Impactul inițiativelor Centrului Regional de Studii Nord-Est în sectorul educației șI formării profesionale

01.02.2022 | ADR Nord-Est


4 proiecte europene finanțate prin programul Erasmus+, găzduite de Centrul Regional de Studii Nord-Est, prin ADR Nord-Est, sunt în plină desfășurare, iar impactul acestora este semnificativ pentru sectorul educației și formării profesionale. Echipele de proiect au avut întâlniri de lucru periodice, iar rezultatele evoluției s-au văzut în fiecare stadiu al proiectului. Mai jos, o scurtă descriere a acestora:


Tackling environmental sustainability through blended learning opportunities for iVET in the furniture and wood sector (TABLE)


Proiectul TABLE își propune să promoveze sustenabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale prin oferirea unui sistem inovativ de instruire bazat pe oportunitățile de micro-învățare ale formatorilor I-VET din sectorul prelucrării lemnului și al mobilei. Ideea din spatele proiectului este de a oferi profesorilor cunoștințe noi despre durabilitatea mediului și reducerea consumului de resurse naturale, pentru a spori implicarea elevilor în programele educaționale.


Obiective

  • Îmbunătățirea sustenabilității mediului prin educație în instituțiile de formare din sectorul prelucrării lemnului și al mobilierului din lemn;
  • Asigurarea unei culturi a calității în programele de educație și formare profesională (VET);
  • Îmbunătățirea accesului la instruire și calificare pentru toți.

Mai multe informații puteți găsi pe website-ul proiectului: www.tableproject.eu.


Going back to green future


Prin schimbul de bune practici între partenerii din 6 țări, proiectul explorează posibilitatea stabilirii unui „ghid pentru întreaga Europă” pentru sistemul de autoevaluare a dezvoltării sustenabile și încorporarea acestor obiective în strategiile instituțiilor de educație a adulților.

Proiectul are următoarele obiective principale:

  • extinderea și dezvoltarea competențelor personalului instituțiilor de educație pentru adulți în domeniul atenuării schimbărilor climatice în sens larg;
  • îmbunătățirea capacității instituțiilor și organizațiilor de învățare a adulților de a încorpora obiective de dezvoltare durabilă în strategiile, planurile și în viața și munca lor de zi cu zi;
  • crearea oportunităților pentru studenții adulți de a deveni cetățeni mai responsabili din punct de vedere al mediului în diferite țări europene.

Detalii puteți afla pe pagina de Facebook a proiectului: www.facebook.com/Going-Back-to-Green-Future-538200113764297


SMART VILLAGE - Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural prin economie circulară și inovare socială


Proiectul „Smart Village” va crea o nouă curriculă educațională pentru actualizarea, până în 2022, a abilităților și competențelor digitale de bază pentru peste 900 de persoane adulte (în special vârstnici). Aceste persoane sunt dezavantajate economic, cu competențe reduse, afectate de criza economică pe fondul pandemiei, care trăiesc în zone rurale defavorizate din cel puțin nouă localități europene. Proiectul va furniza vârstnicilor competențe antreprenoriale de bază, pentru a-și dezvolta propria afacere în zona rurală, folosind bune practici dovedite și inovatoare de turism cultural local, bazate pe principiile economiei circulare și inovare socială. Proiectul poate fi o oportunitate excelentă pentru persoanele în vârstă de a-și câștiga existența și a rămâne active în comunitate, în ciuda crizei economice generate de pandemie.

Detalii puteți afla pe pagina de Facebook a proiectului: www.facebook.com/Smart-Village-Project-192643202334867


NO ONE BEHIND - Dezvoltarea abilităților și competențelor digitale


Proiectul No One Behind își propune să instruiască adulții din mediul rural cu scopul dobândirii de abilități și competențe digitale pentru un acces mai facil pe piața muncii. Pentru îndeplinirea obiectivului, consorțiul de proiect utilizează o abordare inovatoare, și anume crearea unui joc online interactiv, care va facilita procesele de predare și învățare.

Obiective specifice:

  • Crearea unei metodologii inovatoare pentru instruirea adulților din zona rurală pentru a-și îmbunătăți abilitățile digitale și TIC;
  • Elaborarea unui manual de instruire format din 5 module educaționale, ce va fi ulterior validat de către cel puțin 125 de formatori;
  • Transpunerea conținutului de curs într-un joc digital de tip boardgame, ce va fi testat de către grupul țintă în cadrul unui eveniment de testare pilot.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi pe website www.no1behind.org.


Sursă foto și text: ADR Nord-Est