Parteneriat de cercetare-dezvoltare româno-francez în sectorul cosmetic

01.02.2023 | ADR Nord-Vest


În perioada 5-7 decembrie 2022, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a facilitat o vizită de studiu în cadrul Parteneriatului European Go4Cosmetics, din care fac parte regiunea Nord-Vest din România și Regiunea Centre-Val de Loire din Franța. Obiectivul acestei acțiuni a fost explorarea și valorificarea oportunităților de colaborare între ecosistemele din cele două regiuni, pe teme de cercetare și activități de dezvoltare - inovare în sectorul cosmetic / biotehnologii.

Directorul operațional al programului francez CosmetoSciences, din partea Universității Orleans și managerul științific al Institutului de Studii Avansate Le Studium, au avut întâlniri dedicate cu membrii ecosistemului de cercetare din Cluj-Napoca.

Programul a reunit actori din mediul academic cu expertiză în domeniul cercetării din cadrul Universității Babeș Bolyai (UBB), Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMF) și a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV), precum și de la institute cu activitate în domeniu, Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM).

  • UBB Cluj-Napoca: întâlniri multiple cu colective de cercetători de la Facultatea de Biologie și Geologie, Centrul de Biologie Sistemică, Biodiversitate și Bioresurse (3B), respectiv de la: Laboratorul de biologie moleculară, biochimie și biofizică și Laboratorul de biotehnologii vegetale, și microbiene și interacțiuni cu mediul. A fost detaliată curricula și vizitate laboratoarele aferente disciplinei de Biotehnologii în industria cosmetică, care se predă la anul 3 de studiu, nivelul licență. Domeniul biotehnologii este acoperit de o serie de discipline și infrastructuri de cercetare de la Facultatea de Chimie, inclusă de asemenea în agenda vizitei. Aceste întrevederi au pus în perspectivă posibile conexiuni cu mediul academic din Orleans, scoțând în evidență puncte comune și activități complementare în sectorul cosmetic. Organizarea vizitei a fost facilitată de Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv (CMTTC) din cadrul UBB, cu rolul de a promova activitatea de cercetare-dezvoltare din universitate, de a facilita noi parteneriate și de a sprijini transferul de cunoaștere, tehnologii și servicii inovative, către societate și mediul economic;
  • UMF Cluj-Napoca: cu o vastă expertiză în domeniul biotehnologii, au fost vizate colective de cercetare și laboratoare de la Facultatea de Farmacie, care include un Masterat de Cosmetologie cu durata de 1 an și o secție de studii universitare de tip licență cu durata de 5 ani în limba franceză. Agenda a inclus o vizită la laboratoarele MedFuture - Centrul de Cercetări Multidisciplinare pentru Medicină Avansată, prin prezentarea activităților, serviciilor și a infrastructurii de excelență, active de la înființarea centrului prin fonduri europene, în anul 2015. De anul acesta, în cadrul UMF funcționează un Centru de Transfer Tehnologic acreditat ca și structură în cadrul Departamentului Cercetare, Dezvoltare și Inovare al universității, cu scopul de a facilita promovarea și introducerea în circuitul economic a rezultatelor cercetării din universitate;
  • USAMV Cluj-Napoca: au avut loc întâlniri cu colectivul de cercetare de la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentului și vizită la laboratoarele de biotehnologii din cadrul Institutului de Științele Vieții, precum cel de culturi celulare, în vitro și în vivo, cromatografie lichidă. Tehnologiile de obținere de uleiuri esențiale din plante aromatice și produse cosmetice derivate au fost exemplificate în cadrul stației pilot de la Facultatea de Agricultură. Anul acesta a fost lansat pe piață Echibiotic, un complex activ din 6 tulpini de probiotice și un prebiotic, rezultat al cercetării din universitate. USAMV Cluj comercializează produsele alimentare și cosmetice proprii prin 3 magazine de prezentare aflate în Cluj-Napoca, ultimul deschis recent într-un centru comercial. Două centre de transfer tehnologic vor fi construite și dotate la USAMV printr-o finanțare de peste 5 milioane de euro din Programul Operațional Regional 2014-2020, pe domeniul biotehnologii, respectiv nutriție și patologie;
  • ICIA: filială a Institutului național de cercetare-dezvoltare INCD-INOE 2000, în cadrul Institutului de Cercetări pentru Instrumentație Analitică ICIA se desfășoară activități de cercetare și prestare de servicii tehnice, elaborarea de metodologii analitice pentru o gamă largă de probe, efectuarea de analize chimice și sprijinirea mediului privat prin oferirea de servicii de informare, consultanță și reprezentanță. Au avut loc întâlniri cu colectivele de la Departamentul de Cercetare-Dezvoltare, precum și vizite la Laboratorul de mediu și sănătate și la Laboratorul analitică și instrumentație (video de prezentare). Cercetările cu aplicabilitate a zeoliților și a algelor în formule cosmetice au fost detaliate pentru a fi valorificare ulterior în potențiale colaborări. În cadrul ICIA funcționează de 17 ani un Centru de transfer tehnologic acreditat, responsabil de promovarea inovațiilor și de legătura cu mediul economic;
  • INCDTIM: singurul institut național de cercetare-dezvoltare cu sediul in Cluj-Napoca, are o expertiza vastă în bio-tehnologii izotopice și moleculare, precum și o bază de infrastructură cu echipamente performante, unele unice în regiune/țară. Au fost organizate vizite la Departamentul de spectrometrie de masă, cromatografie și fizică aplicată, în cadrul căruia se amprentează uleiuri esențiale, alimente și băuturi, se pot identifica poluanți și se poate testa calitatea produselor cosmetice, de la materie primă la produs final, precum și la Departamentul de fizica sistemelor nanostructurate, cu expertiză în domeniul materialelor avansate, polimerice și a compușilor bioactivi, cu aplicabilitate în domeniul medical și cosmetic. În cadrul institutului activează de asemenea Departamentul de fizică moleculară și biomoleculară, care vizează materiale de interes pentru industria farmaceutică și a suplimentelor alimentare, materiale avansate și biotehnologii. În cadrul institutului funcționează un Centru de informare și transfer tehnologic, pentru valorificarea rezultatelor cercetării și inovării cu caracter aplicativ.

Vizita partenerilor francezi a fost posibilă prin Programul CosmetoSciences, finanțat regiunea Centre-Val de Loire pentru a promova și facilita schimburile de experiență în domeniul cercetării și inovării în industria cosmetică. Programul vizează promovarea expertizei în domeniul cercetării în industria cosmetică, precum și crearea de parteneriate și colaborări internaționale între universități, institute și companii, organizarea de ateliere și evenimente trans-naționale, oferirea de oportunități de finanțare pentru a facilita mobilitățile și dezvoltarea colaborărilor, prin schimburi de experiență și stagii de formare profesională.

Un atelier de tip workshop trans-național a fost organizat în perioada 29-30 noiembrie 2022 la Orleans, cu participarea unor reprezentanți ai ecosistemelor de cercetare din 6 țări. Ecosistemul din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost reprezentant de doamna prof. Dr. Mirela Moldovan, Prodecan al Facultății de Farmacie din cadrul UMF Cluj-Napoca. Urmare a vizitei de studiu a partenerilor francezi în regiune, potențiale colaborări vor fi fructificate pe parcursul anului 2023, prin participarea cercetătorilor români la conferințe internaționale (precum la COSM-INNOV în 24-25 mai la Orleans sau FEBS 2023 în 8-12 iulie la Tours) și organizarea unei vizite similare la Orleans.

ADR Nord-Vest susține această inițiativă în cadrul parteneriatului european Go4Cosmetics, industria cosmetică fiind domeniu regional de specializare inteligentă, inclus în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Vest.


1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest