Fonduri europene pentru dezvoltare urbană sustenabilă în municipiul Gheorgheni

06.07.2021 | ADR Centru


Comunitățile mai mici din Regiunea Centru beneficiază de fonduri nerambursabile pentru lucrări socio-edilitare în valoare totală de peste 130 milioane euro, în cadrul a 37 de proiecte, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru. Unul dintre acestea, important pentru Municipiul Gheorgheni, este cel definit prin cererea de finanțare cu titlul ” Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Gheorgheni”, a cărei valoare totală este de peste 4,4 milioane euro. Acest proiect se încadrează în Axa Prioritară 13 a Programului REGIO 2014-2020, unde se alătură celorlalte proiecte de la nivel regional pe această axă, prin care comunitățile mai mici din Regiunea Centru beneficiază de fonduri europene pentru dezvoltare. La nivelul Regiunii de Dezvoltare CENTRU proiectele contractate pe Axa Prioritară 13 a Programului REGIO, au o valoare totală de peste 132 milioane euro.

Proiectul de la Gheorgheni este structurat pe două componente, din care prima se referă la reabilitarea Centrului Comunitar Gheorgheni, unde se va realiza o bibliotecă/mediatecă multifuncțională. Aici se dorește amenajarea unui centru comunitar, cu bibliotecă și spațiile tehnice necesare la nivelul parterului și etajului clădirii. La parter se vor păstra în general numai pereții structurali originali și se va reorganiza spațiul pentru a acomoda noile funcțiuni. Astfel, pentru accesul principal din fațada estică, se vor elimina anumite elemente constructive, se va amenaja o intrare modernă, prin uși vitrate, iarolul de primire va face trecerea spre zona de recepție a bibliotecii. La parter, lângă lift, se va amenaja grupul sanitar pentru persoane cu dizabilități. În celălalt colț, prin deschiderea unor goluri de ușă, vor fi accesibile grupurile sanitare separate pe sexe, aferente biroului turistic, care vor deservi și funcțiunile noi. Scara de acces închisă, din primul hol, se va păstra, facilitând accesul personalului și al vizitatorilor la nivelul etajului.


Sala multifuncțională va avea funcțiunea principală de sală de citit, o biblioteca deschisă, cu rafturi de cărți pe pereții perimetrali, dar în cazul unor evenimente (concerte, proiecții, prezentări) va putea servi ca amfiteatru flexibil. În zona vechii scene se vor amenaja depozite închise de cărți, reviste etc., pe două nivele. La etaj, spre est (centrul istoric) se vor amenaja birourile administrative, o sală de lectură, un atelier, un hol de legătură spre sala mare, legat prin lift de holul de la parter, o sală de proiecție, un depozit și camera de proiecție.

La această componentă se adaugă cea de-a doua, care se referă la „Amenajarea unui spațiu public-zona parcului central din municipiul Gheorgheni”. Aici se intenționează transformarea Pieței Libertății într-o zonă dedicată pietonilor, descurajând intrarea vehiculelor în zona centrală. Investiția presupune transformarea tronsonului de drum din nordul parcului în alee pietonală, cu schimbarea pavimentului, montarea de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat, jardiniere, protecții pentru arbori, rastele pentru biciclete etc) și realizarea unei fântâni arteziene la nivelul pavimentului. Odată cu noua configurație a străzilor din jurul parcului se vor realiza locuri de parcare, trotuare și pistă de biciclete.

Zona analizată în acest proiect include Piața Libertății și drumurile adiacente parcului (de pe traseul rutei E578), împreună cu racordările la străzile Kossuth Lájos, Márton Áron, Băii și Miron Cristea. În prezent, în zona Piața Libertății, în centrul orașului Gheorgheni, pe o suprafață de 8261 mp, funcționează un parc realizat în anii ’60. Reconfigurarea zonei centrale presupune reconfigurarea drumului național DN12, în scopul creării unei zone pietonale extinse, reamenajarea parcului din zona centrală și realizarea de piste de biciclete în această zonă, la care se adaugă și realizarea centrului comunitar Gheorgheni.

”În această perioadă de finanțare, municipiul Gheorgheni a atras importante resurse nerambursabile prin Programul REGIO pentru dezvoltarea comunității locale. Vorbim de 13 proiecte în multe domenii social-edilitare, a căror valoare totală cumulată depășește 30 milioane euro. Edilii au reușit să depășească dificultățile pe care le întâmpină orice localitate de nivel mediu și au pregătit multe cereri de finanțare pe fonduri europene, prin care se vor realiza lucruri extrem de importante la nivel local. Adică investiții în infrastructura urbană, în sistemul de mobilitate, în eficientizarea energetică a clădirilor publice și de locuit, în modernizarea unităților de învățământ și de sănătate. Aceste investiții trebuie să atragă, la rândul lor, fonduri private pentru dezvoltare economică, astfel ca orașul și zona din nordul județului Harghita să se dezvolte odată cu restul Regiunii Centru. Întreaga populație a municipiului Gheorgheni va beneficia de pe urma implementării acestui proiect finanțat din Axa Prioritară 13 a POR 2014-2020, deoarece acesta va avea două efecte benefice. Pe de o parte, sunt cei care prefera plimbările în aer liber, care optează frecvent pentru desfășurarea a diverse activități în parc și, pe de altă parte, este a doua categorie de public care alege petrecerea timpului liber în Centrul Comunitar”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Cererea de finanțare care include Reabilitarea Centrului Comunitar Gheorgheni, Biblioteca/Mediateca Multifuncțională și amenajarea unui spațiu public în zona parcului central din municipiul Gheorgheni are o valoare totală de 20.596.559,29 lei, din care 20.184.628,10 lei sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR. Diferența o constituie cofinanțare beneficiarului la cheltuielile eligibile și la cele neeligibile ale proiectului. Finanțarea este acordată prin Prioritatea de investiții 13.1, dedicată sprijinirii regenerării orașelor mici și mijlocii, pentru îmbunătățirea calității vieții populației, cu resurse alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul REGIO 2014-2020.


Sursă foto și text: ADR Centru