A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”

15.02.2021 | ADR Sud-Est


În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost semnat in data de 09.02.2021 de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de Beneficiar, contractul de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”, cod SMIS 129372.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4e ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea mobilității urbane durabile prin reabilitarea unei zone urbane pietonale multifuncționale în zona centrală a municipiului Buzău și conectarea acesteia la zona extinsă de mobilitate urbană integrată.

Se urmăreste în principal ca utilizarea autoturismelor în zona centrală a municipiului să devină mai puțin atractivă, prin restricționarea accesului acestora în zona de intervenție a proiectului, creând astfel condițiile pentru cresterea deplasărilor pietonale si cu bicicleta si reducerea emisiilor de echivalent CO2.

Creșterea nivelului de atractivitate al zonei pietonale și transformarea acesteia într-o zonă majoră de interes local va aduce noi valente în peisajul socio-cultural si turistic al Municipiului Buzau și va contribui la îmbunătățirea calitătii mediului și la cresterea calității vietii locuitorilor.

    Obiectivele specifice sunt:
  • Extinderea și reabilitarea zonelor pietonale și shared-space, cu efect asupra creșterii cotelor modale ale deplasărilor nemotorizate (pietonale si cu bicicleta). Obiectivul specific este reprezentat de amenajarea unei zone pietonale multifuncționale în Piața Daciei, cu o suprafață totală DE 16.042 mp, din care: 13.748 mp suprafața zona pietonală, 1.740 mp suprafața spații verzi si 554 mp suprafața alte construcții;
  • Creșterea atractivității, accesibilității, confortului și siguranței deplasărilor pietonale, cu efect asupra creșterii numărului de deplasări prin utilizarea acestui mod de deplasare nepoluant;
  • Creșterea atractivității, accesibilității, confortului și siguranței deplasărilor cu bicicleta, cu efect asupra creșterii numărului de deplasari prin utilizarea acestui mod de deplasare nepoluant;
  • Reducerea deplasărilor cu autovehiculul și comutarea către mijloacele de deplasare alternative, cu efect asupra reducerii emisiilor GES la nivelul întregului municipiu;
  • Creșterea procentului de utilizare a transportului public în cadrul distribuției modale a deplasărilor, ca urmare a scăderii atractivității deplasărilor cu autovehiculul personal în zona centrală prin restrictionarea accesului acestor vehicule.


Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei peste 130.000 de cetățeni ai municipiului Buzău, precum și agenții comerciali care își desfășoară activitatea în zona de intervenție a proiectului, datorită creșterii atractivității zonei, precum și datorită accesibilității sporite prin utilizarea mersului pe jos și bicicletei.

Valoarea totală a contractului de finanțare este în sumă de 24.140.837,46 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 16.351.510,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 2.500.819,24 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este de 384.741,42 lei.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est