Lansare proiect de sprijin ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027

02.02.2021 | ADR Centru


În perioada de programare 2021-2027 Regiunea Centru va avea propriul Program Operațional Regional (POR 2021-2027), cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale, pornind de la necesitățile de dezvoltare ale regiunii, pe diverse domenii de intervenție pentru autoritățile publice sau mediul privat de afaceri, pentru inovare și cercetare, pentru dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului cultural si a turismului. În această perioadă, 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va avea rolul de Autoritate de Management ce va coordona lansarea axelor de finanțare, evaluarea, monitorizarea și verificare proiectelor depuse, precum și decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși de către proiectele finanțate.


Suma totală estimată a fi atrasă în Regiunea Centru prin POR 2021-2027 este peste 1,3 miliarde euro. Aceste fonduri vor putea fi accesate de autoritățile administrației publice locale, dar si întreprinderile, incubatoarele sau acceleratoarele de afaceri, precum și universitățile, clusterele, organizațiile de cercetare-dezvoltare din Regiunea Centru. Pentru a își pregăti și realiza cât mai eficient sarcinile delegate prin rolul de Autoritate de Management, ADR Centru a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu titlul ”Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027”. Proiectul CTRF 2.1.133/15.12.2020, ce are codul 2.1.133/MySMIS 140581, este finanțat prin Axa prioritară 2: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”/ Obiectivul specific: 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”/Acțiunea 2.1.1: ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”. Acest proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Cu o valoare eligibilă de 2.057.862,36 lei, din care 85% din FEDR (1.749.183,01 lei), respectiv 15% de la Bugetul de stat (308.679,35 lei), Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU, în calitate de beneficiar va derula activitățile de pregătire a POR 2021-2027 prevăzute în proiect pe perioada de implementare a acestuia, respectiv între 01.08.2020 și 31.12.2021. La finalul proiectului, ADR Centru va avea următoarele rezultate: un Program Operațional Regional Regiunea Centru elaborat și transmis către CE; o evaluare strategică de mediu a POR 2021-2027 (SEA) realizată; descrierea de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR Centru în calitate de AM POR 2021+; un pachet de proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR Centru în calitate de AM POR 2021+; precum și un set de instrumente privind elaborarea schemelor de ajutor de stat și de minimis, precum și pentru monitorizarea acestora elaborat.

Obiectivul general și totodată scopul proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru aferent perioadei 2021-2027. Proiectul își propune să contribuie la îndeplinirea următorului obiectiv specific al Axei Prioritare 2 a POAT 2014-2020, și anume: O.S. 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI. Având în vedere sprijinul oferit prin proiect, respectiv acordarea de sprijin ADR Centru pentru pregătirea în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce vor decurge din calitatea viitoare de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027, proiectul contribuie la atingerea obiectivului 2 al POAT 2014-2020, întrucât acțiunile vizează îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

Date de contact ADR Centru: Alba Iulia, str Decebal, nr 12; www.adrcentru.ro, office@adrcentru.ro, telefon: 0258/818 616, fax: 0258/818 613.


Sursă foto și text: ADR Centru