Investitii in sanatate din fonduri UE in orasul Macin, judet Tulcea

04.01.2022 | ADR Sud-Est


In data de 2.12.2021 a fost semnat contractul de finantare intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar si Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Macin, in calitate de Beneficiar, pentru proiectul cu titlul “Extindere functionala si dotare a ambulatoriului integrat al spitalului Orasenesc Macin”, SMIS 140446.


Proiectul de investitie a fost aprobat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 “Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati”.

Obiectivul general al proiectului consta in extinderea functionala si dotarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orasenesc Macin.

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii de sanatate, diversificarea serviciilor medicale de investigatie si tratament oferite in cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orasenesc Macin, precum si cresterea nivelului de protectie a sanatatii pacientilor.

Spitalul Macin deserveste majoritatea pacientilor cu probleme medicale din zona orasului Macin, pe o raza de 37 de kilometri, respectiv un numar de 14 comune (25 de localitati), cu un numar total de 35.838 de locuitori.


Investitia din fonduri europene vizeaza:

  • extinderea ambulatoriului cu un corp nou cu o suprafata de 138,83 mp, pentru infiintare sectie RMN si spalatorie aferenta ambulatoriului;
  • dotarea sectiilor cu echipamente performante in vederea desfasurarii actului medical in conditii moderne si de siguranta a sanatatii pentru populatie;
  • instalarea unui sistem de control acces pentru cadrele medicale si pacienti;
  • utilizarea de surse de energie alternativa in vederea sustinerii principiului dezvoltarii durabile;
  • achizitie echipamente IT si softuri performante;
  • achizitie sistem inteligent de management al cladirii-BMS.

Vor beneficia de servicii mai sigure, imbunatatite si de o calitate superioara a actului medical un numar de cca 44.083 pacienti, reprezentand locuitorii orasului Macin (8.245) si ai localitatilor limitrofe deservite de catre Ambulatoriul Spitalului Orasenesc Macin.

Termenul pentru finalizarea proiectului de investitie este 31.12.2023.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 37.272.812,01 lei, iar finantarea nerambursabila este in cuantum de 36.509.862,77lei reprezentand 98% din valoarea totala eligibila a proiectului de investitie.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est