Proiectul SHARE - Un an suplimentar de activitate incepand din septembrie 2021 - Regiunea Nord-Est, partener in SHARE

15.11.2021 | ADR Nord-Est


În luna februarie 2021, programul Interreg Europe a anunțat un apel special, deschis doar proiectelor deja aprobate, oferindu-le oportunitatea unui an suplimentar de activitate. Acest apel extraordinar își propune să ajute Europa să se recupereze după efectele pandemiei de COVID și după măsurile și restricțiile implementate pentru combaterea acesteia.


In cadrul proiectului SHARE (unul dintre proiectele selectate în cadrul acestui apel) se va aborda implementarea eficienta a fondurilor de tip FEDR in acest domeniu și utilizarea instrumentelor de politică locală referitoare la patrimoniul cultural și turismul din centrele urbane, în 5 contexte europene. Cinci parteneri - Sviluppumbria (IT), Regiunea Extremadura (ES), Regiunea Nord-Est (RO), Pannon GECT (HU) și orașul Sibenik (HR) - reprezintă autoritățile regionale și municipale, iar al șaselea este partener consultativ,  Universitatea din Greenwich, care va oferi îndrumare, sprijin pentru cercetare și perspectivă strategică celorlalți cinci parteneri.

Partenerii SHARE “Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe” au propus un plan de lucru de cercetare și schimburi de bune practici pentru siturile și evenimentele din patrimoniul cultural.

Scopul proiectului este îmbunătățirea guvernanței politicilor în epoca post-COVID, sustinută de activitățile de învățare interregionale și de cercetările care vor fi efectuate. Partenerii vor aduna și vor împărtăși bune practici în gestionarea în siguranță a patrimoniului cultural și a turismului de evenimente din propriile teritorii (și nu numai). Un sondaj privind atitudinile și așteptările rezidenților și potențialilor vizitatori va colecta date pentru sprijinirea deciziilor, iar învățarea interregională va sugera căi spre politici îmbunătățite și soluții pentru noul normal post-pandemic.

Astfel, in cadrul proiectului, se va realiza și un sondaj care vizează modul în care pandemia a schimbat atitudinile și așteptările din turism (percepții despre risc, răspuns la condițiile post-Covid, atractivitatea patrimoniului cultural și a evenimentelor culturale). Rezultatele acestui sondaj vor sprijini factorii de decizie în recalibrarea acțiunilor lor din acest domeniu.

Patrimoniul cultural este o cheie a identității locurilor și a sentimentului de apartenență a comunităților locale și contribuie la dezvoltarea economică  și a turismului, un sector puternic afectat de efectele pandemiei. Cei care elaborează politici pentru orașele turistice trebuie să ia în considerare strategiile de reziliență și redresare și să gestioneze adecvat efectele pe termen mediu ale pandemiei COVID-19.

Text, prezentari, video si imagini:

Site-ul proiectului SHARE: https://www.interregeurope.eu/share/

Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/shareprojecteurope/

Sursă foto și text: ADR Nord-Est