Lansarea apelului ADMA TranS4MErs - Program de Accelerare pentru Transformare Digitală

04.10.2022 | ADR Nord-Vest


Consorțiul european ADMA TranS4MErs, din care face parte și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), lansează un Program de accelerare digitală adresat firmelor din industria prelucrătoare avansată. Companiile vor putea beneficia de vouchere prin care vor avea acces la un pachet de servicii de sprijin pentru transformarea digitală. Ghidul solicitantului este disponibil pe website-ul proiectului: https://trans4mers.eu/open-calls.


Apelul se adresează firmelor mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderilor și start-up-urilor, care activează în industria prelucrătoare la nivel de fabricare avansată/advanced manufacturing, nivel care presupune utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru îmbunătățirea produselor sau proceselor. Firmele aplicante au posibilitatea de a beneficia de expertiza tehnică a unor experți TranS4MErs, care vor ghida beneficiarul în elaborarea și ulterior implementarea unui Plan de Transformare Digitală.


Apelul se va desfășura în două etape:

Etapa de Design [Design Phase] - pe parcursul acestei etape, beneficiarii vor primi suport pentru a identifica soluțiile digitale dedicate provocărilor cu care se confruntă. În vederea elaborării Planului de transformare digitală, firmele vor fi asistate de către un expert TranS4Mer, selectat din Platforma TranS4MErs Exchange, și vor avea acces la o serie de instruiri și resurse pentru îmbunătățirea competențelor angajaților și a vizibilității firmei.

Firmele trebuie să obțină în prealabil o recomandare din partea unui membru al proiectului ADMA Trans4Mers (ADR Nord-Vest sau TehImpuls din România), a unei organizații din rețeaua Enterprise Europe Network din România sau a unui Centru de Inovare Digitală.

Aplicațiile se pot completa electronic pe platforma F6S. Sunt prevăzute 3 termene de aplicare, respectiv 2-16-30 noiembrie 2022, iar firmele care corespund criteriilor vor fi selectate pe principiul primul venit - primul servit. Voucherele de acces la servicii de transformare digitală vor fi atribuite în limita disponibilității până în 14 decembrie 2022 și vor putea fi utilizate până în 15 februarie 2023, pentru elaborarea Planurilor de Transformare Digitală.


Etapa de Implementare [Revamp Phase] - după parcurgerea etapei de design și a evaluării Planurilor de Transformare Digitală, 27 de firme vor primi câte 10 vouchere de servicii de inovare în cuantum de 2800 euro. Voucherele vor putea fi folosite din luna aprilie - septembrie 2023 pentru plata serviciilor de asistență tehnică de specialitate și de consultanță în domeniul inovării pentru implementarea planurilor. Serviciile vor putea fi selectate din Catalogul ADMA sau din alte surse.

Acest apel dedicat accesului în Programul de Accelerare pentru Transformare Digitală se derulează în cadrul proiectului ADMA TranS4MErs, finanțat din programul european de cercetare-dezvoltare-inovare Orizont 2020. Proiectul se implementează de către un consorțiu format din 32 organizații din toate statele Uniunii Europene, furnizori de servicii suport pentru inovare.


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest