Modernizarea si eficientizarea infrastructurii educationale din municipiul Tulcea

29.03.2022 | ADR Sud-Est


Un nou proiect de eficienta energetica va fi implementat in municipiul Tulcea, de aceasta data, pentru imbunatatirea starii infrastructurii aferente Liceului Teoretic Grigore Moisil.


Contractul de finantare a fost semnat in data de 26.01.2022 intre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, in calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Proiectul "Reabilitare cladire, internat - Liceul Teoretic Grigore Moisil", cod smis 130583 are ca obiectiv general scaderea emisiilor echivalent CO2 si scaderea consumului anual de energie primara a cladirilor publice.


Pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale, valoarea totala a contractului de finantare este de 13.285.159,71 lei, din care asistenta financiara nerambursabila solicitata este de 12.883.196,48 lei, reprezentand 98% din valoarea totala eligibila.

Fondurile nerambursabile sunt asigurate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3 "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de Investitii 3.1 "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor".


Lucrarile de reabilitare a cladirilor, a cailor de acces, a instalatiilor termice, sanitare si electrice si amenajarile exterioare vor fi finalizate pana la data de 31.10.2023.

Vor beneficia in mod direct de aceasta investitie, cei 780 de elevi inscrisi la Liceul Teoretic Grigore Moisil, peste 50 de cadre didactice, 13 persoane care fac parte din personalul didactic auxiliar si aproape 20 persoane nedidactice (muncitori, ingrijitori, paznici etc.). De asemenea, vor beneficia de acest proiect investitional, familiile elevilor, personalul direct implicat in derularea lucrarilor de reabilitare si nu in ultimul rand, comunitatea locala.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est