritățile de dezvoltare, dar și preocuparea pentru depășirea actualei situații. Este evident că estul Europei are un decalaj de dezvoltare față de țările din vest, dar iată că 12 state au decis să creeze un Parteneriat care să ducă, în final, la creșterea calității vieții cetățenilor din această zonă. Un foarte bun exemplu dat și repetat a fost ”Via Carpatia”, calea de transport care capătă o importanță uriașă în noul context geo-politic. Din acest punct de vedere, Regiunea Centru este foarte aproape de zona de bifurcație a acestui important traseu european, care trebuie să traverseze Europa de la Nord, din Lituania, până în sud - în Bulgaria, Grecia și Croația - pentru a uni Marea Nordului, cu Marea Neagră și Marea Egee și cu Marea Adriatică.
Din acest punct de vedere am aderat la această rețea europeană și, mai mult decât atât, am analizat cu Mareșalul Voievodatului Podkarpackie, Władisław Ortyl, câteva aspecte foarte importante pentru dezvoltarea regiunii noastre: transferul de bune practici de la partea poloneză pentru creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile REGIO și pregătirea implementării POR Centru 2021-2027, pe care îl vom coordona în calitate de Autoritate de Management. Sperăm ca actuala criză să fie depășită cu bine, Regiunea Centru să se dezvolte cu fondurile atrase de noi și de partenerii noștri și de aceea trebuie să oferim decidenților locali noi contacte și oportunități de colaborare cu experți polonezi și din alte țări, care pot să ofere know-how autorităților administrației publice din Regiunea Centru”
, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Luni și marți, în 6 și 7 iunie, delegația ADR Centru a participat la lucrările plenare și pe secțiuni ale celei de-a doua ediții a Congresului Regiunilor din cadrul 3SI, după-amiezele fiind rezervate unor întâlniri în cadrul Forumului Economic al regiunilor, desfășurat concomitent cu congresul. Un element important l-a constituit întâlnirea oficială, în cadrul Congresului, cu Mareșalul Voievodatului Podkarpackie, domnul Władisław Ortyl. Ulterior, delegația ADR Centru a efectuat o vizită de lucru în acest voievodat, la Rzeszów, unde a fost primită de la Oficiul Mareșalului Voievodatului. La discuțiile tehnice au participat Wojciech Magnowski - Director Departament Management POR, Grzegorz Bartnik - Director adjunct în cadrul acestui Departament, Paweł Wais - Director Departament Dezvoltare Regională, Marek Duda - Director Centrul de Pregătire și Cooperare Internațională - RRDA, (Rzeszow Regional Development Agency S.A.), Dariusz Pawłowski - Expert Departamentul de Cooperare Internațională și experți de la Biroul Mareșalului Regiunii Podkarpackie.

Principalele teme ale delegației românești în această vizită au urmărit: modul de abordare a unor probleme importante la nivel european, în această perioadă - dezvoltare urbană sustenabilă, securitate energetică, dezvoltarea educației și sănătății, dezvoltarea zonelor rurale și a turismului, dar și cooperarea în proiectele InterReg.

În cadrul întâlnirii de lucru cu reprezentanții de nivel tehnic din Voievodatul Podkarpackie, la Rzeszów, aDR Centru a prezentat atât stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivel regional, dar și stadiul avansat al pregătirilor pentru demararea, la sfârșitul acestei veri, a POR Centru 2021-2027. S-a discutat despre ilustrarea conceptelor de dezvoltare plasată sub responsabilitatea comunității, investiții privind dezvoltarea mobilității urbane, eficientizare energetică și reducerea gradului de poluare în spațiile urbane, dar și Noul Bauhaus european (crearea condițiilor optime de dezvoltare a unui oraș în care accentul se pune pe prioritățile publice).

S-au discutat astfel aspecte legate de buna implementare a investițiilor pentru realizarea, modernizarea sau extinderea construcțiilor publice, despre modernizarea infrastructurii locale de transport și îmbunătățirea eco-mobilității, despre investițiile în sisteme inteligente de iluminat public și reabilitare termică a clădirilor, crearea de zone verzi, parcuri și piste de biciclete, restaurarea obiectivelor turistice, dezvoltarea de afaceri și a infrastructurii dedicate transferului de tehnologie și cunoaștere, inclusiv despre digitalizare la nivelul companiilor și al administrației publice.

”Cu partea poloneză am avut un foarte eficient schimb de idei, deoarece foarte multe dintre problemele noastre sunt oarecum asemănătoare. Dar polonezii le-au abordat altfel și au avut succes în anumite domenii. Sistemele instituționale din Polonia și România sunt diferite, dar experiența dobândită de partea poloneză în absorbția fondurilor europene ne face să considerăm că vom putea prelua multe modele de succes, cum am văzut în Lublin și Rzeszów. Pentru viitor am convenit că putem dezvolta parteneriate punctuale pe teme specifice Regiunilor 3SI între Voievodatul Podkarpackie și Regiunea Centru, vom continua cooperarea în privința dezvoltării zonei Carpatice și sperăm să preluăm idei bune pentru abordarea optimă a politicilor regionale de dezvoltare, pe care le vom aplica în calitate de Autoritate de Management în perioada 2021-2027”, a mai precizat domnul Simion Crețu.


Informații de background

Inițiativa celor Trei Mări (3SI) este o platformă politică flexibilă și informală, la nivel prezidențial, care reunește 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică și Neagră (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia). Inițiativa are ca obiectiv creșterea convergenței și a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale UE, prin creșterea interconectivității în regiune, în domeniile energiei, transporturilor și celui digital. Principiile de bază ale Inițiativei celor Trei Mări sunt: promovarea dezvoltării economice, creșterea coeziunii la nivel european și consolidarea legăturilor transatlantice.

Dezvoltarea zonei montane în Carpați, este o temă de cooperare între Voievodatul Podkarpackie și Regiunea Centru, demarată în anul 2020, prin care se încearcă intensificarea acțiunilor de la nivel național și regional din toate statele carpatice, în vederea creării și susținerii unor instrumente strategice adecvate dezvoltării durabile a Regiunii Carpatice. Munții Carpați formează una din unitățile majore de relief ale Europei central-estice, traversând șapte state europene și constituind un puternic liant între acestea. Problematica protejării patrimoniului natural și a celui cultural, pe de o parte și exigența dezvoltării durabile a Carpaților și ameliorarea condițiilor de viață ale locuitorilor din comunitățile carpatice, pe de altă parte au scos în evidență necesitatea colaborării internaționale mai strânse pentru atingerea acestor obiective. Reprezentanții oficiali ai Ucrainei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, Serbiei, Poloniei, României și din Muntenegru au semnat la Kiev, în anul 2003, Convenția Cadru (Convenția Carpatică) pentru protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, ratificată ulterior de către parlamentele naționale. Eficiența acestui acord de cooperare este limitată, deoarece Convenția nu dispune de un program propriu care să permită punerea în aplicare a politicilor avute în vedere și nici de surse proprii de finanțare pentru proiectele necesare implementării politicilor. Pentru a putea avansa în direcția creșterii coeziunii teritoriale, Grupul de lucru pentru Munții Carpați, din cadrul Comitetului European al Regiunilor, prezidat de Mareșalul Władisław Ortyl propune Uniunii Europene adoptarea unei strategii la nivel macro-regional, care să fie prevăzută cu un mecanism financiar adecvat obiectivului general de întărire a coeziunii teritoriale și obiectivelor specifice de dezvoltare din toate zonele Munților Carpați.


Sursă foto și text: ADR Centru