Masuri integrate pentru eficienta energetica in cadrul Spitalului de Boli Infectioase din municipiul Constanta

28.03.2022 | ADR Sud-Est


Au inceput demersurile pentru cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal din Constanta (Spitalul de Boli Infectioase), proiect investitional aprobat in cadrul Programului Operational Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3 "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de Investitii 3.1 "Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor".


Contractul de finantare a fost semnat in data de 04.11.2021, iar lucrarile de inteventie vor fi finalizate pana la data de 31.12.2023. Semnatarii contractului de finantare sunt: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta, in calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.

Proiectul "Cresterea eficientei energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanta", cod smis 137371 are ca obiectiv general optimizarea consumurilor energetice la nivelul cladirii si alinierea la standardele si cerintele de performanta energetica europene.

Printre lucrarile vizate in cadrul proiectului, se numara: izolarea termica a fatadei, hidroizolatie aplicata pe acoperis, inlocuirea instalatiei de distributie, schimbarea tamplariei exterioare, sisteme alternative de producere a energiei electrice, aparate de climatizare, montarea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire, inclusiv automatizarea solutiei.

In urma implementarii proiectului de eficienta energetica, se estimeaza atingerea urmatorilor indicatori:

  • Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2) la nivelul cladirii, cu 69,08%;
  • Scaderea consumului anual de energie primara (kWh/an) la nivelul cladirii, cu 44,43%;
  • Scaderea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile (tep), la nivelul cladirii, cu 57,40%;
  • Scaderea consumului specific de energie primara utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an), la nivelul cladirii cu 71,45%, respectiv al consumului de energie primara pentru incalzire racire cu 74,60%;
  • Cresterea consumului anual de energie primara utilizând surse regenerabile (kWh/an), la nivelul cladirii, cu 515.645,00 kWh/an, din care 229.045,00 kWh/an pentru incalzire, 208.000,00 kWh/an pentru apa calda de consum si 78.600,00 kWh/an pentru iluminat.

Vor beneficia de conditii imbunatatite ale infrastructurii medicale, aproape 50.000 de pacienti care se interneaza anual (internare continua, spitalizare de zi, consultatii prin camera de garda si in cabinetele de specialitate) si peste 200 persoane angajate.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 25.051.754,69 lei din care valoarea finantarii nerambursabile alocate este de 16.543.498,39 lei, echivalenta cu 98,00 % din valoarea totala eligibila.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est