Noi perspective pentru studenții din Regiunea Centru

23.02.2023 | ADR Centru


Reprezentanții de top ai 12 universități din alianța UNITA - Universitas Montium, alături de reprezentanți ai regiunilor europene, s-au întâlnit la Zaragoza pentru a pune bazele unei noi etape în dezvoltarea mediului universitar. Alianța va oferi tuturor cadrelor universitare și studenților contextul pentru o cooperare sporită în formare, cercetare și transfer, accesul la programe europene, îmbunătățirea șanselor de studiu și de dezvoltare. Reprezentanții Universității Transilvania din Brașov și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru au fost și ei prezenți la întâlniri și discuții, în calitate de viitor membru, respectiv autoritate regională.

În perioada 1-3 februarie 2023 s-a desfășurat la Zaragoza, Spania, întâlnirea Comitetului de Coordonare al Alianței Universităților UNITA-Montium. Alianța UNITA a luat naștere la finalul anului 2020, având ca membri fondatori șase universități din Spania, Italia, Franța, Portugalia și România (Universitatea de Vest). Această alianță va deschide perspective importante atât pentru cele 12 universități, cât și pentru regiunile în care acestea își desfășoară activitatea. Astfel, vor fi posibile, în viitor, recunoașterea reciprocă a studiilor și emiterea de diplome comune pentru studenții înmatriculați la una din universitățile alianței. De asemenea, se va putea înființa o școală doctorală comună, vor fi create noi "hub-uri" de cercetare și va fi facilitată crearea de "spin off-uri" sau "start-up-uri" cu participanți din mai multe țări.

"Prin Strategia Europeană pentru Universități s-a stabilit un obiectiv ambițios ce constă în sprijinirea a 60 de Universități Europene care să implice peste 500 de instituții de învățământ superior până la jumătatea anului 2024. În acest scop, Comisia Europeană a dispus o sumă record de 1,1 miliarde euro în cadrul programului Erasmus+, prevăzută în actuala perioadă de programare 2021-2027, pentru a sprijini Universitățile Europene. Astfel, fiecare alianță primește un buget de până la 14,4 milioane EUR din programul Erasmus+ pentru o perioadă de patru ani. Punând în comun resursele, capacitatea și punctele forte, instituțiile de învățământ superior, inclusiv cele din regiunea Centru, își vor consolida astfel calitatea, performanța, atractivitatea și competitivitatea internațională în toate misiunile lor - educație, cercetare, inovare și servicii pentru societate, în beneficiul studenților, personalului și a comunităților", a declarat Simion Crețu director general ADR Centru.

Alianța UNITA-Universitas Montium va integra 250.000 studenți și un personal academic de peste 21.000 persoane. Scopul fundamental al UNITA este de a îmbunătăți nivelul de educație, cercetare și inovare în teritoriile deservite, care sunt adesea rămase în urmă din cauza localizării lor periferice - în zone rurale, montane sau de frontieră - printr-o cooperare sistematică și beneficiind de importantele fonduri europene dedicate educației și cercetării.

Ultima din cele trei zile ale întâlnirii a fost dedicată reprezentanților teritoriilor prin organizarea unei mese rotunde la care au participat autorități regionale din teritoriile care găzduiesc universitățile alianței UNITA (Regiunea Piemonte din Italia, Provincia Aragon și Provincia Navarra din Spania, Regiunea Centru și Regiunea Vest din România, Regiunea Nouvelle Aquitaine din Franța, Regiunea Centro din Portugalia). Reprezentantul ADR Centru a vorbit despre potențialul de dezvoltare al Regiunii Centru și domeniile de specializare inteligentă regională și despre provocările cu care se confruntă în prezent regiunea și, în particular, comunitățile din zona rurală și din localitățile urbane mici. Au fost menționate, de asemenea, câteva din ariile de interes în domeniul cooperării în cadrul UNITA: CDI în sprijinul dezvoltării teritoriale, patrimoniul cultural, economia circulară, energiile regenerabile, învățarea continuă și dezvoltarea antreprenoriatului în zonele rurale. Discuțiile au continuat prin explorarea posibilităților de a crea un spațiu stabil de întâlnire și cooperare pentru autoritățile regionale din teritoriile alianței UNITA, care va servi ca interlocutor comun cu Comisia Europeană și consolidarea cooperării dintre universități și autoritățile regionale.

La finalul întâlnirii a fost adoptată Declarația de la Zaragoza privind Europa teritoriilor, prin care cele 12 universități și reprezentanții regiunilor care găzduiesc aceste universități își asumă angajamentul de a sprijini obiectivele UNITA și își afirmă hotărârea de a întări cooperarea strategică, de a-și coordona eforturile și de a acționa în comun în dialogul cu autoritățile de la nivel european pentru a facilita atingerea acestor obiective comune.


Context

Inițiativa "Universități Europene" face parte din sprijinul "Parteneriate pentru excelență" oferit în cadrul Programului Erasmus+ 2021-2027. O Universitate Europeană reprezintă o alianță a instituțiilor de învățământ superior din întreaga Europă pentru o mai bună cooperare în domeniul educației, cercetării și inovării în beneficiul studenților, al cadrelor didactice și al societății. Această inițiativă are un mandat ambițios menit să declanșeze și să aprofundeze cooperarea instituțională și apariția unor alianțe ale instituțiilor de învățământ superior din întreaga Europă, ducând cooperarea transnațională la un nou nivel de intensitate și domeniu de aplicare și oferind studenților oportunități de a combina studiile în mai multe țări.

În conformitate cu prioritățile Spațiului European al Educației până în 2025 și cu Strategia Europeană pentru universități, aceste Universități Europene intenționează: să promoveze valorile europene comune și o identitate europeană consolidată prin reunirea unei noi generații de europeni capabili să coopereze în cadrul diferitelor culturi, limbi și peste granițe, sectoare și discipline academice; să realizeze un salt substanțial în ceea ce privește calitatea, performanța, atractivitatea și competitivitatea instituțiilor europene de învățământ superior și contribuția la economia europeană bazată pe cunoaștere, ocuparea forței de muncă, creativitate, cultură și bunăstare, valorificând pedagogiile inovatoare. „Universitățile europene” vor fi factori-cheie în asigurarea calității învățământului superior și, acolo unde este posibil, pentru a consolida legătura cu peisajul cercetării și inovării din Europa și extinderea acestuia către societate și economie.


1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


Sursă foto și text: ADR Centru