Infiintare Centru Comunitar Integrat in Comuna Priponesti din Judetul Galati

28.02.2022 | ADR Sud-Est


Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Priponesti a semnat, in calitate de beneficiar, contractul de finantare pentru implementarea proiectului cu titlul “Infiintare Centru Comunitar Integrat in Comuna Priponesti din Judetul Galati”, COD SMIS 2014+: 140636.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 15.11.2021, iar finalizarea acestuia va avea loc in data de 31.07.2023.

Finantarea proiectului este asigurata prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 8 ”Dezvoltarea Infrastructurii de Sanatate si Sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 - „Investiţii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional si local, reducand inegalitaţile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin accesul la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitaţi”, Operatiunea B „Centre comunitare”.


Obiectivul general al proiectului este cresterea accesului la serviciile de asistenta medicala, sociala si educationala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, prin infiintarea unui centru comunitar integrat care sa furnizeze servicii integrate pentru persoane aflate in somaj, copii, tineri, adulti/parinti si varstnici.


Astfel, proiectul isi propune:

  • Crearea cadrului necesar pentru cresterea nivelului de integrare sociala a persoanelor vulnerabile din comuna Priponesti;
  • Consolidarea si imbunatatirea asistentei sociale/medicale/educationale la nivelul comunei Priponesti;
  • Imbunatatirea calitatii vietii prin furnizarea de servicii sociale/medicale/educationale adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile.

Grupul tinta este reprezentat de cele aproximativ 680 de persoane din categoria grupurilor vulnerabile identificate la nivelul comunei Priponesti. De asemenea, intreaga populatie a comunei Priponesti va beneficia de implementarea proiectului de investitii, prin imbunatatirea accesului la servicii de formare, consiliere si mediere.

Valoarea totala a contractului de finantare al proiectului este de 1,138,781.26 lei, din care asistenta financiara nerambursabila solicitata este de 468,739.44 lei, reprezentand 98 % din valoarea totala eligibila.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est