Peste 7 milioane de euro alocate Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de prevenire a separarii copilului de familie

20.03.2023 | ADR Sud-Est


Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, in calitate de coordonator de reforma si investitii finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 13 - Reforme Sociale, Investitia I1 - "Crearea unei retele de centre de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie" a incredintat Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, atributii cu privire la implementarea acestor investititii.

In acest moment este deschis un apel de proiecte cu depunere continua, pana la data de 10 aprilie 2023, ora 23:59. Cererile de finantare pot fi depuse exclusiv electronic in platforma PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro.


Bugetul alocat Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este de 7.084.000 euro (fara TVA) si este destinat realizarii a cel putin 21 servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, din care cel putin 10% vor fi localizate in comunitatile cu o populatie roma semnificativa.

Din cele 21 de centre de zi planificate a fi realizate, un numar de 20 cladiri vor indeplini cerinta privind cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB), in conformitate cu orientarile nationale si cel putin o cladire va respecta obiectivul privind realizarea unui consum de energie primara cu cel putin 20% mai mic decat cerinta pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero.

Prin investitiile care vor fi finantate in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est se va asigura mentinerea a 630 de copii in familie, fiind asigurat accesul acestora la serviciile de prevenire a separarii copilului de familie.

Apelul este deschis tuturor autoritatilor de la nivel local care doresc sa-si infiinteze astfel de servicii, furnizori publici de servicii sociale acreditati in conditiile legii, care functioneaza la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor. Unitatile administrativ-teritoriale aflate pe lista unitatilor vulnerabile https://copii.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/09/Cartografierea-nevoilor-RO.pdf au prioritate in acordarea finantarii.

Categoriile de servicii sociale finantate sunt:

  • Centre de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti - cod serviciu social 8891CZ-C-II;
  • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati - cod serviciu social 8891CZ-C III;
  • Centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii - cod serviciu social 8899CZ-F-I.

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fara TVA.

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de:

  • 330.000 Euro fara TVA pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero (NzEB);
  • 484.000 Euro fara TVA pentru cladirile care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic decat cerinta pentru cladirile al caror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientarilor nationale.

Apelul vizeaza un grad de maturitate ridicat al proiectelor, fiind obligatorie depunerea Studiului de Fezabilitate/Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie inclusiv a Certificatului de Urbanism.

Ghidul specific impreuna cu anexele sale sunt disponibile la adresa: https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est