Două noi apeluri de proiecte pentru dezvoltare regională lansate de ADR Centru pentru Perioada de Programare 2021-2027

21.07.2023 | ADR Centru


Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, având calitatea de Autoritate de Management pentru Programul "Regiunea Centru" (PR Centru), anunță lansarea a încă două apeluri de proiecte din cadrul acestui Program de finanțare, aferente Priorităților 3 și 6. Astfel, comunitățile din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, vor îndeplini obiectivul PR Centru ca regiunea noastră să devină mai "prietenoasă cu mediul" și "cu un grad ridicat de educație".

"Procesul de lansare a apelurilor de proiecte în cadrul Programului "Regiunea Centru" va fi accelerat în această perioadă. Comitetul de Monitorizare a Programului pe care ADR Centru îl coordonează în calitate de Autoritate de Management - conform principiului legiferat de descentralizare a implementării fondurilor europene în regiunile de dezvoltare ale României - a aprobat metodologiile și criteriile de selecție pentru nouă apeluri de proiecte. În luna iulie avem deja lansate cinci apeluri, cu cele de azi, care însumează peste 340 milioane euro, iar în următoarea perioadă vom lansa și celelalte 4 apeluri pentru care criteriile de selecție a proiectelor au fost aprobate.

De această dată ne referim la finanțarea alocată municipiilor din Regiunea Centru pentru investiții care să contribuie la dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre și pentru creșterea suprafeței spațiilor verzi prin modernizarea, reutilizarea și refuncționalizarea diferitelor zone din interiorul orașelor, inclusiv recuperarea țesutului urban existent, prin redestinarea zonelor degradate. Reconfigurarea orașelor din regiune ca urmare a depopulării sau din cauza încetării unor activități industriale, au condus la apariția unor zone/terenuri aflate în stare avansată de degradare, care își pun amprenta asupra calității mediului și, implicit, asupra calității vieții în orașe. Lipsa de întreținere și modernizare a spațiilor publice din interiorul orașelor a indus probleme de mediu în orașe și au afectat într-o mare măsură comunitatea locală, aspect pe care ne-am propus să-l remediem și pentru care vom investi peste 88 milioane euro fonduri nerambursabile.

Pe de altă parte, la nivel regional este tot mai pregnantă necesitatea de modernizare și dotare a structurilor de educație antepreșcolară și preșcolară. Unele funcționează în spații improprii și cu echipamente necorespunzătoare, iar altele au o capacitate limitată, incomplet adaptată la cerințele moderne. Experiența noastră din ultimii 15 ani ne-a dovedit că inițiativa de a finanța, din fonduri europene nerambursabile, achizițiile derulate de administrația publică locală și de unitățile școlare, este benefică pentru comunitatea locală, pentru că în acest fel părinții și copiii pot vedea că se folosesc și resurse nerambursabile pentru creșterea calității în învățământ. Necesarul de finanțare este foarte mare și vom susținem cererile de finanțare cele mai bune, care se vor încadra în acest buget de aproape 14 milioane euro pentru regiunea noastră. Suntem preocupați de atingerea acestui obiectiv de a avea o regiune educată, fapt pentru care cumulând investițiile pe toate componentele de educație din Regiunea Centru suma alocată va depăși 93 milioane euro, care trebuie să ducă la creșterea calității actului educativ, potrivit cerințelor actuale din învățământ", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Biroului de informare - Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare.

Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Biroul de Informare ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.


Aproape 88,5 milioane euro pentru investiții în municipiile din Regiunea Centru privind reabilitarea infrastructurii verzi și albastre

Apelul este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, perioada de depunere a proiectelor pentru acest apel de proiecte fiind cuprinsă între 20.08.2023, ora 10:00 și 20.07.2024, ora 10:00.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 88.475.521 euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 300.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 17.056.795 euro pentru municipii reședință de județ, în timp ce valoarea maximă eligibilă a unui proiect pentru celelalte municipii este de 5.000.000 euro.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale municipale, definite conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată; precum și parteneriatele între Unități Administrativ Teritoriale, calitatea de lider al parteneriatului având-o UAT municipiu. Parteneri eligibili pot fi Unități Administrativ Teritoriale: orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (ZUF)/zona metropolitană (ZM).

Activități eligibile aferente activității de bază, vizează două mari categorii: cele pentru infrastructura verde și albastră, cele pentru reabilitarea fostelor situri industriale și a terenurilor contaminate, inclusiv cele care respectă criteriile de eficiență, în vederea transformării lor în absorbant natural de carbon (pentru care se va atașa un deviz pe obiect), la care se pot adăuga, în limita a 10% activități auxiliare investiției.

Mai multe detalii și Ghidul specific împreună cu anexele sale se găsesc pe pagina Programului "Regiunea Centru": https://www.regiocentru.ro/3-3-investitii-in-infrastructura-verde-si-albastra-in-mediul-urban-regional-apel-pentru-municipii/.


Investiții de peste 13 milioane euro pentru dezvoltarea învățământului antepreșcolar și preșcolar din Regiunea Centru

Acest apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, perioada de depunere a proiectelor fiind cuprinsă între 20.08.2023, ora 10:00 și 20.12.2023, ora 10:00.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 13.893.039 euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 400.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 3.500.000 euro.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (respectiv în județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) atât din mediul rural, cât și din mediul urban; precum și Parteneriatele între UAT cu unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare, dacă aceasta are personalitate juridică, sau unitatea de învățământ cu personalitate juridică la care aceasta este arondată. Apelul de proiecte vizează numai unitățile de învățământ de stat.

Activități eligibile în cadrul apel sunt cele aferente activității de bază, respectiv construirea/extinderea/reabilitarea/ modernizarea și dotarea unităților de învățământ, inclusiv cu echipamente digitale pentru desfășurarea activităților atât online, cât și cu prezență fizică, care contribuie la creșterea accesului și a participării la educația timpurie, fără a se limita la acestea. Pot fi incluse și investiții în împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale sau alte investiții care contribuie la creșterea accesului și siguranței beneficiarilor, investiții care se vor executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, inclusiv lucrări/dotări pentru accesibilizarea unităților de învățământ și adaptarea lor la nevoile copiilor cu dizabilități sau copiilor cu alte cerințe speciale. În cadrul apelului se va finanța și îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile reabilitate sau modernizate, prin obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor, prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Această condiție nu se aplică construcțiilor noi.

Mai multe detalii și Ghidul specific împreună cu anexele sale se găsesc pe pagina Programului "Regiunea Centru": https://www.regiocentru.ro/6-1-1-invatamantul-anteprescolar-si-prescolar/.


1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
9 / 8


Sursă foto și text: ADR Centru