Ordine de începere lucrări pentru încă două proiecte #REGIO din Regiunea Nord Est

20.09.2021 | ADR Nord-Est


In prima decadă a lunii septembrie, s-au emis ordine de începere a executiei lucrărilor pentru încă două proiecte #REGIO în Regiunea Nord Est, în orasul Targu Ocna și în municipiul Onesti, ambele din județul Bacau.

2 septembrie 2021 a fost o zi importantă pentru Primăria Orașului Târgu Ocna, prilejuită de emiterea, in prezenta oficialităților orașului, ale județului și ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est, a ordinului de începere a execuției lucrărilor în cadrul proiectului #REGIO care va schimba profund felul în care va arăta și se va dezvolta orașul.


Proiectul "Valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna" beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 21 milioane lei din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Se vor reface și moderniza 23 de străzi, vor fi amenajate Parcul Măgura, Pietonalul Victoriei și Piața Costache Negri. Obiectivul general al proiectului este maximizarea potențialului turistic al stațiunii balneoclimatice Târgu Ocna si transformarea acesteia într-un pol de atractivitate turistică pentru cei peste 10.000 de turiști care vor vizita anual stațiunea.

Al doilea proiect, destinat Spitalului Municipal Onesti „Sfântul Ierarh Dr. Luca” beneficiază de o finanțare #REGIO în valoare de peste 6 milioane euro, vizand ”Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică-Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca”.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 10 septembrie, în prezența domnului președinte al Consiliul Județean Bacău, Valentin Ivancea, a domnului Victor-Laurențiu Neghină, Primăria Municipiului Onești și a domnului director general ADR Nord-Est, Vasile Asandei.

Eforturile se vor concentra, în următorii 2 ani, spre atingerea obiectivelor proiectului:

  • Creşterea eficienţei energetice a clădirii Spitalului Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești
  • Îmbunătăţirea condiţiilor în care se acordă asistență medicală prin asigurarea unor condiții mai bune de confort, reducerea consumurilor energetice şi scăderea emisiilor poluante
  • Realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea clădirii, în conditiile asigurării și menținerii climatului termic interior
  • Reducerea consumului anual specific de energie primară
  • Scăderea emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an) cu 57,94%
  • Obținerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice și a agentului termic pentru instalația de încălzire a spitalului, cu ajutorul panourilor solare

Sursă foto și text: ADR Nord-Est