Primul ghid de finanțare pentru mediul de afaceri din Oltenia, în consultare publică

31.03.2023 | ADR Sud-Vest Oltenia


21.03.2023 - UPDATE! Referitor la cap 3.5 Cuantumul cofinanțării acordate: "Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional pentru întreprinderile mici este de 75%".

În consecință, la cap 4.2.1, lit A, pct. 4: "Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional pentru întreprinderi mici este de 25%".

În forma finală a ghidului solicitantului se va lua în considerare această actualizare.


20.03.2023 - ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică primul Ghid de finanțare pentru mediul de afaceri.

Este vorba despre apelul de proiecte destinat Îmbunătățirii competitivității și a inovării în IMM-uri, Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Apelul de proiecte este adresat întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Microîntreprinderile nu sunt eligibile.

Vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

  • Componenta de investiții:
    • construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție sau servicii;
    • dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice.
    Este obligatorie includerea în proiect a unor măsuri de creștere a eficienței energetice care contribuie la reducerea consumurilor energetice, în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.
  • Componenta de dezvoltare profesională: dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătură cu componenta de investiții.

Alocarea financiară: 79.468.235 euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 200.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.500.000 euro.

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

  • ajutor de stat regional pentru investiții;
  • ajutor de minimis.

Intensitatea maximă a ajutorului regional este de 70% în cazul întreprinderilor mijlocii și de 80% în cazul întreprinderilor mici.

Anumite cheltuieli sunt finanțabile prin ajutor de minimis. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.

Consultarea publică se va desfășura pe o perioadă de 15 zile lucrătoare, până la data de 11 aprilie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Versiunea draft a Ghidului solicitantului și anexele pot fi consultate AICI!


Sursă foto și text: ADR Sud-Vest Oltenia