Masuri destinate optimizarii consumurilor energetice la Colegiul National Mircea cel Batran, din Municipiul Constanta

05.01.2022 | ADR Sud-Est


Un nou contract de finantare a fost semnat in data de 25.11.2021 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pentru implementarea proiectului cu titlul “Cresterea eficientei energetice a imobilului Colegiul National Mircea cel Batran, Constanta”, SMIS 137364.

Proiectul de investitie va fi derulat din fonduri alocate Axei prioritare 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatii de investitii 3.1 “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”, Operatiunii B “Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari”.


Contractul de finantare a fost semnat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta, in calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirii in care functioneaza Colegiul National Mircea cel Batran, din Municipiul Constanta, prin implementarea unui set integrat de masuri destinate optimizarii consumurilor energetice la nivelul cladirii si alinierii la standardele si cerintele de performanta energetica europene.


Principalele categorii de lucrari de interventie ce se vor realiza in cadrul proiectului sunt:

  • imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantelor si invelitoarelor;
  • reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea, distributia si utilizarea agentului termic pentru incalzire si a apei calde menajere;
  • inlocuirea sistemelor de ventilare si climatizare, precum si achizitionarea de echipamente de ventilare si climatizare performante;
  • promovarea si utilizarea surselor regenerabile de energie pentru a asigura circa 27,59% din necesarul de energie al cladirii;
  • implementarea unui sistem de management energetic, avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie;
  • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, cu respectarea normelor si reglementarilor tehnice.

Printre indicatori de eficienta energetica vizati de proiect, se numara:

  • scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2) cu 65,94%;
  • scaderea consumului anual de energie primara (kWh/an) cu 61,78%;
  • scaderea consumului anual de energie finala din surse neregenerabile (tep) cu 69,55%;
  • cresterea consumului anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an) cu 126.180,00 kWh/an, din care 16.870 kWh/an pentru apa calda de consum si 98.190 kWh/an pentru iluminat.

Grupul tinta al proiectului este format din 1207 de elevi ai Colegiului National Mircea cel Batran, care vor beneficia de conditii de invatare imbunatatite si 105 de persoane angajate la nivelul institutiei de invatamant care vor beneficia de conditii superioare de desfasurare a activitatii.

Termenul pentru finalizarea proiectului de investitie este 31.12.2023.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 19.398.470,14 lei, iar finantarea nerambursabila este in cuantum de 13.602.514,82 lei reprezentand 98% din valoarea totala eligibila a proiectului de investitie.


Sursa foto si text: ADR Sud-Est