Modernizare si dotare infrastructura de educatie prescolara in orasul Panciu, judet Vrancea prin contributia Uniunii Europene

25.05.2021 | ADR Sud-Est


In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 ”Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii – “Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”, Unitatea Administrativ - Teritoriala Orasul Panciu propune imbunatatirea infrastructurii educationale prescolare, precum si a spatiilor publice urbane, cu implicatii asupra imbunatatirii calitatii vietii populatiei din orasul Panciu, judet Vrancea.

Contractul de finantare pentru cererea de finantare „EDUCATIE TIMPURIE - Proiect pentru modernizarea si dotarea infrastructurii de educatie prescolara din orasul Panciu”, cod SMIS 126585 a fost semnat in data de 06.05.2021 de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar si Unitatea Administrativ - Teritoriala Orasul Panciu, in calitate de Beneficiar.


Principalele lucrari de interventie propuse in cadrul proiectului de investitie vizeaza atat reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr. 1 din orasul Panciu, cat si imbunatatirea spatiilor publice urbane din vecinatatea acesteia prin:

  • modernizare si dotare cu echipamente si materiale necesare activitatii educationale;
  • asigurarea utilitatilor necesare functionarii gradinitei;
  • amenajari exterioare: loc de joaca, alei pietonale, spatii verzi si imprejmuire;
  • amenajare parcare pentru gradinita;
  • amenajare spatii publice urbane din zona gradinitei, alei pietonale.

Beneficiarii directi ai investitiei propuse sunt: 120 copii ce frecventeaza structura educationala; 1.605 persoane care locuiesc pe strazile din apropierea gradinitei.

Valoarea totala a contractului de finantare este in suma de 6.015.273,34 lei, iar finantarea nerambursabila este in cuantum de 5.894.470,33 lei, reprezentand 98% din valoarea totala eligibila a proiectului de investitie.


Sursă foto și text: ADR Sud Est