Noutăți pentru îmbunătățirea implementării proiectelor POR 2014-2020 și stadiul Programului Operațional Regional 2021-2027

10.06.2022 | ADR Centru


Forul decizional al Regiunii Centru s-a reunit recent în plenul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru la Castelul Haller din județul Mureș. Ședința de lucru destinată reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, agenda propunând mai multe informații de ultimă oră privind proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și stadiul pregătirii viitorului program regional de finanțare. Evenimentul a reunit mai mult de 40 participanți, care au discutat despre activitățile prevăzute pentru perioada care mai rămâne până în decembrie 2023, termenul limită de implementare a Programului Operațional Regional 2014-2020. De asemenea, reprezentanții administrației publice locale au aflat noutățile incluse în versiunea finală a viitorului Program și ce finanțări vor fi disponibile pentru perioada 2021-2027. În acest context, au fost dezbătute mai multe teme relevante privind procesul de dezvoltare regională.


În cadrul întâlnirii de lucru, experții ADR Centru au prezentat stadiul implementării Programului REGIO 2014-2020 în Regiunea Centru, noutățile în privința viitoarelor fonduri gestionate în calitate de Autoritate de Management pentru perioada 2021-2027, precum și secțiunea nouă din site dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență.

În cadrul Programul Regio 2014-2020, până la această dată, au fost lansate 69 de apeluri de proiecte în Regiunea Centru, un număr de 2.320 proiecte fiind depuse pentru finanțare din 2016 până în prezent, cu o valoare solicitata de 2,82 miliarde euro. Dintre proiectele depuse, 1112 s-au materializat în contracte de finanțare, cu o valoare solicitată 1,41 miliarde euro, în Regiunea Centru fiind depășită valoare de 184% grad de contractare. Experții ADR Centru estimează că procesul de contractare va continua până la aproape 1.200 contracte semnate, cu o valoare nerambursabilă solicitată de peste 1.45 miliarde euro, respectiv aproape 189% grad de contractare.

Această prezentare a fost completată de o succintă informare privind volumul fondurilor europene atrase în Regiunea Centru în perioada 2014-2020. Din analiza ultimelor date, publicate de Autoritățile de Management pentru fiecare Program Operațional, la nivelul Regiunii Centru, la 30 aprilie 2022, au fost contractate 6.859 de proiecte în cadrul tuturor programelor operaționale, având o valoare totală de peste 41,5 miliarde euro.

"Am analizat alături de partenerii noștri principali, membrii CDR Centru, modul în care se derulează Programul REGIO 2014-2020. Împreună am trecut în revistă gradul de implementare al proiectelor finanțate și am discutat despre soluțiile cele mai bune pentru finalizarea acestora într-un procent cât mai mare, în aceste 19 luni rămase până la finalizarea perioadei POR 2014-2020. Am analizat punctual proiectele în lucru și am concluzionat că avem toate premisele să depășim valoarea de 1,3 miliarde euro care vor fi atrași până în 2023 prin proiectele de dezvoltare a Regiunii. Am convenit că trebuie să urmărim atent ca toate proiectele să se deruleze conform celor stabilite în contracte, iar acestea trebuie să fie finalizate la timp. Rolul nostru este de a monitoriza și de a sprijini beneficiarii, pentru a rezolva sau evita cât mai multe din posibilele probleme întâmpinate în procesul de absorbție a fondurilor europene, pentru a folosi cât mai eficient resursele publice de care dispunem. Pe parcursul întâlnirii noastre am abordat și versiunea finală a POR 2021-2027, la care echipa ADR Centru a lucrat în ultimii doi ani, versiune pe care o vom trimite Guvernului României spre aprobare, înainte de a o transmite Comisiei Europene. A fost o întâlnire tehnică eficientă și consider că discuțiile cu reprezentanții CDR Centru au stabilit și mai clar soluțiile pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene din această perioadă, precum și cerințele pentru cea care urmează", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Ca urmare a faptului că în data de 14 aprilie 2022 a fost transmisă Comisiei Europene ultima versiune a Acordului de Parteneriat 2021-2027, le-a fost prezentat membrilor CDR Centru structura propusă a viitoarelor fonduri europene ce se vor derula în România. Referitor la pașii de implementare a accesării fondurilor POR Regio Centru 2021-2027, cei prezenți au fost informații și despre conținutul Acordului de colaborare privind managementul financiar la nivelul Programului Operațional Regional Centru aferent perioadei de programare financiară 2021–2027, semnat în data de 02.05.2022 de Ministerul Finanțelor (prin Autoritatea de Certificare şi Plată) și ADR Centru.

Pentru pregătirea viitoarelor proiecte au fost prezentate și rezultatele Studiului privind dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul Regiunii Centru și nevoile de îmbunătățire a conectivității regionale. Acest studiu răspunde nevoii de a dispune de o analiză aprofundată a infrastructurii de transport regional, care să permită identificarea și evaluarea nevoilor de extindere și modernizare a infrastructurii, precum și prioritizarea, în mod obiectiv, a investițiilor din perioada următoare. În acest sens, concluziile studiului subliniază importanța continuării reabilitării și modernizării rețelei regionale de drumuri județene.


Alte informații

În cadrul Ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru - desfășurată în 25 mai 2022 în format fizic - au fost adoptate Hotărârile privind: Avizarea de principiu a POR 2021-2027, Avizarea Acordului de colaborare privind managementul financiar la nivelul Programului Operațional Regional Centru, Avizarea Contractului de Grant încheiat între ADR Centru și EISMEA - Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri, precum și Aprobarea participării ADR Centru ca partener în proiectul InnovSocial - "Improving Innovation Ecosystems With Social Innovation Actors".

Prezentare Studiu conectivitate Regiunea Centru
Descarcă
Prezentare Sinteza programe 2014-2020 CDR-Centru
Descarcă
Prezentare POR_2014-2020 CDR-Centru Mai 2022
Descarcă
Prezentare POR Centru 21-27 Mai 2022 CDR-Centru
Descarcă
Prezentare Acord-Parteneriat Finantarea Proiectelor 2021-2027.pdf
Descarcă

Sursă foto și text: ADR Centru