Dezvoltarea sectorului turistic și al HORECA: Parteneriat între Regiunea Centru și Republica Moldova

07.07.2022 | ADR Centru


Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru participă - alături de o delegație de organizații din domeniul turismului din Regiunea Centru - la o vizită de studiu în Republica Moldova. Vizita se desfășoară în perioada 28-29 iunie 2022, în contextul proiectului "RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector" (RO-MD-DE: Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului). Acesta este un proiect de cooperare interregională ce își propune să sprijine dezvoltarea parteneriatelor și a relațiilor comerciale, transferul de cunoștințe și schimburile de experiență între organizațiile din domeniul turismului și ospitalității între regiunile europene. Inițiativa este finanțată de Comisia Europeană prin intermediul rețelei EU4BUSINESS: CONNECTING COMPANIES, iar activitățile propuse constau în organizarea unor vizite de studiu în cele două regiuni partenere. Aceste vizite de studiu își propun să faciliteze întâlniri de lucru, discuții bilaterale și schimburi de experiență între organizații similare, prin care să se asigure accesul la bune practici și chiar dezvoltarea unor relații de afaceri.

Astfel, reprezentanți ai unsprezece organizații românești - printre care asociații de promovare turistică, agenții de turism, un Grup de Acțiune Locală, o stațiune de cercetare, un cluster și firme din domeniul turismului - participă la vizite la firme din Moldova, la dezbateri și schimburi de experiență cu organizații de sprijin pentru afaceri și IMM-uri din Regiunea Centru, Republica Moldova. Participanții au denumit aceste întâlniri ca fiind un adevărat "pod gastronomic" între cele două regiuni cu același nume, în care ospitalitatea moldoveană și vinurile de pe malul stâng al Prutului îmbrățișează Munții Carpați.

Prezentările și dezbaterile primei zile a vizitei au vizat turismul și cele mai active forme ale sale în cele două regiuni partenere, fiind abordate în detaliu aspecte legate de dezvoltarea turismului în Republica Moldova. S-a discutat despre programele naționale derulate în vederea dezvoltării turismului, piața turistică și perspectivele de dezvoltare, profilul turistului moldovean și turismul rural. Din Regiunea Centru România, unde turismul este unul dintre sectoarele bine dezvoltate, cu pondere mai mare în PIB decât în alte regiuni românești, au fost prezentate exemple de succes, dar și probleme întâmpinate în acest sector care suferă din lipsa forței de muncă specializate. Programul vizitei a continuat cu o sesiune de matchmaking și întâlniri bilaterale, pe parcursul căreia participanții și-au căutat parteneri de afaceri și au stabilit noi colaborări în domeniul ospitalității transfrontaliere. Pe parcursul celei de a doua zile a vizitei în Republica Moldova s-au desfășurat ateliere de lucru dedicate prezentărilor de bune practici pe teme care vizează internaționalizarea companiilor, cu sprijinul Enterprise Europe Network și prezentarea unor aspecte practice privind marketingul în turism.

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14


"Pentru implementarea acestui proiect am constituit un Consorțiu, format din organizații de sprijin pentru afaceri. Este vorba despre Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru România, în calitate de partener lider și Agenția de Dezvoltare Regională Centru din Ialoveni, Republica Moldova, în calitate de co-aplicant. Alături de acestea avem sprijinul Agenției de Investiții din Moldova și al Agenției de Promovare Economică din Prignitz, Germania. Regiunea Centru din România are un potențial turistic foarte bun, aportul acestui sector în viața socio-economică fiind foarte important. Acesta este mesajul pe care îl transferăm partenerilor noștri de dincolo de Prut: să cooperăm și să dezvoltăm relații de afaceri care să crească performanța sectorului ospitalității din cele două țări. Partenerii din Germania ne vor oferi know-how din Centrul Europei, așa încât echipe din Moldova vor vizita atât România cât și Germania, pentru a se documenta pe teme de interes. În baza contractului de grant încheiat la finalul anului trecut cu EUROCHAMBRES - Asociația Europeană a Camerelor de Comerț și Industrie - avem convingerea că minim 50 de organizații de sprijinire a afacerilor din cele 3 țări vor transmite, către mai mult de 300 de companii de profil, Ghidul dezvoltat în cadrul proiectului, respectiv un instrument modern de mapare a activelor turistice, care să fie util celor ce activează pe această piață și caută dezvoltarea turismului rural", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.


Informații de background

Proiectul "RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector" își propune să creeze un parteneriat între organizațiile de sprijinire a afacerilor din UE și organizații similare din zona Parteneriatului Estic (EaP). Aceste organizații cu interese comune vor facilita cooperarea și schimburile de cunoștințe între companiile din sectorul turistic din Regiunea Centru, Republica Moldova și companii similare din UE (Regiunea Centru, Romania - județul Alba și districtul Prignitz, Germania). Concret, proiectul este dezvoltat în cadrul parteneriatului bilateral dintre Regiunea Centru din România și Regiunea Centru din Republica Moldova, încheiat între ADR Centru din Alba Iulia și ADR Centru din Ialoveni-Moldova.

Rezultatele implementării proiectului: 16 IMM-uri direct implicate în proiect, care vor participa activ la vizitele de studiu; 300 IMM-uri informate direct despre rezultatele proiectului (în calitate de beneficiari ai ghidului dezvoltat în cadrul proiectului, al instrumentului online de mapare a activelor turistice și a facilităților din sectorul turistic existente în cele două regiuni, precum și asupra activităților de comunicare realizate în cadrul proiectului); 6 organizații de sprijin pentru afaceri direct implicate în proiect, participante activ la vizitele de studiu; 50 organizații de sprijin pentru afaceri informate direct despre rezultatele proiectului; 2 servicii/produse noi dezvoltate în cadrul proiectului (1 Ghid privind sectorul turismului din Moldova și bune practici de internaționalizare, 1 Instrument de mapare online a activelor turistice din cele două regiuni partenere); 1 video cu povești de succes și de prezentare a proiectului.


Sursă foto și text: ADR Centru