Ghidul de planificare și gestionare a sistemului de parcări

01.10.2020 | ROREG


În cadrul Seminarului Tehnic organizat prin intermediul proiectului ,,PUSH&PULL – Sistem de gestionare şi stimulare a parcării, ca strategie de succes pentru un transport urban eficient energetic’’, co-finanţat de programul Comisiei Europene Intelligent Energy - Europe, a fost lansat:

,,Ghidul de planificare și gestionare a sistemului de parcări urbane - document cadru și îndrumar tehnic pentru administraţiile publice din România privind gestionarea sistemului de parcări urbane’’.

Documentul este destinat atât factorilor de decizie de la nivel urban, cât și profesioniștilor din cadrul orașelor.

Ghidul oferă instrumente de politică adecvate pentru implementarea performantă a sistemelor de gestionare a parcărilor:

  • Proiectarea străzilor pentru un spațiu urban de calitate;
  • Strategii de gestionare a sistemului de parcare;
  • Modalități de implementare a sistemelor de parcare;

Implementarea principiilor și a cunoștințelor cuprinse în ghidul de față, va avea multiple beneficii pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor sau turiștilor din zonele urbane:

  • Scurtarea duratei de timp pentru găsirea unei parcări;
  • Reguli de parcare și politici tarifare formulate într-o manieră clară;
  • Eficientizarea costurilor de parcare;


De asemenea, ghidul propune și modele de bune practici care pot servi drept puncte de plecare pentru crearea unor sisteme eficiente de parcare pentru comunitățile urbane.

,,Ghidul de planificare și gestionare a sistemului de parcări urbane - document cadru și îndrumar tehnic pentru administraţiile publice din România privind gestionarea sistemului de parcări urbane’’ poate fi accesat folosind următorul link:

http://media.wix.com/ugd/579496_5a8a5a38f3834cf19591432e9182d650.pdf


Sursă text și foto: ROREG