Piatra-Neamţ -Lansarea Programului Regional Nord-Est 2021-2027, in prezenţa reprezentanţilor Comisiei Europene

01.11.2022 | ADR Nord-Est


In luna octombrie, Comisia Europeană a aprobat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, prin care se pune la dispoziţia Regiunii Nord Est suma de 1,75 miliarde de euro pentru urmatorii 7 ani.

Programul va fi lansat la Piatra-Neamţ, în data de 11 noiembrie, iar la eveniment vor fi prezenţi reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Guvernului României, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, AM PR Nord-Est, Asociaţiei Roreg și ai celor cărora li se adresează oportunitățile de investiții.


Conferinţa de lansare va fi susţinută financiar si organizatoric de către Roreg - Asociaţia Agenţiilor de Dezoltare Regională din România, prin intermediul proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, cod SMIS 132349, finantat prin Programul Operational de Asistenta Tehnica 2014-2020, proiect care își propune să fie un catalizator între nivelul de politici europene, naționale, regionale și locale. Acest proiect vizează o abordare inovativă la nivel național, și are în vedere o mai bună gestionare a FESI de către autoritățile administrației publice locale județene și din mediul urban.

Obiectivul general al Programului Regional Nord-Est 2021-2027 este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter-regionale. Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este structurat pe 8 priorități, cu alocări financiare dedicate:

  • Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă - 420,07 mil euro
  • Nord-Est - O regiune mai digitalizată - 101,11 mil euro
  • Nord-Est - O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul - 391,98 mil euro
  • Nord-Est - O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă - 277,31 mil euro
  • Nord-Est - O regiune mai accesibilă - 182,16 mil euro
  • Nord-Est - O regiune educată - 192,10 mil euro
  • Nord-Est - O regiune mai atractivă - 120,41 mil euro
  • Asistență tehnică - 74,23 mil euro

"Acum, când avem pentru prima dată un program cu adevărat regional, aici, în Nord-Est, aș spune că ne pregătim dintotdeauna pentru acest rol, de Autoritate de Management. Privim cu entuziasm această nouă provocare, dar înțelegem pe deplin nevoia unei asumări responsabile și profesioniste în tot acest proces. Nu vom fi singuri, ne bazăm pe partenerii noștri din mediul public, universitar, privat şi din societatea civilă, care au avut și nădăjduim că vor avea în continuare contribuții substanțiale. Ambiția noastră comună este să legăm organic Regiunea Nord-Est de Europa, pornind de la nevoile noastre și fructificând oportunitățile de la nivel european. Avem convingerea că vom dezvolta și implementa împreună un Program Regional cu gândul la un viitor mai bun", a declarat Vasile Asandei, director General ADR Nord-Est și vicepreședinte Asociația Roreg.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 poate fi consultat pe paginile www.adrnordest.ro și www.inforegionordest.ro.

Programul Regional Nord-Est 2021-2027 - versiunea 13.10.2022 - aprobat Comisia Europeană

Sinteză Programul Regional Nord-Est 2021-2027 - versiunea 13.10.2022 - aprobat Comisia Europeană


Sursă foto și text: ADR Nord-Est