Reabilitarea si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Buna Vestire”, SMIS 137349

13.09.2021 | ADR Sud-Est


In data de 25.08.2021 a fost semnat contractul de finantare intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Galati, in calitate de Beneficiar, pentru proiectul cu titlul Reabilitarea si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Buna Vestire”, SMIS 137349.


Proiectul de investitie a fost aprobat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 ”Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficientei energetice in cladirile publice din municipiul Galati, in scopul reducerii pierderilor energetice si reducerea costurilor cu energia termica, prin reducerea pierderilor de caldura.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatatirea eficientei energetice prin efectuarea lucrarilor de reabilitare termica ce determina reducerea pierderilor de energie; reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire si reducerea consumului anual de energie primara; reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice si sanitare; utilizarea resurselor regenerabile de energie si asigurarea necesarului de energie termica.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, sunt vizate: lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa la cladiri, lucrari de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu, lucrari de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calitatii aerului interior, lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat aferente cladirii, lucrari de management energetic pentru cladiri si masuri conexe.

Vor beneficia de conditii de confort sporite, pacientii spitalului din municipiul si judetul Galati, un numar estimat de 4500 persoane, precum si personalul angajat.

Termenul pentru finalizarea proiectului de investitie este 31.12.2023.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 8.636.371,00 lei, iar finantarea nerambursabila este in cuantum de 5.627.045,96 lei, reprezentand 98% din valoarea totala eligibila a proiectului de investitie.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est