Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027

06.02.2023 | ADR Nord-Est


In data de 2 februarie, la Piatra Neamț, a avut loc prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord Est 2021-2027, la care a luat parte o delegație a Comisiei Europene, condusă de Aida Liha Matejicek, Șefa Unității pentru România și Croația din cadrul DG Regio.


Aida Liha Matejicek a felicitat ADR Nord-Est pentru drumul parcurs până acum și și-a exprimat sprijinul pentru toate etapele următoare ale operaționalizării Programului, astfel încât obiectivul acestuia să fie atins: "ADR Nord-Est, sub coordonarea Dlui Director Vasile Asandei a fost ca un far al procesului de descentralizare în România, un activ militant pentru simplificare, dar și un avocat neobosit al nevoilor Regiunii Nord-Est. Apreciem în mod deosebit ambiția de a include în program concepte noi, precum costurile simplificate și instrumentele financiare, dar în special rolul de pionier în dezvoltarea capacității administrative, asumat prin elaborarea primei foi de parcurs (roadmap) pentru întărirea și dezvoltarea acestei capacități în rândul beneficiarilor, potențialilor beneficiari și Autorității de Management. Invit toți membrii comitetului să profite de oportunitățile oferite de acest cadru de dezbatere, să fie activi și nu conformiști, pentru a ne asigura că vocea Regiunii Nord-Est este auzită" a declarat Aida Liha Matejicek.


Întâlnirea a fost moderată de Vasile Asandei, Președinte al Comitetului de Monitorizare, iar din punct de vedere tehnic agenda a fost susținută de Doamna Monica Harja-Zlăvog, Șef al Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Cei 39 de membri ai comitetului, cât și observatorii, au fost informați cu privire la propunerile de criterii de eligibilitate și selecție formulate de Autoritatea de Management și au avut ocazia să le dezbată și să exprime obiecții, sugestii și propuneri de îmbunătățire pentru:

  • Prioritarea 1 - Investiții pentru facilitarea creșterii si dezvoltării tehnologice a întreprinderilor- Apelul dedicat microîntreprinderilor;
  • Prioritatea 4 - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile - Apel municipii reședință de județ;
  • Prioritatea 5 - Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale si locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere - (Drumuri județene)
  • Prioritatea 7- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local si a patrimoniului cultural, turismului si securității în zonele urbane - Apel municipii reședință de județ

Toate propunerile exprimate vor fi analizate la nivelul Autorității de Management, iar seturile de criterii revizuite vor fi aduse în atenția membrilor CM spre aprobare.

"Regiunea Nord-Est este o echipă, în care ADR Nord-Est este unul dintre membri. Doar împreună putem să ne asigurăm că nevoile identificate vor fi transpuse în proiecte de calitate, prioritizate la nivelul fiecărei comunități sau organizații, iar Autoritatea de Management, ca finanțator, are datoria să propună criterii relevante, care să conducă la sprijinirea celor mai oportune și de impact investiții. Ne dorim ca în anul 2030 Regiunea Nord-Est a României să devină un spațiu competitiv, durabil, rezilient și incluziv în care îți vei dori să trăiești, să înveți, să muncești și să investești." a declarat Vasile Asandei, Președintele Comitetului de Monitorizare a PR Nord-Est 2021-2027.


Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est (CM PR Nord-Est) este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Selecția instituțiilor membre în CM PR Nord-Est s-a realizat în conformitate cu principiul european al parteneriatului, asigurându-se în același timp o reprezentare echilibrată a autorităților relevante de la nivel central și local precum și a reprezentanților mediului academic, de afaceri și ai societății civile

CM PR Nord-Est aprobă metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor, Raportul final de performanță a Programului, Planul de evaluare a acestuia, precum și orice propunere înaintată de Autoritatea de Management referitoare la modificarea programului, inclusiv la transferuri.

Structura și componența CM PR Nord-Est pot fi consultate aici.


Sursă foto și text: ADR Nord-Est