POR BI 2021-2027 a finalizat etapa de incadrare in procedura de evaluare adecvata (EA)

01.03.2021 | ADR București-Ilfov


ADRBI in calitate de titular al Programului Operational Regional București Ilfov 2021-2027 conform art.3. alin 1. din OUG 122/2020 a demarat etapa de încadrare în procedura de evaluarea adecvată (EA) in data de 06.11.2020 prin transmiterea către autoritatea competentă de mediu desemnată (APM București), a memoriului de prezentare întocmit conform Ordinului 19 /2010 precum și versiunea de program operațional transmisă reprezentaților Comisiei Europene in data de 29.09.2020


PORBI 2021 2027 contine 6 priorități care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, smartcity, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate, spatii și infrastructuri verzi, infrastructură educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural, dezvoltare urbană, structurat după cum urmează:

  • O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice;
  • O regiune cu orașe Smart;
  • O regiune cu orașe prietenoase cu mediul;
  • O regiune accesibilă;
  • O regiune educată;
  • O regiune atractivă.

In urma parcurgerii procedurei etapei de încadrare privind evaluarea adecvată pentru PORBI 2021-2027, în data de 16.02.2021, autoritatea competenta de mediu , în cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programme, a luat decizia de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (EA), PORBI 2021-2027 nefiind susceptibil de a avea impact negativ asupra siturilor Natura 2000 din regiunea București-Ilfov.

Decizia a fost adusă la cunoștința persoanelor interesate prin publicara anunțului într-un ziar de tiraj in data de 19 februarie 2021.

Cu toate acestea, PORBI 2021-2017 se supune evaluării strategice de mediu (SEA) conform HG 1076/2004 ca urmare a deciziei Autoritatii Nationale de Protectie a Mediului din 06 iulie 2020. Astfel ADRBI continua procedura de evaluare strategică de mediu pentru PORBI 2021-2027, fiind necesare parcurgerea etapei de definitivare a proiectului de program operational şi de realizare a raportului de mediu și ulterior parcurgerea etapei de analiză a calităţii raportului de mediu.


Sursă foto și text: ADR București-Ilfov