Investiții REGIO 2014-2020, coordonate de ADR Centru, în valoare totală de aproape 67 milioane euro!

18.10.2021 | ADR Centru


Cartierul ”Gheorghe Șincai” se modernizează în folosul comunității defavorizate

La sediul ADR Centru din Alba Iulia, directorul general Simion Crețu și primarul albaiulian Gabriel Codru Pleșa, au semnat al paisprezecelea proiect pentru cetățenii din Alba Iulia, finanțat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020. Cererea de finanțare vizează regenerarea economică și socială a comunităților defavorizate din mediul urban și are o valoare totală de peste 22,2 milioane lei, din care aproape 20 milioane lei (peste 4,17 milioane euro) sunt sume nerambursabile. Concret, prin această inițiativă, municipalitatea va investi în cinci obiective specifice care vizează reabilitarea spațiilor publice urbane din cartierul ”Gheorghe Șincai”, pe o suprafață de peste 2 hectare. La acestea se adaugă obiectivul de construire a unui ansamblu de locuințe sociale, incluzând 21 de apartamente, în același cartier.


În total, municipalitatea din Alba Iulia are în implementare 13 proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și unul deja finalizat, prin care a fost reabilitat Liceul Sportiv. Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 66,8 milioane euro. Prin toate aceste proiecte se modernizează infrastructura de transport public pe principalele artere ale orașului, se reabilitează termic 33 blocuri de locuințe, unde se mai mult de 700 apartamente, se reface iluminatul public în mai mult de 80% din întregul oraș, se modernizează Palatul Principilor Transilvaniei și latura de nord a Cetății Alba Carolina și sunt realizate importante investiții în domeniul social, în special în Zona Urbană Marginalizată.


Actualul proiect are la bază Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, conform căreia „toți cetățenii trebuie să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate”. Obiectivul principal al cererii de finanțare constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) din Alba Iulia, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală.


Buget proiect și program finanțare:

Fondurile alocate prin semnarea contractului, sunt disponibile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 9.1, care finanțează proiectele ce vizează ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”. Proiectul contractat acum are o valoare totală de 22.241.809,37 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 19.837.496,08 lei (aproximativ 4,175 milioane euro), reprezentând 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste sume se adaugă contribuția Municipiului Alba Iulia, din care suma eligibilă este în valoare de 404.846,86 lei, iar cheltuielile neeligibile sunt în valoare de aproape 2 milioane lei. Termenul de finalizare al proiectului este estimat de beneficiar ca fiind data de 31.12.2023.

”Implementarea proiectului ”Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit, cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia” este fundamentată pe necesitatea și dorința locuitorilor din această zonă de a beneficia de condiții mai bune de trai. Oamenii de aici au nevoie de acces in mod egal la infrastructura publică, la serviciile oferite către populație, de administrația publică locală și de alte instituții sau organizații. Aici nu se pot face nici investiții private, pentru că zona este o enclavă a cărei marginalizare trebuie să fie eliminată. Ne dorim indiscutabil să cream o lume nouă, în cartierul numit cândva ”Lumea nouă”.
Prin valorificarea zonei, prin amenajarea și dotarea cartierului cu elemente urbane specifice, dar și prin crearea de facilități pentru locuitorii ZUM Alba Iulia, vom crea condițiile unui trai decent și va exista un acces nediscriminatoriu pentru cetățenii acestui cartier la toate facilitățile publice. Nu în ultimul rând, modernizarea zonei ne va permite chiar să organizăm aici tipuri variate de evenimente publice, culturale, educative și sociale. Subliniez că acest proiect este complementar cu un altul în care lucrările au și început, respectiv este vorba de construirea, dotarea și operaționalizarea unui complex multifuncțional, unde vor avea loc activități educative, culturale, recreative.
Investițiile din oraș în această perioadă sunt extrem de complexe. În doar doi ani trebuie să absorbim peste 60 milioane euro, iar acest lucru se va face prin lucrări de mare amploare. Se văd deja lucrările de reabilitare a blocurilor, se văd lucrările din interiorul și din perimetrul Cetății. Am început și activitatea de modernizare a sistemului de iluminat public, prin trei proiecte a căror valoare este de peste 33 milioane lei. Urmează să demarăm lucrările de modernizare a tramei stradale pe zeci de kilometri în oraș și practic acestea vor crea disconfort public. Ne cerem scuze cetățenilor, dar vrem să-i asigurăm că impactul acestor investiții se va vedea după ce fluxurile care traversează orașul vor fi așezate corect, iar sistemul de mobilitate va fi mult simplificat. Acesta este rolul fondurilor europene, pe care le atragem pentru toți locuitorii: să ducă la creșterea calității vieții. Noi vom avea un buget de finanțare aproape cât bugetul pe un an întreg pentru tot ce înseamnă funcționarea Alba Iuliei, ceea ce înseamnă că derularea acestui tip de investiții nu ar fi fost posibilă fără sprijin european”
, a declarat domnul Gabriel Codru Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.


În cadrul acestui proiect este vorba de sistematizare urbană și echipare infrastructurală, prin crearea de spații publice în zona străzii Gheorghe Șincai din Alba Iulia, unde în acest moment infrastructura publică este precară. Tot aici vor fi create facilități pentru recreere – respectiv zone special amenajate pentru sport și locuri de joacă pentru copii. Pe de altă parte spațiul public urban cunoscut sub numele de ”Piața Talcioc” va fi modernizat, iar în întregul areal vor fi create spații verzi. Din punct de vedere edilitar, în acest cartier vor fi construite un Centru Multifuncțional cu funcțiuni socio-comunitare și un bloc de locuințe sociale cu 21 apartamente.

Prin crearea spațiilor publice urbane este vorba de intervenții pe mai mult de 1,1 hectare teren, unde se vor realiza alei auto moderne, stații de autobuz, parcări, trotuare și suprafețe pietonale, inclusiv accesul către Centrul Mutifuncțional. Facilitățile pentru recreere vor include un teren pentru minifotbal și un loc de joacă pentru copii, pe aproximativ 1.200mp. Modernizarea ”Pieței Talcioc” se referă la o suprafață de aproximativ 1.000 mp, adiacentă străzii Gheorghe Șincai. În întreaga zonă se vor crea și reabilita peste 3.600mp de spații verzi. Centrul multifuncțional și blocul de locuințe sociale vor ocupa peste 2.800mp.

”Alba Iulia trebuie să utilizeze judicios fondurile europene pe care le are la dispoziție. Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 noi coordonăm implementarea celor 13 proiecte care sunt în lucru, modernizarea Liceului Sportiv fiind definitivată. Dar timpul este scurt și provocările din timpul pandemiei și apoi din perioada de scumpiri pe care o traversăm acum trebuie rezolvate cu bine. Acordăm tot sprijinul echipelor municipalității care implementează aceste proiecte, pentru că întregul proces nu este simplu. Practic, Alba Iulia atrage resurse pentru dezvoltare cât toate celelalte orașe și comune din întregul județ Alba. În esență, acest proces de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), este o componentă de finanțare socială, care sprijină regenerarea comunităților defavorizate din mediul urban. Acest mecanism favorizează noile investiții în infrastructură, dotarea și echiparea zonelor marginalizate. Este foarte importantă și implicarea societății civile din Alba Iulia, pentru a consolida sentimentul de apartenență și de proprietate al comunității din zona unde se fac aceste investiții.
Pe termen lung, investițiile propuse prin acest proiect, coroborate cu toate celelalte intervenții incluse în Strategia de dezvoltare locală vor genera schimbări pozitive de ordin social și economic în municipiul reședință a județului Alba.
La nivelul Regiunii Centru, noi coordonăm implementarea a peste 1100 proiecte, a căror valoare totală este de peste 1,76 miliarde euro. Peste 600 din aceste proiecte sunt depuse de reprezentanții mediului privat, iar din celelalte 500, 72 proiecte au ca beneficiari instituțiile administrației publice și alte organizații din județul Alba. Valoarea totală a proiectelor gestionate de noi la nivelul administrației publice a județului Alba este de peste 182 milioane euro. În privința Axei Prioritare 9, care sprijină Grupurile de Acţiune Locală pentru dezvoltarea zonelor urbane marginalizate, avem contractate 5 proiecte, din care patru în Mediaș și acesta de la Alba Iulia. În scurt timp vor fi contractate și cererile de finanțare depuse de municipiile Sfântu Gheorghe și Sebeș, astfel valoarea totală a proiectelor pe această axă va depăși 15 milioane euro”
, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.Sursă foto și text: ADR Centru