PDR SV Oltenia 2021-2027 a fost aprobat de Comitetul Regional pentru Planificare

13.07.2022 | ADR Sud-Vest Oltenia


Planul de Dezvoltare Regională (PDR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, elaborat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, a primit vineri, 1 iulie, avizul Comitetului Regional pentru Planificare (CRP) și urmează să fie supus aprobării Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) al regiunii Sud-Vest Oltenia.


La întâlnirea organizată de ADR Sud-Vest Oltenia, în sistem videoconferință, în vederea prezentării documentului elaborat și aprobării acestuia prin vot, au participat domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al instituției, doamna Marilena Alecu, directorul Direcției Politici Regionale și Comunicare, doamna Magda Lungu, șeful Departamentului Gestionare Program, și domnul Gabriel Burada, șeful Compartimentului Programare și Dezvoltare Urbană, alături de reprezentanții instituțiilor care intră în componența CRP: prefecturi, consilii județene și primării, servicii deconcentrate ale instituțiilor publice centrale, institute de cercetare și universități, patronate, organizații neguvernamentale, precum și alți reprezentanți ai partenerilor economici și sociali.

"Planul de Dezvoltare Regională conține profilul economic și social al regiunii de dezvoltare, Strategia de Dezvoltare Regională și programarea financiară multianuală a priorităților și măsurilor de dezvoltare regională, luând în considerare toate sursele de finanțare: buget de stat, bugete locale, surse private, sprijinul financiar al UE, precum și alte fonduri externe rambursabile sau nerambursabile. PDR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 a fost elaborat în baza ultimelor date statistice oficiale și dezbătut în cadrul grupurilor de lucru ce includ în componență reprezentați ai autorităților și instituțiilor publice locale și centrale, ai mediului de afaceri și societății civile, universități și alte organizații relevante la nivel regional sau județean", a precizat domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia.


"Este o zi importantă pentru ADR Sud-Vest Oltenia, pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru că astăzi supunem avizării Comitetului Regional pentru Planificare documentul de programare care fundamentează investițiile din regiune. Vom prezenta cadrul de planificare, metodologia, analiza socio-economică, analiza SWOT, Strategia de Dezvoltare Regională, cu obiective, priorități și măsuri, precum și portofoliul de proiecte. Planul de Dezvoltare a regiunii este cel mai important document prin care sunt identificate direcțiile de acțiune care conduc la dezvoltarea economică. Totodată, este și un document-cadru pentru celelalte strategii care se elaborează la nivelul regiunii - strategii de dezvoltare de la nivelul județelor, strategii locale, strategii integrate de dezvoltare. Este una dintre atribuțiile principale ale ADR, încă de la înființare", a declarat doamna Marilena Alecu, directorul Direcției Politici Regionale și Comunicare.


Comitetul Regional pentru Planificare a avizat atât proiectul PDR care va fi supus aprobării Consiliului pentru Dezvoltare Regională, precum și analizele economice şi sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare regionale a PDR, concluziile privind problemele majore identificate la nivel regional, elaborate pe baza documentelor adoptate în grupurile de lucru județene şi tematice, și lista indicativă a proiectelor strategice din PDR identificate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.


La finalul întâlnirii, a fost adus în discuție și Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, care a primit avizul Guvernului României, în data de 25 mai, și a fost transmis oficial către Comisia Europeană. POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 are o valoare de peste 1,2 miliarde de euro și vine în sprijinul regiunii Oltenia prin finanțări similare cu cele din perioada 2014-2020.

"Așteptăm avizarea Programului la sfârșitul verii, începutul toamnei. Între timp, colegii noștri lucrează la ghidurile solicitanților, la drafturi, avem postate pe site-urile noastre și pe paginile de socializare mini-ghiduri cu principalele informații care vor fi cuprinse în ghidurile solicitanților. Noi estimăm că, în septembrie-octombrie, vom lansa deja în consultare o parte dintre ghiduri, urmând ca, după această consultare, să avem și primele apeluri lansate, spre sfârșitul acestui an. Procesul se va desfășura similar ca în cadrul POR 2014-2020, se vor depune proiectele tot în MySMIS, numai că, fiind Autoritate de Management, procesul va fi mult simplificat, iar durata de la depunerea unui proiect până la semnarea contractului, chiar până la finalizarea lucrărilor, va fi mult mai scurtă", a concluzionat domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia.


Sursă foto și text: ADR Sud-Vest Oltenia