Lansarea procesului de evaluare și selecție a organizațiilor interesate să înființeze Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local

13.04.2021 | ROREG


Agenția Națională pentru Achiziții Publice anunță lansarea procesului de evaluare și selecție a organizațiilor interesate să înființeze Unități de Achiziții Publice Centralizate la nivel local.

Direcția de acțiune 4.2 – E din Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice (HG 901/2015) vizează înființarea și operaționalizarea de Unități de Achiziții Centralizate (UCA) la nivel local. Măsura este implementată de ANAP, cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), prin Proiectul SIPOCA 625 „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacității administrative a ANAP și a autorităților contractante”.

Printre obiectivele proiectului SIPOCA 625 se numără înființarea și operaționalizarea a trei UCA la nivel local, respectiv realizarea foilor de parcurs pentru alte opt UCA la nivel local, în scopul implementării ulterioare.

Inițiativa de înființare a UCA locale se bazează pe participarea voluntară a organizațiilor interesate. Acestea pot îndeplini următoarele roluri:

 • Organizații Partenere, mai ales la nivel local (Consilii Județene, Primării sau alte instituții și autorități publice locale) – înființează UCA cu sprijinul BEI;
 • Beneficiari finali – Autorități Contractante la nivel local care vor apela la serviciile oferite de UCA.


În prezent, Proiectul se află în de identificare și selecție a Organizațiilor Partenere care sunt interesate să înființeze cu sprijinul echipei BEI, UCA la nivel local.

Criteriile avute în vedere la selecția Organizațiilor Partenere includ aspecte precum:

 • disponibilitatea organizației de a participa la inițiativă;
 • sinergia cu alte organizații similare: capacitatea de a mobiliza organizații beneficiare / co-fondatoare ale unității, pentru care să realizeze achiziții în mod centralizat;
 • capacitatea administrativă: capacitatea de a mobiliza resurse umane pentru înființarea și conceptualizarea unității sau pentru realizarea foilor de parcurs, precum și după caz, pentru pilotarea UCA locală cu sprijinul echipei BEI;
 • capacitatea de a asigura sustenabilitatea.


Proiectul dedică resurse pentru cooptarea și mobilizarea autorităților și instituțiilor publice disponibile să sprijine această inițiativă. Suportul / asistența tehnică directă acordată celor 11 organizații partenere vor viza domenii precum:

 • stabilirea formei juridice și a serviciilor care vor fi oferite de UCA;
 • organizarea modului de funcționare a UCA;
 • identificarea listei inițiale a autorităților contractante interesate de a fi beneficiari finali ai UCA locală;
 • sprijin operațional pentru funcționarea a 3 UCA pe parcursul a aproximativ un an, pentru derularea primelor proceduri centralizate de atribuire;
 • dezvoltarea competențelor tehnice pentru pregătirea, organizarea și derularea procedurilor centralizate de atribuire prin activități de instruire, inclusiv participare la o vizită de studiu în cadrul unui organism similar dintr-un alt stat membru;
 • promovarea rezultatelor obținute în timpul proiectului prin intermediul unor conferințe regionale și a unei conferințe naționale.


La rândul lor, Organizațiile Partenere contribuie în cadrul Proiectului în principal cu:

 • Participarea activă la activitățile de identificare a posibilelor instituții beneficiare (inclusiv co-fondatoare) și la definirea tipurilor de bunuri, servicii sau lucrări care vor face obiectul achizițiilor centralizate, în etapa de înființare și conceptualizare a UCA locală;
 • Pregătirea și derularea, cu sprijinul tehnic din partea echipei BEI, a primelor proceduri de achiziții publice centralizate, în cazul etapei de pilotare a UCA locală.


Etapa de identificare și selecție a organizațiilor partenere se derulează în perioada aprilie - iunie 2021 și include următoarele activități:

 • Lansarea unui chestionar adresat instituțiilor și autorităților publice interesate în vederea colectării informațiilor calitative și cantitative necesare pentru evaluarea disponibilității și a capacității acestora de a derula exercițiul de înființare / funcționare a UCA;
 • Realizarea unor ateliere adresate instituțiilor și autorităților publice interesate pentru informarea cu privire la demersurile propuse în cadrul Proiectului și, respectiv, procesul de selecție și pașii următori;
 • Realizarea unor discuții bilaterale cu potențialele Organizații Partenere Candidate care și-au exprimat intenția de a participa în cadrul Inițiativei și care, prin urmare, au răspuns la chestionarul lansat;
 • Evaluarea, selecția și validarea listei finale de Organizații Partenere candidate și semnarea Protocoalelor de Colaborare între fiecare dintre acestea și ANAP.


Lansarea chestionarului va fi anunțată pe site-ul ANAP, începând cu data de 7 aprilie 2021. Vă rugăm să urmăriți pagina web pentru a accesa linkul pentru completarea chestionarului.

Atelierele vor avea loc online, prin intermediul aplicației Webex, în datele:

 • Joi, 15 aprilie 2021, orele 9:00-11:00 și
 • Vineri, 16 aprilie 2021, orele 9:00-11:00.


Precizăm că acestea au ca scop informarea cu privire la demersurile propuse în cadrul Proiectului și respectiv, procesul de selecție și pașii următori în vederea înființării și operaționalizării a trei UCA locale sau realizarea foilor de parcurs pentru înființarea ulterioară a alte 8 UCA locale.

Instituțiile și autoritățile publice locale interesate sunt invitate să se înscrie la oricare dintre cele două ateliere prin transmiterea unui e-mail la adresa ucalocale@ro.ey.com.

De asemenea, pentru mai multe detalii privind Proiectul și activitățile sale, nu ezitați să contactați echipa de implementare la adresa menționată mai sus.

Implicarea activă a instituției pe care o reprezentați în cadrul activităților derulate prin Proiect în această perioadă este esențială pentru succesul inițiativei de înființare a UCA.Descarcă materialul de comunicareSursă foto și text: ROREG