INAUGURARE CREȘĂ ȘI GRĂDINIȚĂ DIN PARCUL INDUSTRIAL ORADEA

04.08.2021 | ADR Nord-Vest


Directorul General al ADR Nord-Vest, Marcel Ioan Boloș, a participat la inaugurarea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial Oradea I. Unitatea de învățământ are o capacitate de 120 de locuri din care 40 pentru copiii de creşă şi 80 pentru cei de grădiniţă, este o clădire nouă şi modernă ce răspunde nevoii angajaţilor din parcul industrial cărora le va fi mai uşor să-şi aducă copiii la creşă sau grădiniţă în apropierea locului de muncă.

Proiectul ”Construirea Creșei și Grădiniței din Parcul Industrial I, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolara în Municipiul Oradea” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, OS 4.4 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.


Valoarea totală a proiectului este de 6.804.035 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 3.564.073 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Construirea unui imobil nou având destinația de creșă (2 clase) și grădiniță (4 clase) cu o suprafață utilă totală de 1881,18 mp, precum și dotarea corespunzătoare a acestuia.
  • Creșterea capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară și preșcolară) cu un număr de 120 de locuri nou create care vor fi ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea investiției.

Sursă foto și text: ADR Sud-Est