REGIUNEA NORD-EST - MAI APROAPE DE UN PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ECONOMIE CIRCULARĂ

17.08.2021 | ADR Nord-Est


Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat inițiativa constituirii unui Grup Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est, ca o continuare a preocupărilor din ultimii 10 ani pentru promovarea și stimularea economiei circulare in Regiune.

Grupul a fost constituit ca urmare a apelului deschis de expresii de interes pentru aderarea celor interesați, derulat în luna mai 2021. Cele 46 de expresii selectate provin de la actori interesați în economie circulară din mediul academic și de cercetare, antreprenori, firme de consultanță, dar și unități administrativ-teritoriale.


Prima reuniune a acestui grup, organizată în contextul proiectului de cooperare interregională REPLACE*, a avut loc în format online, în data 3 august 2021, și a vizat următoarele teme și posibilități de cooperare:

 • Exploatarea oportunității de conectare la lanțurile valorice circulare interregionale;
 • Analiza de benchmarking privind gradul de circularitate la nivelul regiunii;
 • Oportunitatea lansării unui apel pentru proiecte în domeniul economiei circulare.

Din partea ADR Nord-Est, au fost prezentate rezultatele analizei locale, realizate în perioada 2019 – 2020, cu sprijinul proiectului REPLACE, avand ca punct de plecare Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă (RIS3) a regiunii Nord-Est. Au rezultat 3 domenii prioritare pentru dezvoltarea economiei circulare în Regiunea Nord-Est:

 • Agro-alimentar și industria lemnului;
 • Textile;
 • Mediu (Deșeuri, Apă, Plastic).

pentru care membrii grupului au fost invitați să-și prezinte inițiativele.

Deoarece analiza a fost realizată de către toți partenerii din proiect, identificarea unor zone comune de interes creeaza premize pentru transformarea în oportunități reale de colaborări interregionale la nivel european.

Din partea Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM), a fost susținută o prezentare a viitoarei STRATEGII a ROMÂNIEI pentru ECONOMIE CIRCULARĂ 2030 (ROCES). Această strategie urmează să fie aplicată prin intermediul unui Plan Național de Acțiune pe 10 ani, cu următoarele obiective:

 • Obținerea unei rate de circularitate de 21% a materialelor folosite;
 • O transformare socială conștientă şi informată, având la bază educarea, conștientizarea si formarea continuă a populației, pentru a face față provocărilor viitorului și transformării mentalităților și atitudinilor privind economia circulară;
 • Un sistem coerent, unitar și coordonat pentru identificarea, evaluarea și alinierea acțiunilor tuturor agenților economici din Romania în jurul economiei circulare, însoțit de un cadru relevant pentru măsurarea progresului realizat in tranziție;
 • Un model de dezvoltare durabilă, implementat in proporție de cel puțin 30%, bazat pe economia circulară sistemică, având ca rezultat tranziția accelerată a mediului public național către o dezvoltare durabilă pană în 2030;
 • Poziționarea României ca pol de referință internațional pentru cercetarea și inovarea în economia circulară, bioeconomie, dezvoltare industrială verde și al luptei împotriva schimbărilor climatice.

Sectoarele de Acțiune Prioritare ale Strategiei Naționale ROCES sunt:

 • investiții în microîntreprinderi(urban) și IMM-uri (urban și rural) pentru dezvoltarea capacității tehnologice (noi tehnologii, automatizare, robotica, inteligență artificială etc., soluții pentru recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii prime, materiale și produse, dezvoltarea de noi activităţi economice necesare integrării în lanțuri de valoare, etc; inclusiv investiții pentru adaptarea fluxului tehnologic și a capacității de producție; certificare produse/servicii; design industrial; dezvoltarea competentelor IMM-urilor pentru inovare, modernizare tehnologică și economie circulară);
 • achiziția unor servicii pentru: acumularea de cunoștințe pentru tranziție industriala și specializare inteligentă prin atragerea de personal calificat în cercetare-inovare sau prin organizarea de stagii de pregătire și internship în colaborare cu universitățile, formare de competente avansate necesare exploatării noilor tehnologii, participarea în activităţi de internaționalizare, prin dezvoltarea unor strategii de export, a unor instrumente de marketing, participarea la târgurile de tehnologie europene, evenimente de brokeraj si matchmaking tehnologic, aderarea și participarea la activităţile unor la rețele colaborative, etc regionale/naționale/europene.

Pe tot parcursul evenimentului, membrii Grupului Consultativ au fost încurajati sa se implice pentru a identifica provocările sectorului și nevoile de finanțare pentru stimularea și implementarea economiei circulare, conturarea apelurilor cu ghiduri ale solicitantului și criterii de evaluare cât mai adecvate.

*Proiectul REPLACE (2019-2023) – REgional PoLicy Actions for Circular Economy, derulat de ADR Nord-Est, în parteneriat cu alte 8 Regiuni din Europa, în perioada 2019-2023, abordează o problemă foarte relevantă: lipsa unei strategii pentru economia circulară la nivel regional. La începutul perioadei de programare 2014-2020, acest subiect nu a fost luat în considerare, dar a devenit una dintre prioritățile cele mai importante în decembrie 2015. Acum, regiunile trebuie să-și realizeze strategii proprii în acest domeniu, prin crearea si includerea unor instrumente specifie de politică în programele lor operaționale.

Grupul Consultativ pentru Economie Circulară în Regiunea Nord-Est și-a dat acordul pentru inițierea demersurilor în vederea elaborării unui Plan de acțiune în economie circulară pentru Regiunea Nord-Est, iar colaborarea în cadrul acestui cadru special creat este crucială în perioada următoare pentru a fundamenta o intervenție coerentă și relevantă la nivel regional.


Sursă foto și text: ADR Nord-Est