REGIO sprijină mediul de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

30.10.2020 | ADR Sud-Est


Una dintre axele prioritare ale Programului Operațional Regional (Regio) 2014-2020 în cadrul căreia se acordă sprijin financiar nerambursabil IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est este Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”.

La nivel regional, în cadrul Priorității de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, s-a acordat sprijin financiar unui număr de 377 proiecte, valoarea totală a granturilor acordate fiind de 356,93 milioane lei.

Principalele condiții de finanțare a proiectelor sunt următoarele: contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției, valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro, iar valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro.

Prin aceste proiecte, se sprijină consolidarea pe piață a microîntreprinderilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și în Planurile de Dezvoltare Regională, precum: fabricarea hârtiei, a cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton, a produselor din lemn, lucrări de pregătire a terenului, de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale, fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice, articolelor din material plastic pentru construcții.


În cadrul Priorității de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, s-a acordat sprijin financiar unui număr de 325 proiecte, valoarea totală a granturilor acordate fiind de 1070,42 milioane lei.

Principalele condiții de finanțare a proiectelor sunt următoarele: contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum 30% pentru firmele mici și de minimum 40% pentru firmele mijlocii, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Prin aceste proiecte, se sprijină companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață, prin consolidarea unor competențe superioare concurenței în domenii de activitate, precum: fabricarea de saltele și somiere, de articole de îmbrăcăminte, de mobilă pentru birouri și magazine, de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții, articolelor de ambalaj din material plastic, activități de asistență medicală specializată, hoteluri și alte facilități de cazare similare.


Sursă text și foto: ADR Sud-Est