Locuitorii și-au făcut vocea auzită cu privire la viitorul Regiunii Vest

12.11.2021 | ADR Vest


Peste 250 de persoane, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și de cercetare, precum și ai ONG-urilor, au participat la conferința online Viitorul Regiunii Vest – Fă-ți vocea auzită. Participanții au avut ocazia să cunoască viziunea de dezvoltare a regiunii, cu ajutorul POR Vest 2021-2027, să interacționeze cu echipa ADR Vest în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri și să propunăidei pentru o regiune competitivă, atractivă pentru locuitorii ei și pregătită pentru viitor.


Iată care au fost principalele idei și concluzii dezbătute în cadrul conferinței, referitoare la POR Vest 2021-2027, principalul instrument de finanțare din fonduri europene pentru mediul urban, cu o alocare de peste 1 miliard de euro:

  • Prioritatea 1 – Regiune inovatoare: este nevoie de consolidarea unui ecosistem de inovare, centrat pe nevoile IMM-urilor de a-și dezvolta afacerile prin produse/servicii/procese noi, atât pentru activitatea proprie, cât și raportat la piață. Atât inovarea la nivel intern, cât și colaborarea între IMM-uri și organizații de cercetare sunt activități care vor putea beneficia de sprijin prin POR Vest 2021-2027. Digitalizarea și investițiile productive reprezintă, de asemenea, activități care pot contribui la creșterea productivității IMM-urilor și a capacității acestora de a răspunde provocărilor din mediul economic și social.
  • Prioritatea 2 – Regiune digitalizată: autoritățile publice sunt încurajate să facă noi pași în direcția digitalizării serviciilor publice pentru a spori eficiența și transparența în relația cu cetățenii și mediul de afaceri.
  • Prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul: se vor finanța investiții în domeniul creșterii eficienței energetice în clădirile rezidențiale și publice, cu scopul de a îmbunătăți performanța energetică a acestora și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Vor fi eligibile investiții pentru izolarea termică a anvelopei clădirii, sisteme de tehnice ale clădirii sau surse regenerabile de energie. Totodată, în cadrul acestei priorității, vor fi finanțate măsuri dedicate modernizării și creării de noi spații verzi la nivelul orașelor regiunii.
  • Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă: este dedicată investițiilor care vor contribui la asigurarea unui transport urban cu zero emisii de carbon (ex. infrastructură de transport ecologică, mijloace de transport ecologice, sisteme inteligente de transport, etc.). Orașele și municipiile regiunii vor fundamenta investițiile pentru transport  durabil în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.
  • Prioritatea 5 – Regiune accesibilă: conectivitatea și siguranța rutieră reprezintă în continuare o necesitate în regiune și un factor important pentru reducerea disparităților teritoriale. Finanțările propuse pentru construirea și modernizarea drumurilor județene vor asigura localităților urbane și rurale un acces mai facil la rețelele rutiere trans-europene, stimulând dezvoltarea economică.
  • Prioritatea 6 – Regiune educată: cu un puternic accent pe componenta de dotări, finanțarea investițiilor în educație își propune asigurarea unui mediu sigur, atractiv și digital pentru elevii și studenții din regiune. Sprijinirea intervențiilor la nivelul tuturor formelor de învățământ are scopul de a crește calitatea educației și a factorului uman ce va fi ulterior integrat în piața muncii. Un domeniu de interes este, în continuare, turismul, prin potențialul ridicat de a genera creștere economică și de a spori atractivitatea regiunii. Finanțarea investițiilor este orientată către stațiunile turistice și către patrimoniul cultural UNESCO.
  • Prioritatea 7 – Regiune atractivă: vocea oamenilor poate fi regăsită în cadrul proiectelor de regenerare urbană și restaurare/valorificare patrimoniu cultural urban și infrastructuri culturale publice din zona urbană. Scopul final al acestor proiecte este de a reda spațiul public cetățenilor, prin intervenții integrate, care să conducă la creșterea calității vieții urbane.

Lista cu întrebările cele mai frecvente și răspunsurile aferente, referitoare la noul program de finanțare poate fi consultată aici.

Variata de lucru 3, actualizată în luna noiembrie, a POR Vest 2021-2027, împreună cu prezentarea din cadrul evenimentului pot fi consultate aici.

Înregistrarea conferinței poate fi urmărită aici:



Vă reamintim, conferința online Viitorul Regiunii Vest – Fă-ți vocea auzită a fost organizată de ADR Vest și Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG cu scopul de a face cunoscute mai bine prioritățile, provocările și oportunitățile de finanțare prin POR Vest 2021-2027 și de a afla nevoile locuitorilor din Regiunea Vest în ceea ce privește dezvoltarea regiunii, astfel încât acestea să se poată regăsi cât mai adecvat în viitoarele finanțări disponibile.

 Mulțumim tuturor participanților pentru interesul acordat și pentru disponibilitatea de a contribui la viitorul Regiunii Vest!

Text, prezentari, video si imagini:

  • expert implementare proiect ROREG în Regiunea Vest
  • ADR Vest

Sursă foto și text: ADR Vest